SKELETTER I SKABET
SKELETTER I SKABET www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  6. januar 2010

 
Jyllands-Posten
 
Skeletterne rasler ud

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator

Offentliggjort 06.01.10 kl. 03:00
 
Efter mordforsøget på Kurt Westergaard taler alle om, hvad vi skal gøre for at bekæmpe terroren.

En indlysende vigtig debat. Men påfaldende nok taler langt færre om, hvad vi skal gøre ved det, som terroren mod Westergaard handlede om: Øksemanden ville dræbe tegneren, fordi han havde gjort brug af sin ytringsfrihed.

Hos de kredse, som i sin tid kritiserede Muhammed-tegningerne, fornemmer man en vis forlegenhed. Den hænger sammen med, at udviklingen har været hård ved deres standpunkt under Muhammed-konflikten. Terroren mod Westergaard får nu skeletterne til at rasle ud af deres skabe, mens de prøver at lade som ingenting.

Sammen med dødsdommen over Salman Rushdie markerede Muhammed-konflikten et historisk vendepunkt. Det afgørende nye i de to sager var, at den muslimske verden nu søgte at påtvinge Vesten de islamiske normer for ytringsfrihed og blasfemi.

Indtil da havde alle taget for givet, at disse normer kun gjaldt for muslimer. Men nu skulle ikke-muslimer straffes for at bruge den vestlige ytringsfrihed over for islam og profeten Muhammed.

Dette var ikke et udslag af spontan harme blandt muslimer. I begge sager gik der flere måneder, før islamiske kræfter besluttede sig for at bruge dem til deres politiske formål. I Muhammed-sagen havde man det klare strategiske mål, at de vestlige lande skulle presses til en lovgivning, der forbød kritik af islam. En islamisering af ytringsfriheden. Specielt Storbritannien var dengang i fokus. De hjemlige kritikere af Muhammed-tegningerne var med på en blødere islamisering af ytringsfriheden: Ikke skærpet lovgivning, men selvcensur over for islam. Man skulle ikke komme med kritik eller satire, som muslimske talsmænd kunne kalde krænkende, sagde de. De fortalte dog ikke, hvilke muligheder der så overhovedet var tilbage for at føre kritisk debat om islam.

Disse røster udlagde Muhammed-sagen som en enkeltstående sag, der i sin kerne handlede om taktløshed og klodsethed fra dansk side. Udviklingen siden hen har gjort det lysende klart, at dette var en fundamental og farlig fejlvurdering. Muhammed-sagen var led i en omfattende og systematisk islamisk offensiv mod vestlig ytringsfrihed.

I FN og andre steder har de muslimske landes samarbejdsorganisation OIC siden 1999 arbejdet for et verdensomspændende forbud mod religionskritik, hvilket reelt betyder kritik af islam. I FN's Menneskerettighedsråd, hvor OIC spiller førsteviolin, har man draget den fulde konsekvens og simpelt hen forbudt enhver debat om islam og sharia.

Ingen ved sine fulde fem kan påstå, at denne offensiv ikke var kommet, hvis Rushdie havde undladt at skrive sin bog, og hvis Westergaard havde undladt at tegne sin tegning. Offensiven har et langt bredere sigte, den inddrager masser af andre eksempler, og den ruller ikke mindst videre, fordi den bliver opmuntret af Vestens svage reaktioner.

Nogle vestlige lande begynder at tilpasse deres lovgivning. Samtidig har trusler, vold og frygten for disse ting i stribevis af tilfælde skræmt forfattere, billedkunstnere, mediefolk og akademikere fra at bruge deres ytringsfrihed.

Mordforsøget på Kurt Westergaard er seneste udslag af denne udvikling. OIC har ikke engang kunnet enes om at tage afstand fra dette modbydelige angreb. Søndag fordømte organisationens generalsekretær ganske vist attentatet. Men mandag blev ordet ”fordømmer” erstattet med det uforpligtende ”bekymret” (JP 5/1).

Nu må de, der gav efter under Muhammed-konflikten, erkende deres fejlvurdering.  Citat slut.Øksemand raserede Westergaards hjem


Den 28-årige somaliske mand, der nytårsdag stod bag et attentat på tegneren Kurt Westergaard, gik amok med sin økse på boligens inventar, da han flygtede fra tegnerens hjem

6. januar 2010             Uwe Max Jensen

Sent nytårsdag trængte en knivbevæbnet 28-årig mand med somalisk baggrund ved hjælp af en økse ind i tegneren Kurt Westergaards hjem i Viby ved Århus. Kurt Westergaard var netop kommet ud i gangen fra rækkehusets badeværelse, der også fungerer som boligens safe room, da attentatmanden smadrede glasset i havedøren og skaffede sig adgang til huset. Westergaard trak sig herefter tilbage til det sikrede badeværelse.

Gerningsmanden forsøgte at slå døren ind med øksen, men den særligt sikrede dør til badeværelset modstod forsøget. Fra badeværelset alarmerede Kurt Westergaard politiet ved hjælp af sin overfaldsalarm, og da politiet efter få minutter nåede frem til tegnerens bopæl, opgav attentatmanden sit forehavende, men lod tegneren vide, at han ville vende tilbage.

På vej ud af boligen gik attentatmanden amok på boligens inventar. Blandt andet smadrede han Westergaards computer med sin økse og væltede ting ned fra hylderne. Udenfor på gaden foran Westergaards hjem kastede attentatmanden sin økse efter en politibetjent. Attentatmanden blev herefter uskadeliggjort med to skud.

Overså bombe-tegning

Gangen i Kurt Westergaards hjem, hvor attentatmanden forgæves forsøgte at slå  døren til det sikrede badeværelse ind, er udsmykket med en lang række tegninger, som Westergaard har skabt i sin lange karriere som bladtegner. En af tegningerne forestiller en skægget fundamentalist med en bombe som turban. Den blev mange år inden offentliggørelsen af de Muhammed-tegninger, der har gjort både Kurt Westergaard og Jyllands-Posten berømte og berygtede i hele verden, vist på en udstilling på Frederikshavn Kunstmuseum. I efteråret kunne man se bombe-tegningen på en udstilling med Westergaard-værker på Galleri Draupner i Skanderborg.

Øksemanden lod imidlertid både denne tegning og Westergaards øvrige værker i husets gang uberørt.

Kurt Westergaard oplyser i øvrigt til Sappho, at han håber inden længe at få mulighed for at vende hjem til sit hus.

Læs Sappho's fødselsdagsportræt af Kurt Westergaard her.

Besøg evt.  www.Sappho.dk HVEM HAR LUKKET MUSLIMER IND I DANMARK ???

Det er ikke mig,  der har bedt om, at disse kultur-berigende muslimer skulle lukkes ind i Danmark. Hvem har kæmpet en hård kamp, for at lukke muslimer = og hvem som helst ind i Danmark ???  Svaret findes i denne bog =

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

Den kan forhåbentlig lånes på biblioteket ??? Den er lidt dyr.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Har EU forrådt 27 Nationalstaters befolkninger, fordi de havde et globalt fredsprojekt, der absolut skulle tromles igennem  ???  Hvis du ønsker at få et overblik over EUs  udvikling, så anskaf denne bog =

EU  Den rigtige historie  -  Den skjulte dagsorden

af Henrik Ræder Clausen
mail: henrik@fangorn.dk
Udgivet på
Forskningsforlaget Rafael
ISBN 978-87-91107-31-3

om
Danmarks Riges Grundlov
Rom - Traktaten
Maastricht-Traktaten
Nice - Traktaten
Folketingets EU-Oplysning
KøbenhavnerkriterierneHVAD ER ISLAMS BUDSKAB  ???

Hvis du ikke kender islams budskab til sine tilhængere = om = hvordan alle der ikke er muslimer skal behandles = efter deres religiøse Paralel-lovgivning, så er der ( 20 spørgsmål ) her,  på denne internet-side, som du kan gennemgå enkeltvis. Hvad er Koranens indhold og religiøse budskaber ???  Her er chancen for de = nysgerrige =  til at få viden om, hvad der er  islams budskaber.  God fornøjelse med denne mulige nye viden.  M.V.H.  Poul Leo Nielsen.MUSLIMER  I  DANMARK

Muslimer medbringer deres egen religiøse lov, som skal erstatte Danmarks Grundlov, ganske enkelt fordi, islams love er givet af Allah, og en guds love står over menneskabte love, og derfor står islams religiøse love over Danmarks menneskabte love. Vi ved derfor, hvad der er imamers og mange muslimers målsætning her i Danmark.DANMARKS  BYER

Flere af Danmarks byer, er efter min opfattelse besat af muslimer. Ingen kan i disse byer føle sig særlig trygge, og flere og flere kvinder der ikke bærer tørklæde bliver voldtaget. Ingen danske kvinder i disse byer ved ikke, hvornår de kan vide sig helt i sikkerhed, når de bevæger sig uden for deres dør i disse byer. Bor du ude på landet =  eller i en mindre by, så er du måske ikke helt klar over, hvor mange muslimer der er i Danmark, i vore større danske byer, men de er her, det kan du se på dette link  =

www.KvinderForDanmark.dk  Muslimer er alle vejne, og medbringer deres egne religiøse love, og hvis vore Danske Politikere ikke vil forsvare vores danske kultur, så bør de udskiftes  =  medmindre du ønsker at leve efter islams kvindeundertrykkende love.Hvis  EU  ikke vil forsvare sine egne = ( EU-Direktiver ) imod ( islams religiøse love ) = så er der ingen grund til, at Danmark forbliver som medlem af EU. Har du en anden holdning eller en anden mening ???http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og frihed.ISLAM GLOBALT SET
                                       
 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???


Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

SVÆRE TIDER

Kære Dansker = hvem er du  =  Er du i tvivl, så besøg  www.kulturpartiet.dk  og vurder, hvilke danske daglige vaner, som du ønsker at bevare. Det er dine daglige vaner, der er din = idenditet. Det er svære tider, når indvandrere får større opbakning af vore Politikere,  end os der er indfødte danskere.  Det kan være, at byfolket i større byer bør overveje, at flytte ud i ( bofælles-skaber ) i mindre byer, ude på landet. Der er faktisk kun et parti i Folketinget, jeg rigtig tør stole på, og det er = Dansk Folkeparti, fordi det så klart melder ud, at de kæmper for, at bevare Danmarks Grundlov.

Jeg ønsker jer hermed forsat  =  Godt Nytår.
 M.V.H.  Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE