USA og HEDEGAARD
USA og HEDEGAARD www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  13. april 2012     www.Kulturkloeften.dk

USA og HEDEGAARD   
www.DenKorteAvis.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk         ER DU DANSKER 
???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

    VIL DU FORSVARE = YTRINGSFRIHEDEN = MED DIT LIV  ???www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

Hedegaard-sagen set fra USA

Sagen mod Lars Hedegaard drejer sig ikke om at straffe en enkelt mand, men om ytringsfrihedens vilkår i vore dages vestlige verden, mener Ann Snyder.266b er fra 1971 = hvilket betyder at Danmarks Journalister har været adfærdsreguleret i over = 40 år.

medier og globalisering

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[

Undskyld mig = en lille tænke-pause. Det er endnu tilladt at tænke højt i sit eget hjem = bare det ikke bliver udtalt højt = på et forkert tidspunkt.  HVAD HAR = CENSUR PARAGRAF 266b = SKJULT FOR = DANMARKS BEFOLKNING  I OVER 40 ÅR = FRA 1971 ???

Staten versus Hedegaard
Først blev Lars Hedegaard frikendt for sine udtalelser om overgreb på muslimske piger.
Så blev han dømt.
Nu skal sagen for Højesteret 13. april.
Læs alt om sagen
Ingen muslim er ansvarlig for = at være født som muslim. 

Men deres daglige vaner = ( Kultur ) = passer ikke ind i en Kristen Nationalstat. Muslimer må ikke ændre deres daglige vaner for = Koranen = hvilket er frafald fra islam = og kan straffes som = Apostat eller Apostasi.Hvad står der i dette = internet-Leksikon = om islam =

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for frafaldne muslimer = fordi = Allah har skabt alle som muslimer - da Jorden blev skabt. Frafald fra islam straffes med ( Apostasi eller Apostat ) Så er du ikke født som muslim = så er du en frafalden muslim. Hvad det betyder = det må du selv overveje.  

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  ET LØGNENS EVANGELIUM

MVH.  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.


Betyder =   Sam Solomon      Viden =  noget for = dig  ???tillader = Koranen = at muslimers drees-kode ændres på disse 20 punkter
???

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Mon = www.RadioHolger.dk  har en kommentar
???
KRISTENDOMMEN = UDGANGSPUNKT FOR= DANSKE VANER.

Læs på dette link om danske = skikke  og  mærkedage

Besøg evt. = Grundlovsforeningen = 
http://www.danskkultur.dk/kultur.dk  
 
 - den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid.

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER.
Bør det - det danske folk - udskifte sine daglige vaner
???

Skal det i al fremtid være forbudt ifølge ( Censur Paragraf 266b )  at oplyse muslimer om = at = Kristendommen =  er forkyndelse af = Sandheden ???  Gælder dette forbud også for = Danmarks Journalister  ???Et andet spørgsmål = har Cairo-deklarationen - allerede afløst = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = som gældende lov i Danmark her i 2012 = skete denne lovforskydning måske = allerede i 1972  ???

www.DR.dk/galtiDanmark    Se de 6 film.

EVA  SMITH ( SE FILM NR. 5 ) "Der var engang en retsstat".

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...Hvad mener = Søren Krarup = om = Censur Paragraf 266b.

Krarup har uddybet synspunktet maj 2011 i en læseværdig kronik, 

Hvordan er muslimske samfunds funktions-duelighed  ???WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

 

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

 


Sam Solomon                 Medforfatter til denne bog.MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008      http://www.google.dk/ 

 Hvornår anvendes ( Taqiya Taqija )  http://www.islam-info.dk/ 

Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side.
Citat slut.             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slut


HVEM KÆMPER FOR = DANMARKS UNGDOM = OG DERES RET TIL = AT TALE FRIT = OM HVAD SOM HELST = OGSÅ I FREMTIDEN  ???

Har rigets ( bedste mænd ) været anklaget efter Censur Paragraf 266b ??? Det er min opfattelse = at nogle af det Danske Riges Bedste mænd = har været anklaget efter = Censur Paragraf 266b.

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.Hvad skal = Censur Paragraf 266b= Skjule ???  Citat

“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”

Denne advarsel til = Det Danske Folk = er fra 1975  og kaldes også ( PLAN 1975 ) og hele advarslen kan læses  under overskriften ( PLAN 1975 ) og kan printes ud til nærmere analyse = eller = kan eventuelt deles ud - til de opmødte til et enemtuelt ugens foredrag - hvor dette spørgsmål drøftes = findes eventuelt også på =  www.oplysningspartiet.dk

Udskiftes  Danmarks befolkning  ulovligt af = EU = ved hjælp af en snedig krigslist = financeret af = Danmarks egne = skatteydere ??? 
 Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUHVEM ER = DET DANSKE RIGES = BEDSTE MÆND  ???

Det danske Riges bedste og tapreste mænd = kendes på = at de har været anklaget efter = Censur Paragraf 266b.
Jeg må med skam tilstå = at jeg ikke kender alle navnene på dem = der er blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b. Eller i hvilken historisk rækkefølge disse anklager fandt sted.

Jeg har hørt = Mogens Glistrup = udtale = at muslimer føder mange børn = og så skulle han jordes = måske også fordi han i 1973 = var en = Politisk Trussel = imod det hemmelige globale erobrings-Projekt = som efterhånden er tydeligt.  Så nummer 1. på min liste over = Det Danske Riges bedste mænd = det er =

1. Mogens Glistrup
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen               www.DanskernesParti.dk 
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =  Censur Paragraf 266b ??? Hun skal også med i Bogen.
Videoer til mogens glistrup

Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp-z.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk 
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk    Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret

Lyt eventuelt til klavermusik = http://www.erlingmusic.dk/ Hvordan er det muligt at advare sine gamle venner på Venstrefløjen ??? 

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Hvad står der i Koranen under overskriften = kvinder =

De urene kan forulempes

"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt

En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Ren-uren

I den senere tid har nogle danske institutioner, især skoler og børnehaver givet efter for islamisk pres for at indføre visse dele af islamisk lovgivning på institutionerne. En del af denne islamiske lov er læren om ren og uren.

Grundlaget i muslimsk lov, at muslimer ikke må røre ved bestemte ting eller personer eller spise og komme i berøring med mange former for mad er totalt uforenelig med dansk kultur.
Koranen skiller således verden i to, i urent og rent. Problemet kunne se uskyldig ud, men har langt mere vidtrækkende konsekvenser end nogle danskere forestiller sig. Det betyder nemlig også, at islam skelner mellem rene og urene mennesker, ligesom man skelner mellem rene og urene dyr. Problemet omkring maden i børnehaver og i skoler, sygehuse og plejehjem er langt mere vidtrækkende. Koranen siger således, at alle vantro, dvs. danskere er urene og dermed på et lavere stade. Den urene har ikke samme rettigheder som den rene. Den urene er per definition ringere.  Citat slut.  Læs selv videre.Normal juridisk tankegang. Er anklagede skyldig  ???

Hvornår spørger flertallet af jurister sig selv = hvad laver = Censur Paragraf 266b = i Dansk Lovgivning ??? Hvornår beslutter Danmarks Jurister sig til at strejke = indtil = Censur Paragraf 266b = er fjernet fra Dansk Lovgivning ???  Hvad ved Danmarks Jurister om

DET FJERDE RIGE

http://www.euro-med.dk/  Hvad Jurister bør vide.

Ser en centralt ledet Region = i en ny verdensorden således ud ???
Det Fjerde Rige   =  http://www.euro-med.dk/ 

 

Hvem har gavn af = Censur Paragraf 266b = ???

 

 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


Står Cairo - Deklarationen - over FNs menneskerettigheder ???


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Ren-uren

I den senere tid har nogle danske institutioner, især skoler og børnehaver givet efter for islamisk pres for at indføre visse dele af islamisk lovgivning på institutionerne. En del af denne islamiske lov er læren om ren og uren.

Grundlaget i muslimsk lov, at muslimer ikke må røre ved bestemte ting eller personer eller spise og komme i berøring med mange former for mad er totalt uforenelig med dansk kultur.
Koranen skiller således verden i to, i urent og rent. Problemet kunne se uskyldig ud, men har langt mere vidtrækkende konsekvenser end nogle danskere forestiller sig. Det betyder nemlig også, at islam skelner mellem rene og urene mennesker, ligesom man skelner mellem rene og urene dyr. Problemet omkring maden i børnehaver og i skoler, sygehuse og plejehjem er langt mere vidtrækkende. Koranen siger således, at alle vantro, dvs. danskere er urene og dermed på et lavere stade. Den urene har ikke samme rettigheder som den rene. Den urene er per definition ringere.  Citat slut.  Læs selv videre.Normal juridisk tankegang. Er anklagede skyldig  ???

Hvornår spørger flertallet af jurister sig selv = hvad laver = Censur Paragraf 266b = i Dansk Lovgivning ??? Hvornår beslutter Danmarks Jurister sig til at strejke = indtil = Censur Paragraf 266b = er fjernet fra Dansk Lovgivning ???  Hvad ved Danmarks Jurister om

DET FJERDE RIGE

http://www.euro-med.dk/  Hvad Jurister bør vide.

Ser en centralt ledet Region = i en ny verdensorden således ud ???
Det Fjerde Rige   =  http://www.euro-med.dk/ 

 

Hvem har gavn af = Censur Paragraf 266b = ???

 


SENESTE NYT I ( LARS HEDEGAARD SAGEN ) I ANKLAGEN =
IFØLGE ( CENSUR PARAGRAF 266b ) 13. april 2012

Ny udvikling i retssagen mod Lars Hedegaard

Hedegaards forsvarer Karoly Nemeth i samtale med Bent Jensen (t.v.), der var blandt tilhørerne. Foto: Steen Raaschou.

Begrundelsen for Landsrettens dom over Trykkefrihedsselskabets formand var forkert, erkendte anklageren, der ikke desto mindre opfordrede Højesteret til at stadfæste afgørelsen. 

Update om Hedegaard-sagen i HøjesteretHele syv højesteretsdommere skal tage stilling til hate speech-sagen mod Lars Hedegaard i morgen. Jens Gregersen informerer om morgensdagens begivenhed.

Jette Plesner Dali   på sin blog
Hvem er det, der har ansvaret for de seneste
 §266b-sager, spørger Mogens Camre ??? 
 I sidste ende er ansvaret regeringens.

 

Ingen fjerde statsmagtDet mener =

Jette Plesner Dali    på sin blogHvad mener Mogens Camre med = Ingen fjerde statsmagt ???

Lad mig gætte ???


Hvordan arbejder = Den fjerde statsmagt  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Det er jo arbejdsgiveren = der betaler lønnen = måske med skatteydernes penge = gennem statstilskud.

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

Hvad betyder det så = for den førte lovgivning i = Danmark ???
Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2012. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men sandsynligvis efter det ( Metodologiske system ) men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og Klodens ernergi-forsyning.

Så spørgsmålet er måske at vide = hvordan det = Motodologiske system = fungerer = når al global magt skal administreres af en ( New World Order ) ???

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,Men måske er = "Zions Vises Protokoller" = med sit indre ( Metodologiske system ) allerede fungerende = og har måske været det fra før 1951. Det kunne en sådan ordre til udvalgte mediefolk tyde på.   Citat

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre.

FNs racismeovervåker

Citat slut  Læs resten her =
medier og globalisering

Er denne ordre til medierne = en del af ( Metodologi Systemet ) ???Er det hvad = Mogens Camre = mener = når han siger =

Ingen fjerde statsmagt.

Hvem er det, der har ansvaret for de seneste
 §266b-sager, spørger Mogens Camre ??? 
 I sidste ende er ansvaret regeringens.

 

Ingen fjerde statsmagt


På dette Link forklarer ( Daniel Estulin ) kort om hvordan =
Metodologi Systemet = fungerer.

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.htmlBesidder Politiken ( den højeste viden ) og hvad er den højeste viden ???  Det siges at den højeste Viden er = hvordan man kan gøre mennesker lykkelige. Kan Politiken gøre sine læsere lykkelige ??? Det er måske muligt = hvis dette ordsprog følges op af Politikens Redaktion. Dette motto lyder således =

LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED

Så er du lykkelig = og læser du Politiken = og vil du forsat være Lykkelig = så vil jeg anbefale dig = forsat at læse Politiken.

Med Venlig hilsen  =  Poul Leo Nielsen.Kristendommen = er forkyndelse af = Sandheden.

Vil du Vide mere om = Sandheden = så besøg dette link =

www.Sandheden.net  HVEM KENDER DJÆVELENS FINGERAFTRYK ???

Er = Censur Paragraf 266b= fra 1971 i virkeligheden = Djævelens fingeraftryk = i = Dansk Lovgivning ??? Hvor mange = Løgne= og = Løgnere = har = Censur Paragraf 266b = beskyttet i godt 40 år = og hvor mange ( Sandheds-sigere ) har = Censur Paragraf 266b
= givet mundkurv på = i sine godt 40 års levetid ???  Er journalister igennem 40 års ( Selvcensur ) blevet tilvænnet Løgnens førsteprioritet gennem årtiers  = Adfærds-regulering ???   Johannes-evangeliet  1. Kapitel  Vers 1.  =  Ordet.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud.  Citat slut.

Formålet med at frigive Ordet til mennesker = er efter min opfattelse med det formål = at = Sandheden= kunne forkyndes for mennesker = også = sandheden = om Koranens indhold. Hvem tør det så længe = Censur Paragraf 266b = er en del af =
Dansk Lovgivning  ???

Hvad kan =  Sam Solomon  = fortælle om islam  ???Sam Solomon                 Medforfatter til denne bog.MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008      http://www.google.dk/ Det at = Censur Paragraf 266b = findes i = Dansk Lovgivning = betyder det = at Danmarks Jurister = har underkastet sig islam ???  Hver gang der sker en lovændring i Danmark = så lyder det godt = og vore lovgivere vil alt det gode. Men tager man alle de love = der er vedtaget fra 1945 og frem til i år 2012 = og lægger den samlede virkning af de enkelte lovforslag sammen = så begynder der at vise sig et helt andet billede = nemlig en Politik der skal udskifte Europas befolkning efter = ( PLAN 1975 ) Hvordan kan vi forkynde = Sandheden = for muslimer = når vores eget danske lovsystem ikke vil erkende = Sandhedens betydning = i en dansk retssal. Det endda i en Nationalstat = der har været en = Kristen Nation = i over 1000 år.  Bare besøg = www.fortidensJelling.dk Illuminati  har mottoet  =  Orden ud af Kaos.

I Danmark har vi en = KULTURMINISTER = der er tidligere Kaos-Pilot. Jeg tror han hedder = Uffe Elbæk.

I Danmark har vi en = Kirkeminister = Manu Sareen = der vil forvandle vores Danske Folkekirke = til en bøsseklub.

De vil alt det = gode = men hvor fører alle de gode intentioner hen ???  Det ser ud til = at det ( Metodologiske System ) fungerer helt efter hensigten.  

Så vidt jeg kan se = så har alle danske love siden 1945 = ført Danmark hen mod en ny verdensorden = hvor danske Lovgivere og danske Jurister har underkastet sig =
EU = og hvor = EU = tilsyneladende er en del af = Det Fjerde Rige.Nå - nu må vi se hvad de ( 7 Højesterets-dommere ) når frem til = den 20. april når = Lars Hedegaard = skal have sin dom.LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED

Hvilke aviser læser = jurister = for at forblive lykkelige  ???

medier og globalisering    

 • En ordre er en ordre = Men fra hvem ???

  Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

  Klodens madvare-forsyning
  og
  Klodens ernergi-forsyning. Og måske klodens Vandforsyninger.

  Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

 • Hvilken politisk struktur ønsker en ny = verdensregering ???

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering


  Er målet nået - eller mangler der nogle detaljer ???  Er der noget som = Danmarks Ungdom under 30 = de bør vide = eller som de burde vide ??? Det må de jo selv vurdere. Jeg har dette forslag =
   

  www.Euro-med.dk    Lyt til  = Anders Bruun Laursen ???  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

  En aftale så hemmelig = at størsteparten af Danmarks befolkning end ikke aner = at denne aftale eksisterer ???  TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

  Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

  Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

  En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

  Stakkels ukyndige pigebørn!  Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
  Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

  Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.  Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

  HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
  EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

  Kilde: ”Infidels are cool”
  http://infidelsarecool.com/ 31.7.09  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans  ER DET EN REGION I = DET FJERDE RIGE = VI SER HER =

  Ser en topledet Region = i en ny verdensorden således ud ???


  Det er også = Danmarks Ungdoms fremtid = det drejer sig om.
  www.Euro-med.dk  Hvad = Unge under 30 år = bør vide. 
  Hør derfor dette interview af = Anders Bruun Laursen

  Sådan kan den historiske udvikling  =  også forklares =

  Det Fjerde Rige   er der = RÆSON = i denne forklaring???

 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE