Fra Fejl til Fejl

18. september 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

www.UriasPosten.net

www.sabbat-kristne.dk/243947134

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Fra Fejl til Fejl = opdager man ( hele Sandheden ) eller gør man  ??? 

Hvem forstår Sandhedernes betydning = for den globale fremtid ???

Fra fejl til fejl opdager man hele sandheden
Sigmund Freud(1856-1939)
  

 

Den femte vikingeborg – eller den syvende?

www.fortidensJelling.dk

 Her findes Nationalstaten Danmarks Kongerække.


 

 ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV  ???

 


At være fuldkommen ærlig over for = sig selv = er en god øvelse. 


Lukasevangeliet Kapitel 16. Vers 10. Den der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.

Den største synd af alle = det  er at forfalske 

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

for det vil vildlede ( Samtlige Folkeslag ) på jordkloden.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen - er ikke  forkyndelse  af  Løgne

 ( Taqiya-Taqija

 


New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

 

Israelit - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Billeder af israels 12 stammer

 

Flere billeder af israel


 

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 Evangelisk Luthersk Netværk

LUTHERSK KRISTENDOM  er ikke   KATOLSK  KRISTENDOM

 

 Forklaringen findes på disse links

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


RABBI MEETS MESSIAH?? Hal Lindsey Report ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=XsE1yHwmfA8
Feb 8, 2014 - Uploaded by John Boy
RABBI MEETS MESSIAH?? Hal Lindsey Report Feb 7 2014, http://www.hallindsey.com/. John Boy ...
 

 

Hvem gider læse = Nutidens gamle aviser = når de ikke kan genkende

  tidens væsentlige Politiske Sandheder

???

Men de er jo også = underlagt tidens = Censur-Paragraffer

----------

 Her i mit

Fædreland

Nationalstaten  Danmark

findes

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf  140  

 som begrænser de store medier inden for disse Politiske områder

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kultur

Beviset for denne påstand er de anklagede 

 

1. Mogens Glistrup              Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen        =   Anklaget og frifundet
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen   

 


 

 ER DU LUTHERSK KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE ( BIBELENS SANDHEDER ) MED DIT LIV ???

 


 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Hvis du er Evangelisk-Luthersk Kristen så er du i pagt med

Paragraf 4. = i Danmarks Riges Grundlov.

 www.grundlovsnyt.dk/295 

 


FN = UN

Kræver selvcensur af de større Medier i Europa.

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 

Det beviser dette møde fra et møde i Norge i 2007.

 

CENSUR POLITIK - I EU = HVORFOR ???

Der er noget der skal skjules = for ellers var Censur unødvendig.

men hvad  ???

Mediene viktig for fremme av

multikultura-lismen 4. juni 2007  

 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

 

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering 

 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

 

FNs rasismeovervåker

 

 FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

 

Må styre statskanalene
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

 


Dette var så den = Politiske Censur = i Europa = fordi ( FN = UN ) er en Politisk organisation - fordi den er oprettet af Politikere - hvilket skete i  1945 = "tilfældigvis" i det år = hvor anden verdenskrig militært nåede sin afslutning = hvilket skabte et ønske i Europa i 1945 - om i al fremtid - at undgå krig. Et godt tidspunkt - at oprette en global fredsorganisation. Tidsåndens vinde - blæste i den rigtige retning - for oprettelsen af ( FN = UN) I 1945. Jeg kalder det mediernes

Blå ( Selv-Censur ) i Europa

 


Personligt har jeg opsagt mit abbonnement på

Weekendavisen

Jeg har en ( "dårlig samvittighed" ) der hele tiden gør sin pligt = og den spørger mig hele tiden = er der ikke noget - du kan gøre lidt bedre - og som måske også = kan gøre dig lidt klogere. Så skal jeg jo til at tænke. På denne måde sparer jeg penge - og samtidigt undgår jeg fremover - at modtage ( FN = UNs ) Censurede nyheder - og det er jo ikke så ringe endda = og slet ikke når der findes alternative medier på internettet - der forsøger - at fortælle det - som de 

Selv-Censurede medier ikke oplyser vælgerne om

og det lykkes faktisk = i en meget stor udstrækning.

 


Fra fejl til fejl opdager man hele Sandheden

Hvis man ellers læser de rigtige aviser.

Nu er der jo i virkeligheden mange

Sandheder  

men hvad er de = Væsentlige  Sandheder  = der har betydning for alle indbyggerne i Nationalstaten  Danmark - og som skjules under Censur-Politikernes - Falske Facade-Lovgivning - og under mange Mediers

Selvcensur


Jeg kan kun sige

Oplys - dig - selv

Allah is a goddess.mpg - YouTube

www.Nationaldemokraten.dk

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

      www.Kulturkloeften.dk

www.Medie1.dk

   www.DenKorteAvis.dk

    www.DenDanskeForening.dk

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

http://www.vilde-teorier.dk/401676875

 


 KARTEL-CENSUR

 Oven i De Politiske krav fra ( FN = UN ) om de større mediers

Selv-Censur

og det - at de danske ( Censur-Partiers ) vedholdende passivitet - når det gælder fjernelsen af

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf  140  

så kommer der oven i disse Censur-udgaver også

 Kartel-Kapitalisternes-Kartel-Censur

 Den ser således ud

Den Globale Censur-Plan

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

George Bush New World Order - YouTube

KAN DENNE HELHEDSPLAN GENNEMFØRES ???
HVAD KRÆVES DER FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVEM HAR MULIGHED FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVAD ER STATUS ???
ER PLANEN ALLEREDE UNDER UDFØRELSE ???


Hvad er dine observationer ?

Hvad er dine spørgsmål ?

HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

www.TavshedensTyranni.dk

 

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning og Klodens energi-forsyning.


KAN NOGEN ARBEJDE FOR DENNE PLANS GENNEMFØRELSE =
UDEN SELV AT VIDE DET ???  Besøg evt = www.Tagryggen.dk 


 Hvem kan vi formode arbejder = for den nye Verdensorden -

uden selv at vide det ??? Fungerer disse

Overnationale Institutioner

som ( FN = UNs ) globale

Sekretariat  ???

 

Kunne den globale Censur ikke gennemføres uden disse

Overnationale Institutioner ???

OVERNATIONALE INSTITUTIONER I FORKORTET UDGAVE

 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU .

 


Måske det - der skal skjules - gennem alle de samlede danske og globale

Censur-Metoder

 er dette

 gennem administrativ Lovgivning = i et så langsomt tempo = at Danmarks Befolkning = end ikke aner = at = de

Politiske ( Censur-Partiers ) Lovgivning

fører til udskiftning af Danmarks og Europas oprindelige befolkninger.   

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


Dette er naturligvis en meget dramatisk mistanke til

De Forenede Censur-Partiers

Lovgivning

fra min side. På den anden side - har der været mange udryddelseslejre her i Europa - under den anden verdenskrig =  i Europa - der varede fra cirka 1940 til 1945. Vi må heller ikke glemme Kultur-Revolutionen i Kina. Et folks daglige vaner = blev dramatisk ændret. Det sker her i Danmark - gennem lovgivning - om evige forandringer - der fører til større enheder = og derfor til mere -

Kartel- Politisk Stordrift = administreret = gennem internationale Banker.

Her i Danmark viste Danmarks befolkning

National Rygrad

ved i en Folkeafstemning = at sige nej til - Euroen - og beholde vores danske kroner - og dermed også bevare - Nationalbanken - og dermed også bevare de = Danske Arbejdspladser = der findes i

Danmarks Nationalbank.

 Fælden klapper  =  med kun et  = fejlvalg.


 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 

Albert Pike & The 3 World Wars - YouTube

www.youtube.com/watch?v=CY3tlL944ZY
Mar 23, 2013 - Uploaded by somethingscomin
Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Giusseppe Mazzini, an Italian ...
 

 Images for Albert Pike & The 3 World Wars

More images for Albert Pike & The 3 World Wars

 


Censur-dominansen - skal have modspil

 

 Med al den Censur = og ordre om Censur til medierne = så må disse Censur-tendenser - have modspil - inden det bliver helt forbudt at åbne munden. Denne kamp for ytringsfriheden - den er ikke kun en national kamp = men også en global kamp.

Derfor

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Citat Slut

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

------------

 Derfor gør noget - Personligt - mens der er tid.

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 

Gør en forskel Støt Ytringsfrihedens Frontkæmpere bliv medlem.

 Støt ytringsfriheden, bliv medlem

www.Trykkefrihedsselskabet.dk 

 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

  


 Bevarelsen af  YTRINGsFRIHEDEN  er også

en Global kamp.

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

og en Global Kvinde kamp.

Kvinder

Et Internet-Leksikon  www.islaminfo.dk   om Islams Sharialove

 http://www.oplys-dig-selv.dk/371635269

-------------------------

Opening Statement - YouTube

 

 EzraILevant - YouTube

 

Set Globalt er ( Ytringsfriheden også under Pres.

”De tager din tid og dine penge – det er processen, der er straffen” 

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 


 www.Trykkefrihed.dk

Ayaan Hirsi Ali

"I en tid, hvor den vestlige civilisation er truet både udefra og indefra, er det danske Trykkefrihedsselskab en vigtig allieret i kampen for at befæste og bevare den mest afgørende og grundlæggende ret i et frit samfund - ytringsfriheden"

Ayaan Hirsi Ali

Bøger af Ayaan Hirsi Ali - Find bogen hos SAXO.com - find ...

253,95 kr
 - 
Gucca.dk
Gratis fragt på ordrer over 499 DKK.

somalisk forfatter og samfundsdebattør, tidl. parlamentsmedlem for det liberale parti VVD i Holland

Bevarelsen af  YTRINGsFRIHEDEN  er også

en Global Kvindekamp kamp.

Kvinder

derfor 

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Billeder af ayaan hirsi ali

 


 Censur spærrer også for viden til

Muslimer

 --------------------------

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Den største fare

ved den tiltagende trussel er, at

Gode Mennesker

begår intellektuelt selvmord og kalder det fred, at 

Gode Mennesker

giver efter for frygten og kalder det respekt."

Salman Rushdie
engelsk-indisk forfatter

Billeder af salman rushdie

Hvornår fjernes

www.Trykkefrihed.dk

Censur-Paragraf 266b  og  Blasfemi-Paragraf 140

fra

Danmarks Riges Grundlov af 1953   

www.grundlovsnyt.dk/295 

 


Dette bør muslimer også vide.

 

The missing Link = er nu fundet

Religiøst og historisk set  

mellem Vatikanet og islam 
 

Rome's Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cQdl3eRpvEI

 

How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 

 


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Den største fare

ved den tiltagende trussel er, at

Gode Mennesker

begår intellektuelt selvmord og kalder det fred, at 

Gode Mennesker

giver efter for frygten og kalder det respekt."

Salman Rushdie
engelsk-indisk forfatter

Billeder af salman rushdie

Hvornår fjernes

Censur-Paragraf 266b  og  Blasfemi-Paragraf 140

fra

Danmarks Riges Grundlov af 1953   

www.grundlovsnyt.dk/295 

 


Det bør muslimer også vide. Det er hvad vi har

Ytringsfriheden til.


Dengang = Den Katolske Kirke i Rom - skrev Koranen og skabte

Muhammed som Allahs Profet

undlod de at skrive

Guds Lov = De 10 Bud

 ind i Koranen

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

Torben Steno & Johan Olsen - Tiden Kalder - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BSw5lPtGzHI

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 Billeder af trelleborg

Steno og Olsen

kunne i ikke finde et andet sted = at se sløve ud = eller udøve jeres kunst ???

www.sagenskerne.dk/29379709

 Eventuelt på dette link


Tiden kalder på = modige muslimer = med stor forstand.

Hvilken fremtid ønsker de i Danmark ??? Minareter måske ???

Hvorfor  ???

 Bønnekald i Hamborg

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 Imamer indkalder til bøn 5 gange daglig - 7 gange om ugen.

 

  29. november 2009: Schweiz: Ved en folkeafstemning beslutter et flertal på 57,4 % af schweizerne, at forbyde flere minareter i landet. Schweiz har pt. fire moskeer med minerater, som givetvis får lov at blive liggende. Men fremtidige moskebyggerier i landet bliver altså uden minerater. 

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon ...

www.youtube.com/watch?v=bXDJX39L6zA
14/11/2011 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians ... Islam & Roman Catholicism: The ... 
 

  


 

Walter Veith - (16) The Islamic Connection / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=igoydzFZZX0
24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ Are sinister forces working behind the scenes to achieve their to bring about a ...

 


 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 
MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

 www.sabbat-kristne.dk/243947140

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

  


 

Quran & Bukhari prove Rome created Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=j7hAfVaEaLQ
May 17, 2013 - Uploaded by Grace Bride
Can you believe it: the Vatican created Islam to annihilate the Jews and Christians who rejected the Roman ...

  


 

The Roman Catholic and Islamic Connection - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ll0otULYzms
Sep 15, 2013 - Uploaded by End-Times-Prophecy
What is the connection between Roman Catholicism and Islam? Why do they both venerate Mary? Why do so ...

 


 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

  

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 European Jews Are Not Semite = Proof - YouTube

www.youtube.com/watch?v=T7a9wj3wyJI
31/01/2009 - Uploadet af basketfloating
Something to think about before embarking upon supporting White Israel! White Jews = Anti- Semite? or Anti ...
 
Kan du ikke tåle at høreSandheden = hører du ikke hjemme på denne Planet
 
Så er spørgsmålet = hvilken Sandhed = taler vi om  ???
 
Minister = Louis Farrakhan = er muslim i
 

Republikken  USA
 
og som muslim tror
 
Louis Farrakhan
 
At ( Jesus ) er en af ( Allahs Profeter ) ligesom ( Muhammed )
 
Jeg tror at ( Jesus ) er ( Guds Søn ) og ikke 
 
Allahs Profet.
 
- hvad er den rigtige - Sandhed  ??? 
 
Er  ( Jesus = Guds Søn ) eller ( Allahs Profet )
 
 

 

Husk

Du behøver naturligvis ikke at vide lige så meget - som disse  godt tre 3. millioner - der tilsammen har besøgt disse 15. hjemmesider. Besøgstællere findes til Venstre = under overskrifterne. Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Den trojanske krig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 

 Images for den lille havfrue

 

 More images for den lille havfrue

Bibelen Siger

 Mathæus Evangeliet = Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem 

 Hørte jeg Rigtigt = blev der sagt dette = i denne film  ???

Lad dog være med at være så bange  

for den fremtid i alligevel ikke undgår

 

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

 

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.

 ------------

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...

www.Political-Islam.Com     

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 Disse 2 bøger bør alle

Konfirmander  Konfirmander

læse

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 De binder Europas befolkninger på mund og hånd = gennem regler og konventioner. Det oplyser

Mogens Camre

om på

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Billeder af bilderberg

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

EU - Den rigtige historie: Henrik Ræder Clausen - Salling

 

 

Bøger alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.


EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Disse to bøger burde alle

Danmarks Konfirmander Konfirmander

der kan læse = have i Julegave

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 


 Huset På Christianshavn 67 Tyv Over Tyv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE