GENERALERNES BOG
GENERALERNES BOG www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  15. januar 2010

GENERALERNES BOG = KORANEN = og ADAM HOLM

Jeg har lige hørt et interview på DR = foretaget af ADAM HOLM  af forfatteren = HERTEL BERLIN = som har skrevet denne bog =

KRIG og FRED i det 21 Århundrede


som ser således ud =298 kr.
335 sider
1. udgave 2009
ISBN: 978-87-593-1377-0

    oplysninger kan evt. findes på =   www.Google.dk VESTERLANDSK UBEVIDST KULTUREL VANETÆNKNING.

Den vesterlandske form for vanetænkning er = at det er en folkevalgt demokratisk regering der har magten.

I muslimske lande, ligger magten hos de imamer, der dømmer efter islams sharialove, og regeringer der ikke regerer i overens-stemmelse med islams sharia-love vil blive fjernet. Er det sådan virkeligheden fungerer i muslimske lande ??? Har Professor BERTEL HEURLIN mon analyseret KORANEN ??? for at få islams udbredelse passet ind et globalt overblik, om fremtidens globale sikkerheds-politik og fremtidens globale politiske udvikling ???MIN TESE ELLER TEORI ER FØLGENDE =

ISLAM ER EN EROBRINGSHÆR = FORKLÆDT SOM RELIGION.

Den såkaldte religion = ( islam ) startede som en militær krigslist i år 622 ( forklædt som religion ) med det formål at erobre Medina. Det er muligt, at islam også indeholder en religiøs dimension, men efter min opfattelse, så fungerer islam stadig = også som en militær erobringshær = der indeholder muligheden for døds-straf for muslimer, der deserterer fra hæren islam. Det kaldes bare frafald fra den sande tro, i stedet for desertation fra hæren. Besøg eventuelt dette internet-leksikon om islam www.islam-info.dk  og læs hvad der står under en af disse overskrifter = APOSTAT eller APOSTASI.

Min tese eller teori kan være rigtig eller forkert ???  Det bør dybere forskning kunne afgøre ??? Det kunne jo være, at det var næste forskningsprojekt for = Henning Gottlieb, Bertel Heurlin og Jørgen Teglers. Det kunne jo være, at de ville analysere ( KORANEN ) på linje med =

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU  ???
og

MAOS = DEN LILLE RØDE
og
Carl von Clausevitz ( 1780 - 1831) teorier om krigsførelse, hvoraf nogle lyder således =

    Citater fra Carl von Clausewitz

  • En stor del af de nyheder man får i krig, er modstridende, da anmeldelser Større andel er forkerte og Langt den største del er underkastet en vis uvished.
  • Krig er Politikkens Fortsættelse med anvendelse af andre midler.
  • Jo mere en general er vant til at forlange af sine tropper, jo bedre opfyldes hans krav.
  • Den bedste strategi består i Altid på synes ret Stærk, for det første i almindelighed og for det andet på det Afgørende punkt. Derfor Findes der ingen højere og enklere lov til stategien slutter kl keep Sammen på kræfterne.
  • Alle som kender Krigen ved, at det kræver Langt ren viljestyrke at træffe en Vigtig strategisk beslutning ende da Taktisk. Indenfor strategien, Hvor alting forløber Langsommere, må man Huske på ved ens egen og modstanderens betænkeligheder, indvendinger og forestillinger og også utidig vrede har Langt Større spillerum, og da man må gætte og formode alting er overbevisningen ikke så stor.
  • Angrebet besidder synd Næsten Eneste fordel i overraskelsen.
  • Begrebet forsvar består i at afværge. I denne afværgelse ligger det i vente, og Denne venten er det som jeg Højeste grad kendetegner Forsvaret og Samtidig huler største fordel.
  • Selv om man Taber et slagger har man ikke tabt krigen.
  • Citat slut.

MIN TEORI ER = KORANEN BØR ANALYSERES SOM EN KRIGSMANUAL.

Soldater skal ikke vide alt. De skal bare adlyde ordrer, og derfor skal de opdrages til, at adlyde ordrer. Det sker i første omgang igennem ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ). Denne børneopdragelse indeholder en militær grundopdragelse der fremmer dette formål. De egnede til aktiv krig, kan så håndplukkes af imamer, der organiserer de egnede til krig, til forskellige militære opgaver, så som imformationer.  Min teori kan være rigtig eller forkert ??? Hvem bør analysere dette i et videns-samfund ???

NÅR DISSE DANSKE VANER ER AFLØST AF ISLAMS VANER, ER VI DANSKERE SÅ AUTOMATISK BLEVET EN DEL AF ISLAMS HÆR ???

1  Leverposteg på rugbrøds-madderne i skolemadpakken.
2  Piger og drenge i samme skoleklasser.
3  Ingen synlige tørklæder indendørs
4  ytringsfrihed
5  Respekt for Grundloven og andre love.
6  Retten til at spise flæskesteg eller flæskesvær hvor som helst.
7  Da børn lærte at spare op i en sparegris
8  Dengang de handlende støttede handelsgadens juleudsmykning.
9 Dengang Danmark selv bestemte, hvad der skulle stå i skolens lærebøger  og  sangbøger.
10 Retten til at lave forældede love om.
11 Retten til at bestemme hvem der skal lukkes ind i DANMARK.

KAN  UNIVERSITETS-FORSKERE FORESTILLE SIG, AT = KORANEN TILLADER =  AT DISSE 20 MUSLIMSKE VANER, BLIVER FORANDRET ???

1. Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2. Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3. Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fællesskabets anliggender ?
4. Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5. Vil muslimer i Danmark acceptere, at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner, uden at følge den ordre, som shariaen foreskriver er Allah,s ordre ?
6. Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklædningsmæssigt, at glide ind i det Danske folks sædvaner ?
7. Vil muslimer i Danmark kunne anse religion, som et personligt anliggende, og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8. Vil muslimske familier opdrage deres børn efter Danske normer for, at vise viljen til, at blive integreret i det Danske samfund ?
9 Vil muslimer acceptere, at seksualitet er et frit personligt anliggende, så længe civilsamfundets love overholdes ?
10. Vil muslimer afvise slaveri, som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11. Vil muslimer afvise, at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer, som er en del af islams love ?
12. Vil Danmarks muslimer afvise, at efterleve sharia-lovgivningen ?
13. Vil muslimer i Danmark acceptere at muslimer, såvel som ikkemuslimer kan kritisere islam ?
14. Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kerneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15. Vil muslimer i Danmark acceptere en kompletlighed mellem kvinder og mænd i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16. Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til, at udtrykke sin utilfredshed for, at opnå forandringer i samfundet ?
17. Vil muslimer i Danmark acceptere, at ytringsfriheden er en rettighed, der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18. Vil muslimer i Danmark anerkende, at lovene i Danmark, har forrang foran islams sharia-love ?
19. Vil muslimer i Danmark acceptere, at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse, uden om imamer, Mullaher og Sheiker ?
20. Vil islam ændre Koranens sharia-love for, at sikre kvinders juridiske ligestilling med mænd ?

SIKRER EFTERLEVELSE AF DISSE 20 PUNKTER, AT MUSLIMER ADLYDER ALLE IMAMERS ORDRER, FORDI DE FRA FØDSLEN ER OPDRAGET TIL, AT EFTERLEVE DISSE 20 PUNKTER = FORDI KORANEN KRÆVER DET ???

Mindst 2 timers pause, medens jeg kløver brænde.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE