MIT SPØRGSMÅL
MIT SPØRGSMÅL www.sagenskerne.dk
Præsenteret her  8. januar 2009

Mit navn er = Poul Leo Nielsen = født 9. maj 1945
Mit soldaternummer var 711, hvis dette årstal skulle sige nogen noget om Spanien og muslimer.  www.Google.dk Det er min opfattelse, at Danmark er besat af en muslimsk besættelses og erobringshær.

Jeg mener også, at flere EU-Lande er invaderet af en muslimsk erobringshær.

Jeg mener altså, at islam er en erobringshær, der oprindeligt var en erobringshær = forklædt som religion, og stadig fungerer som sådan.

Derfor mener jeg også, at islam skal analyseres som en erobringshær.Jeg er uddannet bager, og ikke specielt interesseret i, at læse bøger. Det kan dog være nødvendigt, hvis man ønsker at forstå islams natur og kultur.

Jeg anbefaler læserne af denne hjemmeside, at læse de bøger, som jeg har anbefalet, for bedre at forstå erobringshæren islam.Jeg mener også, at en Moske er et lokalt militært hovedkvarter, der styrer de mindre moskeers militære aktiviteter.

Jeg er overbevist om, at Danmarks større byer er besat af islam og imamer, med militære beføjelser.Jeg kan have ret, og jeg kan tage fejl. Det er ligegyldigt for udviklingen i virkelighedens verden. Nutidens virkelighed i Danmark vil forsætte, uanset om = Thøger Seidenfaden = eller = Niels Krause Kjær = er enige eller uenige i disse mine synspunkter. Alligevel kunne det være interessant at vide hvad

Hr Thøger Saidenfaden  og  Hr  Niels Krause Kjær

har at sige til min påstand om, at byer i Danmark og EU er besat, af en erobrigshær, forklædt som en religion.

Hvad er jeres svar =  ja eller nej ???  Har i et svar ??? 
Jyllands-Posten
 
Flere præster føler sig chikaneret

Offentliggjort 19.12.09 kl. 07:51

Smadrede ruder, hundelort på måtten og trusler om tæsk. Det er nogle af eksemplerne på hærværket mod præsterne.
 
Mere end hver tiende præst - 11 procent - har oplevet forskellige former for hærværk eller chikane inden for de sidste fem år, viser en undersøgelse, som Kristeligt Dagblad har fået foretaget, hvor 880 af landets præster har medvirket.

Truslerne går på alt lige fra et hagekors malet på garageporten, graffiti med ordene "Han er Djævelens søn" til dødstrusler i forbindelse med dåb af en person med muslimsk familie, skriver avisen.

Et stort antal
Ifølge lektor Annie Høgh fra Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, der har forsket i chikane og trusler blandt forskellige arbejdsgrupper, er det et højt antal præster, der har været udsat for chikane.

- Det lyder som rigtig mange. Især når man tænker på, hvad det er for en gruppe, vi taler om. Men det er ikke usædvanligt, at man udsættes for trusler, når man arbejder med andre mennesker. Det ses også blandt for eksempel sygeplejersker, politi og fængselspersonale, der alle arbejder med mennesker, hvor mange af dem er ude af balance, siger Annie Høgh.

Præsteforeningen drøftede forleden præsters arbejdsforhold. Det sker i forlængelse af sager, hvor præster har måttet flygte fra deres bolig på grund af chikane - herunder Tingberg-præsten Ulrich Vogel, der måtte gå under jorden efter længere tids chikane og hærværk.

Undersøgelse
Det bekymrer formand Per Bucholdt Andreasen, at mere end hver 10. præst har oplevet chikane eller hærværk. Derfor vil Præsteforeningen nu kortlægge problemets omfang.

Ritzau    CITAT SLUT.

Præsenteret her  6. april 2010

HER PRÆSENTERES BLASFEMI - og RACISMEPARAGRAFFERNE

Paragrafferne

Straffelovens blasfemiparagraf – §140
"
Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Denne såkaldte blasfemiparagraf har rødder tilbage til renæssancetidens barbariske blasfemi-straffe for forhånelse af Guds majestæt. I 1866 blev den omdannet til en paragraf, der, til beskyttelse af den offentlige orden, straffer offentlig forhånelse af ethvert lovligt religionssamfund. Ingen danske borgere er dømt for overtrædelse af blasfemiparagraffen siden 1938.

Siden 1999 har de muslimske lande i OIC hvert år med undtagelse af 2006 fået vedtaget en eller flere resolutioner om bekæmpelse af ”religionskrænkelse” i FN. Resolutionerne om religionskrænkelse opfordrer i praksis FNs stater til at indføre en global blasfemibestemmelse, der skal beskytte religioner frem for individer.

Straffelovens racismeparagraf – §266b
Denne såkaldte racismeparagraf, blev indført i 1939, hvor paragraffen straffede den ”der ved udspredelse af falske rygter eller beskyldninger forfølger eller ophidser til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af dens tro, afstamning eller statsborgerforhold”.

Som følge af, at Danmark ratificerede FNs konvention om afskaffelse af al racediskrimination blev bestemmelse ændret i 1971(seksuel orientering blev dog tilføjet i 1987) således, at den nu omfatter
"Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år."

Ifølge Rigsadvokatens opgørelse af 1. marts 2010 er der siden juni 2000 afsagt mere end 30 domme, hvor der er idømt straf for overtrædelse af § 266b.

Ratificering af FNs racekonvention medførte ikke blot en skærpelse af hate-speech lovgivning i Danmark. Lande som Holland, Storbritannien, Canada, Grækenland, Sverige, Norge, Australien, Island, New Zealand og Frankrig, Italien og Spanien indskrænkede alle ytringsfriheden i 70’erne som følge af Racekonventionen. Denne udvikling er løbende blevet konsolideret med nationale og internationale tiltag til kriminalisering af hate-speech. Senest har EU vedtaget ”Rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen”, der bl.a. forpligter medlemslandene til at kriminalisere

“offentlige tilskyndelser til vold og had mod personer eller grupper defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst, nationalitet og etnicitet”, samt “offentligt forsvar for eller benægtelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser begået mod disse personer eller grupper”.  Citat slut.HVIS DU ØNSKER DISSE PARAGRAFFER FJERNET FRA DANSK LOVGIVNING  =  SÅ SKRIV UNDER HER  =

Her er linket: http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

Læs om Geert Wilders retsag på dette link =

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri fortælling og Frihed

Hvem bliver den næste, i et af EUs 27 medlems-lande  
???SØREN BALD    ( R )

" I princippet er den ( Racismeparagraffen ) et angreb på ytringsfriheden.

Citat slut.
DEN KVIKKESTE BLANDT LIGEMÆND = NIELS KRAUSE KJÆR

Mon han skriver under her = eller forholder sig passiv ???Hvor fri ønsker den frie presse at være ??? Hvor kan vi se det ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE