INSPIRATION
INSPIRATION www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  17. januar 2010

INSPIRATION TIL EN BOG ELLER ET FILMMANUSKRIPT for DANSKE KUNSTNERE, om GLOBALE KONSPIRATIONS-TANKER.

Det er kommet frem, at nogle Danske kunstnere ifølge nogle undersøgelser udøver selvcensur, og derfor er tilbageholdende med, at vise kunst der fornærmer muslimernes profet = Muhammed = så som denne tegning her af = KURT WESTERGAARD

Eller denne tegning af =  KURT VILKS

Besøg evt.  www.Sappho.dk  eller  www.Uriasposten.netTRYGHEDEN I DANMARK  som sagt = besøg URIASPOSTENBesøg evt   www.ekstrabladet.dk

Nu er det lige det med muslimer. Man ved aldrig hvad de
bliver fornærmet over. Tænk hvis dit barn i skolen kommer til, at tegne et billede af Muhammed, eller en tegning, der kan forveksles med en tegning af Muhammed, og et flertal i dit barns skoleklasse er muslimer. Hvad vil der så ske med dit barn ???  Måske vil du ikke tro, at den sitivation vil opstå, men der er skoler, hvor alle på skolen var muslimer, indtil der kun var 2 danske skole-elever tilbage på skolen. Det skete på Vesterbro i København. Besøg evt. www.KvinderForDanmark.dk 

KORANEN og KUNSTNERE

Koranen giver mulighed for mange slags straffe, og hovedreglen er = jo flere muslimer der er samlet på et sted, jo strengere bliver sharia-lovens straffe. Det kan kunstnere selv forske i, hvis de ønsker, at kende lidt til virkeligheden.

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU

Ifølge krigskunsten af Sun Tzu er det direkte dumt, at angribe en fjende, man ikke kender til bunds. Han siger =

Hvis du kender fjenden, og dig selv, skal du ikke frygte hundrede slag. Hvad betyder det så ???

Hvis du ikke kender ( KORANENS INDHOLD ) så kender du ikke din fjende, eller din fjendes krigs-manual, og derfor kære tvivlende udøvende kunstner, så er din første opgave at samle viden om islam. Det kan du eventuelt gøre på www.islam-info.dk  og derefter overveje, om du vil ??? eller hvordan du vil  ???  forsvare den ytringsfrihed og tegnefrihed, som er tilladt ifølge den Danske Grundlov. Du kan nå at samle meget ( viden ) om Koranens indhold, inden, den 1. oktober 2016. På denne dag, behøver du ikke, at være uvidende om, hvad du kan finde i Koranen, som kan sammenlignes med ( De 10 bud ) i Bibelen. De nysgerrige vil finde svaret. De uvidende kan kun takke sig selv, for deres uvidenhed på denne dag. Nok om det lige nu.GLOBALE KONSPIRATIONS-TANKER

Dette her er ( inspiration ) til kunstnere, om stor-politiske konspirations-tanker. Det har naturligvis intet med virkeligheden at gøre. Det er ren hjernespind. Det begynder i 1945, hvor Hitler har tabt anden verdenskrig.SITIVATIONS-RAPPORT = DANMARK = JUNI 1945

De hemmelige agenter, som Hitler havde placeret i Danmarks Folketing, blev aldrig afsløret, og størstedelen af Hitlers økonomiske bagmænd, blev heller ikke afsløret. Hitlers økonomiske bagmænd opnåede ikke  Verdens-herredømmet i denne omgang, ved hjælp af Hitler og militære midler.

HITLERS ØKONOMISKE BAGMÆND I TÆNKEBOKS

Hitlers økonomiske bagmænd gik derefter i tænkeboks, og evaluerede erfaringerne fra nederlaget i 1945. Hitlers økonomiske bagmænd overvejede, om det globale verdens-herredømme måske kunne opnåes, i kraft af krigslist.

Hitler og Goebbels havde fordrejet sandheden.
 
Erfaringer viste også, at en løgn der blev fortalt tit nok, til sidst blev opfattet som en given sandhed. Måske det globale verdens-herredømme kunne opnåes igennem = en gentaget løgn = ved at beherske medierne, ganske enkelt ved, at eje de menings-dannende medier, og ansætte journalister med de rigtige meninger. På den måde kunne det tankegods, der blev puttet ind i hovederne på de næste generationer kontroleres langt hen ad vejen. Kunne disse erfaringer bruges til noget, når det gjaldt om, at opnå det globale herredømme ???

NÆSTE SKRIDT EFTER EVALUERINGEN  cirka 1953

Næste skridt efter evalueringen, var at vække de sovende hemmelige agenter i de Europæiske Parlamenter, for at gennemføre en ny gennemtænkt plan for opnåelse af verdens-herredømmet. De hemmelige agenter i Europas Parlamenter blev indkaldt til et møde i Bilderberg i Holland, hvor Hitlers økonomiske bagmænd, mødtes med sine hemmelige agenter, og udvalgte politikere, hvor Hitlers økonomiske bagmænd foreslog et samarbejde om et freds-projekt, så man kunne undgå flere Nationale krige i Europa. For at kunne kontrolere en sådan sitivation, så var det naturligvis logisk med et freds-projekt, for hvem kan sige nej til et fredsprojekt, kort tid efter anden verdenskrig.Husk = dette her er kun ( tankespin ) og har intet med virkeligheden at gøre, og formålet er kun, at inspirere film-kunstnere og forfattere, til kunstnerisk udfoldelse omkring emnet =
Det Globale Verdens-herredømme.ØKONOMISKE INTERESSER eller KRIGSLIST

De økonomiske bagmænd, kaldet = MK7 = fordi de tilhørte de 7 procent, der er jordklodens rigeste befolkning, havde interesse i, at varerne kunne flyde frit over landegrænserne. Derfor ville de i Europa skabe et nyt Europæisk Projekt, der hvilede på et økonomisk stærkt fundament, som blev financeret af skatteyderne i disse Europæiske lande. Det var tanken, at det skulle hvile på et Demokratisk Fundament. Man ville ikke lyve, men fortielse af sandheden kunne forekomme, i visse tilfælde, hvor det var nødvendigt, for at gennemføre fredsprojektet.

DE HUMANE FREDS-IDEALISTER
 
De humane freds-idealister var straks fyr og flamme, og gik straks i gang med, at organisere dette freds-projekt, der blandt andet gik ud på, at ingen skulle mangle noget elementært i Europa, så som mad og tøj, med henblik på,  at undgå kritik, der kunne skade den politiske side af projektet.

POLITISKE  GLOBALE  SITIVATIONER

De multinationale, der drømmer om den evige fred, her på jordkloden uden krige, gav også dette fredsprojekt deres opbakning, ganske som de forhenværende nazist-sympatiserende økonomiske bagmænd fra = MK7 = havde forventet. De humanistiske fredselskere med universitets-uddannelser, brugte deres indflydelse på universiteter til, at give deres opbakning til dette globale freds-projekt.

KRIGSLISTEN VIRKEDE

Varerne kan nu frit flyde over de nedlagte grænser i de 27 Europæiske EU-lande, men hvad skete der under den kolde krig mellen Europa og det af Rusland dominerede Sovjetunionen. Europa indledte et samarbejde med muslimske lande, i den kolde krig, og EU ønskede åbenbart dette samarbejde udviklet yderligere, efter Berlinmurens fald i 1989 eller var det 1990. Islams love er sharia-love, hvilket er militærlove, forklædt som religion. Det er ikke sikkert, at de fredselskende idealistiske humanister har gennemskuet dette. Det burde film-kunstnere og forfattere kunne få noget ud af.

HISTORISK FORTID OG AKADEMIKERE

Vestens historie går langt tilbage, men i vesten er vi blevet klogere og klogere på mange videnskabelige felter, og det kan jo give nogle akademikere en slags overlegen holdning, der ikke anerkender storheden i andre kulturer, og derfor undervurderer disse fremmede folkeslag og deres kulturer. Der kommer et tidspunkt, hvor akademikeres globale overblik, bliver opslugt af detaljen i deres arbejde. De arbejder i en Boble-kultur, og ser ikke, at verden og historien bevæger sig hver dag.

AKADEMISKE OVERVEJELSER

Har kommunismen eller socialismen tilsluttet sig den globale freds-proces ??? Kommunismen i Sovjet faldt sammen, delvis på grund af arbejds-kraftens ineffektive udnyttelse. Med varernes frie bevægelighed, så ser socialister og kommunister stadig et globalt projekt, der bare er smeltet sammen med kapitalismens effektivitet. Hvem kan vide dette ??? De idealistiske humanister, også dem på universitetene,  ønsker det bedste for os alle. Det er jeg ikke i tvivl om. Der er bare noget særligt ved humanistiske idealister.

IDEALISTERNES FARLIGHED

Det farlige ved idealister er, at de kun kan se verdens gang ud fra en indfaldsvinkel, nemlig deres egen. Det betyder, at alle andre, der har en anden mening er racister, eller det der er værre, i deres øjne. Det lukker for enhver debat. De gode er sat i bås, og det er de onde også. Det betyder, at når flokken går i samlet flok, så kan den ikke ændre kurs, selv om den samlet går den visse død i møde. Hvordan vil humanisternes børnebørn = bedømme =  deres bedsteforældres visdom i 2052 ???

DE RIGTIGE MENINGER

Skal der være ytrigsfrihed for andre, end de rigtige meninger ??? Hvordan vil kunstnere besvare dette spørgsmål i en eventuel film, i flere afsnit, der starter i Tyskland allerede i trediverne ??? Kan befolkningers reaktion på kulturelt overgreb, holdes nede, ved hjælp af misinformation kombineret med fortielser, og kan dette ske i Europa, ved hjælp af bureaukrater, der ikke er på valg, men som kender systemet indefra, bedre end valgte Politikere ??? Kan bureaukrater i EU-systemet kæmpe for mere global magt, fordi det sikrer deres egne karrierer ??? Hvem er Stine Sylvester ??? Også andre navne kan Google,s på www.Google.dk  Hvorfor valgte JENS OTTO KRAG ikke PER HÆKKERUP, som sin efterfølger ??? Var JENS OTTO KRAG en brik i opbygningen af en ny humanistik multikulturel verdensorden, der omfattede USA ???

MORDET PÅ JOHN F. KENNEDY

Det kræver penge, at føre valgkamp i USA, hvis man vil vælges til Præsident i USA. Kan MK7 lave forhånds-aftaler med en kommende PRÆSIDENT i USA, for at støtte hans Valgkamp økonomisk ??? Er NAFTA - aftaler, et tegn på, at alle valgte Præsidenter, der er valgt i USA, efter JOHN F. KENNEDY blev myrdet = et tegn på, at alle senere valgte Præsidenter havde en ( multikulturel Dagsorden ) ???

OVERSER DE MULTIKULTURELLE = KULTURBAGRUNDE

Overser de multikulturelle de National-staternes forskellige baggrunde, og undlader, at inddrage disse kulturelle forskelligheder i deres idealistiske globale fredsprojekter, og derfor har allieret sig med en totalitær ideologi, som islam, og har derfor ikke forstået, at islam er en ( militær erobrings ideologi ) forklædt som religion???  Der burde være store muligheder for = Dansk Film = til at lave en film, om global storpolitik, med masser af intriger, eller til, at skrive en kriminal-roman om storpolitik, med mange intriger.

STÆRK ØKONOMI NØDVENDIG

Hvis globale stormagter, ønsker at bevare deres militære styrke, så er det nødvendigt med en stærk økonomi. Det gælder både for EU og USA. Da de multikulturelle selskaber flytter virksomheder til Kina og andre lavtlønsområder, så svækker de deres egne Nationalstaters økonomiske formåen.

OGSÅ KRIGE SUGER ØKONOMISKE RESOURSER

Også krige suger store økonomiske resourser ud af EU og USA. Hvilket heller ikke gavner de vestlige landes økonomier.
EU ønsker ikke, at forsvare sin egen kultur, den kultur, der har produceret opfindelser, og løftet Vestens økonomier. De tror åbenbart, at alle kulturer fungerer optimalt, når det gælder om at producere en vækst, der økonomisk kan oppebære et stærkt militær.

HVEM STYRER NATOs MILITÆRE AKTIVITETER ???

Er det FNs sikkerhedsråd, eller er det USA eller EU ??? Der må være stof nok, til en global film om globale konspirations-tanker, i den globale udviklings-historie fra trediverne, hvis ellers kunstnerne har blik for den globale Politiske udvikling. Det kræver naturligvis lidt research, men det kan måske findes her på = linket = under overskriften bøger. 

ALEXANDER SOLZHENNITSYN

Nye film om stor-politiske intriger, bør naturligvis også henvise til Alexander Solzhenitsyns sidste interview i vesten, der blev foretaget af = Der Spiegel , 23/7 der omhandlede NATOs bombning af Serbien. Var det EUs stormagts-drømme der skulle demonstreres ??? Overtrådte NATO og dermed også EU nogle af FNs menneskerets-konventioner ??? Er Ruslands mistro til Vesten, efter dette NATO bombardement af Serbien forståelig ???

ARBEJDER FN FOR DET MULTIKULTURELLE SAMFUND ???

Hvad skete der på mødet i Oslo, den 4 - 6 - 2007, da Dodou Diene fra FN besøgte Oslo, og holdt tale på den internationale konference om medier og globalisering ??? Gik det ud på, at menneskerettighederne skulle afløse Nationalstaternes lovgivning, og langsomt men sikkert udslette nationalstaternes oprindelige kulturer ??? Hvem kan vide det, ud over vore danske oplyste journalister ???

MUHAMMEDS 1400 ÅR GAMLE ORDRE

Muhammeds ordre inden han døde i 632 var, at hele jordkloden skulle gøres muslimsk, og sharia-lovene inføres på hele jordkloden. Gælder denne ordre stadig ??? Her cirka 1400 år efter Muhammeds død ??? Hvad betyder det for det kulturelle samarbejde mellem EU og Nordafrikanske muslimske lande ???

Er Al Azhar Moskeen i Egypten et militær-akademi, der styrer de Erobrer-moskeer der er bygget i Vesten ???

Ved danske journalister hvor mange moskeer der er bygget i EU ???  Ved vore danske journalister noget om, hvilken fattigdom der tit opstår i muslimske lande, når lovene i disse lande har været islams sharia-love ???

KUNSTNERISK  FRIHED

Har man i Danmark så stor kunstnerisk frihed, at man kan lave en film om Politiske globale Politiske intriger, der fører til, at islam overtager styringen af EU, og samtidig kontrollen med NATO, under foregivende af, at samarbejde med EU-POLITIKERE ???  Det skete fordi EU ikke ville forsvare sine egne kulturelle værdier ??? Kan danske filmskabere lave en sådan film, selv om vi ved, at dette aldrig ville kunne ske i virkelighedens verden. Vil Danmark aldrig producere en sådan film, på grund af selv-censur ???

KINA OG KLIMA TOPMØDET

Hvad drejede klima topmødet sig i virkeligheden om ??? Drejede det sig i virkeligheden om, at få kontrol med udnyttelsen af alle jordklodens energi-resourser, ved at kontrolere forbruget af disse energi-reourser igennem henvisninger til klimaforandringer. Var det multikulturelle MK7 der ønskede kontrol af hele jordklodens energi-resourser på denne måde. Hoppede KINA ikke på disse = uoverskuelige globale forpligtigelser ??? 

KINA HAR BÅDE ØJNE OG ØRER

Kina har både øjne og ører, og kan tænke, og hvad ser de, når de betragter EU ude fra ??? Jeg tror de ser et kontinent, der ikke vil forsvare deres egne værdier, og passivt lader sig æde op indefra af islam, som erobres efter Koranens militære erobrings-systen. Det er endda muligt, at Kina betragter EUs passivitet med dyb undren, men hvorfor indgå aftaler med et kontinent, der allerede i ånden har overgivet sig, og frivilligt har åbnet sine grænser for en TOTALITÆR IDEOLOGI helt frivilligt. Kina venter bare, og bruger kræfterne på, at udvikle deres egen økonomi, og det gør de aldeles strålende, til gavn for deres egen befolkning. Kina har både øjne og ører, og de kan også = tænke.

MULTINATIONALE SELSKABERS KULTUR

Den multinationale kulturs gud er penge, og grådighed er en af de 7 døds-synder, og i stor skale fører det til civilisationers undergang. Lande på jordkloden bliver udsuget igennem bestikkelse af U-landenes politiske elite, og resten af befolkningerne bliver gjort til lønslaver med en ussel løn. Produktioner omstilles, og oprindelige folks kulturer ødelægges. Her i Danmark kunne Danmarks befolkning leve og overleve, ved at dyrke jorden. Den viden er nu, langt hen ad vejen gået tabt. De næste Danske generationer har ikke den fornødne viden, til, at kunne gøre dette. Nu hvor virksomheder flytter ud af Danmark, så sidder de arbejdsløse tilbage i deres lejligheder som hjælpeløse burhøns. Vi etniske Danskere sidder nu hjælpeløse tilbage, og forstår ikke, at vriste det daglige brød ud af dyrkning af Danmarks jord mere.

DANMARKS SIDSTE HÅB = BONDERØVEN PÅ DR

Danmarks sidste håb, for at overleve økonomisk, som en økonomisk selvstændig nation, er = at genfinde Danskernes evner til, at dyrke Danmarks jord, og denne gamle glemte viden, kan de næste generationer erhverve sig ved, at gå ind på DR, for at se, hvordan Danmark kan opdyrkes igen. Det er der du kan se, hvordan en rangle kan skæres ud i træ, og som ikke indeholder giftige stoffer, der ødelægger dit barns hormon-balance. Det kræver hårdt arbejde, ja, men det er tilladt, at have en hængekøje i stuen, så man kan hvile sig ind imellem det hårde arbejde.

MIN POLITISKE HOLDNING.

Jeg vil stemme på et politisk parti, der klart og tydeligt siger, at deres Politik den er først og fremmest at forsvare Danmarks Grundlov. Findes der et Politisk parti, der ønsker at udmelde Danmark af EU, samtidigt, vil være at foretrække. Jeg nægter at stemme på et af de politiske partier, der støtter islam, og dermed islams kvinde-undertrykkende sharia-love.

INSPIRATION 

Jeg håber hermed, at have givet inspiration til de kunstnere, der ikke udøver selv-censur , og til filmskaberes manuskript-forfattere, der har sans for globale storpolitiske intriger. Så hermed kunstnere og forfattere. God fornøjelse med arbejdet med jeres kunst.

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen

 

 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE