KIRKEN og PRÆSTERNE
KIRKEN og PRÆSTERNE www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 28. december  2009

EN SLAGS RAPPORT FRA PRÆST = JAN BROGAARDFundet på DRs  TEKST - TV =  28. december 2009PRÆSTER VIL FORBLIVE VIET TIL STAT

Folkekirkens præster vil gerne forblive viet med staten. 69 procent af landets præster foretrækker, at kirke og stat ikke forbliver adskildt, viser en ny undersøgelse blandt 700 præster foretaget af Dagbladet Information.

Ifølge flere præster er staten nemlig en garanti for en fri kirke.

 - Uden staten ville kirken skulle overleve på samme vilkår som andre organisationer, og man ville kun focusere på økonomien. Det ville betyde en topstyret kirke, mundkurv til præsterne og en befolkning, der ikke kunne relatere til kirken, siger Jan Brogaard, præst i Lillevorde sogn, til Information.   Citat slut.
SOCIALDEMOKRATEN = HARTVIG FRISCH = VIDSTE DET

Et FOLK, der ikke kender sin fortid og historie
forstår ikke sin NUTID og har derfor ingen FREMTID
og er derfor et TILINTEGJORT folk.Siden jeg blev født, den ( 9. maj 1945 ), er der ingen humanister, der så vidt jeg ved, der er blevet generet i deres Politiske arbejde. Heller ikke af præster. Hvorfor er humanister så imod, Danmarks Riges Grundlov af 1953, der har givet fred mellem kirke og stat til, at ( velfærds-staten ) kunne udvikles i årene efter anden verdenskrig. Hvorfor kæmper humanister for, at Danskerne skal glemme deres historiske fortid, og vores danske kulturvaner ???  Hvem kan vide, hvad der er humanisternes og de multikullturelles formål, med at omskrive indholdet i Danmarks skolebøger ??? Er der noget andet på vej ??? Skal banen ryddes for en ny religion ???Religionshistoriker Helle Hinge: “Medborgerskabet må løsne sig fra sine nationale bånd.”

Læserbrev af Katrine Winkel Holm i Jyllandsposten.

Fingeren til dansk kultur
Måske er der nogen, der i disse stille juledage funderer over det mærkelige i, at vore dages skolebørn kan så få julesange.

Jo, de kan måske synge med på ”Last Christmas” og ”På loftet sidder nissen med sin julegrød”. Men kommer det til klassikere som ”Det kimer nu”, ”Julen har bragt”, ”Et barn er født ”, begynder det at knibe for de yngre årgange rundt om træet.

Hvordan kan det være, når vi andre sang og sang dem i skolen fra slutningen af november frem til sidste skoledag før jul? Og hvorfor forsømmes denne opgave, når folkeskolen faktisk har pligt til at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur?

Jeg fandt svaret i en bog skrevet til dem, der skal undervise vores børn, nærmere betegnet i en lærebog i medborgerskab skrevet til seminarieelever.

I bogen ”Medborgerskab – fra teori til praksis” gør forfatteren Helle Hinge ingen hemmelighed ud af, at der efter hendes mening synges for mange, ikke for få julesalmer. Selv noget så uskyldigt som juleklip i skoleregi advares seminarie-eleverne imod. Hør selv, hvad fremtidens lærere uddannes til at mene:

»Udfordringen bliver i disse år at uddanne og efteruddanne lærere, som kan medvirke til dannelsen af borgere til et flerkulturelt samfund.

Folkeskolens nære bånd til kirken viser sig, når nogle skoleklasser ved juletid går i kirke, bruger en dag på at klippe julepynt, spiller krybbespil, beder morgenbøn eller synger kristne sange ved morgensamlinger. I et flerkulturelt (og dermed flerreligiøst) samfund ville det være mere tidssvarende at fjerne disse religiøse elementer fra det offentlige rum, herunder folkeskolen, og overlade dem til folks privatliv«.

Lærebogsforfatteren modarbejder altså helt frejdigt den paragraf, som folkeskolens fremtidige lærere har pligt til at undervise efter.

Eleverne skal udtrykkeligt forstå, at folkeskolen ikke skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur. Det er nemlig diskrimination mod andre kulturer. Får nigeriansk kultur ikke samme plads som dansk kultur i folkeskolen, er det etnocentrisk diskrimination, der kan føre til »xenofobi og racisme«. Skolens formålsparagraf har nemlig til formål »at styrke en etnisk dansk fællesskabsfølelse og opprioritere majoritetens kultur og religion«. Og det vil ifølge lærebogsforfatteren nærmest føre til borgerkrig: »Konsekvensen heraf kan blive, at majoriteten opbygger eller bevarer stereotype opfattelser af minoriteter. En sådan udvikling kan føre til xenofobi, racisme og åbne konflikter mellem etniske grupper«.

At give vores kultur videre til indvandrerbørn og inddrage dem i vores fællesskab er altså i virkeligheden racisme. Derfor advarer forfatteren som den nationale nihilist, hun er, fremtidens lærere imod det: »Medborgerskabet må løsne sig fra sine nationale bånd”, religionslighed indføres og folkekirken afskaffes. Alt sammen en nødvendig del af det ”globale medborgerskab«, som folkeskolen bør undervise i.

Undervises en ung, usikker seminarieelev efter denne bog, vil hun sandsynligvis sluge det meste råt og af samme grund sørge for at indlægge flere bongotrommer end Grundtvig-sange i sin musik-undervisning, når det kommer så vidt. Man vil jo nødigt skabe racisme.

Her har vi altså svaret på det voksende kulturelle ukendskab: Bertel Haarder kan lave alle de formålsparagraffer, han vil.

På seminarieniveau modarbejdes han målbevidst, her får folkeskolens formålsparagraf fingeren. Af lærebøgerne.

Intet under, at skolebørnene ikke kan synge med på julesangene.

Besøg evt.  www.Uriasposten.net

eller  www.Information.dk

eller  www.tidehverv.dk  

LÆS EVENTUELT DENNE BOG

FEMTE KOLONNE er udgivet af GERTRUD GALSTER, og er udgivet af forlaget SPYDPIGEN  ISBN 978-87-985477-1-6 og med forord af POUL BOEG.
Bogen handler om 14 års kamp,for bevarelse af dansk kultur.
www.spydet.blogspot.com


Læs eventuelt SEJRHERRENS TALER, der findes andet steds, her på denne internetside. Du har naturligvis lov til, at være enig eller uenig. Hvad er din vurdering ???

tilføjet 11. april 2010

KRISTEN UDSYN = FINDES DET
Er dette et tegn på kristent udsyn, og nyt sammenhold ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE