VIRKELIGHEDEN 2010
VIRKELIGHEDEN 2010 www.sagenskerne.dk


Præsenteret her  1. januar 2010

VIRKELIGHEDENS KENDSGERNINGER = HVAD BETYDER DE ???

 • Trykkefrihedsselskabet
 • Tidsskriftet Sappho
 • Trykkefrihedsselskabets Bibliotek
 • International Free Press Society

  Hvad sagde jeg i Bruxelles – og hvorfor sagde jeg det?

  28. december 2009 af Lars Hedegaard

  En sand storm af forargelse har ramt min ringhed siden offentliggørelse af det famøse "dogmeinterview" (for nu at citere Katrine Winkel Holm), jeg den 17. december gav til Snaphanen.

  På Deadline den 21. december fremdrog Ole Birk Olesen pludselig et løsrevet citat fra en tale, som jeg i 2007 havde holdt i Bruxelles, og hvor af det skulle fremgå, at jeg var modstander at demokratiet og retsstaten og derfor pønsede på udveje til at oprette ulovlige parallelle institutioner.

  Talen har for længst været offentliggjort her i Danmark – uden at vække nogen særlig opsigt. Men nu er man åbenbart begyndt at interessere sig for mine gamle taler og skrifter. Det er naturligvis ærefuldt, selv om det kommer til udtryk i angreb på noget, jeg aldrig har påstået eller ment.

  Vi må ikke gentage

  Skræller man udenværkerne væk, forlanger mine kritikere,  at vi undlader at tage islams selvforståelse alvorligt. Vi må ikke gentage, hvad islams kanoniske skrifter og autoritative talsmænd siger om deres egen ideologi, om deres egne politiske planer. Det er skandaløst og udokumenteret, hvis man refererer, hvad disse kilder åbenhjertigt har at berette om islams projekt.

  Gennem årene har jeg skrevet meget om islams mål, strategi, taktik og virkemidler – senest i bogen 1400 års krigen, der er forfattet i samarbejde med Mogens Camre. Den er på 274 sider med en omfattende litteraturliste og et stort noteapparat. Ingen af denne bogs kritikere, der har frakendt den enhver værdi, har forsøgt at påvise videnskabelig fusk i omgangen med kilderne. De kan bare ikke fordrage bogen. Det kan jeg sådan set heller ikke. Jeg synes, der er en rigtig kedelig beskæftigelse at skulle dokumentere et så trist fænomen, men nogen skal jo gøre det, og mange har faktisk gjort det – og er kommet til nogenlunde samme konklusion om islam som jeg.

  I 1400 års krigen citerer vi f.eks. fra Rudolph Peters' autoritative fremstilling, Jihad i klassisk og moderne islam, der har følgende at berette om jihad-doktrinen: "Kernen i doktrinen er eksistensen af en enkelt islamisk stat styret af hele ummaen. Det er ummaens pligt at udvide denne stats territorium for at bringe så mange mennesker som muligt under dens styre. Det endelige mål er at bringe hele jorden under islams herredømme og at udrydde vantro." I den forbindelse citerer Peters fra Koranen: "Bekæmp dem, indtil der ikke længere er nogen fristelse til frafald, og indtil al religion tilhører Gud!" (Sura 8, vers 39).

  Peters skriver videre: "Ekspansiv jihad er en kollektiv pligt ..., der kan fuldbyrdes såfremt et tilstrækkeligt antal mennesker tager del i den. Hvis dette ikke er tilfældet, handler ummaen syndigt."

  Og som, Abu Da'ud, der er ophavsmand til en af sunni-islams seks mest ansete hadith-samlinger, understreger, vil jihad fortsætte indtil genopstandelsens dag. (1400 års krigen, s. 84-86).

  En nem udvej

  Det forekommer mig, at islams autoritative talsmænd kunne undgå enhver mistænkeliggørelse (hvis det er sådan, de opfatter det), hvis de simpelthen ville gå ud  og sige, at jihad (uanset med hvilke midler den føres) ikke længere er nogen betingelse for at en muslim kan komme i himlen. Det har jeg endnu ikke hørt nogen sige, som har bemyndigelse til at tale på islams vegne.

  Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at de mange, der i de senere dage er faldet over mig, heller ikke har stillet et sådant krav til imamer og ulema.

  Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at ingen imam eller muslimsk retslærd har anklaget mig for at misrepræsentere islams mål. Det kan jeg glimrende forstå, for i så fald ville de ende med at skulle tage afstand fra Koranen, hadith'en, skildringerne af Muhammeds levnedsløb, og alt hvad ulema har sagt eller skrevet gennem 1400 år.

  Hvis de ønskede at tilkendegive, at Koranen er et meget gammelt skrift, som vi ikke skal tage så alvorligt i dag, kunne de bare sige det. Men de siger det ikke.

  Rudolph Peters, der mens dette skrives lever i bedste velgående, er mig bekendt ikke blevet meldt til politiet for at have rettet grumme trusler mod fredelige muslimer.

  Hele den debat, vi står midt i, drejer sig med andre ord ikke om, hvad der bliver sagt, men om, hvem der har lov til at sige det. Foreløbig må vi konkludere, at islams talsmænd har lov at sige, lige hvad de har lyst til, men at andre ikke har lov at tage deres udsagn for pålydende.

  Parallelsamfund

  Mine kritikere er frygteligt oprørte over, at jeg i min Bruxelles-tale – og i øvrigt talrige andre steder – har beskæftiget mig med begrebet parallelsamfund, som jeg forstår som enklaver, der er unddraget den demokratiske retsstats faktiske kontrol. At jeg dog kunne få mig til det, når vi lige havde det så hyggeligt!

  Så har de det meget bedre med den toneangivende alim Jusuf al-Qaradawi – bonkammerat med den berømte dobbeltsnakker Tariq Ramadan – der anbefaler europæiske muslimer at oprette "deres eget lille samfund i det større europæiske samfund", deres egen "muslimske ghetto". (1400 års krigen, s. 71)

  De har aldrig hørt om, at en af vore dages mest indflydelsesrige muslimske prædikanter – og adskillige andre med ham – skulle have sagt noget sådant? De har ikke bemærket, at den lille imam Abdul Wahid Pedersen lover at indføre sharia i Danmark, når muslimerne bliver stærke nok, at han forsvarer mord på frafaldne og stening af utugtige kvinder (denne straf er nemlig blevet forordnet af "Skaberen selv")? (Ibid., s. 131, 136, 141).

  Det har de måske ikke hørt om, men det afholder dem ikke fra at optræde som islam-eksperter i den offentlige debat og at udøse moralske fordømmelser over de usalige, der citerer d'herrer imamer og retslærde.

  I hvert fald er det aldeles for galt, når jeg mener, at den samfundsopløsning, der bliver resultatet af "deres eget lille samfund" i vores midte, forlængst er begyndt.

  Virkeligheden findes ikke

  Fænomener som Tingbjerg, Gellerup, Vollsmose, Indre Nørrebro, stenkast mod ambulancefolk og brandvæsen, udstrakte no-go areas i Storbritannien, 700 lokaliteter i Frankrig, hvor politiet sjældent tør komme, hele bydele i Tyskland, der er behersket af arabiske bander, osv. findes kun i min syge hjerne.

  Og da retsstatens og demokratiets begyndende opløsning er et fænomen, der kan lokaliseres til mine tvangsneuroser, gælder det blot om at få mig til at tie stille. Når det er sket, findes der ingen planer om muslimske parallelsamfund, ingen stenkast mod brandfolk, ingen no-go areas, ingen jihad, ingen sharia. Med et snuptag ville Qaradawi, Pedersen og deres ligesindede blive forvandlet til Mahatma Gandhi'er.

  I grunden en meget enkel og billig løsning.

  En fjern fremtid?

  Mere besindige kritikere af min Bruxelles-tale nøjes med at sige, at jeg taler om tilstande, der muligvis vil indtræffe om mange årtier. Så hvorfor himle op om dem i dag? Skal vi nu ikke hygge os i stedet for at tage sorgerne på forskud?

  Hvis jeg troede, at problemerne lå langt ude i fremtiden, ville jeg være den første til at beskæftige mig med noget mere inspirerende: arkæologi, slægtsforskning, finere madlavning og borddækning, en fodtur til Harzen.

  Mit problem er, at jeg både kan høre, se, læse og lægge to og to sammen. Jeg har også et betydeligt internationalt netværk af fremragende iagttagere, som jeg regelmæssigt diskuterer disse sager med. De fleste af dem er om muligt mere pessimistiske end mig.

  Således talte jeg for nyligt med en person fra et europæisk land, der har tætte forbindelser til sit lands – og i øvrigt andre landes – efterretningstjeneste og militære og politiske ledelse (mere vil jeg ikke sige for ikke at ødelægge vedkommendes karriere). Denne person kunne berette, at hans lands ledere betragter det som uafvendeligt, at dele af landet om fem år vil være overgået til sharia-jurisdiktion og således de facto unddraget den lovlige retsorden og politiske suverænitet.

  De pågældende ledere mener ganske enkelt ikke, at de har styrken til at kunne forhindre en sådan udvikling.

  Jeg mener altså ikke, at det er for tidligt at spekulere over, hvad fredelige og demokratiske vesterlændinge skal gøre, når opløsningen har taget et nyt kvantespring. Det var det, min tale i Bruxelles handlede om.

  Civilsamfundet

  Læser man den, vil man se, at den beskæftiger sig med mulighederne for at forsvare de frihedsrettigheder, som bl.a. det danske samfund bygger på. I en situation, hvor staten har kastet håndklædet i ringen.

  Lad mig oversætte noget fra talens slutning:

  "Hvis det sandsynlige skulle ske, at dele af Europa – og sandsynligvis dele af andre vestlige lande så som USA, Canada og Australien – går tabt til parallesamfund uden for vores politiske og juridiske kontrol ..., bliver vi nødt til at opstille opnåelige mål for vores forsvarsstrategi. Det er tydeligvis ikke nok, at vælgerne i de demokratiske lande vælger nye regeringer, selv om disse skulle love at dæmme op for strømmen af umma-medlemmer eller at modstå vore landes islamisering. Mange af vore institutioner er allerede blevet så undermineret, at de i praksis er omdannet til bastioner for vore fjender, og der er ikke meget, som selv velmenende regeringer kan gøre for at modvirke denne ødelæggende indflydelse i fraværet af en selvstændig og beslutsom folkelig modstand."

  Altså, hvis staten svigter eller mangler kræfter sig at forsvare friheden, må civilsamfundet træde i karakter. Hvad ellers?  Citat slut.
 • VIRKELIGHEDENS KENDSGERNINGER = HVAD BETYDER DE ???
 •  
  Ekstra Bladet
   
  Præst sparket i hovedet i København
   
  Groft overfald på gaden i København efterforskes af politiet, der søger vidner, som så fire unge mænd sparke mand i hovedet.

  00:30 - 01. jan. 2010 | Ritzau /112
   
  Politiet i København leder efter fire unge mænd, der har begået et groft overfald på en præst og en anden mand.
  Volden udspillede sig på Thorsgade onsdag klokken 19.35.

  Præsten blev sparket flere gange i hovedet og blev derefter bragt til skadestuen til behandling, oplyser Københavns Politi.

  Betjente forsøgte at finde de fire unge, men det lykkedes ikke i første omgang.

  Derfor beder politiet på Station Bellahøj eventuelle vidner om at henvende sig.
 •  


 • Det er forståeligt, hvis Danskerne så småt overvejer, at flytte til jylland allerede nu. Mærkværdigvis sker der det i Danmark, som det sker i alle muslimske lande. De kristne angribes. Kirkerne angribes. Hvordan vil sitivationen være, den 1. oktober 2016  ???  Vil alle danskere samle sig i Danmarks yderdistrikter, for ikke at blive overfaldet enkeltvis. Mit råd til alle Danskere der har mulighed for det, flyt ud af Danmarks større byer, og saml jer i bofællesskaber, så i ikke kan overfaldes enkeltvis. Det burde være en overvejelse værd. Jeg mener også, at det vil være farligt, at bo inden for en radius af 5 kilometer fra en moske her i Europa, den 1. oktober 2016. I er hermed advaret i god tid.

  Bomber fra luftangreb rammer ikke altid præsis. Desuden er der mange Moskeer i Europa, også i år 2016. Som vore Politikere burde vide, så er en moske også et politisk og et militært hovedkvarter. Sådan noget ved en militær efterretnings-tjeneste naturligvis, men det er jo Politilerne der træffer de nødvendige beslutninger. Sådan bør det være i et demokrati.
  Kan næste Generation  stole på vore Politikere, eller bør de skiftes ud ved det næste valg ???  Studerende burde måske interessere  sig for det politiske forløb, der førte til, at EU underskrev EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008 i Frankrig.

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

  Samarbejdet forsætter tilsyneladende uændret med EU.
  Hvad betyder det så, for de  næste generationere ???

  Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.
  Vore Politikere ser passivt til, medens lokalbefolkningerne bliver udskiftet i flere Europæiske lande. Da muslimer samles i byer, så er der mange danskere, der ikke ser befolknings-udskiftningen i vore byer, og ikke aner hvad der foregår i vore byer i vort gamle fædreland. Her er muligheden for, at få et lille indblik i det, som er resultatet af vore Politikeres kultur-samarbejds-Politik. Besøg derfor  www.KvinderForDanmark.dk
 •  

 •  
 • HVEM SKAL NU BETALE,  FOR DENNE KULTUR-BERIGENDE INDVANDRING, SOM FØRER TIL, AT VORE DANSKE PRÆSTER OVERFALDES ???  TÆNK, AT DET ER OS SKATTEYDERE DER BETALER FOR, AT VORE = EU-POLITIKERE = KAN SKIFTE OS DANSKERE UD, MED EN MUSLIMSK BEFOLKNING. MED 130 MILLIONER MUSLIMER I NORDAFRIKA UNDER 30 ÅR, SÅ SER FREMTIDSMULIGHEDERNE IKKE SPECIELT LYSE UD. DET GÆLDER SÅDAN SET FOR ALLE ( EUs 27 NATIONALSTATERS BEFOLKNINGER ) , OG ISÆR FOR DE NÆSTE GENERATIONER, OG NATURLIGVIS OGSÅ FOR NÆSTE GENERATION  AF DANSKERE I DANMARK.

  Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
  http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

  LIDT MERE VIRKELIGHED = BRAGT  2. Januar 2010

 •  
  Jyllands-Posten
   
  Terror-relateret angreb på JP-tegner

  Af MORTEN NYSTRUP | UFFE CHRISTENSEN | KAARE SØRENSEN

  Offentliggjort 02.01.10 kl. 00:05 - opdateret kl. 03:18
   
  28-årig somalier brød ind i Kurt Westergaards hjem og forsøgte at slå ham ihjel. Gerningsmanden blev derefter skudt af politiet, der mener, at han har tilknytning til internationale terrororganisationer. 
  Jyllands-Postens 74-årige karikaturtegner Kurt Westergaard blev fredag aften udsat for et voldsomt attentatforsøg.

  Det skete i tegnerens private hjem i Viby J, nær Århus, hvor en 28-årige mand med somalisk baggrund brød ind i hjemmet og forsøgte at slå Westergaard ihjel med en kniv og økse.
  Gerningsmanden blev efterfølgende skudt af politiet, men overlevede. Han er nu anholdt og indlagt på et hospital.

  Han er nu sigtet for drabsforsøg mod Kurt Westergaard og en politimand og vil snarest muligt blive stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

  Terrorrelateret angreb
  Drabsforsøget på tegneren Kurt Westergaard er efter Politiets Efterretningstjenestes vurdering (PET) terrorrelateret, og gerningsmanden har "tætte forbindelser til den somaliske terrororganisation al-Shabaab" og dele af "Al Qaida" oplyser PET.

  Del af netværk
  Gerningsmanden mistænktes desuden for at have været "involveret i terrorrelaterede aktiviteter" i Østafrika og for at være "en del af et terrorrelateret netværk med tilknytning til Danmark".

  Måtte gemme sig
  Kurt Westergaard overlevede tilsyneladende det voldsomme angreb fordi han gemte sig i badeværelset, der er ombygget til et såkaldt sikringsrum.

  Det var omkring klokken 22.00 fredag aften.

  Hans barnebarn på blot fem år var tilstede under angrebet. En rystet Westergaard er slet ikke i tvivl om, at gerningsmanden ville forsøge at slå ham ihjel.
  »Det var tæt på. Det var virkelig tæt på,« siger han til jp.dk.
  Gerningsmand skudt ned
  Østjyllands Politi var fremme på Kurt Westergaards privatadresse efter cirka tre minutter med to patruljer og så her gerningsmanden, der var på vej ud af huset.

  Ifølge chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen angreb gerningsmanden en af politibilerne med en økse, som han kort efter kastede efter en betjent. Derefter truede han med en kniv.

  Betjenten forsvarede sig ved at skyde mod gerningsmanden, der blev ramt i højre ben og venstre hånd.

  »Det er meget usædvanligt, og en meget udansk situation, vi har været vidne til i aften. De fleste gange, når vi kører bevogtning af et særligt område, så bliver det sjældent til alvor. Men i aften var meget alvorligt og meget specielt,« siger Bent Preben Nielsen til jp.dk.

  Bekræfter trussel
  Ifølge jp.dk’s oplysninger er yderligere to mænd muligvis involveret i situationen, men det kan ikke bekræftes. De skulle være eftersøgt af politiet.

  Bomberydningskøretøjet blev kørt væk fra tegnerens hjem ved 01.00-tiden efter at have undersøgt en efterladt taske på stedet. Der var ingen tegn på nogen bombe.

  Ved 02.00-tiden blev eftersøgning med hunde i området indstillet.

  Bekræfter terror-trussel
  Politiets Efterretningstjeneste oplyser i en pressemeddelelse at angrebet »endnu engang bekræfter den terrortrussel, som er rettet mod Danmark og mod tegneren Kurt Westergaard i særdeleshed«.

  "De sikkerhedsforanstaltninger, som har været indført for at beskytte Kurt Westergaard, har vist sig effektive, og det har på denne baggrund været muligt at afværge overfaldet på Kurt Westergaard," siger chefen for PET, Jakob Scharf i en udtalelse.

  Jyllands-Posten er tidligere blevet truet af yderligtgående muslimske grupper i forbindelse med offentliggørelsen af Muhammed-tegningerne.

  En canadiske og amerikansk statsborger er i storbyen Chicago sidste år blevet anholdt for at planlægge et angreb mod netop Jyllands-Posten og Kurt Westergaard. De to afventer nu en retssag, der forventes at gå i gang i løbet af 2010.


  www.Sappho.dk   www.Uriasposten.net  www.Nomos-dk.dk

  Her er tegningen, som gør mange muslimer sure.

 •  < p>

 • Islam og Nazismen

  I artiklen "Det nye jødehad" (Jyllands-Posten KULTUR 25 MAJ 2007) interview'er Anders Raahauge historikeren Matthias Küntzel, der forsker i antisemitisme i den muslimske verden.
  Künzels forskning bringer væsentlige nye synsvinkler på banen og artiklen er særdeles læseværdig. Imidlertid står hovedtrækkene uforandrede. Den islamiske verden og dens folk er i dag voldsomt inficerede med nazistisk tankegods. Denne infektion stammer fra tiden før og under anden verdenskrig. Künzel argumenterer for at antisemitismen "er gødet og og formet af en energisk propaganda fra Nazi-Tyskland, målrettet mod Mellemøstens masser fra 1939 til 1945".

  "Når "Mein Kampf" distrubueres så åbent i Mellemøsten," supplerer Küntzel "må man huske, at nazismen ikke er en kilde til skam, som her i landet, men til stolthed..."

  Verdens kraftigste kortbølgesender var oprettet til olympiaden i Berlin i 1936. "Den sendte fra 1939 til 1945 antisemitisk propaganda mod syd - på arabisk, farsi og tyrkisk. Senderens signal var stærkere end BBC's, og dens redaktion var mere professionel."

  "Tyskerne hentede de mest elskede muslimer op, man citerede Koranen og spillede arabisk baggrunds-musik. Radio blev dernede hørt offentligt, i bazarerne og på kaffebarerne. Med hver slurk kaffe fik man daglig to timers fascisme. Og et radiobudskab kommer jo igennem til alle analfabeterne."

  (Her glipper det for Kûntzel; fascismen i dens forskellige former var ikke antisemitisk. Antisemitismen var/er en nationalsocialistisk specialitet. Men det er en almindelig fejl at forveksle nationalsocialismen med fascismen. Den skyldes vel for en stor del at repræsentanterne for "den virkeliggjorte socialisme", kommunisterne, af al magt forsøgte at undgå at folk blev opmærksomme på at nationalsocialismen er en variant af socialismen. Derfor kaldte kommunisterne altid deres nazistiske åndsfrænder og tidligere allierede for "fascister", og den betegnelse er hængt ved også hos folk, der burde vide bedre. phb).

  Udsendelserne var så dygtigt lavede, at mange kom til at tro, at Hitler måtte være muslim. Den fejltagelse begik islamisternes pionerer, Det muslimske Broderskab ikke.
  "De ville aldrig dyrke en vantro. De mente blot, at alt det rigtige i nazismen stammede fra Islam. Selv stod de højt over de vantro tyskere."


  P.H.Bering
  bragt 30.3.09 på hjemmesiden Fem-i-Tolv


 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE