Ingen fjerde statsmagt

Det danske demokrati bygger på princippet om magtens tredeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. En række sager om straffelovens § 266b, ”racismeparagraffen” kunne give anledning til at tro, at vi har en fjerde statsmagt, nemlig anklagemyndigheden, repræsenteret ved rigsadvokaten og under ham statsadvokaterne.

Sådan forholder det sig ikke. Rigsadvokaten og hans underordnede er embedsmænd, som sorterer under justitsministeren. De hører til den udøvende magt og justitsministeren kan beslutte, hvordan deres arbejde skal udføres.

Det giver anledning til at spørge, om det er landets borgerlige regering, der har så travlt med at retsforfølge borgere og politikere, som tillader sig at påpege alvorlige problemer, som beviseligt følger med en fremmed kultur, hvis adfærd afviger fra den europæiske.

Hvem tillader det?

Det burde være umuligt, at en konservativ justitsminister lader anklagemyndigheden rejse en yderst tvivlsom sag mod folketingsmedlem Jesper Langballe, som faktisk er en del af denne regerings parlamentariske grundlag.

Naturligvis gælder straffeloven for medlemmer af folketinget som for andre borgere, hvis den pågældende politiker har begået en forbrydelse.

Det havde Jesper Langballe som bekendt ikke – han havde spydigt sagt nogle bemærkninger om et alvorligt problem i den muslimske kultur og nogle af de sædvanlige stikkere mente at kunne ramme ham ved at anmelde ham til det system, som altså har travlt med at bruge § 266b til at lukke munden på kritikere af den islamiske kulturs problematiske værdibegreber.

Men hvem er det, som tillader, at § 266b bliver udnyttet på den måde? Officielt er det rigsadvokaten, men hvem har bedt ham om det? Handler han af egen drift, burde han instrueres anderledes, men spørgsmålet er, om han ikke lige netop er instrueret, måske ikke af justitsminister Lars Barfod så måske af hans departementschef eller andre embedsmænd.

I sagen mod Lars Hedegaard afsagde Frederiksberg ret en frifindelsesdom, som er lige efter bogen – Hedegaard havde ikke udtalt sig til offentligheden, og måtte derfor frikendes. Alligevel har statsadvokaten anket sagen til Landsretten.

Hvem er så ivrig efter at få Hedegaard straffet? Statsadvokaten? Rigsadvokaten? Justitsministeriets departementschef? Justitsministeren? Hvad er formålet? At tilfredsstille anmelderne? At genere Trykkefrihedsselskabets formand? At få Frederiksberg rets dom stadfæstet for i fremtiden at kunne afvise tilsvarende anmeldelser?

En lodret ordre

Jeg har selv været ude for en noget tilsvarende sag. I september 2001 blev jeg anmeldt af de sædvanlige anmeldere for indholdet af en tale, jeg holdt ved Dansk Folkepartis årsmøde i Vejle. Politimesteren i Vejle afviste at rejse tiltale ud fra den betragtning, at sagen ikke kunne føre til domfældelse.

Men daværende rigsadvokat Henning Fode var ikke tilfreds. Han ville have sagen prøvet igen og sendte den til min politikreds, Gladsaxe. Her kom politiet til samme konklusion, der var ikke grundlag for domfældelse.

Den dag Poul Nyrup udskrev folketingsvalget i 2001 afgjorde rigsadvokaten personligt, at der skulle rejses sag mod mig. Det var fuldt forståeligt – Henning Fode var embedsmand under Nyrup-regeringen og har vel fået en lodret ordre.

Dansk Folkeparti skulle under valgkampen hænges ud som ikke-stuerent, hvis det var muligt.

Europa Parlamentet beskyttede ytringsfriheden

Men først skulle min parlamentariske immunitet hæves af Europa Parlamentet og det var ikke så let. Parlamentets juridiske udvalg sagde, at en tiltale ville være en krænkelse af min ytringsfrihed og afviste at hæve immuniteten.

Det gjorde især socialdemokrater og radikale meget sure. De viste deres modvilje mod en parlamentarisk afgørelse ud fra devisen intet over og intet ved siden af en embedsmand: rigsadvokaten.

I Europa Parlamentet skal en sådan sag til afstemning i plenum. Det skete også – og ulig sædvanen forlangte de danske socialdemokrater skriftlig afstemning. Ved afstemningen i Europa Parlamentet stemte 492 medlemmer for retsudvalgets indstilling om at fastholde min immunitet.

Kun 48 stemte imod. Det var Helle Thorning-Schmidt, Torben Lund, Lone Dybkjær, to tyske socialdemokrater og deres venner fra kommunistgruppen, medens socialdemokraterne og de borgerlige fra alle andre lande stemte for at beskytte ytringsfriheden.

Regeringens ansvar

Man kan slå fast, at det ikke er efter krav fra EU, at Danmark retsforfølger politikere efter § 266b. Ingen andre har pålagt os at bruge § 266b som det sker.

Den ansvarlige er helt åbenbart regeringen – enten fordi den har givet en instruks til rigsadvokaten om at rejse tiltale for alt hvad medlemmer af krænkelseskulturen kan føle sig krænket over, eller fordi den har forsømt at give rigsadvokaten en instruks om at undlade tiltalerejsning, som kun tjener ytringsfrihedens fjenders interesser.

Endelig har Folketinget også lov at tænke selv, og kunne ligesom Europa Parlamentet have nægtet at ophæve Jesper Langballes immunitet.

Det er nok anbefalelsesværdigt at afholde en forespørgselsdebat om brugen af § 266b, så det kan afklares, om der står et folketingsflertal bag ønsket om at lukke munden på danskerne.   Citat slutVIL DE DANSKE POLITIKERE ERKENDE DERES ANSVAR FOR 266b ???

HVEM ER ANSVARLIG FOR PARRAGRAF  266b ???

FOLKETINGET
- har gjort paragraf 266b til lov i Danmark.
FOLKETINGET - kan fjerne Racismeparagraf 266b igen.

Hvor svært kan det være  ???ER DE DANSKE FOLKETINGS-POLITIKERE = DANSKERE ???      ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 


      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV ???HVORDAN VED  FOLKETINGS-POLITIKERE = AT DE ER DANSKERE ???Hvis du er Dansker - så kan du høre den nye Fædrelandssang på =
http://www.danskfolkeparti.dk/ HVILKE SANDHEDER SKJULER RACISMEPARAGRAF 266b ???

Er det noget vore Danske Folketings-Politikere ved noget
om  ???HVORFOR SKAL DANSKERNE DØMMES TIL TAVSHED ???


DANMARK  og   SANDHEDEN

Jesus har sagt - Jeg er sandheden og vejen. Derfor synes jeg - at dette spørgsmål er et interessant spørgsmål. Findes sandheden i Danmark ???  Hvordan kan man finde svaret på dette spørgsmål ??? Her er min iagttagelse af Paragraf 266b - at siden 1971 hvor Paragraf 266b blev indført i Dansk lovgivning - der har det ikke været muligt - at fortælle sandheden om Koranens indhold, i debatter i det offentlige rum. Den sædvanlige agressive kritik - af enhver der forsøgte en saglig debat om islam - her i Danmark - er blevet kaldt racister og meget andet. Debatten er af dele pressen blevet tiet ihjel. Hvis - Jesus er sandheden og vejen - så er det ikke noget godt tegn. For hvem er bange for sandheden og hvorfor ???  Vi etniske danskere må ud fra den historiske erfaring med Paragraf 266b erkende - at Danmarks domstole ikke vil tage stilling til om kritik om islam er sandheden  - men bruger Paragraf 266b til - at lukke muligheden for - at sandheden om islam kan debatteres i danske retssale. Her er de historiske eksempler på - at paragraf 266b bruges på denne måde - efter min vurdering =

Videoer til mogens glistrup

Mogens Glistrup på slap line (1af2)
9 min. - 9. nov 2008
Uploadet af sorensenallan

HVIS SANDHEDEN ER FOR AFSLØRENDE = BØR MAGTHAVERNE SÅ LUKKE MUNDEN PÅ SENDEBUDET MED 266b PARAGRAF ???  

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De

Jeg tillader mig, at citere fra dette
Peter Neerup Buhl og Mogens Glistrup link.   Citat

Fælles for de muslimske lande er en uhæmmet ødelæggende befolkningstilvækst, som kan begrundes i islams holdning til antikonception.  citat slut

Kan denne udtalelse straffes efter paragraf 266b  ???

PRAGRAF  266b

Ud over Mogens Glistrup,  hvem er så blevet anklaget efter Paragraf ( 266b ) og hvem er også blevet dømt efter Paragraf 266b ???  Jeg ved følgende er anklaget efter denne utilregnelige  ( gummiparagraf ) nemlig Radio Holger =

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.


også andre er anklaget efter paragraf 266b

FORMAND FOR TRYKKEFRIHEDSSELSKABET
LARS HEDEGAARD OGSÅ OFFER FOR 266b


Læs nærmere på  =  www.Sappho.dk  

af Jette Plesner Dali    Besøg evt.  http://www.forsvarspartiet.dk/ Også Folketingsmedlem Hr Jesper Langballe har været anklaget efter Paragraf 266b . Han valgte at tilstå - fordi intet forsvar er muligt - når man først er anklaget efter krænkelses-paragraf 266b - så er intet forsvar muligt. Selv BANANREPUBLIKKER - har svært ved at overgå Paragraf 266b manglende mulighed for forsvar i retsalen.

Når der ikke er plads til sandheden i et dansk retslokale
En anklagets sidste ord - om §266 b
så kan det blive nødvendigt at sige sandheden udenfor.

Vi etniske danskere kan nu konstatere - at sandheden ikke betyder noget i de danske retssale. Hvem er ansvarlig. Domstolene eller Det Danske Folketing. Det er efter min opfattelse folketinget - for domstolene skal dømme efter de love - som Folketinget har vedtaget. Sådan var det engang. Har tiderne forandret sig ??? Er det Domstolene - der bestemmer over Folketinget ???SKAL DANMARKS - NÆSTE GENERATIONER - TIL EVIG TID - GÅ RUNDT OG FRYGTE FOR - AT KOMME TIL - AT BLIVE ANKLAGET EFTER PARAGRAF 266b  ??? ER DET FOLKETINGETS PLAN ???Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansKronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


 jeg vil lige gøre opmærksom på - hvad Winston Churchill mente om islam - for godt 100 år siden.


WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

http://www.kvinderfordanmark.dk/


Nu kan de døde ikke jo ikke anklages efter paragraf 266b.
Ville det være sket i Danmark hvis = Winston Churchil = var kommet med disse udtalelser i Dagens Danmark her i 2010 ???

             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slutKan du ikke klare at underskrive en vælgererklæring - for at bevare din og Danmarks frihed - hvad kan du så klare ???

Da jeg er født i 1945 - så er det ikke min fremtid - det drejer sig om - men de nuværende og kommende mødre - og deres børn og børnebørn. Hvilken lov skal de vokse op under ???

DANMARKS GRUNDLOV  eller
ISLAMS SHARIA-LOVE ???
UNDER 21 ÅR = DET ER DIN FREMTID = DET DREJER SIG OM
DERFOR = OPLYS DIG  SELV = OG SPRED BUDSKABET =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/

OM DISSE LINKS         Besøg eventuelt  - www.Tagryggen.dk 

Fra 1971 og frem til i år - hvor vi skriver 2011 er der gået cirka 40 år - og i den tid - har de førende danske aviser ikke omtalt noget om Koranens indhold. I politik skal en Politiker altid stille sig selv nogle spørgsmål. Et af disse spørgsmål er = hvorfor ??? Ja - hvorfor er indholdet af Koranens indhold = TIET IHJEL ??? Kan begrundelsen være de multinationales selskabers ønske om - at regere hele jordkloden ved hjælp af Paragraf 266b - i et samarbejde med islams lovkyndige i  islams Ulama - der har lavet deres egen islamiske udgave af FNs menneskerettigheder - kaldet Cairo-deklarationen - og har denne - ULAMA - forhandlet Euromediterranien-aftalen på plads med EU-Politikere - eller med sympatisører i EU - Bureaukratiet - for at lukke munden på enhver kritik af islam i Danmark og i Europa  - ved hjælp af Paragraf 266b - indtil Danmarks Grundlov er udskiftet med Koranens sharia-love.
 
HVEM KAN VIDE DETTE ???

Sådan noget er svært at gennemskue - her nede fra bunden af samfundet - hvor jeg hører hjemme ???

HVAD ER KORANENS INDHOLD  ???

Hvis formålet med 266b - er at skjule Koranens indhold - så kan dele af Koranens indhold læses på dette internet-leksikon   http://www.islam-info.dk/   • Billeder af al azhar

     - Rapporter billeder

  • al-Azhar - Den Store Danske

    moské i Cairo, der også huser et universitet og flere skoler. Al-Azhar blev opført af fatimiderne i 969, da de efter erobringen af Egypten etablerede sig i ...
    www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/.../al-Azhar - Cached


    Er al-Azhar moskeen modpol til  =  Pentagon i USA ???