MAHATMA GANDHI
MAHATMA GANDHI www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  26. janaur 2010

LÆS OM  =  MAHATMA GANDHI  på   www.Google.dk

Mohandas Karamchand Gandhi = 2. oktober 1869 til 30. januar 1948


http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

GANDHI  CITATER  =

Mahatma Gandhi


Med sandhed den største ikke-voldelige befrier


Mahatma Gandhi (2. oktober 1869 - 30. januar 1948) 


Mahatma Gandhi var indisk politiker og åndelig leder. Han førte Indien fra kolonitid til politisk uafhængighed og har inspireret bevægelser for borgerlige rettigheder og frihed overalt i verden med sine metoder baseret på ikke-vold.

Han var født i Porbandar, Gujarat i Indien. Han var navngivet Mohandas Karamchand Gandhi, men senere kaldet Mahatma (den store sjæl) eller Bapu (fader).

Han var påvirket af moderens Jainisme og dets begreb om ahimsa (ikke-vold), men han var som barn ikke særlig religiøs eller spirituel.

I 1888 forlod han Indien for at studere jura ved University College London. Det var der, konfronteret med den vestlige levevis, at han begyndte at reflektere over sine egne overbevisninger. Som vegetar meldte han sig ind i Vegetarian Society, og han begyndte for alvor at læse skrifterne om hinduisme, herunder Bhagavad Gita, samt lærerne om buddhisme, kristendom og islam.

Efter en kort tilbagevenden til Indien fik Gandhi en stilling på en indisk virksomhed i Sydafrika. Stillingen var 1-årig, men han blev i landet i 12 år. Først arbejdede han med indere for at gøre indsigelse mod et lovforslag, der nægtede inderne stemmeret. Lovforslaget blev vedtaget til trods for hans indsats. I 1897 blev han næsten lynchet af en vred hvid hob, men Gandhi nægtede at retsforfølge sine angribere.

Gandhi ledte den indiske modstand mod tvungen registrering i Sydafrika. Det var i denne periode Gandhi konsoliderede sine teorier om fredelig modstand gennem civil ulydighed, for til sidst at tvinge regeringen til at acceptere et kompromis.

I 1915 vendte Gandhi tilbage til Indien. Han brugte resten af sit liv på gennem ikke-vold at kæmpe for sit lands uafhængighed, for sine landsmænds rettigheder og for fred mellem sine brødre. Det var for den sidste sag, at han gav sit liv.

Gandhis våben inkluderede strejker, protester og boykot af britiske varer. Han gennemgik lange fasteperioder som et middel til både selvrensning og protest; og opfordrede inderne til at lave deres eget tøj og afsværge britiske adelstitler. Han sad fængslet i mange år og ved flere lejligheder, i både Sydafrika og Indien.

Efter en masseprotest, der sluttede voldeligt i 1922, sad Gandhi to år i fængsel for oprør. Bagefter arbejdede han på at bygge bro over kløfterne mellem de indiske politiske grupperinger, der var taget til under hans fængsling.

I 1930 førte Gandhi an i den 400 kilometers saltmarch, hvor tusinder af indere vandrede til havet for at lave deres eget salt i protest mod saltskatten. Briterne arresterede titusindvis af indere i kølvandet på kampagnen.

Han organiserede talrige aktioner baseret på Satyagraha (ofte betegnet som passiv modstand eller civil ulydighed). Satyagraha betyder ordret oversat ”at holde fast ved sandheden” og stræben mod sandheden udgør da også en helt central kerne i Gandhis filosofi, midlet  i denne stræben er ahimsa (ikke-vold eller kærlighed).

Gandhi fortsatte sin modstand mod britisk herredømme under hele 2. Verdenskrig. I 1947 fik Indien endelig sin længe ventede uafhængighed. For at undgå en truende borgerkrig mellem Indiens muslimer og hinduer, gik Gandhi modstræbende med til at støtte en opdeling af landet i to republikker, Indien og Pakistan.

Som Gandhi frygtede blev opdelingen ledsaget af voldsomme blodsudgydelser.

Den 30. januar 1948 blev Gandhi skudt og dræbt af en radikal hindu, som var modstander af en forsoning med muslimerne. På Gandhis anmodning blev hans aske spredt over hele Indien.

Ghandi førte Indien til selvstændighed. Han viste verden, at sociale og politiske forandringer ikke kun kan opnås gennem vold og terror, men også gennem kærlighed og medfølelse. Han forsøgte at møde alle levende væsener med stor respekt og ydmyghed.

Mahatma Gandhi hædres officielt i Indien som nationens fader; hans fødselsdag den 2. oktober mindes med en national helligdag "Gandhi Jayanti", og på verdensplan som Den Internationale Dag for Ikke-vold. Hans mange bøger og citater indeholder så megen visdom, at de har opnået udødelighed.Citater


 • Et øje for et øje ender med at gøre hele verden blind.
 • Jorden kan frembringe nok til at opfylde alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.
 • Intolerance er i sig selv en form for vold og en hindring for udvikling af en ægte demokratisk ånd.
 • Der er mange sager, som jeg er parat til at dø for, men ingen sager, som jeg er villig til at dræbe for.
 • Ikke-samarbejde med det onde er lige så meget en pligt som samarbejde med gode.
 • Den svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er den tapres privilegium.
 • Du kan kaste mig i lænker, du kan torturere mig, ja selv dræbe mig; men du kan aldrig indespærre min sjæl.
 • Du må selv være den forandring, som du ønsker at se i verden.
 • Selv om du er et mindretal på en, sandheden er sandheden.
 • Husk, at gennem historien har sandhedens og kærlighedens vej altid vundet. Der har været tyranner og mordere og for en tid har de syntes uovervindelige, men de falder altid til sidst - tænk på det, altid.
 • Styrke kommer ikke fra fysisk kapacitet. Den kommer fra en ukuelig vilje.
 • Den eneste tyran jeg vil acceptere i denne verden, er den stille stemme indeni.
 • At tro på noget, og ikke efterleve det, er uærligt.
 • Der er ingen Gud højere end sandheden.
 • I det øjeblik en slave beslutter, at han ikke længere vil være en slave, falder hans lænker. Frihed og slaveri er mentale tilstande.
 • Frygt har sit formål, men fejhed har ingen.
 • God regeringsførelse er ingen erstatning for selvstyre.
 • I samvittighedssager har flertalsafgørelser ingen berettigelse.
 • Først vil de ignorere dig, så vil de grine af dig, så vil de bekæmpe dig, og så vinder du.
 • Ingen kultur kan overleve, hvis den forsøger at være den eneste.
 • Ikke-vold er den stærkes våben.
 • Den bedste måde at finde dig selv, er at give dig hen i andres tjeneste.
 • Hele menneskeheden er en udelt og udelelig familie, og hver enkelt af os er ansvarlig for alle andres ugerninger. Jeg kan ikke frigøre mig fra den ondeste sjæl.
 • Sigt altid efter fuldstændig harmoni mellem tanke og ord og gerning. Sigt altid efter at rense dine tanker og alt vil blive godt.
 • Du får måske aldrig at vide, hvilke resultater der kommer af din indsats, men hvis du ikke gør noget, vil der ikke være noget resultat.
 • Forskellen mellem hvad vi gør, og hvad vi er i stand til at gøre, ville være tilstrækkelig til at løse de fleste af verdens problemer.
 • Før du helbreder andre, må du helbrede dig selv.
 • En fejl bliver ikke sand af at blive gentaget; og en sandhed bliver heller ikke fejl, fordi ingen ser den.
 • En smule praksis er mere værd end tonsvis af prædikerne.
 • Alle kan give op, det er den letteste ting i verden at gøre. Men at holde sammen på sig selv, når alle andre ville kunne forstå, hvis du faldt fra hinanden, det er sand styrke.
 • Lykke er, når det du tænker, det du siger, og det du gør er i harmoni.
 • Lev, som hvis du skulle dø i morgen. Lær, som hvis du skulle leve for evigt.
 • Roden til vold: Rigdom uden arbejde, fornøjelser uden samvittighed, viden uden karakter, handel uden moral, videnskab uden menneskelighed, tilbedelse uden ofre, politik uden principper.
 • Når du har sandheden skal den gives med kærlighed, ellers vil beskeden og budbringeren blive afvist.
 • Frihed er som en fødsel. Indtil vi er helt fri, er vi slaver.
 • Ingen frihed vil være værd at overveje, hvis den ikke sikrer samme grad af frihed for mindretallene som for flertallet.
 • Ingen regering i verden kan få mænd, som bærer friheden i deres hjerter, til at hylde sig mod deres vilje.
 • Bombekasterne har miskrediteret frihedens sag, i hvis navn de kastede bomberne.
 • Essensen af sand religiøs lære er, at man skal tjene og være venlig mod alle.
 • Terrorisme og bedrag er ikke den stærkes våben, men den svages.
 • Demokrati og afhængighed af militæret og politiet er uforenelige.
 • De kan ikke fratage os vor selvrespekt, hvis vi ikke give den til dem.
 • Vi skal altid forsøge at alliere os med den del af fjenden, som ved, hvad der er rigtigt.
 • Vi, der søger retfærdighed, må yde andre retfærdighed.
 • Alle reformer har deres oprindelse i mindretal, der står i opposition til flertal.
 • Den økonomi er usand, som ignorerer eller ser bort fra moralske værdier.
 • Det, der er opnået med vold, mistes ved vold.
 • Demokrati, disciplineret og oplyst, er den fineste ting i verden.
 • En født demokrat er en født tilhænger af disciplin.
 • Sandheden er, hvad din indre stemme fortæller dig.
 • Alle kompromiser er baseret på gensidig imødekommenhed, men der kan ikke gives afkald på grundprincipper. Ethvert kompromis på rene grundprincipper er en overgivelse. For det er kun at give efter og ikke at tage imod.
 • At fratage en mand hans naturlige frihed og at nægte ham de almindelige faciliteter er værre end at sulte kroppen; det er udsultning af sjælen, kroppens beboer.
 • Sandheden skader aldrig en sag, der er retfærdig.
 • Du må ikke miste troen på menneskeheden. Menneskeheden er som et hav, selvom et par dråber af havet er snavsede, er havet ikke snavset.
 • Had synden, elsk synderen.
 • Mit liv er mit budskab.


KÆRE UNGDOM = JER MELLEM  ( 12 ÅR  og  16  ÅR )

Jeg foreslår, at i på jeres faste ugentlige møde, overvejer hvordan en ( IKKE VOLDELIG FRIHEDSKAMP ) kan gennemføres fra den ( 1. OKTOBER 2016 ) her i Danmark, hvor MAHATMA GHANDI  er forbilledet for jeres aktiviter.

JERES FORETRUKNE = TV UDSENDELSER

Jeg foreslår, at to af jeres foretrukne udsendelser er disse

1. BONDERØVEN  PÅ  DR
2. ANDEMAD I FRILANDSHAVEN

Jeg foreslår også, at i samler jer i små grupper fra ( 3 til 5 personer ) og måske lidt flere, og gruppen derefter suger mest mulig ( VIDEN ) ud af disse programmer, og afprøver disse gode råd i jeres nærmeste omgivelser, der = hvor jeres forældre giver mulighed for det.

MIN OPFATTELSE AF ISLAM =

Jeg opfatter islam som en ( militær hær ) der er = ( forklædt som religion ) og allerede blev konstrueret til = at erobre hele verden ved hjælp af ( krigslist for 1400 år siden ).

Det er naturligvis tilladt, at være uenig med mig. Når jeg besøger dette internet-leksikon (  www.islam-info.dk  ) og gennemgår =  KORANENS HELLIGE SKRIFTER = så anser jeg disse ( kapitler i Koranen ) som fastlåste militære ordrer = der ikke kan debatteres = fordi islams imamer og islams øvrige præsteskab påstår, at disse ældgamle militærlove er givet af deres GUD = ALLAH, og derfor ikke kan debatteres.

Imamer kan administrere disse militærlove på forskellig måde, og de skal administreres så strengt = som det er muligt, i forhold til deres omgivende samfund.

Muslimer er fanget i dette militære system, hvor alle kontrolerer alle, ligesom de gjorde i øst-tyskland inden muren faldt. Jer = der er imellem (12 år og 16 år)  bør studere følgende på jeres = ( faste ugentlige ) møde =

1.  Hvordan i kan sikre jer, at i har forsyninger af mad efter, den  ( 1. OKTOBER 2016 ) fordi mad er nødvendigt i alle krigslignende sitivationer.

2.  Derfor bør i samle mest mulig viden fra DRs 2 glimrende udsendelser, om dyrkning af jorden, ved hjælp af selvforsyning. Derfor bør i allerede nu planlægge, hvordan i skal planlægge jeres nyttehaver, og hvor i vil plante æbletræer eller kirsebærtræer, eller hvad i nu kan lide, af bær eller frugter.

3. I skal allerede nu, besøge  www.islam-info.dk  og undersøge, og studere om mine teorier om koranens indhold er korrekt ???  Om islam er en ( MILITÆR KRIGSLOV ) der er = ( FORKLÆDT SOM RELIGION )  Jeg kan jo tage fejl, så derfor = bør i selv kontrollere denne militærlov, som kræver døds-straf, hvis man forlader hæren eller ( islams religion ). Enten det kaldes en hær eller en religion, så har dødsstraf den samme virkning. Man dør, hvis dommen bliver eksekveret.


4. Muhammeds militære ordre til sin hær, det er at de skal samles i byerne. Forsynings-tropperne, skal oprette forretninger, hvor de sælger pizzaer, og en del af indkomsten, bruges til, at betale deres imam. For at virke troværdige, så kræver de en speciel slagtning af de dyr, der bruges i disse pizzaer, hvilket giver flere fordele =

Speciel religiøs slagtning, sikrer facaden som religion.
Speciel religiøs slagtning, sikrer økonomisk eneret på pizzamarkedet
Speciel religiøs slagtning, giver naturlige samlings-steder for muslimer
Specielle samlings-steder for muslimer, giver større styrke til, at lamme svage mennesker med frygt.
En hær skal holdes i gang med opgaver, og en del af den militære opgave er også, at aflønne deres imam.

Det betyder, at hver gang en dansker køber en pizza hos en muslim, så støttes ISLAM økonomisk, og islams militære ideologi.

Efter at have læst bogen = KRIGSKUNSTEN af SUN TZU = og har besøgt =   www.islam-info.dk  og har overvejet, hvordan vi Danskere kan forsvare os mod islams militære krigslov = forklædt som religion, og måske endda besejre Koranens militærlove, her i Danmark = det er ved, at sige sandheden.

Det er min overbevisning, at sandheden er det bedste våben imod islam. Det betyder ikke, at vi passivt skal finde os i alt.

Vi skal også være i en sitivation, hvor vi holder sammen i grupper, således at vi kan forsvare os selv mod overfald. Vi skal også kunne forsvare vore unge kvinder mod overfald.

Der findes moskeer flere steder i vore EU-Lande, hvor muslimer går til teakwondo. I bør naturligvis kontrolere, at disse oplysninger er korrekte. Derfor anbefaler jeg unge danskere til, at gå til Karate, så i kan forsvare jer selv, og samtidig opnå en vennegruppe, som i kan stole på, og har tillid til.

JER = DER BOR PÅ LANDET

I bør tage på små cykle eller vandreture, i nærheden af, hvor i bor, og gemme eller grave konserves ned = allerede nu, så i kan overleve ude i naturen, i en mulig krigs-sitivation. På den måde, kan i være nogenlunde forberedt på krigs-sitivationer efter, den 1. oktober 2016.

DEN STORE UDVANDRING FRA BY TIL LAND

Jeg kan godt forestille mig, at Danskere, der føler sig chikaneret i de større byer her i Danmark, på et tidspunkt vil udvandre fra byerne ud til land-distrikter. Jeg har set hjemme-video fra byer i Danmark på dette link.

www.KvinderForDanmark.dk 

Håb det bedste, og vær forberedt på det værste.

Hvor gammel er du, den  1. oktober 2016 ??? Hvor stort kan et æble eller pæretræ være, den 1. oktober 2016 hvis du planter det her i  år  2010  ???

Ingen kan forsvare sig alene i en krig. Derfor bør i samle jer i små grupper, der mødes fast een gang om ugen, og håber det bedste, og er lidt forberedt på det værste.

EU og FREMTIDEN

Hold øje med EU, fordi ( EU - Politikere ) har indgået denne aftale med muslimske lande. Kun Gud kan forsørge alle jordens befolkninger, så hvis denne aftale ikke anuleres, så er det efter min opfattelse med, at forlade Danmark, frem for at betale en kæmpe skat til EU, fordi idealistiske = fredsaktivister = vil forsørge hele jordkloden. Denne EU politik, vil kræve en kæmpe skat, der vil vare hele jeres liv, og mere til.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Som i unge  kan se, så har EU lavet denne aftale på jeres vegne, og det vil naturligvis påvirke jeres fremtid, og hvor meget i skal betale i skat resten af jeres liv. Muslimer vil ikke integreres. Det koster samfundet penge, som Danmarks skatteydere skal betale. Hvordan vil det påvirke jeres fremtid ??? Besøg evt. denne internetside =

www.kulturkloeften.dk

På hjemmesiden kulturkløften, der finder i statestik over, hvad det koster for Danskere, at lukke Danmarks grænser op, for et folk, der lever efter en ældgammel militærlov, som er forklædt som religion.

De = EU - Politikere, som burde vide bedre, de tager sig godt betalt, for deres "begavede" politiske beslutninger, hvilket i kan se, på Morten Messersmidts EU - skole.

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

Hvad er fordelen for jer unge, der lige nu, her i 2010  er imellem ( 12 ÅR og 16 ÅR )  ved at bo i et EU - land, hvis i ønsker en fornuftig fremtid. Det kan godt være en overvejelse værd.

EU - Projektet = kunne have været rimeligt fornuftigt, hvis det havde været formålet, at forsvare sig imod indvandring fra muslimske lande. EU - Politikerne har gjort det stik modsatte, hvilket tyder på hjernetomme jurister, der tilsyneladende, har bøjet flere af EUs 27 National-lovgivninger, for at give  EU- Direktiver forrang over for National-lovgivning. Sådanne bøjninger af national-lovgivning kalder jeg for ( ond tro ) fordi det strider mod ånden og hensigten med disse national-lovgivninger.

Kan jurister påvirkes, fordi de kan se, at der er mange gode stillinger i et juridisk EU-system  ???  Det, som jeg kan konstatere, det er, at EUs lovgivnings-apparat koster kassen.

Det er noget, som i unge på mellem ( 12 år og 16 år ) bør overveje, når i planlægger jeres fremtid, og fremtidige karrierer.

HELD og LYKKE med det. M.V.H  Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

2.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE