2. HEJ IGEN MADS
2. HEJ IGEN MADS www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 15. januar 2010

HEJ IGEN MADS    En anklagets sidste ord - om §266 b


Da du er 14 år, så forstår jeg godt dig og din generations ivrighed efter at gøre noget aktivt, for at forsvare Danmark.

Jeg vil her advare dig og din generation om, at gøre noget aktivt og dumdrisdigt. Det gør jeg af flere grunde. Nogle af grundene finder jeg i den bog der hedder KRIGSKUNSTEN skrevet af SUN TZU, nogle mener også, at han hed SUN WU. Uanset navnet, så står der følgende på side 33  =

TAKTISKE  DISPOSITIONER

Sun Tzu sagde følgende:

Fortidens dygtige generaler sørgede først for = at udelukke nederlag, derefter ventede de indtil de kunne slå fjenden. Thi vores sikkerhed afhænger af os selv, men det er fjenden som åbner mulighed for sit eget nederlag. Således kan den gode soldat sikre sig mod nederlag, men kan ikke være sikker på at besejre fjenden. Derfor hedder det:" Man kender vejen til sejr, men kan ikke følge den. Citat slut.

SITIVATIONEN LIGE NU

Lige nu bedømmer jeg sitivationen i Danmark således =  Danmark er i defensiven, på grund af manglende opbakning fra Danmarks befolkning, fordi medierne har tilbageholdt væsentlige oplysninger for Danmarks Befolkning, og derfor har den danske befolkning ikke viden om, at islam startede for cirka 1400 år siden, som en militær erobringshær = forklædt som religion = med det formål = at erobre Medina ved hjælp af militær krigslist i år 622. Den samme strategi bruges her i Danmark, og flere steder i de 27 EU-Lande.

DERFOR DISSE RÅD

Da Danmark er i defensiven, fordi vore Politikere ikke vil forsvare deres og vores Grundlov og deres Demokrati, så er tiden ikke inde til aktivt forsvar endnu.  

FORBEREDENDE INITIATIVER

Nederst på side 23 i KRIGSKUNSTEN af SUN TZU står der følgende = Den feltherre som vandt slaget, tilbragte mange timer i templet fordybet i overvejelser. Den feltherre der tabte gjorde sig kun få overvejelser. Således bringer grundig planlægning sejr, og dårlige planer nederlag.

SUN TZU  sagde også = Det står nederst på side 31.

Derfor siger man: Hvis du kender fjenden og dig selv, skal du ikke frygte hundrede slag. Hvis du kender dig selv, men ikke fjenden, vil du lide nederlag for hver sejr. Hvis du hverken kender dig selv eller fjenden, vil du tabe alle dine slag.

ERKENDELSER

Ud fra disse erkendelser, må jeg konstatere, at vi ved for lidt om fjenden. Medens vi venter, kan vi forberede os på forskellige måder.

1.) Vi må formode, at en Moske er =  et militært hovedkvarter for de mindre moskeer og bedesteder kaldet madrassaer = der er i et givet område. Derfor kan det være interessant at vide, hvor mange ( stor-moskeer ) der findes i Europa, samt at kortlægge = hvor disse Moskeer er placeret rent geografisk.

MADS = derfor kan du = eventuelt sammen med et par venner, placere alle Europas = Eurobrer-moskeer = og = stor-moskeer = med knappenåle på et kort over Europa.


 
MADS = Vi kender Muhammeds første ordre i hans stratetiske Erobringsplan fra en ( Sura ) i Koranen, og den lyder således.

I SKAL SAMLES

I SKAL SAMLES, og overalt i Europa er erfaringen, at det sker i byområder i de større byer. Jeg kan godt forestille mig, at NATO i en krigs-sitivation vil bombe samtlige Stor-moskeer i Europa, og derfor vil jeg personligt ikke bo nærmere end 5 kilometer fra en Moske. Det vi ikke ved, det er hvem der styrer NATO. Måske styrer = multinationale selskaber = USAs PRÆSIDENT = der har et afgørende ord i NATO ??? Det bør analyseres = om multinationale selskaber financerer USAs PRÆSIDENTERS valgkampe, og hvad det kan betyde ???2.)  MADS = hvis du bor ude på landet, så kan det være vigtigt, at kunne få noget at spise. Det er muligt, at der ikke sker krigshandlinger, men det er også muligt, at der vil ske krigshandlinger. Derfor kan man grave dåse-konserves ned i jorden forskellige steder, I krig sker det tit, at det ikke er til, at få mad. MADS - har du eller din familie mulighed for, at plante nogle æbletræer, så kan det også være en god ide.3.) MADS - her er noget du, og din generation også kan gøre, fordi ingen kan vinde en krig helt alene, og derfor er det godt, at skaffe sig venner ved, at dyrke en hobby. Det kunne for eksempel være ved, at gå til karate. Besøg eventuelt denne internetside  www.IOGKF.dk  for at se, om der findes en karateklub i nærheden af = hvor du og dine venner bor. Måske Karate er noget for dig, og din generation.4.) Mads du kan også besøge nogle af de links, der findes på www.kulturpartiet.dk  hvis du ønsker mere viden om vores daglige almindelige danske vaner, som er vores danske kultur. Her i Danmark har vi spist svinekød i mere end 1000 år, men fordi der er kommet muslimer til Danmark, så bliver det forbudt, at spise leverpostegmad og frikadellemadder i nogle skoler, og hvis det forsætter sådan, så må vi til sidst ikke gøre noget, som vores forfædre har gjort i over 1000 år.5.) Viden om fjendens normale vaner = er vigtigt = for at kunne bevare vores egne vaner. Derfor er det vigtigt. MADS = derfor er det vigtigt, at vide mest muligt om imamer. Så vidt jeg er orienteret, så er en imam samtidig officer i islams hær. Det kan også være vigtigt, at læse bogen om = MUHAMMEDS LIV. da måden MUHAMMED levede på,er et forbillede for alle muslimer.6.) MADS = du og din generation, kan jo printe siden ud, om ( islams børn ) for at studere om ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) kan sammenlignes med en militær rekrudt-tid i en vesterlandsk hær, der bare starter, når barnet når et muslimsk barn er blevet født. ???  Fører denne opdragelse til, at islam automatisk er en forsyningshær, der har til opgave, at forsyne islams imamer med nye kamp-soldater ???Tak for nu. Jeg holder en lang Pause, men vender tilbage med mere, om cirka en måneds tid. Her er foreløbig noget at overveje, og husk, at det vigtigste i livet, er din familie. Du kan finde lidt om hvad, der står i Koranens kapitler her =  www.islaminfo.dk  og i Koranen hedder et ( kapitel ) en ( Sura ).  Læs også igen, hvad der står under overskriften ( 1. HEJ MADS ) Husk også, at ingen kan vinde en krig alene. Derfor skal du danne en gruppe, eller være med i en lille gruppe.

Hej så længe = Saxo-Poul.

8. marts 2010  = Hej igen MADS

Jeg håber at har oprettet en lille gruppe, på din egen alder, der mødes fast en gang om ugen, og samles om, at læse i bogen = KRIGSKUNSTEN af SUN TZU.

Det står på side 23 i bogen KRIGSKUNSTEN følgende  =

AL KRIGSFØRELSE HVILER PÅ BEDRAG
AL KRIGSFØRELSE HVILER PÅ BEDRAGNu gælder det om, at analysere sig frem til = hvor dette bedrag er begravet =  i den nuværende politiske udvikling i Danmark og i Europa.
Her vil jeg forsøge, at gå tilbage i historien, inden anden verdenskrigs afslutning. Du og din gruppe skal naturligvis tjekke disse hypoteser eller teorier.

HITLERS OPRUSTNING INDEN ANDEN VERDENSKRIG.

Hvem financerede Hitlers oprustning, inden anden verdenskrig begyndte ??? Var det multinationale selskaber ???
Var disse 3 Amerikanske Familier med til =

Rockefeller familien
Rothschild familien
og Bush  familien

at financere Hitlers oprustning, inden anden verdenskrig ???

HEJ MADS og andre mellem = 14 ÅR OG 21 ÅR.

Her er så lidt efterretnings-arbejde til din lille gruppe.
Her er mere, som din lille gruppe kan undersøge ???

Analyser eventuelt bilderberg gruppen - som plejer at kunne findes på   www.Google.dkHITLER og MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE

Har Hitler haft en muslimsk hær = i sine samlede hærstyrker ???

Var opdragelsen i = Hitler Jugend = inspireret af denne muslimske religiøse leder, som oplyste Hitrler om, hvordan = ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) = gjorde muslimer til soldater, der adlød enhver militær ordre ???

HITLERS  SAMARBEJDE = MED MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE

Var det derfor, at Hitler brugte en lignende børneopdragelse, i Hitler Jugend = for at få lydige soldater = der ikke stillede spørgsmål til en given ordre udgået fra - Hitler eller hans officerer ???

Læs mere om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) i Koranen ved at besøge www.islaminfo.dk   Her giver Koranen fuld opbakning til muslimer, der er voldelige over for vantro. Under overskriften = ( kvinder ) finder du = Sura 33.59 = som kan fortolkes på forskellig måde, af islams lokale militære leder, alt efter islams styrke i det pågældende land = der skal erobres.

ET INTERESSANT SPØRGSMÅL ???

Hed Hitler = Rothschild til efternavn ??? Hvis svaret på dette spørgsmål er korrekt, kan det så forklare, at Rothschild - familien = ( hvis det altså er tilfældet ) var med til, at financere Hitlers hær ??? Find svarene på disse spørgsmål. Måske ender mine hypoteser eller teorier her ???

FØR ANDEN VERDENSKRIG

Før anden verdenskrig, blev Tysklands kommende soldater opdraget til at tro, at det de kæmpede for var en = retfærdig sag = og et tusindårsrige. Dette var denne tids opdragelsens "sandhed" som kun ganske få tvivlede på.

NUTIDENS GLOBALE PROJEKT = FNs FREDSPROJEKT

FNs nuværende freds-projekt = er det globale freds-projekt = der her i 2010 er det Projekt, der ikke tåler kritiske spørgsmål. De ( Politisk korrekte ) mennesker, vil straks kalde dig for en racist, der er imod fred. Har disse velmenende mennesker analyseret dette FNs = freds-projekt = helt til bunds ???  Hitler talte også om fred - og at hans Politiske Projekt var et - Fredsprojekt.

FN = SOM GLOBAL VERDENS-REGERING ???

Går FNs fredsprojekt ud på, at gøre alle Nationalstater på hele jordkloden demokratiske = uanset Nationalstaternes kultur og sprog og historiske fortid ??? Hvem analyserer denne mulighed ??? Ingen kan jo være imod fred = hvilket er denne globale erobrings-strategis store styrke - men er det i virkeligheden EU-Projektets endelige formål - og hvis det er tilfældet - hvorfor skal alle Nationalstater - glemme deres egne daglige vaner - for at ensrette din - og alle andre Nationalstaters tankegang ???
 
DE NÆSTE SPØRGSMÅL OM FREDS-IDEOLOGIEN

Når samtlige jordklodens Nationalstater har fået indført demokrati, så er næste skridt, at kontrolere økonomien i samtlige nationalstater, og det gøres ved, at al energi kontroleres af = multinationale selskaber. Er det hvad der ligger bag FNs globale fredsprojekt ??? Er der Freds-projektets økonomiske bagmænd,( multinationale selskaber ) der står bag FNs Globale Fredsprojekt = med det formål, at styre alle økonomier her på jordkloden ???

MUSLIMSKE SYNDEBUKKE = MÅSKE ???

Der findes over 1 milliard muslimer her på jordkloden, og over 70 procent er efter sigende sunni-muslimer, som er den herskende muslimske gruppe i Saudi-Arabien. Så er der over 10 procent muslimer, der er she'a-muslimer, som er den herskende gruppe i Iran. Så findes der vist nok andre mindre grupper af muslimer, der fortolker Koranen på en anden måde. Det vi ved er, at = Sunni-muslimer og She'a-muslimer tilsyneladende hader hinanden. De tager dog Koranen meget alvorligt, når det gælder fortolkningen af, hvordan Vantro og kristne skal behandles, når islam har magten.

ISLAMS GENERALER OG USAs STOKMARKED

Er der ingået hemmelige aftaler imellem = multinationale selskaber = og = Sunni-muslimske ledere = der også er = muslimske generaler = om =  at udskifte  Europas kristne befolkninger med muslimer ???  Hvem kan analysere denne mulighed ???

DOBBELT-ANGREBET

De  =  multinationale selskaber = skal ifølge denne globale erobringsplan = opkøbe alle Energiselskaber i Europa, og alt andet, der tilhører National-staters fælles værdier. Her i Danmark, er det sygehusene og Dong-Energy = blandt andet. Det gøres ved, at udvælge = fredsidealister = i de forskellige nationalstater i forskellige politiske partier, som de = multinationale selskaber = mener de kan stole på ???

MÅSKE ER MINE TEORIER HELT FORKERTE ???

De kan dog kun afvises efter nærmere analyser = af de næste generationer i EUs 27 Nationalstater, og det er den generation, der her i 2010 = der er mellem = ( 14 år og 21 år ) og her er Danmark, en af EUs 27 Nationalstater.

MUSLIMER I EUROPA

Hvis islam i virkeligheden er en = militær hær = der er forklædt som en "religion" så må de = cirka 50 millioner muslimer i Europa = kunne betragtes som menige soldater i islams militære hær = som kan ofres af overkommandoen  = ligesom soldater i enhver anden hær. Det kan være ganske svært at gennemskue, hvis man ikke har læst = Koranen = www.islaminfo.dk   og andre bøger om islams hellige skrifter, så er det svært at forstå islam. Jeg har anbefalet nogle af de bøger, som jeg har læst = under overskriften = bøger. Nogle af de bøger jeg har købt og læst er = for eksempel 1400ÅRS KRIGEN = som jeg har jeg købt igennem dette link = 

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

LIGHEDSPUNKTER   www.Google.dk

Findes der flere lighedspunkter imellem tiden før anden verdenskrig begyndte i 1939, da Tyskland angreb Polen, og som sluttede i 1945, med mellem 50 og 60 millioner døde = her i Europa.

TYSKLAND VAR OPRUSTET DENGANG I 1939

USA og EU er oprustet i NATO =
og allerede i Krig = her i 2010 på udebane.

Er det FNs globale menneskerettigheder der legimiterer disse krige = eller er det kampen imod terrorisme ???


krystalnatten skete 9. til 10. november 1938 mod jøder.
Her i Danmark har der lydt trusler mod jøder

Hvad satte krigen imod terrorisme i gang ???
Hvad satte krigen imod Polen igang ???

Om aftenen den 31. 08. 1939 udførte tyske SS-soldater i polske uniformer et fingeret angreb på en radiostation i Gleiwitz i Tyskland. Ved radiostationen blev der anbragt døde tyske fanger i polske uniformer, for gøre historie mere troværdig. Tyskerne kaldte angrebet en utilgivelig polsk aggression.

Adolf Hitler underskrev den 31. 08. 1939 angrebsordren på Polen.

Var Hitlers efternavn oprindeligt Rothschild ???

Er disse tre familier nogle af USAs rigeste familier =

Rockefeller  familien
Rothschild   familien
og Bush Familien

og ejer de aktier i multinationale selskaber ???

BILDERBERGER-GRUPPEN

Mads, du og din generation bør også gå ind på www.Google.dk  og studere hvilke danskere, der har deltaget i Bilderberg.gruppernes møder fra 1954 og frem. Hver gang der har været en dansker med i et sådant Bilderbergmøde, bør du = og din gruppe studere, hvad der er sket indenrigspolitisk i Danmarks Folketing angående lovforslag om privatisering og udlicitering af postvæsenet og andre af Danmarks fællesværdier ???30. maj 2010      Hej igen   =    MADS

Hvis du ønsker, at gøre noget mere aktivt = så kan du sammen med en veninde eller en ven = gå ind på www.fornyelsespartiet.dk  og der finde den overskrift der hedder ( BØRNEOPDRAGELSE 1 ) og få printet nogle sider ud. Budskabet og oplysningen til piger på din egen alder = omkring 14 år, skal helst have muligheden for at vælge eller fravælge = den måde børn bliver opdraget på = i muslimske familier.

EN PIGEGRUPPE

Mads = hvis du kan starte en pigegruppe = der starter andre mindre pigegrupper op, på tre til 10 personer, der igen vil starte mindre pigegrupper op, der deler disse udprintede ( A4 - sider ud ) om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) ud til jævnaldrende = så de kan blive oplyst om fremtidens konsekvenser, ved at blive gift med en muslim. Det behøver kun at ske = en gang om ugen = eller en gang om måneden, bare det sker regelmæssigt, ifølge hvad i aftaler. I kan - og andre kan - eventuelt også printe noget i vil omdele - ud fra dette link =  www.Sabbat-Kristne.dk

MADS = HER ER MÅLSÆTNINGEN FOR OMDELINGEN.

Formålet med omdelingen er, at oplyse alle danske piger om, hvordan de skal opdrage deres børn, hvis de bliver gift med en muslim, så de kender konsekvensen af, at vælge en muslim som livs-ledsager. Målsætningen er, at få oplyst alle unge piger omkring 14 år = inden den = 1. oktober 2016. Det er en svær og stor opgave, så hvis der er andre på omkring 14 år, der ønsker at medvirke, så er de meget velkommen til, at deltage i denne landsdækkende oplysningskampagne. Er der andre, der ønsker at deltage i denne landsdækkende oplysende landskampagne = så er vedkommende naturligvis meget velkommen til at deltage.  TAK FOR DELTAGELSEN. 

Hej Mads - og andre unge - Besøg evt. også  www.oplysningspartiet.dk   og
www.kulturpartiet.dk

Vil i gøre en Politisk indsats i et Politisk Parti - så er partiet ( Dansk Samling ) et godt valg.  www.dksamling.dk 

og spred budskabet - Nyt Politisk Parti på vej.

www.kulturpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/


http://www.google.dk/Det er = JERES FREMTID = det drejer sig - og dermed - JERES KAMP.  På forhånd - TAK     MVH.   Saxo-Poul

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE