KULTUR - INDEKS
KULTUR - INDEKS www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 19. januar 2010

KAN DANMARK og EU INDFØRE KULTUR - INDEKS ???

Der findes i verden mange forskellige kulturer. Det, man kan definere som de kulturelle forskelle, spænder lige fra sproglige forskellige til, religiøse forskellige spisevaner, påklædning, frihedsgrader, opdragelse, politiske opfattelser, mand - kvindekontrol-opfattelser, seksuelle grænser, ytringsfrihed - og så videre.
Jo større forskellen er, jo mere anderledes virker en kultur på os. Jo større forskel, jo mindre forstår vi ofte den pågældende kultur og menneskene i den pågældende kultur. Jo, større forskellen er, jo flere misforståelser opstår der også. Vi tror vi har forstået, men bagved ligger helt andre tanker, som hvis vi havde forstået dem, ville vi under ingen omstændigheder have accepteret dem.

DET OMVENDTE SYNSPUNT

Man kan vende det om og sige, at jo færre forskelle, der er mellem kulturerne. jo bedre forstår vi hinanden. For at forstå det, vil det være oplagt at sammenligne danskere med et par andre kulturer - nemlig henholdsvis  Svenskere, som vi tror, er nogle af dem, der er tættest på os, og japanere, som for mange af os repræsenterer en fremmedartet kultur og endelig arabere ( her bruges udelukkende arabere fra Saudi Arabien som eksempel - cirka 98% af Saudi Arabien, som eksemtel - cirka 98 af Saudi Arabiens befolkning er muslimer ) som også repræsenterer en anden kultur.

TRE FORSKELLIGE KULTURER

Af de tre, er der ikke meget tvivl om, at vi tror, at vi forstår svenskerne bedst. Det skyldes bl.a at vi har et sprog, der minder meget om hinandens. Vi bruger endda samme alfabet som svenskerne - næsten da.Til sammenligning har japanere og arabere et helt andet sprog, som vi slet ikke forstår. Detalfabetog de skrifttegn de benytter , forstår vi heller ikke.

RELIGIONEN

Taber vi religionen, så har både Danmark og Sverige historisk set en en kristen ogviking baggrund. De  små forskelle der måtte være er ubetydelige i en diskussion om kulturforskelle på verdensplan, da mange kulturer er væsentligt anderledes end vores egen. Vi acceptererogså andre religioner. Japanerne har en tendens til at acceptere alle former for religioner og ikke tro på nogen af dem. Man siger, at japanere både er Buddhister og shintoister. Japanerne helgarderer sig gerne med at være kristne på samme tid. Men japanernes forhold til religion er ofte meget overfladisk, og ofte er det kun formen, japaneren kopierer, og ikke indholdet som sådan. Med andre ord; der er ikke noget japanerne virkelig tror på og handler og lever efter. Ikke mange kristne går i kirke hver søndag, såvel som ej heller mange japanere besøger templet hver uge. For en typisk araber derimod, betyder religion uendeligt meget. Alt er centreret omkring religionen. Det er lige fra religiøst betingede spisevaner og regler, påklædning, talemåder og meget mere. Religionen har indflydelse på stort set alt, hvad en typisk araber foretager sig.

SPISEVANER

Mht spisevaner er vi tættere på svenskerne. Vi spiser nogenlunde samme slags mad. Både danskere og svenskere elsker kaffe. Vi spiser kartofler, svinekød, oksekød og fisk med sovs, rugbrød med med diverse pålæg osv. Vi bruger kniv og gaffel. I Japan spiser man først og fremmest ris. Man spiser ris morgen middag og aften, og man spiser med pinde. Suppe med tang og meget fisk indgår i japanernes typiske måltid. Det meste af japanernes mad er fantastisk velsmagende. Japanerne har dog ingen religiøst forbud mod spisning af det ene eller det andet. De har en masse regler omkring hvordan man benytter spisepinde, men det er mest af hygiejniske årsager og årsager der relaterer til hensygtagen til de øvrige ved bordet - altså manerer.De spiser gerne både svinekød og oksekød. Dog har japanerne det med at slubre og smaske når de spiser. Det er noget som kan få enhver dansker til at krumme tæer. Det ligger fjernt fra vores kultur, at smaske eller bøvse under et måltid. For japaneren hører det med til at slubre, når man spiser nudler. Ellers får man ikke suppen med op... Til sammenligning spiser kineserne de samme nudler på en helt anden måde end japanerne.
Fælles for danskeren svenskeren og japaneren er, at vi spiser det der bliver serveret i det pågældende land. Vi har med ganske få undtagelser ( vegetarer fx ) ingen indvendinger mod, at spise hvad der bliver serveret. Dette forhold gælder ikke araberen eller rettere muslimerne.
For størstedelen af araberne, som er muslimer, har religionen indflydelse på måltidet, Det gælder for muslimer ( såvel som for jøder ) som bekendt, at de ikke rører svinekød og heller ikke kød fra kødædende dyr eller noget som helst fra sådanne dyr. Dertil kommer, at alle dyrs kød er forbudt, hvis dyret ikke er slagtet i Guds navn. dvs. rituelt korrekt. Retfærdigvis skal det siges, at der findes en del muslimer, som tager lettere på disse krav. Det ændrer ikke ved, at for mange muslimer er spisevaner og hvad de spiser, religiøst influreret.

Det kan være meget vanskeligt for eksempeltvis et dansk institutionskøkken at tilfredsstille ønsker fra ortodokse muslimer, for de vil nok insistere på, at deres mad laves i gryder og med redskaber, der ikke nogen sinde har været i berøring med madlavning, hvor forbudt kød, specielt svinekød indgik.

HIRAKI

Snakker vi samfundsform, så er danskerne og svenskerne nogenlunde ens. Vi bryder os ikke om, at nogen tror, at de er noget eller bruger deres magt som overordnet i et firma eller lignende. For en japaner er hiraki noget af det vigtigste. Man siger ikke sin chef imod, hvor meget man end synes, at beslutningen er forkert. Som dansker har vi svært ved at sætte os ind i den tankegang. Sig dog tingene lige ud, tænker vi. Uden at vide det, har jeg indtryk af, at man i arabiske lande også respekterer overordnede, ældre osv. i stil med japanerne. Det er en tankegang som i dagens Danmark er meget fjern.

KULTURINDEKS

Det siger sig selv, at jo større forskellen er imellem to kulturer, jo flere problemer kan der opstå, og jo sværere er det at integrere. Jo større forskel, jo færre kan vi integrere. Der er stor forskel på danskeren og japaneren, ligesom der er stor forskel mellem danskeren og araberen. Derimod er det stor lighed mellem danskeren og svanskeren. Vi ville ikke have de helt store problemer med at integrere et par hundrede tusinde svenskere i Danmark, selv om vi nok ville synes, at det var rigeligt mange.
Men kommer der et tilsvarende antal japanere eller arabere til landet, så har vi et stort problem. Vi ville kunne håndtere et mindre antal arabere i Danmark, men ikke et større antal på kort tid. Vi kan ikke nå at integrere dem. Det skyldes, at vi er anderledes end araberne på væsentlige punkter og at vi ikke har tænkt os, at ændre tingene i Danmark, så det passer araberne.
Vi ønsker ikke, at et fremmed folk med helt andre værdinormer kommer her til landet i stort antal og får indflydelse og fortæller os, hvordan vi skal gøre tingene fremover. En svensker eller en nordmand ville slet ikke have behov for at fortælle os, at vi skal lave om på noget, fordi der stort set ingen forskel er. De har ikke problemer med dansk mad, ytringsfrihed, seksuel frihed, religion eller andet. Araberen derimod har problemer med mange af vores værdinormer og frigjorthed. Et mindre antal arabere ville ikke være noget problem, men kommer der uforholdsmæssigt mange til Danmark, kan de gøre deres indflydelse gældende og påvirke samfundet i en retning som for os danskere er uacceptabel.

HVAD ER SÅ PROBLEMET ???

Der findes kulturelle forskelle, som vi ingen problemer har med at tilpasse os, hvis det var det, det handlede om. Men der findes ligeledes også områder, hvor vi ikke har tænkt os, at vi vil give afkald på noget som helst. Eksempler er, at vi da meget gerne vil have nye spændende ideer til mad og drikke - det er "kulturberigelse". Vi vil også gerne inspireres af noget spændende design. Men kommer det til voresværdiopfattelser omkring ligestilling, religion og ytringsfrihed, så vil vi ikke give os en tomme. Det vil være "kulturforringelse". Selv om vi kan være forskellige, så er der altså forskel på hvilke forskelle der spiller store roller. Kulturer der på de væsentlige punkter er anderledes end vores, er vi på vagt overfor. Dem vil vi ikke kunne integrere i så høj grad som folk, der kommer fra kulturer, der har samme opfattelse af væsentlige punkter.
Et kulturindeks skal vægte diverse kulturelle forhold, og derved gøre de to kulturer sammenlignelige i tal.Det indeks man får herved, kan bruges til at lave en model der udregner og foreslår det maksimale antal af den pågældende kultur, man med succes kan integrere i Danmark. En sådan model vil også vise, at vi har alt for personer med en muslimsk baggrund. Den vil dokumentere, at integration med så forskelligartede kulturer , i det omfang det det forsøges i Danmark, ganske enkelt er umuligt.

KULTURINDEX - EKSEMPEL OG FORSLAG TIL BEREGNING

Vægtfaktorer - hvad skal beregnes ???  forslag =

Sprog                       o  6
Kønsrolle
Sex
Religion
Påklædning
Tolerence
Ytringsfrihed
Politik
Økonomi
Uddannelse
Samfunds-struktur
Madkultur
Fritidskultur
Arbejdskultur
Respekt
Sociale tanker

HVILKE LANDE SKAL EVENTUELT SAMMENLIGNES

Danmark                  o 
Norge
Sverige
Tyskland
Frankrig
Kina                        6
Japan
Tyrkiet
Saudi Arabien
Algeriet
Indien
USAJeg har lige sat de to første tal. Et tal ud for Danmark om sprog. Det næste tal gælder sværhedsgraden af, hvordan danskere forstår kinesisk ved en eventuel integration.

Journalister og politikere må kunne fuldføre et talsystem for sværhedsgraden ved, at integrere de andre lande i Danmark.

Hvordan vil Danmarks kultur-elite sammensætte et sådant =
kultur-index-system i sammenlignelige tal ???OVENSTÅENDE OM KULTUR INDEKS

Var inspireret af artikel af = Kim Christian Botho Pedersen og Lars Løkke Rasmussens = seneste politiske udtalelse.

Besøg evt. www.kulturpartiet.dk  eller www.Google.dk
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE