POLITIKEN og SCHÜTTE
POLITIKEN og SCHÜTTE www.sagenskerne.dk


Præsenteret her 26. december 2009

POLITIKEN og GUDMUND SCHÜTTE

Hvem har patent på de rigtige meninge, og i forhold til hvad ??? Hvem ønsker frie hænder til, at redde hele verden, og samtidig magt nok til, at redde hele verden fra sig selv ???

NÆSTE GENERATION af STUDERENDE

Hvilke forudsætninger har næste generationer af studerende for at give = ærlige svar = på sådanne spørgsmål, eller er der større karriere-muligheder og fremtids-muligheder i = at have de rigtige meninger, i forhold til EU  ???  Vil det give næste generation af studerende større muligheder for, at give = ærlige svar = i samfunds-debatten, hvis de læser denne bog ???

GUDMUND  SCHÜTTE
Forlaget Kontrast 1998
Skovbovænget 48
3500 Værløse
Tel 44 98 48 28
ISBN 87-87951-68-1

FORTIELSENS  KUNST

Hvornår startede = fortielsens kunst = her i lille Danmark ???

Jeg vil her give et lille udpluk fra denne bog, som en lille appetitvækker, for næste generation af studerende og andre nysgerrige, der interesserer sig for den løbende samfunds-debat.

GUDMUND SCHÜTTE  - forsker og national stridsmand  = her kommer uddrag fra side 32 og lidt side 33.

En selvstændig skadelig indflydelse i Dansk Politik, som det for Schütte gjalt om at bekæmpe, var de herskende akademikeres. I artiklen :" Demokratiet og akademikerne" i " Tilskueren" 1904 erklærede Schütte
 " at akademikerne i den praktiske politik bør indtage en regsineret stilling."
Der er ikke den nok så indlysende sag, som akademikere  ved deres indblanding ikke evner at forkludre. Således den sønderjyske sag, der i begyndelsen  var "en ægte folkesag, et spørgsmål en af de mest praktiske menneskerettigheder, som tænkes kan, nemlig modermålets sprog i retsalen; men ikke så såre havde datidens radikale fået den i deres akademiske fingre, før det hele var håbløst forkludret:"Filtret ind i hellige minder, skimlede dokumenter om salg af folk og fæ, hårtrukne videnskabelige beviser om tilstanden på Uffe hin Spages tid, var den klare og simple folkesagforvrænget til en storborgersag af den sædvanlige surdejg, hvor selv en Salomon skulle have ondt ved at rede ret ud fra uret. Sådan er det også gået med vor indenrigske folkesag i de radikale akademikeres hænder."

Disses herredømme er for Schütte det stik modsatte af demokrati, som han definerer som "forebyggelse af udbytning". Han kalder i i den forbindelse demokrati for "politisk indre mission": Fælles for den kirkelige og den politiske indre mission er den personlige nøjsomhed med jordiske goder: man stræber efter at nedsætte sit eget forbrug så meget som muligt for at kunne ofre det overskydende på sine medskabningers vel."

Som det fremgår af en passage som denne , genfindes  en del af Schüttes tænkning i dag hos den finske filosof George Henrik von Wright, hvis kritik af "myten om fremskridtet" udråbes som "farlig" af herskende politikere. Allerede  Schütte indså, at forkyndelsen af læren om ægte demokrati, hvor enhver tager hensyn til andre - i modsætning til under et akademiker-kleresis herredømme -, vil blive et brydsomt arbejde:" Nu som før vil akademikerne alt for gerne nyde den stilling at spille herre i åndernes rige, og den arbejdssky æstetiseren har endnu alt for høj kurs iblandt dem. Når først den politiske indre mission lægger ud, vil der blive en ukærkommen opvækkelse for mange radikale udi egen indbilding, og meget af det, der går og gælder for god latin i deres politisk-æsteriske Katekismus, vil efter den skånesløse afklædning vise sig for de skrækslagne troende i al sin udemokratiske nøjenhed."
I stærkeste kontrast til dette radikalt-åndshovmodige syn stod Schüttes eget, som han fx. udtrykte det i Skive Venstreblad 23/4 1947:" Danmarks intellektuelle`findes blandt bønder og fiskere lige så vel som blandt blomsten af danske kustnere og lærde."

Netop de radikale akademikere var for Schütte de værste. Da han i  Ugens Tilskuer 4. juli 1913 kom ind på omsvinget fra brændende nationalfølelse før 1864 til den regsignerede og indlukkede :" Hvad udad tabes, skal indad vindes"-holdning efter dette år, fastslog han, at dette omsving fra første færd havde noget villet ved sig:" Efter fyrrernes og halvtredsernes voldsomme interesse for den nationale, kom kolbøtten med det udtrykkelig udtalte radikale mod-løsen :" Det nationale er forældet, er fremskridtsfjendtligt". ; Overbord med det? Altså: Som baggrund for den forsvarsnihilistiske forflygtigelse af den væbnede folkerejsningfår vi den almendanske ligegyldighed for det nationale. En delvis villet uvidenhed, dog ligesom hos P. Munch ikke rettet særlig mod Tyskland, men retfærdig i sin stærblindhed overfor det nationale i alle dets former, ligegyldig på hvilken plet af jordkloden det optræder."  Citat slut.

OM FORTIELSENS KUNST

Ved næste generation af studerende, og andre nysgerrige :" Hvornår = fortielsens kunst = blev en fornem diciplin i debatterne her i Danmark = blandt størstedelen af Danmarks akademikere ??? Kan denne kunst-art spores helt tilbage til omkring 1864 ??? Kan der skrives en PHD-afhandling om denne udvikling her i Danmark ??? Hvordan berører fortielsens kunst =
debatklimaet i det offentlige rum her, den 26. december 2009 ???

Lidt om  GUDMUND SCHÜTTE

Filologen, historikeren og godsejeren, dr. phil. Gudmund Schütte ( 1872-1958 ) - til dette navn kan tilføjes mindst et par betegnelser til. Schüttes viden særlig om sproglige og historiske emner var umådelig, hvilket viste sig i hans banebrydende værker om de europæiske folks oldtid. Alligevel var han i sin samtid negligeret og i eftertiden en glemt skikkelse, måske på grund af = fortielsens kunst
??? Måske fordi han gennem 65 år førte en kompromisløs for de nationale menneskerettigheder - danskernes i særdeleshed og alle små undertrykte folks i almindelighed. Netop derved fortjener han at erindrers i dag, hvor det nationale er forkætret som aldrig før.

Find evt. viden om  GUDMUND SCHÜTTE  på  www.Google.dk 

Publikationer
 • Altyske Annexionslærdomme om dansk Land og Folk (1909)
 • Heltebogen om Bojerik (Himmerbotoget) (1913)
 • Af Tyskhedens Saga I (1913)
 • Altyskerne og Danmark (1915, 2. udg. 1947)
 • Salling Syssels Oldsaga (1915)
 • Pangermanismen i Norge (1917)
 • Ptolemy's Maps of Northern Europe (1917)
 • Nordens ældste Indbyggernavne (1917)
 • Vor mytiske Kongerække (1917)
 • The Nibelungen Legend (1921)
 • Offerpladser (1918)
 • Hjemligt Hedenskab (1919)
 • Uneutrale Kredse (1921)
 • Fra Flinteflækken til Lurmærket (1922)
 • Jysk og østdansk Artikelbrug (1922)
 • Dänisches Heidentum (1923)
 • Vor Folkegruppe Gottjod I (1926)
 • Odin og Krist (1926)
 • Danske Stednavne fra Arilds Tid (1927)
 • Ethnische Prunknamen (1929)
 • Our Forefathers, the Gothonic Nations (1929-33)
 • Kristus og Vaaren (1930)
 • The Origin of the Cimbrians (1931)
 • Valdensernes glorrige Hjemtog (1931-32)
 • Danmarks Saga (digt, illustr., 1933)
 • The Problem of the Hraidgoths (1933)
 • Sallingske Helligdomme (1933)
 • Eddaens Gudelære og dens Forhold til sallingsk Tro (1934)
 • Gotthiod und Utgard (1935-36)
 • Sigfrid und Brunhild (1935)
 • A Continuation of Widsith (1936)
 • Das südjütische Dänentum (1937)
 • Sønderjylland kalder (1938, 3. udg. 1945)
 • Dansk Tunge i tusind Aars Væxt (1938)
 • Gotthiod, die Welt der Germanen (1939)
 • Sønderjysk Humør (1939)
 • Nordslesvigs folkelige Stilling (1940)
 • Hvad skal Barnet hedde? (1941)
 • Brynhild (fortælling, 1941-42)
 • Udvalgte Epistler (1947)
 • Sønderjyske Rigssagn og historiske Anekdoter (1948)
 • Vor Stavn i Syd (1948)
 • Danmarks Oldsaga (1948)
 • Sønderjysk Æt-lære (1951)
 • Den klassiske Nordlandsskildring (1951, nominelt 1948)
 • Anglerne, det evige Stridsæmne (1952)
 • A Ptolemaic Riddle Solved (1952)
 • Thit Jensen og Sproget (1954)

Forfatteren til denne bog er =  PETER NEERUP BUHL
I samme serie er tidligere udkommet

H.J. Hansen, Dr. phil. - zoolog og polemiker   ( 1995 )
C.E.Frijs - to gange Danmarks redningsmand   ( 1996 )
Thorkild Gravlund - folkets digter  ( 1997 )

God læselyst = for næste generation = og de nysgerrige. 
M.V.H.  Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-PoulKapitel 8.  FÆDRELAND     eller   FORRETNING  ???

Unægtelig har "Politiken" sejret grundig, så modstanderne her i landet føler uendelig afmagt overfor dette væmmelige.
Sejren er så fuldstændig, at den har udvirket, hvad De længst ville have forsvoret, nemlig lamme nationalismen hos mig. Nemlig således : Når jeg skal vedgå at regeres af "Politiken" og være afmægtig deroverfor, da føler jeg en sådan foragt for danskhed, at det ikke lader sig sige med ord.
G.Schütte til J.P.Jacobsen  6/9 1917

Der er stadig lidt tilbage af forretningen " DANMARK " men har vi danskere et fædreland der er = VORES = eller er vi danskere = også solgt = som en ekstra bonus som = løn-slaver = til det indre marked ???Hvilken Politisk Partileder i Danmark, kan besvare disse spørgsmål ???EN LILLE TILFØJELSE I DAG  =  27. december 2009

Fundet på DRs - TEKST - TV

DANMARK OPBYGGER GÆLD FOR 223 MIA.

Danmark vil inden for de næste to år blive gældsat for 223 milliarder kroner.

Det svarer til, at hver dansker kommer til at skylde 42.ooo kroner væk.skriver Politiken søndag.

Dermed spiller den danske regering højt spil med landets økonomi, mener både den kommende og tidligere økonomiske overvismand.

 - Usikkerheden kræver en meget nøje overvågning af økonomien for at sikre, at den ikke løber løbsk til den ene eller den anden side , siger tidligere overvismand og propessor i økonomi ved Århus Universitet Torben M. Andersen.  Citat slut.HVAD ER DANMARK     ??? - - - ???

FÆDRELAND  eller  FORRETNING   ??? - - - ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE