DET RØDE KORT
DET RØDE KORT www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  10. januar 2010

OM ISLAMS RØDE KORT = FATWAEN

 

Kulturkløften

Skrevet af Nicolai Sennels

Magtfulde imamer, DEL 3: Forrykte fatwa’er

Dato: d. 27.11.09, 10:50
Af: Nicolai Sennels
Emner:

Der er to problemer med den magt, som koranen og imamer har over muslimer.

1) Det ene problem er, at mange muslimer føler større loyalitet overfor islam og deres profet, end overfor vestlige normer og lovgivning - også når disse to lovsæt er på kollisionskurs.

2) Det andet problem er, at mange islamiske ledere (også i Danmark) er temmelig forrykte - i flere tilfælde formentligt sindssyge, hvis man skal dømme efter deres befalinger.

Vi har ytringsfrihed og religionsfrihed. Derfor kan vi heller ikke give imamer eller andre mundkurv på, med mindre de bryder racismelovgivningen, injurielovgivningen eller - suk - blasfemiparagraffen. Men man bør undgå offentlig blåstempling af foreninger, forsamlingssteder og folk, som opfordrer til kriminelle handlinger:

1) Muslimske foreninger, som ikke afsværger koranens opfordringer til kriminalitet, racisme og undertrykkelse af kvinder bør ikke kunne godkendes som trossamfund.

2) Moskeer, hvis ophavsmænd ikke offentligt vil afsværge koranens opfordringer til kriminelle handlinger, bør ikke få byggetilladelser.

3) Imamer, som prædiker modstand mod integration og lovgivning, bør ikke have licens som religiøst overhoved (med ret til at vie osv.).

Og nåja, så er der selvfølgelig også Grundlovens §67: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Et eksempel, hvor §67 kunne bruges er i terrorsagen fra Glasvej. D. 21. oktober 2008 blev to unge mænd dømt for planlægning af terror i Danmark. Under retssagen kom det frem, at de to terrorister kom i flere moskeer i København (Politiken, 5. september 2008 ”Fængslede kom i samme moske”).

Forrykte fatwaer (muslimske befalinger)

Tilbage til de magtfulde imamer - her kommer et uddrag af de befalinger, som muslimske ledere er kommet med igennem tiden. Nogle vil måske sige “Nicolai, hvor er du streng at skrive så noget (nedenstående citater).” Men jeg skriver ikke - jeg dokumenterer og problematiserer. Disse imam-udtalelser gør det faktisk relevant at diskutere §67 m.m., byggetilladelser til moskeer, statslig blåstempling af trossamfund og imamer osv.

Selvmordsbomber på dansk jord: “Det er op til muslimer i Danmark selv at bestemme, om de vil ofre sig som selvmordsbombere.” Abu Laban, imam i den store moské i Københavns Nordvestkvarter (kilde: Politiken).

Stening: “Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i islamisk lys er blevet forordnet af Skaberen selv. Så hvor forfærdelig strafformen end er, er den givet af Gud selv, og det er derfor ikke op til mennesker at ændre den.” Imam Abdul Wahid Pedersen (Ekstrabladet, d. 19. december 2007 “Imam Pedersen“).

Drab og selvtægt: “Dræber man et uskyldigt menneske - medmindre det er gengæld for en anden dræbt - vil det være et angreb på hele menneskeheden.” (Kilde: 180Grader, 31. oktober 2009. Læs også: Dansk imam blåstempler drab og selvtægt).

Islamisk terratorie i København: “Vi er nu mange indvandrer i Danmark ogflere. Det er derfor vigtigt, at vi får vores eget område i Danmark, hvor muslimer kan leve som den hellige Koran bestemmer. Det er vores menneskeret at få vores eget område, hvor vi kanogandre danske ting. vi bliver hvert år ca. 15-20.000 leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebod, dårlige bodegaer alle mulige

Vi er mange muslimer på Nørrebro, og Nørrebro ligger i hovedstaden ogDerfor skal vi gøre Nørrebro til en islamisk bydel kun for os muslimer, hvor vi kan have vores kvinder i fred, hvor kvinder kan gå tildækket, som den hellige Koran bestemmer, hvor der er rent ogskal have mange islamiske skoler; hvor piger ogkan gå hver for sig, gymnastik og lejerskole, billedkunst afog andet dårligt skal forbydes. Vores drenge må ikke gå i bad med andre, for muslimske drenge er omskåret og må ikke vise sig, for han er uden hud og altid klar til at lave børn. Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piger og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran. Islam er stor og skal herske i verden somsom i dag er 99% muslimsk, var engang kristen og uren. Men de kristne og danskerne har ingen kraft, tro eller fait, derfor er de svage og vi er stærke.” Tariqah Jihad, husstandsomdelt fatwa på Nørrebro, julen 2001 (Kilde: IslamInfo, “Sufi-fatwa: Jag danskerne ud af Nørrebro!“).

Drømmen om et muslimsk Danmark: “Jøderne havde en drøm om at indtage Jerusalem i mange år. Det lykkedes for dem. Muslimerne har en drøm om at leve i et islamisk samfund. Den drøm skal nok gå i opfyldelse i Danmark.” Fatih Alev, imam og formand for Muslimernes Landsorganisation (Kilde: Information, 29. maj 2007 “Det danske sprog er Guds gave”)

Homoseksuelles ligestilling: “De europæiske samfund mener generelt, at homoseksuelle bør nyde anerkendelse i samfundet … Vi kan desværre ikkeså nemt overbevise dem om det forkerte i at tillade sådanne forhold.” Ahmed Akkari, imam og rådgiver om islam på Kristeligt Dagblad.

Stil krav til etikken

? Blåstempling af selvmordsbomber. ? Stening af kvinder der gør brug af deres menneskerettigheder. ? Opfordring til drab og selvtægt. ? Prædiken om Danmark som islamisk stat. ? Fordømmelse af homoseksuelle. ? Fatwa’er om at gøre oprør mod den danske stat og indsætte kalifatet midt i København. Osv.

Disse ting har man lov at fyre af derhjemme sammen med drengene.

Skriver man det på en blog som kommentar, bliver man måske hevet i retten.

Men hvad med Grundlovens §67? Hvad med de etiske regler for, hvem der bør få lov at blive godkendt som trossamfund? Hvad med at staten tænker sig om, inden den uddeler officielle titler til religiøse ledere (med ret til at vie, begrave osv.)? Hvad med at stille krav til bagmændene, inden man uddeler moské-byggetilladelser?

Desværre ser vi aldrig dementier eller undskyldninger fra muslimske lederes side, når sådanne udtalelser kommer. Der er lange udenomssnakke, og tve-tunget tungetale - men aldrig en reel “Det trækker jeg i mig igen. Det var en fejl.”

Aldrig.

Udenlandske hyggespredere
For dem, som har lyst til at læse lidt mere om imamers forrykte fatwa’er, så er der rigeligt med materiale på internettet:

“Slå til og dræb Guds fjender overalt for at få fjernet efterkommere af aber og svin fodret ved zionismens, kommunismens og imperialismens bord”. Omar Abdel Rahman (den blinde sheik), citeret i Erik Ettrups Islamiske Ekstremister, København 1996

“Jeg advarer det vestlige samfund mod at angribe islam ved sine rødder. Det bliver yderst farligt for agressoren….Vi må gøre det klart, at vi forkaster de i Vesteuropa bestående regeringssystemer, den demokratiske og pluralistiske stat og forkaster sekularisme som et anti-islamisk samfund.” Karem Siddiqi (lederen af Muslim Institute, London) cit. i det islamiske blad Aktuelle Fragen, nr. 9 1989

“Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkere og de vantro, der afviser islam og fører krig mod os”. Gholam-Reza Fada i Hezb-Allah va Hezb-Shaytan, Qom 1980

“Jøder inficerer egypterne med aids” Imam Abulaban til Jyllands-Posten, 21.8.94

“Hvis en mand gifter sig med en sexuelt umoden pige og har samleje med hende, før hun fylder 9 år, må han kke genoptage samleje, hvis det gør hende fysisk eller psykisk fortræd (lui provoque des traumatismes).” Ayatollah Khomeini, Principes, Paris, I979

“Homofile og lesbiske skal dræbes i et muslimsk samfund” A Glossary of Islamic Terminology ved Bassam Sulaiman Abugosh og Waffaa Zaki Shakri, 1989

“Danskere er slaver af druk og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskere, at det sociale system bliver udnyttet osv. kan I kun takke jer selv for. Den mere kloge narrer den mindre kloge”. Jamahir F. Abdallah, formand for Islamic Student organisation, Ekstra Bladet 5. april 97

“Vi må afvise demokrati til fordel for islam. Vi er kaldet til at bringe troen til hele verden. Lad ingen skal tro, at vi er utopister eller drømmere.” Sheikh Saïd Shabaan, sunni leder i Tripoli, L`Orient le Jour, Beirut, I9. okt. 1983

“En islamisk stat er en krigsstat indtil hele verden ser og anerkender lyset af den sande tro.” Ayatollah Fazl-Allah Mahalati, Dar Rah e Haq. Teheran I980

“Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret” Sheikh Hassan al-Banna, grundlægger af det muslimske broderskab,m cit. i Holy Terror, London I987

“De, der er imod drab, hører ikke hjemme i islam” Ayatollah Sadeq Khalkal, islamisk dommer, cit. i Holy Terror, 1986

“Det er en forpligtelse at dræbe alle jøder” Hamas pjece nr. 65, 1990

“Hvis nu en muslim dræber en ikke-muslim, så må han ikke idømmes dødsstraf, for hans udviklingsstade er højere end den dræbtes” Islamisk tænker Sultanhussein Tabandeh, cit. i Gerhard Konzelmanns Den Islamiske Udfordring, 1980

“Når den islamiske stat er oprettet, bliver målet at erobre Storbritannien og hele den vestlige verden”. Rektor for Sharia School i London (cit. af Kari Vogt: Kommet for at bli: Islam i Vesten 1995)

Osv.   Citat slut.

MIN ANALYSE AF ISLAM  =

Det er min analyse af islam =  at Muhammed startede islam op som = En militær Erobringshær i år 622, for ved krigslist at erobre Medina = forklædt som religion. Tiden er gået siden år 622, og vi skriver nu 2010  =  og i al den tid, er den militære dødsstraf for at desertere fra muhammeds hær  =  ikke blevet ophævet  =  og muslimer kloden over, tror stadig at denne militærlov er en del af islams religion. Hvad er din korrekte mening om denne teori ???

Dette er min vurdering.  Med Venlig Hilsen =  Poul Leo Nielsen.

BEGRUNDELSER 

Mine begrundelser for min teori om = at islam startede som en militær hær = forklædt som religion = det skyldes, at jeg har læst disse 2 bøger blandt mange andre  =

MUHAMMEDS  LIV 
er forfattet af Ibn Ishaq og oversat til Engelsk af professor A. Guillaume og oversat til dansk af =
HENRIK RÆDER CLAUSEN  og er udgivet af  
Forskningsforlaget  RAFAEL. ISBN 87-91107-19-9K


TIL ORIENTERING = MUHAMMED ER FORBILLEDE FOR ALLE MUSLIMER.

1400ÅRS KRIGEN  af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

1400ÅRS KRIGEN og andre bøger kan bestilles her = 
også denne bog  =

Cand.psyk.aut. Nicolai Sennels blev truet med fyring af Københavns Kommune på grund af sin kritik af den hidtidige integrationsindsats og måtte fratræde sin stilling på Sønderbro, Københavns sikrede institution for kriminelle unge.

Nu har han skrevet en bog om sine enestående erfaringer med behandlingen af unge kriminelle med muslimsk baggrund. Læs mere ...

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/


Besøg   evt.  også   www.kulturkloeften.dk ER SAGENS KERNE I ISLAM = EN MILITÆRLOV ???

For at forstå islams juridiske lovsystem bedre, og hvem der kan udstede en Fatwa, så vil jeg anbefale alle = blåøjede Danskere = at læse denne bog =

MOSKEEN - og dens rolle i samfundet
af S.Solomon og E.Alamaqdisi
Forskningsforlaget
Rafael
ISBN 978-87-91107-29-0
  
Er islam en militær erobringshær forklædt som religion ???
Er en moske et lokalt militært hovedkvarter ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE