DEN STORE MISFORSTÅELSE
DEN STORE MISFORSTÅELSE www.Sagenskerne.dk

Præsenteret her 30. juni 2011    http://www.google.dk/

Den store misforståelse

Den offentlige debat om ytringsfrihed og tolerance er baseret på en fundamental misforståelse af begreberne, skriver Jeppe Juhl.


”Jeg kan simpelt hen ikke tolerere intolerance!”

Han fik i 1989 Cavling-prisen

Læs hele = JEPPE JUHL's = Klumme på = http://www.sappho.dk/  


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...Den sunde fornuft er død og borte. Æret været dens minde.

Hvad er der blevet af den sunde fornuft? Spørger journalisten Jeppe Juhl og efterlyser en mere sokratisk tilgang til debatten om indvandring, islam og multikulturalisme.

Det største offer i den livsvigtige debat om multikulturalismen og islam i Vesten er tabet af den sunde fornuft. Og når fornuften forsvinder, så vil ufornuften råde.  Så enkelt er det.

Besøg evt. www.Sappho.dk  og læs resten af artiklen.Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk   

 - den der ikke vedkender sig sin fortid 
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid

Deltag eventuelt i debatten - på disse links

www.danskkulturdebat.dk   
www.monokultur.dk     

Et folks kultur = er et folks daglige vaner = Hartvig Frisch

Hvilke daglige vaner har = Journalist-forbundets medlemmerHvem ønsker en - global verden - uden National-grænser ???

www.Tagryggen.dk  

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt , af Kim Andersen

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder . [1]

Dette var takke-talen fra 1991 en tak for 40 års fortielser.
En tak til  "Den frie verdenspresse - for 40 års fortielser.

Hvis vi trækker 40 fra 1991 - så skriver vi 1951
Så planen om en ny verdensorden - må være fra før 1951. Miljøkommissæren

     KAMPEN  FORSÆTTER

www.spydet.blogspot.comHvem styrer Dansk Journalist-forbund ???
Hvor mange midler råder Dansk Journalist-forbund over ???
Hvor tit udskiftes Journalisforbundets bestyrelse ???
Hvor mange møder op til Generalforsamlingen ???
Har danske journalister et demokratisk ansvar i Danmark ???
Hvem er = TAVSHEDENS TYRANNER ???
Findes der journalister = der aner noget om det ???

Findes der journalister - der fatter hvorfor =
FLEMMING ROSE = har skrevet danne bog ???


HVAD ER = TAVSHEDENS TYRANNI ???

Når jyllandspostens tidliger Kultur-redaktør = Flemming Rose - har skrevet denne bog - så må det have haft et vigtigt formål. Men hvilket formål ???
HVILKEN TAVSHED - KAN KALDES = TAVSHEDENS TYRANNI ???

Kan =
SELVCENSUR = kaldes for =  TAVSHEDENS TYRANNI ???
 

Flemming Rose: Tavshedens Tyranni
En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???www.DR.dk/galtiDanmark   - SE EVT. DE SEKS FILM PÅ = DR
Hvilke tråde trækker = CLAES KASTHOLM = i 
???Vil = JEPPE JUHL = være et godt valg = Hvis Danmarks Journalister - overvejer at skifte chefen ud i = Dansk Journalist forbund
???


Har han selv overvejet denne mulighed  ??? Hvem kan vide dette ???
Var det i 1989 at = JEPPE JUHL = fik  
1989 Cavling-prisen   ???Findes der kristne jurister i Danmark ??? Som Journalister ved = Det gælder om - at stille de rigtige spørgsmål.

USA går bankerot inden 2020 - Jørgen Ørstrøm Møller - dr.dk/DR2 ...www.Google.com  
http://www.bilderberg.org
WWW.Google.dk

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp  Hvem vil lukke munden på os?

Hvem er det, der har ansvaret for de seneste §266b-sager, spørger Mogens Camre. I sidste ende er ansvaret regeringens.

 

Ingen fjerde statsmagt

Det danske demokrati bygger på princippet om magtens tredeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. En række sager om straffelovens § 266b, ”racismeparagraffen” kunne give anledning til at tro, at vi har en fjerde statsmagt, nemlig anklagemyndigheden, repræsenteret ved rigsadvokaten og under ham statsadvokaterne.

Sådan forholder det sig ikke. Rigsadvokaten og hans underordnede er embedsmænd, som sorterer under justitsministeren. De hører til den udøvende magt og justitsministeren kan beslutte, hvordan deres arbejde skal udføres.

Det giver anledning til at spørge, om det er landets borgerlige regering, der har så travlt med at retsforfølge borgere og politikere, som tillader sig at påpege alvorlige problemer, som beviseligt følger med en fremmed kultur, hvis adfærd afviger fra den europæiske.

Hvem tillader det?

Det burde være umuligt, at en konservativ justitsminister lader anklagemyndigheden rejse en yderst tvivlsom sag mod folketingsmedlem Jesper Langballe, som faktisk er en del af denne regerings parlamentariske grundlag.

Naturligvis gælder straffeloven for medlemmer af folketinget som for andre borgere, hvis den pågældende politiker har begået en forbrydelse.

Det havde Jesper Langballe som bekendt ikke – han havde spydigt sagt nogle bemærkninger om et alvorligt problem i den muslimske kultur og nogle af de sædvanlige stikkere mente at kunne ramme ham ved at anmelde ham til det system, som altså har travlt med at bruge § 266b til at lukke munden på kritikere af den islamiske kulturs problematiske værdibegreber.

Men hvem er det, som tillader, at § 266b bliver udnyttet på den måde? Officielt er det rigsadvokaten, men hvem har bedt ham om det? Handler han af egen drift, burde han instrueres anderledes, men spørgsmålet er, om han ikke lige netop er instrueret, måske ikke af justitsminister Lars Barfod så måske af hans departementschef eller andre embedsmænd.

I sagen mod Lars Hedegaard afsagde Frederiksberg ret en frifindelsesdom, som er lige efter bogen – Hedegaard havde ikke udtalt sig til offentligheden, og måtte derfor frikendes. Alligevel har statsadvokaten anket sagen til Landsretten.

Hvem er så ivrig efter at få Hedegaard straffet? Statsadvokaten? Rigsadvokaten? Justitsministeriets departementschef? Justitsministeren? Hvad er formålet? At tilfredsstille anmelderne? At genere Trykkefrihedsselskabets formand? At få Frederiksberg rets dom stadfæstet for i fremtiden at kunne afvise tilsvarende anmeldelser?

En lodret ordre

Jeg har selv været ude for en noget tilsvarende sag. I september 2001 blev jeg anmeldt af de sædvanlige anmeldere for indholdet af en tale, jeg holdt ved Dansk Folkepartis årsmøde i Vejle. Politimesteren i Vejle afviste at rejse tiltale ud fra den betragtning, at sagen ikke kunne føre til domfældelse.

Men daværende rigsadvokat Henning Fode var ikke tilfreds. Han ville have sagen prøvet igen og sendte den til min politikreds, Gladsaxe. Her kom politiet til samme konklusion, der var ikke grundlag for domfældelse.

Den dag Poul Nyrup udskrev folketingsvalget i 2001 afgjorde rigsadvokaten personligt, at der skulle rejses sag mod mig. Det var fuldt forståeligt – Henning Fode var embedsmand under Nyrup-regeringen og har vel fået en lodret ordre.

Dansk Folkeparti skulle under valgkampen hænges ud som ikke-stuerent, hvis det var muligt.

Europa Parlamentet beskyttede ytringsfriheden

Men først skulle min parlamentariske immunitet hæves af Europa Parlamentet og det var ikke så let. Parlamentets juridiske udvalg sagde, at en tiltale ville være en krænkelse af min ytringsfrihed og afviste at hæve immuniteten.

Det gjorde især socialdemokrater og radikale meget sure. De viste deres modvilje mod en parlamentarisk afgørelse ud fra devisen intet over og intet ved siden af en embedsmand: rigsadvokaten.

I Europa Parlamentet skal en sådan sag til afstemning i plenum. Det skete også – og ulig sædvanen forlangte de danske socialdemokrater skriftlig afstemning. Ved afstemningen i Europa Parlamentet stemte 492 medlemmer for retsudvalgets indstilling om at fastholde min immunitet.

Kun 48 stemte imod. Det var Helle Thorning-Schmidt, Torben Lund, Lone Dybkjær, to tyske socialdemokrater og deres venner fra kommunistgruppen, medens socialdemokraterne og de borgerlige fra alle andre lande stemte for at beskytte ytringsfriheden.

Regeringens ansvar

Man kan slå fast, at det ikke er efter krav fra EU, at Danmark retsforfølger politikere efter § 266b. Ingen andre har pålagt os at bruge § 266b som det sker.

Den ansvarlige er helt åbenbart regeringen – enten fordi den har givet en instruks til rigsadvokaten om at rejse tiltale for alt hvad medlemmer af krænkelseskulturen kan føle sig krænket over, eller fordi den har forsømt at give rigsadvokaten en instruks om at undlade tiltalerejsning, som kun tjener ytringsfrihedens fjenders interesser.

Endelig har Folketinget også lov at tænke selv, og kunne ligesom Europa Parlamentet have nægtet at ophæve Jesper Langballes immunitet.

Det er nok anbefalelsesværdigt at afholde en forespørgselsdebat om brugen af § 266b, så det kan afklares, om der står et folketingsflertal bag ønsket om at lukke munden på danskerne.   Citat slutJA - HVOR HAR VI = DET DANSKE FOLKETING ???
ØNSKER DE - AT LUKKE MUNDEN PÅ = DET DANSKE FOLK ???
VED HJÆLP AF = RASCISME-PARAGRAF 266b ???Besøg eventuelt = www.Tavshedens-Tyranni.dkHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE