HR JES STEIN PEDERSEN
HR JES STEIN PEDERSEN www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  24. januar 2008

Hr JES STEIN PEDERSEN  En anklagets sidste ord - om §266 b


Jeg havde fornøjelsen af, at overvære dit besøg af de to bloggere Hr Rune Engelbreth larsen og af Mikael Jalving.

Du startede med nogle spørgsmål til begge parter i debatten. Nogle af disse spørgsmål var dine to gæster enige i, og nogle af spørgsmålene var de ikke enige i besvarelsen af.

Jeg er faktisk lidt nysgerrig efter at vide, hvor mange spørgsmål, de var enige om at besvare ens, og hvor mange spørgsmål, som gav forskellige svar. Har du to svar på dette spørgsmål ???Et andet spørgsmål i debatten var, om der ikke blev focuseret for meget på = Burka-debat = i forhold til nedslidning af skoler og fyring af sygeplejersker ???

Jeg overvejede om, disse to spørgsmål måske kunne hænge lidt sammen, på den måde, at forsøget på integration af mennesker fra en fremmed selvbevidst kultur, kunne være så dyr for samfundet, at der ikke var råd til, at lave de nødvendige invisteringer i skoler og nødvendig løn til flittige sygeplejersker med mere ???

Nu har jeg selvfølgelig også besøgt denne internetside, og læst løseligt på de tal, som der præsenteres her på  =

www.kulturkloeften.dk

Hvis det forholder sig således, bør vi almindelige danskere så ikke imformeres om disse udgifter = muligvis hæmmer de nødvendige udgifter i vedligeholdelsen af velfærds-samfundet ???  Har svaret på dette spørgsmål din interesse ???PUSLESPILLET  ISLAM

Hr Jes Stein Pedersen, jeg kender ikke din viden eller mening om islam. Derfor kan jeg jo godt, præsentere min opfattelse af islam, og også min helhedsopfattelse af islam, og den ser i min korte version således ud =

ER ISLAM I VIRKELIGHEDEN = 
EN MILITÆR EROBRINGSHÆR =
DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION ???

Du har naturligvis ret til, at være enig med mig i denne antagelse, og du har naturligvis også lov til, at være uening med mig. Det kan naturligvis ikke komme bag på dig, men har du den fornødne viden, til at bedømme, om denne teori er korrekt ???

BRIKKERNE I PUSLESPILLET ISLAM

For at kunne danne sig et helhedsbillede af islam, og indsamle den nødvendige viden, der er nødvendig for, at samle brikkerne om islam, så tror jeg, at det er nødvendigt at læse bøger om islam, og her kan jeg anbefale dig, at læse følgende bøger. Islams historie er cirka 1400 år gammel, og et naturligt udgangspunkt er, at starte med det, som islamforskere ved om Muhammeds liv. Derfor er det naturligt, at starte med at læse denne bog =


MUHAMMEDS  LIV 
er forfattet af Ibn Ishaq og oversat til Engelsk af professor A. Guillaume og oversat til dansk af =
HENRIK RÆDER CLAUSEN  og er udgivet af  
Forskningsforlaget  RAFAEL. ISBN 87-91107-19-9K

ANALYSENS  UDGANGSPUNKT

Da min påstand er, at islam er en ( militær erobringshær ) forklædt som religion, så bør islam også analyseres, som om det er en hær, og derfor bør islam denne gang analyseres, som om islam er en hær, og ikke som en religion. Lyder det rimeligt ???  Derfor mener jeg, at du også bør læse denne bog, om hvordan moskeen bruges i hæren islam =

MOSKEEN - og dens rolle i samfundet
af S.Solomon og E.Alamaqdisi
Forskningsforlaget
Rafael
ISBN 978-87-91107-29-0

MERE TEORI OM ISLAM

Det er min teori, at Muhammed ønskede at erobre Medina i år 622 ved hjælp af krigslist, og budbringeren Muhammeds erobringsplan lykkedes, fordi han kaldte sin hær for = en religiøs menighed. Krigslisten lykkedes og Medina blev erobret. Denne militære erobrings-strategi, er efter min teori = blevet nedfældet i Koranen = forklædt som en hellig religiøs bog. Denne del af teorien kan naturligvis være forkert. Den kan jo også være rigtig. Hvad er din vurdering ??? 

KONKRET FORSKNINGSVIDEN OM ISLAM

Hr Jes Stein Pedersen, for at du kan vurdere om islam er en militær hær, der er forklædt som religion, så er der mere forsknings-viden om om islam i denne bog =

KORAN KOMMENTAREN
af ROLF SLOT-HENRIKSEN
Forlaget RAFAEL
ISBN 87-91107-04-0

Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at på side 16 i 
KORAN KOMMENTAREN, der står læren om abrogation.

flere oplysninger om abrogation kan findes på www.Google.dk

VENSTREFLØJEN og HØJREFLØJEN

For mig er det ikke et spørgsmål, om det er højrefløjen eller venstrefløjen der får ret i deres debatter. For mig er spørgsmålet = 
om islam er ved at erobre de 27 Nationalstater i EU ved hjælp af den krigslist, som Muhammed brugte, da han erobrede Medina i år 622, og som sandsynligvis er blevet udviklet yderligere i = Al-azhar moskeen = eller i andre moskeer.

Mistanken om, at islam ikke er en religion, men en militær hær, der er forklædt som en religion, har jeg nok fået, da jeg læste denne bog  =

VEJEN TIL DAMASKUS af KIM MØLLER kan købes på www.URIASPOSTEN.net  medmindre den er udsolgt igen.

Ham islamforskeren JØRGEN BÆK SIMONSEN, har efter min opfattelse forsket i islam, ud fra den forudsætning, at islam er en religion,og ikke en militær erobringshær, og så er det svært, at forstå islam, som rummer begrebet Taqiya. Betydningen af dette ord, kan læses på dette ( internet-leksikon ) =  www.islam-info.dk  som rummer dele af koranens indhold.

Hr JES STEIN PEDERSEN

Hvis du ønsker, at undersøge, om islam er en religion, eller en hær, der er forklædt som en religion, så kan det være nyttigt at læse denne bog, der hedder =

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU
1.udgave, 4 oplag 2008
ISBN : 978-87-7759-278-2
www.detukendtes.dk

Nederst på side 31 i KRIGSKUNSTEN  står der følgende  =

Derfor siger man: Hvis du kender fjenden og dig selv, skal du ikke frygte hundrede slag. Hvis du kender dig selv, men ikke fjenden, vil du lide et nederlag for hver sejr. Hvis du hverken kender dig selv eller fjenden, vil du tabe alle dine slag. Citat slut.

Dette citat fra KRIGSKUNSTEN burde inspirere begavede intellektuelle til, at forske i islam fra en ny indfaldsvinkel.

Er islam en militær hær, der er forklædt som religion ???
Hvis muslimer er født ind i en erobringshær, og opdraget efter Muhammeds anvisninger i 1400 år, så har vi en stor hær stående i Europa. Bare hør her =

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

DE VIDEBEGÆRLIGE

Ønsket om mest mulig viden, om et bestemt emne,  kræver naturligvis, at man forsøger at finde viden om det aktuelle emne fra flere kilder. Derfor må også disse bøger være interessante for de videbegærlige, dem der ønsker, at vide mest muligt om islam =

1400 års krigen af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

MOD MØRKET er skrevet af  
HELLE MERETE BRIX og udgivet af TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS BIBLIOTEK.
http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

KUN 'EN GUD ?
af Journalist og forfatter
Elsebeth Halckendoff
udgivet i år 2001
ISBN 87-91107-00-8

Har også skrevet bøgerne =
Og de onde lo
"Du må jo ku' li det"
"Når Gud er død"

IKKE ALLE KVINDER VIL FINDE SIG I ALT.

Derfor skriver de bøger, til advarsel for alle kvinder. Her er to bøger mere, der viser noget om islams syn på kvinder.

EN LÆRKE LETTED´er skrevet af
ÅSE CLAUSEN BJERG
og udgivet på No-Kays FORLAG isbn 87-90183-22-3
Can mag fra Københavns Universitet
i ( latin og religionshistorie )

KVINDER I FATAMORGANAS VERDEN  er skrevet af to kvindelige forfattere,med hver deres kulturelle baggrund.
KURDISTANY AZAD    
ÅSE CLAUSEN BJERG
og er udkommet på forlaget No-Kay ISBN 87-989763-8-9NOGLE KVINDER FINDER SIG I ALT. HVORFOR ???

Hvad kan eventuelt interessere Danmarks kvinder. Det er deres børn og børnebørns fremtid. Jeg formoder, at hvis Danmarks Grundlov udskiftes med islams militær-lovgivning shariaen, så vil Danmarks kvinder blive tvunget til, at opdrage deres børn på samme måde som muslimer. Hvordan er ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) Det kan du læse nærmere om på dette internet-leksikon = www.islam-info.dk  der indeholder nogle af Koranens hellige skrifter.
Læs evt.også, hvad Koranen skriver om =

ÆGTESKAB
VANTRO
KVINDER
BØRNEOPDRAGELSEN I MUSLIMSKE HJEM
TØRKLÆDE  TØRKLÆDER
JIHAD
KOLONIALISME
TAQIYA
REN UREN

Den der ikke tænker - har en overflødig hjerne - er du ening ???

Hvordan har udviklingen været i Kosovo og Libanon fra 1945 og frem ??? Hvor mange journalister på - DR - ved det ???Hr Jes Stein Pedersen, jeg har den opfattelse, at muslimer er født ind i en militær hær, forklædt som religion, og sammensat af Muhammed for cirka 1400 år siden. Derfor disse visdoms-ord fra et fagforenings-medlem fra min ungdom, da jeg var under 40 år gammel =

Lykkelig er den uvidende
der er uvidende
om sin egen uvidenhed

Den der ikke vil høre = må føle.

Den der ikke gider at tænke = har en overflødig hjerne.Jeg må medgive, at den der forsøger at tænke, helt på egen hånd, kan i visse tilfælde blive ulykkelig, for virkeligheden kan være vildt irriterende, så hvorfor erkende, at virkeligheden findes ??? Jeg vil dog anføre, at det ikke er mig, der ønsker, at holde nogen hen i uvidenhed, jeg har dog den erfaring = at enhver rummer sin egen begrænsning i sig selv = ikke på grund af manglende intelligens, men på grund af dovenskab.

TAK = for gode debatter i Deadline 2sektion. M.V.H  Saxo-Poul.

Den muhamedanske indvandrer i USA Khudayr Taher skriver følgende i en erklæring: »Lande har ret til at forsvare sig og sikre deres borgeres sikkerhed fra terrorisme. Ligeledes er det klart, at kilden til terroristernes forbrydelser i Europa og Amerika er de muslimer, der bor i disse lande. Sikkerhedstjenesterne kan ikke kende folks hensigter og udsortere hvem der er den noble immigrant, og hvem der er den terroristiske forbryder. Men hvor som helst, der er muslimer, har deres tilstedeværelse frembragt forbrydelser som terrorisme og mord. Blandt de muslimer i Europa og Amerika, som ikke praktiserer terrorisme, har de fleste ingen loyalitet og ingen dybtfølte bindinger til de lande, som har ydet dem et værdigt liv - bolig, uddannelse, arbejde og statsborgerskab. Det legitime spørgsmål er dette: Eftersom sikkerhedstjenesterne ikke kan sortere den gode im-migrant fra den onde terrorist .... hvorfor deporterer disse lande så ikke alle muslimer, af alle racer, fra Europa og Amerika, således at de kan blive fri for faren fra terrorisme og beskytte deres egne folk? Jeg, som en arabisk muslimsk immigrant, skal hermed på det alvorligste appellere til alle lande i Europa og Amerika om at deportere alle muslimer fra deres territorier - inkluderet mig selv, til trods for min kærlighed til og dybe hengivenhed for U.S.A.« (Citeret fra The Middle East Media Research Institute / Patriotens august-nummer)

 

 

 
  

Patrioten. Boks 1848. 2300 København S.  

Støtte til Patrioten kan gives på  Giro: 1-699-7668


Besøg eventuelt   www.radioHolger.dk

Hvordan vil paragraf 266b blive brugt - når muslimerne om cirka 2 generationer får flertal på Christiansborg ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE