DANIEL CARLSEN
DANIEL CARLSEN www.sagenskerne.dk


Præsenteret her 28. Januar 2012       http://www.kulturkloeften.dk/

BE`RUFSVER`BOT DET ER = SANDHEDENS PRIS = I DANMARK.

http://www.wikipedia.dk/    http://www.google.dk/   http://www.wikipedia.net/               ER DU DANSKER   ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???http://www.denkorteavis.dk/      http://www.sappho.dk/   http://www.radioholger.dk/  

følgende artikel    Virker planen fra 2008 ??? Hvad viser virkeligheden ???SANDHEDENS PRIS = HAR RAMT = DANIEL CARLSEN

Sandhedens Pris = har nu også ramt = formanden for = danskernes parti   = Daniel Carlsen . Vi kan nu erkende at ( Daniel Carlsen ) tilhører ( Rigets bedste mænd ) en af = Danmarks store Personligheder = der som andre store personligheder - der har været anklaget efter( Censur Paragraf 266b
Alene det - at have været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b) det er i sig selv et ( Dansk Nationalt Adelsmærke ) som enhver = der har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b )
kan være stolt af.

Besøg eventuelt = http://www.danskernesparti.dk/ SANDHEDENS PRIS = EFTER FRIFINDELSEN = Be`rufsver`bot.

Belønningen til formanden for ( danskernes Parti ) Daniel Carlsen = efter frifindelsen i retten efter ( Censur Paragraf 266b ) = ( den 24. januar 2012 ) = efter at have forsvaret ( sandheden ) i retten i Århus = Ja = så kan formanden for ( danskernes parti) Daniel Carlsen = konstatere = at en anden form for straf = har ramt ham = nemlig = Be`rufsver`bot
. Da jeg personligt kun har 7 års skolegang - har det været nødvendigt - at slå dette ord op - i min røde fremmedordbog.

HER STOD FØLGENDE OM = Be`rufsver`bot =


Be`rufsver`bot
( -fer`bo:t ) ( ty.: ansættelsesforbud ) siden 1972 i BRD forbud mod at personer hvis "forfatningsloyalitet" drages i tvivl, har eller får offentlige stillinger.

Be`rufsver`bot = betyder så i virkeligheden en slags ansættelsesstop = hvor der er tvivl om en persons = forfatnings-loyalitet. I den forbindelse er det interessant at = Censur Paragraf 266b = blev indført i lovgivningen i ( 1971 ) her i Danmark. Altså et år før = ordet Be`rufsver`bot opstod. Det kunne jo være interessant = om andre af de 27 Nationalstater i = EU = har tilsvarende love = og i hvilket årstal de så blev implementeret i deres Nationale Lovgivninger.


DANIEL CARLSEN = SAGEN = og ITALIEN

Da jeg er født i 1945 - så kan jeg naturligvis huske noget - som dem - der er født for cirka 25 år siden - ikke kan huske. Jeg mener at huske - at i Italien blev en folkevalgt Kristen = der var valgt ind i = EU-Parlamentet = men blev smidt ud igen fordi han var Kristen. Jeg kan desværre ikke huske årstallet - men dette nysgerrige spørgsmål strejfer mig. Hvis der ikke er plads til kristne i = EU = så kan det betyde = at alle EUs medlemmer af kommissionen i = EU = og betydende folkevalgte medlemmer = er en stor flok hedninger = der først og fremmest ser = sandheden = som deres værste fjende. Hvem kan vide dette ???EUROPAS KRISTNE KULTURARV  (  TIES IHJEL )

Det kan måske forklare hvorfor = EU = har udeladt at omtale = Europas = Kristne kulturarv = i den korte version af = Præamblen = til Lissabon-Traktaten. De kristne rødder skrives ud = står der på side 57 i denne bog - og den korte udgave af ( Lissabon-Traktatens præambel ) er formuleret således i denne bog =

( Statsoverhovederne ) SOM HAR LADET SIG INSPIRERE af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati,lighed og retsstaten.

( EUROPAS = KRISTNE KULTURARV ) =  TIES IHJELBlev Danmarks befolkning lokket med i = EU = på et falsk grundlag ???

Se film nummer 1. = og dan din egen mening.

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6 FILM = på = DR

EUs centraliserings-ideologi = går fra 1400 kommuner til 300 kommuner - se film nr. 6.Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU den rigtige historie den skjulte dagsorden

En kritisk gennemgang af EU's historie og virkemåde, herunder den udemokratiske kultur, der har udviklet sig i EU. På side 57 kan enhver læse - at - EU - har fornægtet sin kristne kulturarv. Uanset hvor begavet man er, så kan man ikke tage stilling til det = man ikke ved. Hvad er så det = du ikke ved = eller måske ikke forstår betydningen af ??? Det kunne jo være betydningen af = Euromediterrianeraftalen ??? Hvad har ( "DEN FRIE PRESSE" ) så fortalt = det danske folk - om - Euromediterranien-aftalen fra 1995 og frem - fra dengang navnet var ( Barcalona-Erklæringen ) ???HVEM UDDANNER og ANSÆTTER JOURNALISTER  ???

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  05-06-2007

Find evt, navnet = Doudou Diene = på = Google

læs evt. videre her = medier og globalisering

medier og globalisering       Citat slut.

Er det således - at medierne beherskes ??? Der er mere =

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

USA = VAND = NAFTA = ER DER EN SAMMENHÆNG ???De = Sandheder = der er nødvendige for at vide = om = Danmark = vil kunne forsætte som en selvstændig Nationalstat = bevarende sin oprindelige rettighed til = at sige sandhedeni det offenlige rum = bliver åbenbart ( Tiet ihjel ) af ( "den frie presse" ) hvilket åbenbart har ovenstående forklaringer. Er mine vurderinger rigtige eller forkerte ??? Hvad er dine vurderinger ???ER DANMARKS DEMOKRATI STJÅLET = OVENFRA = GENNEM JURIDISKE AFTALER SÅ HEMMELIGE = AT DANMARKS BEFOLKNING END IKKE VED - AT DISSE AFTALER EKSISTERER ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  

FORTIELSEN FORBEREDER= LØGNENS IDEOLOGIER        http://www.siaddk.wordpress.com/

http://www.forum.danmarksnationalefront.dk

Hvad sagde ( Morten Messersmidt ) i ( EU ) ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...LAD MIG LIGE MINDE = DANIEL CARLSEN = OM DETTE =

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.Besøg evt. dette internet-leksikon = www.islam-info.dk 
og læs under overskrifterne = Taqiya og Kvinder ???Videoer til lene andersen forfatter - Rapporter videoer
Søren Hviid Pedersen, Mikael Rothstein og Lene...
20 min. - 14. feb 2011
Uploadet af blogbalderorg

youtube.comEN ( ERHVERVS-MULIGHED ) FOR = DANIEL CARLSEN

Da = Daniel Carlsen = Formand for = Danskernes Parti = er ramt af = ( Be`rufsver`bot ) = der udsætter eller  hæmmer hans fremtidige erhvervsmuligheder eller karriere-muligheder -så har jeg dette forslag til ( Formanden for ) www.danskernesparti.dk  Daniel Carlsen= og det er følgende = skriv en bog om alle = der har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b) fra den dag hvor = ( CensurParagraf 266b )  blev indført i Danmark = forklædt som en ( Racisme Paragraf ) som om islam var en race - og ikke en religion.

SKRIV EN BOG = OM ALLE ANKLAGEDE EFTER = 266B

Som det vides - så blev = ( Censur Paragraf 266b) indført i Dansk Lovgivning i 1971 - medens den konservative ( Knud Thestrup ) var Justitsminister. Jeg er ikke helt klar over = om = Mogens Glistrup = er blevet anklaget efter netop = ( Censur Paragraf 266b) men det virker oplagt = ved at skrive en sådan bog om ( alle ) de anklagede efter ( Censur Paragraf266b ) fra ( 1971 og til og med 2012 ) = så vil det være Logisk = at begynde med = Mogens Glistrup = som Person nummer 1.

ANDRE ANKLAGET EFTER = CENSUR PARAGRAF 266B

Det er = Peter Neerup Buhl= der iøvrigt har skrevet flere bøger.

Den seneste ser således ud =

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
læs mere nederst på siden.. 

ORG-sagen - sidste nyt:
9/11: Fem kendelser fra Presssenævnet - se under verserende sagerNy bog af Peter Neerup Buhl
Læs mere her

LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED

FORBLIV LYKKELIG = UNDLAD AT LÆSE DENNE BOG.

www.Google.dk Radio Holger - Wikipedia, den frie encyklopædi

Kaj Vilhelmsen  =  har været straffet efter ( Censur Paragraf 266b )
Kaj Vilhelmsen = 
ejer vist nok = www.RadioHolger.dk 

Derfor skal ( Kaj Vilhelsen ) også med i bogen = om rigets bedste mænd.Morten Messerschmidt 

Jeg mener at = Morten Messerschmidt = også har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b ) og derfor bør han også med i denne bog om =
Rigets bedste mænd.

Jesper Langballe

Det er også en kendt sag = at den kendte Politiker = der tidligere var medlem i Folketinget og medlem i = http://www.danskfolkeparti.dk/ = Jesper Langballe
= har været anklaget efter ( Censur Paragraf 266b ) og valgte at betale bøden = ganske enkelt fordi = intet forsvar var muligt i Retsalen = ved hjælp af = ( Sandheden )

Anklaget uden forsvar = ved hjælp af
sandheden
Kronik:   
En anklagets sidste ord - om §266 b 
Hvad gør man så - man fortæller sandheden  uden for retten.Lars Hedegaard  = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET

Også Formanden for = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET =  LarsHedegaard = er blevet anklaget for at have overtrådt ( Censur Paragraf 266b ) Det skyldes måske at= Lars
Hedegaard = har skrevet nogle bøger = og en om islams kvinder. Besøg eventuelt = TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS BIBLIOTEK http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/ = Jeg mener at bogen  = Lars Hedegaard = har skrevet hedder =  Muhammeds Piger. Dette emne er meget interessant. Hvis du besøger dette = internet-leksikon = om Koranens indhold = www.islam-info.dk  under disse overskrifter = Kvinder - Taqiya ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) Kaldte Muhammed sine soldater = for religiøse tilbedere = i år 622 = og forklædte dermed sin hær - som en religion for = at erobre Medina - hvilket iøvrigt lykkedes. En løgn - der bliver gentaget tit nok - bliver som bekendt betragtet som sandheden. Hvordan kan islam - der ifølge Koranen - skal betragte muslimske piger og kvinder - som halvt så meget værd som drenge og mænd = overhovedet blive optaget i =  FN = der har et = Slogan = frihed - lighed og broderskab = medmindre der er lagt op til en global sammensværgelse ???

( Børneopdragelse i muslimske hjem )  så begynder ( forskellen i opdragelsen ) mellem piger og drenge allerede tidligt i Barndommen. Der findes også interessant læsning under overskrifterne = ( Taqiya ) og ( Kvinder
) Hvordan vil kvinder i Danmark bevise en voldtægt = når = Danmarks Grundlov = er blevet udskiftet med islams ( sharia-love ) ???
Hvordan vil en kommende ( sharia-ret ) i Danmark dømme efter ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 ) når den tid kommer ??? Ja - læs om disse to vers - der er i Koranen - findes under overskriften =
Kvinder.Lars Kragh Andersen = er også dømt efter = Censur Paragraf 266b

Det kan du også læse mere om på = http://www.sappho.dk/

Lars Kragh efter dommen: Jeg har ikke tænkt mig at betale bøden

Lars Kragh Andersen fik i fredags en dobbelt så stor bødestraf for at skrive følgende på netavisen 180grader:

"Jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening en defekt menneskefjendskkultur, der bygger på en defekt menneskefjendskreligion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre to verdensreligioners manualer tilsammen."

Besøg evt. dette = internet-leksikon om Koranens indhold = 

 
www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.Firoozeh Bazrafkan

Denne unge modige kvinde = er tilsyneladende også anklaget efter =  Censur Paragraf 266b ???

Af Firoozeh Bazrafkan
24.01.12 21:18
Kultur Politiet har ringet til mig angående paragraf 266b. Jeg skal forhøres i morgen kl 17:00 i... Læs mereHr = Daniel Carlsen. Her er mit forslag =
Skriv en bog om = RIGETS BEDSTE MÆND.

Dette er de personer som jeg umidelbart kan huske = der er blevet dømt efter ( Censur Paragraf 266b ) og som efter min opfattelse er dømt for at sige = sandheder = om muslimer eller islam. Her er mit forslag = Skriv en bog om alle = der er blevet dømt efter ( Censur Paragraf 266b )
og opsøg dem = for at lave = research = til bogen = medens disse personer endnu er levende.

HISTORIE FORSKERE og EFTERTIDEN

En sådan bog = vil også give fremtidens Historie-forskere = større mulighed for = at bedømme hvilken rolle Journalister og Jurister har haft = når det gælder oplysningen om = sandheden = og = sandheder = om islam = til det danskefolk??? Dette var så mit forslag til formanden for danskernes Parti = Daniel Carlsen. Det er mit oprigtige håb at = Daniel Carlsen = vil interviewe alle der er dømt efter ( Censur Paragraf 266b ) Senere kan du måske leve af - at holde foredrag om oplevelser - ved din research = af denne bog om ofrene for = Censur Paragraf 266b ) fordi de sagde sandheder om Koranens indhold.  

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-PoulHvad sagde = Jesus = om = sandheden = da han besøgte jorden for cirka 2000 år siden = for at fuldføre sin jordiske opgave ??? 

Besøg evt. http://www.sandheden.net/ I = LØGNENS RIGE = ER DEN STØRSTE SYND = SANDHEDEN.

I = LØGNENS RIGER = FORKLÆDES = LØGNE = SOM = SANDHEDER.


Løgnens konspiration... 

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden  er løgnens  dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)FORMAND = DANIEL CARLSEN = DØMT for SANDHEDEN

http://www.danskernesparti.dk/ Hvad er viden = samfunds-viden værd = uden visdom ???

Viden om atomets sammensætning = har ført til mange = Atomlosse-pladser = for radioaktivt affald = for ikke at tale om hændelserne i = Hirosima og Nagasaki i Japan.

http://www.google.dk/  http://www.wikipedia.net/  http://www.denkorteavis.dk/UDGANGSPUNKTET = I SKAL VÆRE TRE PERSONER

Som udgangspunkt = så skal i være ( tre personer ) under 25 år = til denne forskning = når i som = minimum = mødes fast = en gang om ugen. Det optimale er tre personer - med disse ( tre ) forskellige interesser =

POLITIK
HISTORIE
FILOSOFI

Opgaven er at finde = sandheden = om hvorfor = der i Danmark i ( cirka i 1972 ) blev sammenlagt 1400 kommuner til 300 Kommuner = samt hvilke ( konsekvenser ) det har haft = for Danmarks Nationale udvikling = indenfor disse tre fagområder = i by og på land = indenfor = Politik = Historie = Filosofi = fra 1972 og frem til 2012 ???


Er CLAES KASTHOLM ved at danne et nyt journalist-forbund ???
www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE SEKS FILM = på = DR
FRA 1400 Kommuner til 300 Kommuner
??? Film nr.6.

EVENTUELLE FORSKNINGS-LEDETRÅDE

Er = Illuminati-en ledetråd ???  Er oplysningstiden - en ledetråd ???

Er det muligt = at Parti-Formændene hos disse Politiske Partier = er medlemmer af = frimurer-loger = som alle styres af = Illuminati  ???  Hvem kan vurdere dette??? Har det været muligt - for frimurere = at infiltrere og overtage formands-skabet i disse 6 Politiske Partiet fra cirka år 1700 og frem ???  Hvilken dansk avis - kan besvare dette spørgsmål ???

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance

Har ovennævnte = Politiske Partier = grænseoverskridende ideologier ??? Hvad står der i disse Partiers Partiprogrammer ???  Hvem har oprettet og skrevet disse Politiske Partiers ideologiske Partiprogrammer ??? Kan det være =  Illuminati = allerede før 1776 ???  Før ( frihed lighed Broderskab ) blev bragt på banen = som øverste religion = som resten af jordklodens folkeslag - skal indordne sig - som første Prioritet. Var det Kristendommens = ( sandhed der blev forkyndt. Nu kan et kristent folks = kristne hyrder = jo godt fristes af en eller flere = af de 7 dødssynder = hvis muligheden forelægger. Vi kristne er jo blevet advaret imod = falske Profeter.

Diktatorer dør = ideologier består

Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

Har det været filosoffers opgave i oplysningstiden = at erstatte kristendommens forkyndelse af sandheden med en anden religiøs forkyndelse = der blev til en religiøs tro på = Frihed Lighed Broderskab ???

Har en sådan udvikling været mulig = set ud fra en rationel indfaldsvinkel ???Hedegaard og §266b — Retsstaten

DU DANSKE KVINDE

Hvis du vil vide mere om tørlæder, så prøv et T  Hvis du vil mere om islams ægteskaber, så prøv et Æ  og hvis du vil vide mere om kvinder stilling i Koranen, så prøv et  K , og så fremdeles. Vil du vide mere om islams lovlige løgne = så find ordet Taqiya.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Hvilke ( sandheder ) skjuler (Folketingets Partiledere ) for Danmarks befolkning = ved at fastholde ( Censur Paragraf 266b ) som en del af Dansk Lovgivning ??? Hvilke ( løgne ) ønsker ( Det Danske Folketing ) at beskytte bag ( Censur Paragraf 266b Er det kun = Partiledere = der er ansvarlige for konsekvenserne af ( Censur Paragraf 266b ) over for Danmarks befolkning ???Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU 


TRYK HER FOR AT SE FILMEN


Ver

I Sverige råder et klima, der minder om forstadiet til totalitarisme, mener Gunnar Sandelin. der mistede sit arbejde på grund af sine holdninger. Også Sverige har

BE`RUFSVER`BOT = Det er også = Sandhedens pris = i Sverige. Læs Klummen.Som dansker og kristen = har jeg dette spørgsmål =

Står der noget i USAs Uafhængighedserklæring fra 1776 og USAs lidt senere = Forfatning = at USA er en kristen Nation ???

Teknologi under 1. verdenskrig - Wikipedia, den frie encyklopædiKristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Det gamle = Diktator-kneb = fra Romer-rigets tid = virker stadig. Ønsker du at dræbe ( sandheden ) i opløbet = så dræb budbringeren = eller budbringerens troværdighed = inden folket har hørt budskabet.DEN VÆRSTE LØGN AF ALLE

Den værste = løgn = af alle = det er som bekendt = fortielse af Sandheden. Hvilke specielle sandheder har ( Politiken ) bevidst undladt siden avisen startede - 1. oktober 1884 = som = organ for = den = højeste oplysning??? Det er naturligvis en opgave for = filosoffer og Historikere. Er det forresten rigtigt = at  Illuminati  tilbeder et = højeste væsen ???Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.Hvad er opfordringen fra en socialdemokratisk budbringer =
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor  ???             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slutDer findes jo = ubekvemme sandheder. Vil det danske folk = gå til grunde = eller leve som slaver = fordi de ikke vil se = Ubekvemme Sandheder = i øjnene. Nogle påstår at islam ikke er en trussel = for Danmarks og Europas befolkninger = når vi åbner munden = og siger ( sandheder ) om islam og Muhammeds religiøse tilbedere. Men hvad sagde ( Winston Churchill ) om Muhammedanismen = medens han levede ???WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899Det er denne kulturs = daglige vaner = der indføres i Danmark. 

DANMARKS UNGDOM 

Danmarks Ungdom er heldig = at de har en modig = ung mand =
som = Daniel Carlsen = Formanden for = www.danskernesparti.dkder tør se virkelighedens = ubekvemme sandheder = i øjnene = og har nogle Politiske svar på = hvad der bør gøres. Nu er der ingen i Danmark = der kan lave om på Danmarks love alene. Derfor må = Danmarks Ungdom = op på dupperne = og melde sig ind i = danskernes parti - og kæmpe kampen for - at få politisk flertal i Danmark og give denne kamp fuld opbakning. Det er efter min opfattelse sidste chance for ( Danmarks Ungdom ) hvis den ikke vil havne på den store globale losseplads = der findes = for glemte folkeslag. Grundholdningen bør være = stol ikke på nogen over 30 år.jugoslavernes historieHVAD VIL = DANIEL CARLSEN ???

Hvad forventer en gammel mand som mig ( født i 1945 ) af danskernes parti ??? Jo - jeg forventer = af = danskernes Parti = at de har en ( Folketings-kandidat klar ) i samtlige opstillingskredse i Danmark inden ( den 1. oktober 2016 ) der næsten alle er under 30 år. Denne opgave kræver ( stor opbakning ) og organisation. To krav er indlysende =

Hjemsendelse ( Repatriering ) af muslimer.
Ud af = EU = hurtigst muligt. Hvor skal muslimer sendes hen ???  De skal tilbydes arbejde i dette projekt = udtænkt af = Martin Spang Olsen.

UDPLUK AF EN KRONIK FUNDET I WEEKENDAVISEN
NR 50 side 12 den 11. december 2009 af MARTIN SPANG OLSEN


Tilbud til muslimer = de kan deltage i Projekt = SAHARA.
Eller hjemsendelse til oprindelsesland ???

Læs nærmere under overskriften = Martin Spang Olsen.Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,Hvis Kristendommen var et - Politisk Parti - ville den herskende elite så også ( fornægte ) sandheden = eller ville den herskende Elite fremme ( løgnens ideologier )  ???

Hvis alle de ( ideer ) der har udviklet sig til ( Politiske ideologier ) blev opfattet som ( religioner ) ville du så opfatte ( Gaia ) hvis du søgte på = www.Google.dk = Ja = ville du så opfatte ( Gaia ) som religion eller Politik ???Holder denne lidt mere filosofiske ( tese eller teori ) =

Enhver = ideologi = må nødvendigvis bruge = løgnen = for at opnå sit langsigtede formål = nemlig = verdensherredømmet = for at kunne skabe = ideologernes = ideelle drømme-verden= nemlig selv at være jordklodens herskere ??? 

 Hva skal vi med det fremmede ordet idealer når vi har det gode norske løgner?
Henrik Ibsen(1828-1906)HVAD SKAL DE HER ???

Da jeg har boet i Urban Planen på Amager - så begyndte muslimers adfærd at undre mig. Jeg tænkte = hvad skal de her ??? Det har jeg så forsøgt - at finde ud af. Jeg tænkte noget burde gøres. Jeg tænkte - at jeg må advare mine landsmænd - mod muslimernes dalige vaner. Det har jeg så gjort fra = den 15. juni 2007 = på disse hjemmesider =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk

Da jeg kun har 7 års skolegang = så er jeg klar over - at min troværdighed ikke er stor = hos den herskende klasse = eller
hos den intellektuelle elite - så derfor har jeg lagt mine iagttagelser og analyser ud på internettet = til inspiration for = Politikere og historie-forskere og fremtidens filosoffer = til fri afbenyttelse.  Som Dansker og Kristen - så har jeg søgt efter at finde
( sandheder ) eller ( sandheden ) om formålet med de mange muslimers ankomst til = Danmark = og til Europa. Svaret findes sandsynligvis her = men min vurdering og mine analyser kan naturligvis  være forkerte.PLAN 1975 = DEN ER CIRKA 37 ÅR GAMMEL

Præsenteret her  7. februar 2012

Vendsyssel Tidende
19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 

[1]Johan Nielsen, Soc.dem., FærøerneCensur Paragraf 266b = blev indført i 1971 = cirka 40 år gammel.Krigsteknologiens udviklings højborg har været = USA = lige fra 1776 og frem - hvis jeg husker rigtigt ???  Hvorfor = og med hvilket formål ???

Den globale multikulturelle plan = var den allerede udarbejdet og gennemtænk inden = 1776 ???

Er = Illuminati-en ledetråd ???  Er oplysningstiden - en ledetråd ???

Er = en ledetråd ???

Hvor mange af = USAs = krige fra 1776 og frem - har ført til = at det var de kristne = der var ofrene ???

Det er jo naturligvis noget = hvor fremtidens historie-forskere = må finde frem til et = Globalt Overblik. De skal jo også forske i et eller andet = og vi lever jo i en global verden = så vi danskere har jo brug for et = globalt historisk overblik. Hvilke aviser giver dette overblik ??? Er det = Politiken = eller = den korte avis = der giver det mest ( SANDE OVERBLIK ) over  den historiske globale udvikling ???
www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netStår der noget = specielt om = Kristendommen = i USAs = Uafhængigheds-erklæring = fra den 4. Juli 1776 = eller i ( den lidt senere indførte ) =  USAs Forfatning ???HAN MENER DET GODT = DEN NYE = KIRKEMINISTER.

Men han er stadigvæk en = hedning.

En kristen har kun et lille blafrende lys - til at lede sig igennem urskoven af = religioner. Så kommer der en teolog = og blæser lyset ud. Hvorfor??? Jo - den nye regering har ansat en = hedning = som ny kirkeminister. Nu bliver = sandheden = måske smidt ud af Folkekirken = og bliver til en demokratisk institution = med demokratiske flertalsafgørelser. Vil den nye = Kirkeminister forsvare = sandheden = og det = kristne budskab = med sit liv ???


 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE