SKUEPROCES
SKUEPROCES www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 27 marts 2010

EN SKUEPROCES I AMSTERDAM

DE NÆSTE GENERATIONER I DANMARK = HVAD MED DEM ???

Når jeg henvender mig til jer = der lige nu er mellem = 12 ÅR og 16 ÅR = og beder jer om, at lytte til = RADIO HOLGER = så er det fordi = at det trods alt er = JERES FREMTID = som det drejer sig om = og jeres ret til at sige det = der passer jer i fremtiden.

www.radioholger.dk


Ifølge Muhammeds ordrer, så skal muslimer samle sig i store grupper, hvilket giver styrke nok, til at sætte dagsordenen, og styre de regler, der gælder i de områder, hvor de har flertal. Det ses ikke så tydeligt, når man ikke bor i disse byområder. Her kan i på dette link se = hvordan det ser ud i nogle byområder i Danmark.

www.kvinderfordanmark.dk

DEN DANSKE FORENING = har i årevis forsøgt, at advare vore danske politikere om denne udvikling = der nu = foreløbigt = har ført til denne retsag i Holland = mod = GEERT WILDERS. Det skyldes formentlig, at vore politikere har troet, at islam var en religion = der lignede Kristendommen = der siger = at man ikke må slå andre mennesker ihjel. Her er et link til = Den Danske Forening

www.dendanskeforening.dk  

ISÆR KVINDER FRIHED OG FREMTID ER TRUET

Sådan bliver kvinders fremtid = sandsynligvis i Danmark = som det er beskrevet i denne bog = hvis vore Politikere ikke gør et eller andet.
Bogen kan der læses mere om på  www.Sappho.dk 

Bøger om islam = kan købes på =  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/ISLAM ER EN HÆR FORKLÆDT = FORKLÆDT SOM RELIGION

Min opfattelse af islam er = at islam er en hær = der begyndte som en religion for cirka 1400 år siden, og er derfor en = MILITÆR HÆR = som er forklædt som religion = og udnytter unge muslimers behov for = at have noget at tro på = til det yderste.

BEFALINGEN ER = AT HELE VERDEN SKAL EROBRES

Da Muhammed gav denne ordre for cirka = 1400 år siden = var der ikke soldater nok, til at udføre denne ordre. Derfor skulle soldaterne = fødes = efterhånden som erobringerne skred fremad i de erobrede lande. For at denne plan kunne lykkes, så var det nødvendigt, at have kontrol med kvinderne = og deres afkom. Derfor indførte Muhammed = mødomskontrol = ved hjælp af æresdrab, således at muslimske kvinders børn = automatisk tilhørte islams militære hær.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt

Denne ordre om at føde mange børn efterleves, som det tydeligt fremgår på dette link.

KÆRE PIGER = MELLEM = 12 ÅR og 16 ÅR = JERES FREMTID

Kære Danske piger = jer der er mellem = 12 ÅR og 16 ÅR = hvordan mener i jeres fremtid bliver = hvis islam får held med, at skifte Danmarks Grundlov ud = med islams religiøse Parallel-lovgivning = der tillader = at unge kvinder, der ikke adlyder = kan tildeles 40 piskeslag.

HAR MUHAMMEDS ORDRE VARET I 1400 ÅR ???

Det kan du måske bedre danne dig et overblik over = ved at læse denne bog =

1400 ÅRS KRIGEN af
LARS HEDEGAARD og MOGENS CAMRE
TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS BIBLIOTEK
ISBN 978-87-92417-06-0SKAL FOLKEKIRKEN UDSKIFTES MED ISLAM ???

Det er der delte meninger om i Danmark, og det drøftes også blandt Danmarks filosoffer = her kan du lytte til en af slagsen

Video: Kai Sørlander i Helsingør

Paragraf = 4 = i den Danske Grundlov siger følgende =

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

for de tre til fire voksne danskere = der ikke vidste det i forvejen.

ISLAMS LOVLIGE LØGN

Hvis du besøger dette internet-leksikon = om Koranens indhold af = hellige skrifter = så kan du = oplyse dig selv =
ved at læse = hvad der står under disse overskrifter på =

http://www.islam-info.dk/ 

Her er overskrifterne =

KVINDER = ÆGTESKAB = JIHAD = KOLONIALISME = VANTRO = REN og UREN = BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM = og om den lovlige løgn = Taqiya = og meget mere.Den største og mest effektive løgn i islam = har været = at kalde islam = EN RELIGION = og ikke for en HÆR. Da islam er blevet opfattet som en religion, i mange lande, så har det ført til mange erobrede lande igennem cirka 1400 år.

HER ER NAVNENE PÅ DE FLESTE AF ISLAMS EROBREDE LANDE  =

ISLAM GLOBALT SET
                                       
 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVORDAN ER VIRKELIGHEDENS INDRE FRED I VIRKELIGHEDEN.DRs JOURNALISTER KAN IKKE VIDE ALT.

Efterhånden går det op for dem, at de Pirater der ovefalder vestens handels-skibe fra Somalia = er fra et muslimsk land.

Efterhånden går det op for = DRs Journalister = at der er kultur-problemer med muslimer i de fleste lande, hvor man er så venlige, at lukke lukke muslimer ind.

Kristendommen i Norden tillader sandheden. Islam tillader løgnen. Det står i Koranens skrifter,under overskriften Taqiya. Jeg ønsker derfor ikke, at udskifte kristendommen med islam.

 
Som man kan se, så har islam erobret mange lande, hvilket beviser, at islam er utrolig svær at gennemskue. Derfor er det glædeligt, at journalister inde i DR = bliver mere og mere oplyste, og dermed kan præsentere os seere for mere og mere om = sandheden = om islam og islams måde at føre krig på.

 
Nu må retsagen imod = Gert wilders = vise, om der indføres censur i Europa, således at man ikke må sige sandheden om Koranen og Hitler bog = min kamp = her i Europa.


 
Hvis Geert Wilders får = mundkurv på = i retten Amsterdam i Holland = så bliver det også strafbart, at sige sanheden om islam i resten af EU-LANDENE = fordi EU allerede har gjort Paragrafferne parat til at dømme folk for = Hadefuld tale = hvis de nævner sandheden om islam. Sådan er min opfattelse. Med venlig hilsen =

Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.

strider islam = Sura 33.59 = imod adanmarks Grundlov ???

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Hvilket svar har Danske jurister på dette spørgsmål ???DET VAR ISLAM = PROBLEMATIKKEN = MÅSKE ???

SÅ HAR VI OGSÅ = EU-PROBLEMATIKKEN =
MED DEMOKRATISK OPLYSNINGS-LIGEGYLDIGHED =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Hør også = ASGERS TALE = her på sagenskerne.

DANSKE PIGER MELLEM = 12 ÅR og 16 ÅR = BESØG =

www.nymoedom.dk.  og hør eventuelt der = HVORFORHar Koranen inspireret Hitler = på flere måder ???

www.Google.dk  = søg eventuelt efter = Hitler og jiham

Har islam indbygget terror? | Universitetsavisen 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE