KULTUR-MINISTERIER
KULTUR-MINISTERIER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  20. december 2009

OM KULTUR-MINISTERIER OG EU

Vi har alle et forhold til kultur, fordi vores daglige vaner er vores kultur, og dermed også vores personlige idenditet. Er det korrekt opfattet ???

HVOR OPBEVARES DANMARKS KULTUR ???

Danmarks kultur opbevares i dit sind. Islams kultur opbevares i muslimernes sind. Jødernes kultur opbevares i jødernes sind = og så videre. Det er min opfattelse af kultur, som naturligvis kan være forkert. Det må du selv vurdere. God fornøjelse med det.

EUs 27 NATIONALSTARTER og KULTURMINISTERIER

Jeg ved, at Danmark har et kultur-ministerium, og at vores Kulturminister i Danmark hedder CARINA CHRISTENSEN, men jeg ved ikke, om alle EUs 27 NATIONALSTATER , har et kulturministerium. Nu er jeg ikke journalist, og jeg har heller ingen studentereksamen, så det kan jo være derfor, at jeg ved så lidt. Jeg kender heller ikke navnene, på de Kulturministre der findes i de, af  EUs 27 NATIONALSTATER, der har en kulturminister.

USAs KULTURMINISTER

Jeg kender heller ikke navnet på USAs Kulturminister, men jeg er orienteret om, at USA har en stærk kultur, så noget må USAs Kulturminister gøre, som er rigtigt.

INTERRESSANT VIDEN

Jeg mener, at det kunne være interessant at vide følgende =

1. Hvor mange kulturministerier findes der i EU ???
2. I hvilket årstal blev disse kulturministerier oprettet i de af EUs 27 NATIONALSTATER der har et Kulturministerium ???
3. Under hvilke regeringer blev disse Kulturministerier oprettet ???
4. Hvad var formålet med at oprette kulturministerier, i den enkelte af EUs 27 NATIONALSTATER ???
5. Kan man forestille sig, at et kulturministerium kan bruges til, at få et helt et folk  til, at glemme sin oprindelige kultur, eventuelt ved, at styre pengestrømme hen, til bestemte samfunds-grupper i samfundet ???

GRÆSKE FILOSOFFER og VESTENS KULTUR

Kan græske filosoffer have indflydelse på socialdemokratiets Kulturordfører MOGENS JENSENS opfattelse af kultur og dens indhold ??? Så vidt jeg er orienteret, så havde Socialdemokraten HARTVIG FRISCH en græsk filosof, som hed THUKYDID, der var hans foretrukne græske filosof. Er denne opfattelse hisatorisk korrekt ??? Havde denne græske filosof indflydelse på HARTVIG FRISCHs Politiske holdning og Politiske karriere i det Danske Folketing ???    www.Google.dk

LANDSKABS-KULTUR

Er det landskabets overlevelsesmuligheder, der er med til, at skabe et folks fælles kultur ??? Et ørkenfolk, bliver et stridbart folk, fordi det skal kæmpe om landskabets få ressourser. Får et landbrugsfolk en anden form for kultur, fordi jorden kan dyrkes ??? Hvilken proffessor i Polen ved dette, eller har Polen en Kultur-Minister der ved dette ???

VÆKST - KULTUR

Er EUs Kultur i virkeligheden en vækst-kultur, der ensretter et folk igennem samlebånds-produkter, og dermed fratager dem deres individuelle kvalifikationer, til at klare sig selv, igennem et håndværk ???

BURHØNSE-KULTUR

Fremmer EUs vækst-Kultur-= med varernes frie bevægelighed hen over landegrænserne i virkeligheden en BURHØNSE-KULTUR, der her i Danmark fratager næste generation evnen til, at kunne dyrke afgrøder i deres eget fædreland, og muligheden for, at overleve i økonomiske krisetider, fordi forfædrenes viden om kolonihaver går tabt ???

URBAN-PLANEN på AMAGER 

I Urbanplanen på Amager, blev der nedlagt over hundrede nyttehaver eller kolonihaver, som blev dyrket af trofaste socialdemokrater, der boede i Urbanplanen. Her er der viden om jordens afgrøder, der ikke overdrages næste generation af Danskere, og derfor udelukkes denne mulighed for selvforsyning i økonomiske krisetider. Nu sidder disse trofaste socialdemokrater tilbage i deres lejligheder, som hjælpeløse burhøns, helt afhængig af EUs vækst-politik. Mener FRANK JENSEN, at min vurdering er forkert ??? Hvem kan vide dette ???

KØBENHAVNS NYE OVERBORGMESTER = FRANK JENSEN

Nu hvor FRANK JENSEN overtager disse ubebyggede nedlagte kolonihaver, vil han så bygge de 5.ooo billige lejligheder her til muslimske indvandrere, som RITT BJERREGAARD ikke nåede, at få bygget færdig ??? Hvem kan vide dette = PIA ALLERSLEV = måske ???

EN SOCIALDEMOKRATISK KULTUR-PLAN = MÅSKE ???

Er denne kultur-udvikling i Danmark oprindelig et led i en kultur-udvikling, der tager afsæt i ( Plan 1975 ) som alle kan læse mere om, på denne her internetside ??? RITT BJERREGAARD , har ikke stukket noget ned under gulvtæppet her, og når socialdemokrater fra ( rød stue ) slutter op om denne udvikling i Danmark, så er der  ikke noget at komme efter, rent politisk. Er det en udvikling, der vil gavne Danmark i fremtiden ??? Ja, - det må FRANK JENSEN jo, formentlig kunne svare på ??? Er det en tendens, der er gældende i hele Danmark, og hvad vil det betyde for sammen-hængs-kraften her i Danmark i fremtiden ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE