Jeg kan Huske - mens jeg rejste jorden rundt i 1990 på min helt egen dannelsesrejse - hvordan Præsident Bush (den gamle) brugte Begrebet "den ny verdensorden". Tanken var den, at demokratier nu, som følge af den vestlige verdens sejr over kommunismen og Sovjet, skulle spredes ud over verden. Så ondsindede diktatorer ikke længere skulle Føle sig sikre noget steds. Så overgreb mod mennesket nu var et anliggende for verden, og ikke længere indre anliggender for den Enkelte brutale tyran. I det hele taget et håb om en verden, Hvor fred, frihed og folkestyre fyldte Rammerne ud - og Hvor menneskelige relationer baseredes på en international verdensorden med det UTROLIGE Udgangspunkt, at hvert enkelt menneske var noget kostbart og NØD Krav på respekt alene ved Dette Faktum .

2001 og 11. september gjorde en brat slutning på det. Og COP 15 viste kulminationen på en modsatrettet Udvikling bort fra det, man vel kan kalde frihedsrettighedernes og den ny verdensordens gyldne tid.  

Frit efter hukommelsen fra Søren Pinds blog. Citat fra indlæg slut.

HVEM BESTEMMER EN NY VERDENSORDEN  ???

Som Søren Pind nævner, så viste = Klima-topmødet = at en gammel Verdensorden var forbi, og en ny verdensorden var på vej. Det kan betyde, at vi globalt set befinder os i en overgangsperiode, inden en ny verdensorden finder sit naturlige leje.

EN NY VERDENSORDEN, OG INSPIRATIONEN.

I EU er national-grænserne fjernet. Betyder det, at det er en sindelags-kamp, i øverste etage i EUs 27 nationalstaters indbyggere , der kommer til, at påvirke en ny verdensorden i Europa ??? Er det i diskussionerne i de mange blogs, vi mere jordnære indbyggere bliver inspireret til, at give vores opbakning til en ny form for verdensorden. Aner vi ikke hvad der foregår, bag de Politiske facader ???

radioilluminati.com radioilluminati.com

Du skriver om denne tale fra Bush Sr.:
“We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order — a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful — and we will be — we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the U.N.’s founders. ”

Jeg har studeret “New World Order” de sidste 8-9 år. Jeg taler med dem der arbejder for New World Order agendaen.

Det er min opfattelse at temmelig mange mennesker ikke aner hvad New World Order egentlig er. De tror, det handler om menneskets udvikling og samle jorden i en fredelig Star Trek verdensorden.

New World Order er:
1 kommunistisk verdensdiktatur
fælles hær og politi
1 mønt(digital) fra verdens centralbank
1 fælles religion
CO2 verdens skat.

Total overvågningssamfund
Microchippet befolkning
80-90% reduktion af verdensbefolkningen, fordi det vil gøre det nemmere at styre.

Det handler om den totale magt og alle dem der har hjulpet med til at få dette sat i værk, vil også blive slaver i verdensdiktaturet.

Det her gavner ingen! Enten er man for frihed eller også støtter man tyrrani. Den elite der fik Hitler til magten står bag New World Order. Hvis man støtter Nazisme, vil man elske New World Order.

Mere om New World Order:
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


EN NY VERDENSORDEN = HVORDAN ???

Hvilke indrigenser skal en ny verdensorden sammensættes af ???  Vil forslagene til en ny verdensorden, blive lagt tydeligt frem i det offentlige rum, eller vil ubehagelige forandringer, gemmes bag = venlige og positive ord, som ingen kan have noget imod ???

Her er lidt af et indlæg, fundet på Søren Pinds blog =

INSPIRATION TIL OVERVEJELSER

Jeg har forlængst opdaget at nogen har det med at skjule deres syge ideologier og holdninger bag falske og selvmodsigende betegnelser..Som om de tror at flotte ord kan dække over og skjule den dagsorden man arbejder for….

Her er lige et par tydelige eksempler..

Venstre - skal dække over at det istedet handler om det yderste højre..

Dansk Folke Parti - Skal dække over at det istedet handler om rascisme og fremmedhad..

Velfærdspakker - skal dække over at det istedet handler om at tage fra de fattige og give til de rige…

Ordenshåndhævelse - skal dække over at det istedet handler om undertrykkelse af synlig politisk/ideologisk opposition…

AntiTerrorlovgivning - skal dække over at det istedet handler om at terrorisere befolkningerne…

Nationale Sikkerhedshensyn - skal dække over at det istedet handler om at skjule sandheder for Nationen…

Homeland Security - Skal dække over at det istedet handler om Kontrolsfascisme…

Patriot-Act - skal dække over at det istedet handler om
grov undergravning af civile rettigheder…

FN - skal dække over at det i stedet handler om at opløse Nationerne..

Global Warming - skal dække over at det istedet er blevet så koldt at folk begynder at dø af kulde..

Pricippet tror jeg kaldes omvendt symbolik og jeg har opdaget at det fundamentalt bruges overalt i den politiske arena..

Når f.eks politikerne skal samle vælgeropbakning til deres
hensigter kommer der fuldt blus på denne brug af omvendt symbolik…

Når de falder over hinanden for at tale om frihed,ved jeg de er på vej med begrænsninger af samme..når de slynger om sig med ordet demokrati,ved jeg de er i gang med at træffe beslutninger uden om befolkningen og når de går i selvsving med ordet ytringsfrihed,ved jeg de pønser på at lukke kæften på udvalgte grupper…Når de påstår at “Det har vi endnu ikke taget stilling til”,ved jeg at strategien er lagt..Når de påstår de centraliserer beslutningsprocesser og sociale institutioner for at gøre det hele mere overskueligt og funktionsdygtigt,ved jeg det ender med lukkethed og forringelser….Når de smiler bredt og lover os flere penge ,ved jeg der lurer en skjult fidusbeskatning et sted i landskabet som ender med vi betaler mere.. ..ect…ect….ect…

Det samme med den nu overståede Klima-Konference…ordet KLIMA har fyldt i medierne,klima,klima,klima,klima…men det handlede i virkeligheden udelukkende om kapitalistiske interesser og magtfordelinger….

Så altså…når politikerne er begejstrede for noget,går jeg automatisk i DEFCON 4 mode og forbereder mig på et truende bagholdsangreb..Og når de flokkes i medierne for at fordømme noget eller nogen,får dette noget eller nogen min villigt undersøgne positive opmærksomhed..

Så farer man ikke så meget vild i det politiske cirkus som de gerne helst ser vi gør det…

Og så opdagede jeg lige at der er en efterlysning på ord igang :)..
Hvis Staten går ind og overtager landets virksomheder og produktionsapparat,kaldes det vistnok for Statsfascisme…Den omvendte må jo altså så gøre at “Virksomhedsfascisme” er ordet der søges….   Citat slut.