SKRIV EN BOG
SKRIV EN BOG www.oplysningspartiet.dk


Præsenteret her 18. november 2011

www.Nationaldemokraten.dk

www.Sappho.dk     http://www.kulturkloeften.dk/

SKRIV EN BOG = ELLER FLERE OM = YTRINGSFRIHEDEN

http://www.wikipedia.dk/  http://www.google.dk/  http://www.wikipedia.net/              ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???TRE HJERNEDØDE STUDERENDE = FINDES DE ???

Hvornår findes der ( tre studerende ) der ikke er hjernedøde = der beslutter sig til = at skrive en bog om = ytringsfriheden = der beslutter sig til = i fællesskab  = at skrive en bog = om = det frie ord = og det set i en historisk udviklings-mæssig sammenhæng ???


BOGEN OM = YTRINGSFRIHEDEN = HVEM SKRIVER DEN ???

Man behøver jo ikke nødvendigvis = at være ( studerende ) for at skrive en bog om ( YTRINGSFRIHEDENS HISTORIE ) fra( YTRINGSFRIHEDENS BEGYNDELSE ) og den videre = historiske udvikling = men som = skatteyder = med kun 7 års skolegang = så er det jo hos de ( studerende ) mine største forventninger ligger til - at det netop er dem -  ( de - studerende ) der skriver en bog om ( Ytringsfrihedens Historiske Udvikling ) Er mine forventninger = for store ???

HVORNÅR BEGYNDER = DOVENSKABEN ???

Som alle studerende = der er danskere = ved = så lever vi i en kristen Nationalstat = hvor reference-rammen for brugen af ( det frie ord ) stammer fra = de over 1000 år = hvor = det danske folk = har været et kristent folkefærd. Derfor ved en dansk studerende også at = dovenskab = er en af ( De 7. dødssynder ) Hvornår begynder = dovenskaben = så hos unge studerende ??? Begynder = dovenskaben = hos studerende allerede på seminarier og på universiteter ??? Når man ikke ved = så må man jo gætte = og jeg har gættet. Måske har jeg gættet forkert ??? Hvis der skulle være et par enkelte = danske  studerende = der aldrig har hørt om ( De 7 dødssynder ) - så kan de de  = oplyse sig selv = på disse links.

De syv dødssynder | kristendom.dk

De 7 dødssynder - oplæg ved biskop Jan Lindhardt.

www.Google.dk  

Hvis dovenskaben begynder = hvis du er meget ung = så risikerer du aldrig at komme i gang = med opgaver der oplyser dig og udvikler dig. Så det = at skrive en bog om = ( det frie ord ) = fra sin historiske oprindelse = og frem til i år = 2011 = det opfatter jeg som en så stor opgave = at der bør være mindst ( tre personer ) om denne opgave. Det er bare min vurdering = og den kan være forkert.DE FØRSTE = FRIE ORD = HVORNÅR VAR DET ???

I Bibelen ( Det gamle Testamente ) 1. Mose bog = vers 18 - lyder således =

Vers 18.  Gud herren sagde: "Det er ikke godt, at mennesket er alene." Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.

Vers 21 til vers 25.  Da lod Gud herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. ! Af det ribben Gud Herren havde taget Adam byggede han en kvinde og førte hende til Adam ! Da sagde Adam
" Nu er det ben af mine ben - og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde - for af manden er hun taget."
Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver e't kød.
Adam og han kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Citat slut.

MIN FORESTILLINGS-EVNE = OM = DET FRIE ORD.

Nu ved jeg ikke = om kvinder og mænd - vil til at tælle deres ribben = for at finde ud af - om mænd stadig har et ribben  mere - end en kvinde. Personligt har jeg aldrig talt efter. Til gengæld kan jeg godt forestille mig at = ( Det frie ord ) = ( uden Censur ) blev skabt af Gud på dette tidspunkt - med det formål - at - Adam og Eva = skulle kunne tale sammen. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ??? Det er så udgangspunktet for = ( De tre studerende ) og deres kommende bøger = om = ( Det frie ord ) og dets historiske udviklings-forløb kan begynde.

DET FRIE ORD og YTRINGSFRIHEDEN

I hvor lang tid herskede = Ytringsfriheden = til at sige = Det frie ord = frit = indtil der blev oprettet ( Censur-Paragraffer ) og hvorfor blev disse ( Censur-Paragraffer ) oprettet ??? Jo - det er jo en stor opgave = for studerende at skrive ( sprogets historiske udviklings-historie ) og derfor anbefaler jeg at de = studerende = og andre der går i gang med denne opgave = at de er = tre personer = der går i gang med denne opgave. Jeg foreslår også = at hver gang der er samlet informationer til 200 siders læsning - så udkommer den første bog = og således fremdeles.

DE MANGE TUNGEMÅL = PÅ JORDKLODEN

I Bibelen står der vist nok = et eller andet sted - at i begyndelsen så talte alle mennesker = det samme sprog = men så ville mennesker i Babylon bygge en bro til himmelen = kaldet Babelstårnet - og så brød vores = kristne Gud = ind under byggeriet = og håndværkerne begyndte at tale = i tunger = ( forskellige sprog )  så de ikke forstod hinanden - og byggeriet måtte stoppe på grund af sprogvanskeligheder - der medførte kommunikations-problemer. Hvor mange sprog der tales på jordkloden her i 2011 = det er jeg ikke helt klar over = men jeg har hørt noget om cirka 6000 sprog. Det korrekte tal - det er jo noget de ( Historiske Sprogforskere ) kan finde svaret på ??? Måske findes der nogle svar om sproget på dette link =

http://www.tagryggen.dk/  

DE MANGE TOLKE I = EU

Da EU består af 27 Europæiske Nationalstater - med forskellige forskellige sprog - og der vist nok tales cirka 22 forskellige sprog i = EU = så er der brug for tolke i = EU = og udgifterne til disse tolke = bliver en udgift for disse Nationalstaters skatteydere. Det er sikkert kun = DRs Detektor = der kan fortælle Danmarks vælgere = hvor meget af = EUs = Budget = der bruges til lønninger til = EUs = tolke. Her ser vi - at de mange sprog - også har stor Politisk betydning her i 2011 - på nutidens Politik. Jo = ( Historisk Sprogforskning ) det er et stort emne = så det er med at komme igang = hvis det er et emne = der skal beherskes = ( inden dovenskaben ) = tidsmæssigt begrænser udbyttet af den
( historiske Sprogforskning ) 

Læs evt mere om babelstårnet på = http://www.wikipedia.dk/


 

Sarah Von Essen = og = http://www.gangisproget.dk/ 

Der findes jo omkring 6000 sprog på jordkloden =  eller gør der det ???   Da vi lever i en globaliseringens tidsalder = kan det være interessant at vide noget om de sprog der forsvinder = og hvorfor disse sprog forsvinder ??? Hvornår det danske sprog forsvinder ud på den historiske kirkegård for glemte sprog - det er jo ikke godt at vide - men heldigvis har vi danskere = Sarah Von Essen = til at holde gang i det = danske sprog - med de korte og interessante input - vi kan høre på = DR = Danmarks Radio. Der uddør jo sprog - rundt om på jordkloden = og efterhånden som disse sprog uddør - så uddør deres = kultur = også. Derfor kan det være interessant at vide = hvad ( ordet ) kultur = indeholder.

SOCIALDEMOKRATEN = HARTVIG FRISCH

Politikeren og filologen der var socialdemokratisk medlem af Danmark Folketing ( for længe siden ) definerede kultur således =

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER.

Hvad er det danske folks skikke så - der er det danske folks daglige vaner ??? Det kan du læse mere om på dette link - under overskriften = skikke = på dette link =

Grundlovsforeningen  =  http://www.danskkultur.dk/ 

Desuden kan du også læse om de højtider og de mærkedage - som vi = det danske folk fejrer - ved på Grundlovsforeningens hjemmeside = at læse nærmere under overskriften = mærkedage ???SPROGETS TIDSMÆSSIGE HISTORISKE LANDEVEJ

Hvordan sproget har kørt der ud af = på den  tidsmæssige historiske landevej som ( Det fri ord ) med den fulde ( Ytringsfrihed ) det vides ikke endnu - men måske er der = bøger på vej = af vore danske og højt begavede danske studerende = og måske når de = at få skrevet nogle bøger om dette emne = inden det danske sprog forsvinder ud i den store glemsel = på den historiske Kirkegård = sammen med det danske folks kultur. Det er jo sket før = for andre kulturer = hvilket kan konstateres - ved at besøge dette link =

jugoslavernes historie

NATIONENS OVERLEVELSE og YTRINGSFRIHEDEN

Hvad betyder = Ytringsfriheden = for den Danske Nationalstats overlevelse ??? Den er efter min opfattelse = af afgørende betydning - for et folks forsatte beståen = som et frit folk. Ytringsfriheden - er nødvendig for = at = sandheden= kan siges højt - i det offentlige rum. Hvis du ikke kender forskel på = Løgnen og sandheden = så har medierne muligheden for = at fylde dig med = Løgn. Kan disse to modpoler så udtrykkes i form af religioner ??? Ja det kan de. Vi har Kristendommen = der som bekendt er = forkyndelse af =
sandheden. For at kunne kende Løgnen fra sandheden. Så kan det være nyttigt = at vide noget mere om = sandheden = hvilken du kan læse mere om på dette link =

http://www.sandheden.net/  Et citat om =
sandheden


Til spørgsmålet "Hvad er sandhed?" svarede Jesus:

"Sandhed, én og absolut, er i Gud alene; for intet menneske, ikke noget legemligt menneske, kender det, som Gud alene kender, denne som er alt i alle. Til menneskene åbenbares sandheden alt efter deres evne til at forstå og modtage. Den eneste sandhed har mange sider, og den ene ser kun den ene side, den anden en anden; og nogle kan se mere end andre, alt efter som det er givet dem.

Se på denne krystal, hvordan det ene lys åbenbares i tolv facetter, ja, i fire gange tolv; og hver facet reflekterer en stråle af lyset; og når en betragter en facet og en anden en anden, så er det dog den samme krystal og den ene lyskilde, som skinner i dem alle.  Citat slut.

Når man bygger en trone for løgnen, rejser man en galge for sandheden.LIDT OM = KORANENS INDHOLD

Du kan læse mere om Koranens indhold på disse Links =

www.islaminfo.dk    Koranen      artikeldatabase.

www.islaminfo.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab .

HAR = PAVEN = KYSSET =  KORANEN  ???www.Radiodua.dk   _  om og fra  - den virkelige verdenTaqiya  =  Citat

"foregivelse", at forvirre, lyve og bedrage for at fremme Allahs sag. Er anbefalet i Sunna, men en pligt blandt Shia-muslimer.
Islam forbyder løgn, "men ikke, hvor det udtales til en muslims bedste" ("4.Conference of Academy of Islamic Reseach", Kairo1970). Dette kaldes taqija. Der må sværges falsk med hånden på Koranen, hvis situationen kræver det. (Eks. "Ikke uden min datter"). Sjældent indrømmes taqija, som formanden for "Islamic Student Organisation" Jahamir Abdallah 6.4.97: "Vi finder os ikke i at blive hundset med af ikke-troende. ... at muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, osv. kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den mindre kloge". At indrømme taqija er dog imod metoden, da. den er et strategisk middel til at forvirre omgivelserne. Muslimfilosoffen Rassoul anbefaler i "Allahs letzte Botschaft...", at forvirre dialogpartneren udfra Koranens Sura 4,142: "Sandelig, hyklerne forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem". Zeki Kocer, ansat af vort indenrigsministerium, bruger taqijametoden jævnfør Ûmet Necef ( JP 22.1.98),

Citat slut

DANMARKS KVINDER

Danmarks kvinder = der ønsker = at oplyse sig selv = kan læse i dette ( internet-leksikon ) under disse to overskrifter = som en begyndelse. Kvinder og ( Opdragelse i muslimske hjem ) og eventuelt overveje - om de vil opdrage deres børn - på denne måde
??? 

ISLAM og KRISTENDOMMEN  

Her i Danmark = har vi valget mellem disse 2 religioner = blandt flere andre fordi = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = sikrer frit valg af religion = fra alle hylder. Dog er Kristendommen som sådan - understøttet af Paragraf 4. i Danmarks Grundlov. Det skyldes efter min opfattelse - at Danmark er en = kristen Nation = og har været det i over 1000 år. Her er nogle beviser. Først har vi Danmarks kristne Dåbsattest =

www.fortidensJelling.dk    

Harald Blåtands runesten


HER SER VI DANMARKS KRISTNE DÅBSATTEST = JELLINGESTENEN.Desuden er der over =2200 = fungerende Kirker i Danmark - som et yderligere bevis på - at Danmark er en Kristen Nation

         

DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af = Danmarks Kulturarv??? Har vores nye Danske Kulturminister = Uffe Elbæk = mon en anden opfattelse af = hvad der er = Danmark Kulturarv = her i 2011 ???


Kirker i Danmark - en billeddatabase


På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i vores danske fædreland - og beundre hvad =  vore danske forfædre har præsteret. 

 
    

Er disse kirker stadig kilden - for troen på at ( sandheden ervejen) og værd at tro på = eller er disse kirker "kun" = en dansk kulturarv = der beviser vores forfædres stærke tro på = Kristendommen= og intet andet ???
Hvad er din vurdering ???HVORDAN SVÆKKES = KIRKEN ???

Min teori er = at her i Danmark - blev Danmarks 1400 kommuner lagt sammen til 300 kommuner - hvor ved = der i en periode blev nedlagt cirka 7 mindre lanbrug om dagen. For at overleve - blev bønderne nødt til - at tage til byen - hvor de kunne påvirkes - af den meget stilfærdige ( Gaia - Religion ) der tilbeder moder Jord som en Gudinde. Søg eventuelt efter = Gaia = på
www.Google.dk  = hvis du vil vide mere ???

www.DR.dk/galtiDanmark  - se evt. - DE 6 FILM = på = DR

Her ser vi beviset = en Konservativ Politiker = der taler om en kommune-sammenlægning = fra 1400 kommuner til 300 Kommuner. Denne kommune-sammenlægning skete omkring 1973 - hvis jeg husker rigtigt ???HVAD VÆLGER DU = LØGN ELLER SANDHED
???

Hvilken religion foretrækker du ??? Islam eller Kristendommen ??? Her i Danmark har du det ( frie valg ) når det gælder religion = så længe = Danmarks Grundlov = består. Kan islam besejre Kristendommen ??? Det er muligt = hvis Danmarks vælgere tror = at løgnen er sandheden.Det kan gøres = hvis - EU - behersker de store medierne i Danmark
???

HVAD HAR = FN = GANG I HER ???

FORTIELSER og eller
MISTÆNKELIGE HENSTILLINGER =

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Find evt, navnet = Doudou Diene = på = Google

medier og globalisering       Citat slut.

Er det således - at medierne beherskes ??? Der er mere =

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

Er det muligt - at USAs Præsidenter - og de Politiske Partiledere i Danmark - er medlem af hemmelige loger - eller styres af hemmelige loger ???  Lad mig lige præsentere  = Adam Weishauph =

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati-broderskabet.

Hvad fejrer socialdemokrater netop = den 1. maj

www.Bilderberggruppen.dk  

 (”The Royal Institute of International Affairs”,
The Council on Foreign Relations”,
FN”,
Club of Rome” = EU og
The Trilateral Commission” og gennem

Jo - vi lever i interessante tider.Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning og
Klodens ernergi-forsyning.
Måske skal jordklodens vandforsyninger også privatiseres = af de internationale multinationale selskaber. Hvem har for eksempel rettighederne over Frankrigs vandforsyninger
???

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,HVOR LÆNGE KAN = SANDHEDEN= TIES IHJEL ???

  http://www.radioholger.dk/   

               
 Sandheden- skal gøre eder frie.

HVEM ØNSKER AT TIE = SANDHEDEN= I HJEL
???GRUNDREGEL NUMMER 1.

Når man ved - at der findes Censur i den Nationalstat - som man er født i = så er = Grundregel nummer 1 = du lever i en diktatur stat. Så er spørgsmålet - om der er Censur i Nationalstaten Danmark ???  Er der Censur i Danmark ??? Mit svar er = JA. Der er Censur i Danmark - og denne Censur har her i 2011 = 40 års Jubilæum.

Der er Censur mod kritik af islam og muslimer. Det sikrer Censur Paragraf 266b - som blev indført i Dansk lov i 1971 = medens den Konservative = Knud Thestrup = var Justitsminister i Danmark. Vi danskere har nu levet i en Diktaturstat i = 40 år = hvor = ytringsfriheden = har været sat ud af kraft - når det gælder berettiget eller uberettiget kritik - af muslimer og islam. Det har samtidigt betydet at =
sandheden = om islam og muslimer = har fået mundkurv på.

HVEM ER BANGE FOR = SANDHEDEN = http://www.sandheden.net/

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

HVILKET FORMÅL HAR = CENSUR PARAGRAF 266b  ???

Formålet med = Censur Paragraf 266b = synes helt klart - når man læser denne advarsel til = Danmarks Befolkning = fra 1975. Denne advarsel ser således ud = 

 Vendsyssel Tidende 19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 


[1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

Kan et folk udryddes = inden dette folk er født ???
Vi lever i et køb og smid væk samfund. Vanens magt er stor.
Fød en abort - og smid væk. Ja - velkommen til verden.
Et folks kultur = er dette folks daglige vaner.

Et folk der ikke kender sin oprindelige kultur er et besejret folk = fordi det ikke kender sin egen idenditet = og sit eget folks traditioner = så som helligdage og andre mærkedage. De helligdage og mærkedage du har glemt findes = endnu = på Grundlovsforeningens Dansk Kulturs hjemmeside = under overskrifterne = skikke og mærkedage.

Grundlovsforeningen  =  http://www.danskkultur.dk/ OVERNATIONALE INSTITUTIONER

Hvem er de overnationale institutioner = og hvad bestemmer de = inden for disse områder ???

Religion
økonomi
kultur
lovgivning = jura
Militært
Politik
Medie-strategi


Hvad bestemmer overnationale institutioner i Danmark ???

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EUbestemmer nådesløst voresfamiliesammenføringspolitik.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer voresflygtningepolitik, ogFN beslutter, hvem vi skal tildelestatsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.

STYRES DANMARK GENNEM = EU-DIREKTIVER  ???

Videoer til et delt folk

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


SKAL EU BESTEMME ALT ???   HVOR GÅR GRÆNSEN ???Hvem skal nu betale = og for hvad ???

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 


 EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mere

Videoer til et delt folk


Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


Læs evt om = Oplysningstidens verdensbillede.

Læs evt. om  Illuminati-broderskabet.Kan man forestille sig = at illuminati = har infiltreret Demokratiet på den måde = at Partilederne i de største danske Politiske Partier = er under illuminatis kommando. Kan man forestille sig = at den hemmelige ( Frimurerorden illuminati ) består af en religiøs bevægelse = der tilbeder = Gaia - religionen der tror på = at moder jord er en Gudinde = der skal beskyttes imod =  for mange meneskers aktiviteter her på jordkloden ??? Vil Illuminati styre hele jordkloden ved hjælp af = Klima-Politik
???

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Illumination: the Secret Religion - Adam WeishauptEUs nye landbrugspolitik skader millioner
Det er partilederne = der bestemmer et lands Lovgivning = uanset = hvilke partier vælgerne stemmer på. Hvis man forestiller sig = at disse Partiledere af Danmarks Politiske Partier - er frimurere - og medlemmer af illuminati = så er det faktisk ( illuminati ) der styrer Danmark.  Står det også således til = i de andre 27  Europæiske National-stater ??? Kan Partilederne holde vælgernes ( opmærksomhed ) fangen ( mellem rød og blå blok ) medens de gennemfører deres globale Klima-Politik ??? Hvad er din vurdering ???

Kan Jordklodens Nationalstater styres igennem en global Klima-Politik ??? Hvad er din vurdering ??? Læs eventuelt under overskriften ( 1. klima - Religion ) ( 2. klima-Religion ) her på dette site ???Hvis hele den globale økonomi kolapser = vil denne bank så overleve økonomisk =  ???

Rothschild.com - Welcome to Rothschild - [ Oversæt denne side ]Samarbejder = illuminati = med islams religiøse og militære overkommando = ( islams Ulama ) ???

ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Nu er det = EU der støtter og samarbejder med Palæstina  ???

TYRANNER DØR = IDEOLOGIER BESTÅR

Hvad ved Danmarks journalister om = David Meir-Levi ???OVERNATIONALE KLIMA-ORGANISATIONER =

WWF Verdensnaturfonden | wwf.dk

Greenpeace Danmark | Greenpeace Danmark

Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi

http://www.wikipedia.dk/    http://www.google.dk/  

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen
Jeg begynder at forstå = Jesus = for han sagde =

TILGIV DEM = THI DE VED IKKE = HVAD DE GØR ???

Min - kristne Gud - har også sagt = HÆVNEN HØRER MIG TIL.

Måske er - bortrykkelsen - nærmere end vi tror ???Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

 

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansHvad er de = Overnationale institutioners = overordnede Politik ??? Er det at udrydde  = alle kriste = eller alle hvide = fra Jordens overflade = eller begge dele ??? Noget i den globale Politik - kan tyde på noget i denne retning. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering ???Som bekendt - så er Kristendommen ikke nævnt i Lissabon-Traktatens = Præambel =

( Statsoverhovederne ) SOM HAR LADET SIG INSPIRERE af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universielle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed. demokrati, lighed og retsstaten.

Tilsyneladende har EU-Politikerne vendt ryggen til Europas kristne Kulturarv. Hvad dækker den religiøse arv over i et multikulturelt Europa ???  Jo - jurister er dygtige.

Vil du vide mere om = EU = så læs denne bog.

Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...JURIDISK SET

Rent Juridisk = så er det min opfattelse - at fortielsen Kristendommen - i disse overnationale institutioner = er en klargøring til - at kristne i Europa og USA = og på hele jordkloden skal elimineres ved hjælp af = Juridisk krigslist.Fra = THOMAS EVANGELIET = blev fundet i 1945 = og blev forhindret offentliggjort = ved hjælp af loven om ophavsret.

http://www.sandheden.net/ 

Her svarer = Jesus = på et spørgsmål om sandhed = Citat.


Til spørgsmålet "Hvad er sandhed?" svarede Jesus:

"Sandhed, én og absolut, er i Gud alene; for intet menneske, ikke noget legemligt menneske, kender det, som Gud alene kender, denne som er alt i alle. Til menneskene åbenbares sandheden alt efter deres evne til at forstå og modtage. Den eneste sandhed har mange sider, og den ene ser kun den ene side, den anden en anden; og nogle kan se mere end andre, alt efter som det er givet dem.

Se på denne krystal, hvordan det ene lys åbenbares i tolv facetter, ja, i fire gange tolv; og hver facet reflekterer en stråle af lyset; og når en betragter en facet og en anden en anden, så er det dog den samme krystal og den ene lyskilde, som skinner i dem alle.

Ligeledes når en bestiger et bjerg og har nået en vis højde og siger: "Der er bjergets top! Lad os nå den!" Men når de har nået denne højde — se, da er der en anden bagved den; sådan er det, indtil de når den højde, hvorfra ingen anden kan ses mere, som er sådan, at de kan nå den.

Således er det med sandheden. Jeg er sandheden, vejen og livet; og jeg har givet jer sandheden, som jeg har modtaget ovenfra. Og det, som en kan se og modtage, ses og modtages ikke af den anden. Det, som synes sandt for nogle, synes andre ikke kan være sandt. De, som er nede i dalen, ser ikke som dem, der er oppe på bjergets top.   Citat slut.Intet legemeligt væsen = kender hele = sandheden


Mange danskere har præsenteret = deres side af = sandheden = og tilsammen giver det et bedre billede = af den samlede sandhed - som er i = Gud alene. Har vi tilsammen - fundet så mange dele af = sandheden = således at vi kan se et globalt mønster af = hvem der er fjender af = sandheden???Jeg gentager lige hvad Nazisternes Propagandaminister har udtalt =

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)FORTIELSEN SKJULER = MANGE SANDHEDER

Hvor mange = sandheder = skjuler ( Censur-Paragraf 266b )
Hvad er formålet med = ( blasfemi-Paragraf 140 ) ???

Vil = Danmarks Folketing = fjerne disse 2 Paragraffer ???

Hvordan forsvarer = Danmarks Folketing = Ytringsfriheden ???ER ISLAM EN HÆR = DER ER FORKLÆDT SOM EN RELIGION ???

Kan = Danmark Folketing = besvare dette spørgsmål ???

Ved de det ikke = eller skal = sandheden = Ties ihjel ???Læs alt om sagen   imod =Lars Hedegård

Hvorfor er det rigets ( bedste mænd ) der bliver anklaget efter =
Censur-Paragraf 266b ??? Hvorfor må de ikke sige = sandheden = om islam = og dens globale gerninger ???

Sådan kan det se ud - når kristne jages i muslimske lande = Muslimer i Elfenbenskysten brænder levende kristne.Hvem ønsker mere muslimsk indvandring til Europa???

En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???
Er denne opfordring godkendt af = EU-Kommissionen ???

Hvad er formålet med denne = Politiske opfordring  ???

       

Kan formålet være fri muslimsk indvandring - også til Danmark???5000 kvinder myrdes i æresdrab hvert år

www.forfulgt.dk

KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2

ISBN 978-87-91107-35-1

Udgivet på
Forskningsforlaget
Rafael  2011

n.e.s@youmail.dk
hvorfra bogen kan sendes
over internettetBESTÅR = EU = AF 27 ELLER 37 NATIONALSTATER  ???

 

Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php   

Er = EU = en = REGION = i en ny = VERDENSORDEN  ???Er = Ytringsfriheden = den samme i alle disse 37 = EU = Lande ???  Hvad det kan betyde = det kan jeg ikke overskue. Derfor vil der være brug for ( efter min opfattelse ) at der skrives bøger om = Ytringsfriheden = og = Ytingsfrihedens = historie = bør begynde så langt tilbage i Historien = som det er muligt. Så nu er det så op til Danmarks mest begavede ungdom = de studerende og andre = at danne ( 3 personers grupper ) og komme i gang med - at skrive bøger om den  historiske = ytringsfrihed. Held og lykke.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE