1. HEJ MADS
1. HEJ MADS www.sagenskerne.dkPræsenteret  her  19. december 2009

HEJ  MADS     www.bilderberggruppen.dk

Jeg har modtaget den = mail = du sendte til mig.

Hvis jeg har forstået dig rigtigt, så er du en dreng på 14 år, der ønsker at gøre noget aktivt. TAK, for din opbakning. Jeg vil undlade, at besvare din mail. Min begrænsede energi og tid tillader ikke en tæt personlig kontakt. Jeg kan godt røbe, at formålet med mine hjemmesider er, at advare den generation, som du tilhører om, at multikulturelle kræfter efter min opfattelse, lukker en ( totalitær ideologi ) ind i Danmark og Europa, og det er efter min opfattelse en ( totalitær erobrings ideologi ) som startede ( forklædt som religion ) for cirka 1400 år siden. Det er islam og muslimer jeg taler om.

HUSK = at = JEG KAN TAGE FEJL.

Husk, at jeg kan tage fejl, og det er op til dig at bedømme, for det er din fremtid det drejer sig om, og den generation du tilhører, som det drejer sig om. Det kræver naturligvis en vis viden, at bedømme om, om jeg tager fejl, når jeg har den opfattelse, at islam er en fjende, som er lukket ind i landet, af ( multikulturelle idealister ), der selv tror, at de gør det rigtige. 

DIN VURDERING AF MIN TEORI

For at du ( MADS ) og din generation, kan vurdere om min teori om, at islam vil erobre Danmark og EU ved hjælp af ( krigslist ), og ( mange børnefødsler ), så har jeg lagt en masse links ud, til forskellige hjemmesider, som kan give dig, og din generation en mulighed for, selv at bedømme mine ( teorier om ) at flere byer i Danmark og Europa allerede er erobret af islam her i Danmark og i flere byer i EUs 27 nationalstater.

HVIS KRIGE SKAL VINDES  ???

Hvis krige skal vindes, så er der brug for organisation, og der er brug for, at vide mest muligt om sin fjende, inden eventuelle kamphandlinger. Desuden kræver en sejr opbakning = normalt opbakning, fra over halvdelen af et lands befolkning. Der hvor vi står lige nu, = er derfor oplysningskampen, for at oplyse Danmarks befolkning om den børneopdragelse, som vil være resultatet, hvis islams militærlov = shariaen afløserer Danmarks Grundlov.

DET DU KAN GØRE MADS = ER FØLGENDE

1.  Du finder 2 til 3 jævnaldrende, der vil mødes fast een gang om ugen.

2. Du sørger for, at udprinte den side der omhandler ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) Den side der skal printes ud, finder du her på siden under overskriften ( Børneopdragelse )

3. Du og dine 2 til 3 jævnaldrende kammerater, besøger så = bus-stoppesteder og tog-stationer, og deler så disse udprintede sider ud til unge piger i jeres egen alder, og spørger dem = om de vil opdrage deres børn på den måde ???

4, Hvis du finder opbakning hos jævnaldrende piger imod denne ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) så inviterer du de interesserede piger med til det ugentlige møde i jeres ( oplysnings-gruppe )

5. MADS, du skal undgå al form for fysiske konfrontationer i jeres ( oplysnings-gruppe ). Det betyder = undgå alle mulige former for slagsmål med muslimer, hvor det kan undgåes. Det realistiske oplysnings-formål er, at oplyse over halvdelen af Danmarks Befolkning om ( Børneopdragelsen af muslimske børn ) inden, den 1. oktober 2016, men selvfølgelig må denne målsætning  godt være opnået inden, = den 1. oktober 2016. Derfor er der også en opfordring til alle andre i Danmark, der er på din alder. Gå i gang, hvis i er modstandere af, at denne ( muslimske børne-opdragelse ) skal indføres i Danske hjem.

FJENDENS  KRIGSLIST  og KRIGSKUNSTEN

MADS = 
inden man går i krig, så er den bedste betingelse for at vinde denne krig, at du har studeret din fjende ( meget nøje ) således at du kender fjendens og svagheder og stærke sider. For bedre at kunne vide, hvordan man i en kamp-sitivation udnytter fjendens svagheder, og undgår fjendens stærke sider, så er det en fordel, at have læst denne bog, som sandsynligvis er skrevet af Kinesiske generaler, før end jesus blev født, og derfor vil jeg opfordre dig til, at anskaffe dig denne bog =

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU

Denne bog på 80 sider er overskuelig, og koster normalt cirka 100.kr og kan bestilles hjem over internettet. www.Google.dk 
På side 29 i krigskunsten står der om Angreb med = krigslist =

Man bør angribe fjendens land intakt. At ødelægge det er ikke god krigskunst. Den største kunst ligger i at undertvinge fjenden uden kamp. På side 33 står der følgende
Fortidens dygtige generaler sørgede først for at udelukke  nederlag, derefter ventede de indtil de kunne slå fjenden.

Første slag i denne krig er oplysnings-siden. Hvis vi danskere skal undgå nederlag, så bør vi ikke begynde kamphandlinger, før end mindst halvdelen af Danmarks befolkning ønsker modstand mod den indtrængende fjende. Derfor er oplysning om = ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) meget vigtig.

HVEM ER FJENDEN ???

Der er nogen, som har lukket fjenden ind i Danmark, og som er født i Danmark. Jeg kalder dem for ( kultur-radikale ) eller den ( Multikulturelle kult ) De findes over store dele af jordkloden, og det er dem, der skriver de lærebøger, som der undervises efter i skolen. Den multikulturelle kult findes også i USA. Det er en global organisation = efter min vurdering = som kan være rigtig eller forkert, ud fra den enkeltes grundholdning til, hvordan fremtidens Danmark skal formes. Derfor bør de Radikale her i Danmark studeres nøjere, og det kan du evt. gøre ved, at læse denne bog =

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

Efter at have læst denne bog, anser jeg ( Det Radikale Venstre ) som et parti, der ønsker at nedlægge ( Danmarks Grundlov af 1953 ) og derfor anser jeg ( Det Radikale Venstre ) som en fjende af Danmark. Det er selvfølgelig op til dig og din generation, at vurdere om jeg har fejlbedømt sitivationen.

OM  IDENDITET

Det danske folks kultur og idenditet, er danskernes daglige vaner, så som det at holde jul. Det er muligt at holde jul, uden at være dybt kristen, men udgangspunktet for, at holde jul, har et kristent udgangspunkt, og er derfor en del af danskernes vaner, som er med til, at gøre os danskere til dem vi er = endnu = indtil vi skifter julen ud med muslimernes Ramadan, og (  dansk børneopdragelse ) ud = med ( muslimernes børneopdragelse ). Det er det valg, som du, og din generation skal træffe. For at træffe dette valg, kan det være nyttigt, at kende dette ordsprog = 

"- Den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid = og har ingen fremtid."


EN ANDEN FJENDE ER ISLAM
UD OVER DE MULTIKULTURELLE

Islam har i sin egen forståelse, ret til, at regere over alle folkeslag, og om nødvendigt ved at bruge vold og Psykisk terror, for at gøre det erobredes lands indbyggere passive, så de er lammet, og ikke tør gøre modstand. Det sker i større byer i Danmark. Den militære strategi, som bruges er Jihad = ( lille Jihad ). MADS = Du kan besøge  www.islam-info.dk  og læse nærmere om ( Jihad - Kolonialisme og Taqiya )

KRIGEN  og  LØGNEN

Det første der ofres i en krig er sandheden, og det er god krigs-strategi, at forvirre sine fjender ved hjælp af løgne, derfor er ( Taqiya ) indbygget i islams militære erobrings-strategi, således, at Allahs repræsentanter her på jorden( blandt andet imamer ) har tilladelse af Allah til at lyve i Politiske og Kulturelle aftaler med vestens Politikere, hvis det gavner Allahs sag, som er = ( at muslimer skal erobre hele jordkloden ) Det er islam, som EUs Politikere har lavet en aftale med, som hedder EUROMEDITERRANIENAFTALEN med. også kaldet EUROMED og MIDDELHAVSUNIONEN. Det er der nogle mennesker, der er utilfredse med, som du kan se på dette link her. Også mig iøvrigt.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Det er ikke meget, der har stået i Politiken og andre medier, om EUROMEDITERRANIENAFTALEN, og det danske folk er ikke blevet spurgt om, vi ønskede at give tilladelse til, at fra år 2010, så havde over 150 millioner muslimer fri adgang til EUs 27 Nationalstater. Denne form for Politik kalder jeg ( fortielsens kunst )  =

FORTIELSENS  KUNST ER IMPONERENDE
og mange
JOURNALISTERS LOYALITET
over for EU har været UPÅKLAGELIG.

Derfor er oplysningsfasen i denne tid, så utrolig vigtig, for næste generation. Det er næsten umuligt at kæmpe mod noget man ikke forstår. MADS = da det er din fremtid, og din generations fremtid det drejer sig om, så er det så absolut jeres valg, om i vil deltage i oplysningen om fremtidens mulige børneopdragelse her i Danmark. Jeg er født i 1945, så jeg er muligvis død, den 1. oktober 2016, så fremtidens kamp mod ( islam ) og den ( multikulturelle kult )  er jeres kamp, hvis i altså vælger at kæmpe ??? Hvem kan vide, hvad din generation vælger ???  Eller hvad du vælger ???

KOMISKE  ALI

Fjenden er lige nu her i landet ifølge min vurdering, og min vurdering er også, at mange journalister i Danmark og i EU = ikke ved det, og derfor står tilbage som = KOMISKE  ALI. Det var = KOMISKE  ALI  = der var ham, der benægtede at fjenden var i landet, selv om fjendens bomber kunne høres i baggrunden og alle kunne se det på TV.  Du kan forvisse dig om, at fjenden er her i landet ved, at besøge dette Link =

www.KvinderForDanmark.dk

1400  ÅRS  KRIG

Hvis du forsat ønsker, at gøre en indsats, så har du brug for mere viden om islam, og det kan du opnå ved, at læse denne bog =

1400 års krigen af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

MADS = du og din = GENERALSTAB

Mads, det du og dine venner kan gøre, når i holder jeres faste ugentlige møde ( det er ) at gennemgå de 20 spørgsmål enkeltvis, for at bedømme deres samlede virkning på jerers fremtid og jeres fremtids-muligheder her i Danmark. Efter 20 møder cirka, så danner du din egen generalstab, ud fra de indkomne møde erfaringer.

HELD og LYKKE med dine, og dine venners initiativer, hvis i går i gang ???  Send mig en mail engang i maj om, hvordan jeres initiativer er forløbet. Med VENLIG hilsen  Poul Leo Nielsen.

En lille julehilsen til dig Mads, bragt i dag, den 23. december 2009

EN GLÆDELIG JUL  og  ET GODT NYTÅR

 

Med VENLIG hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.

EN FORELØBIG PAUSE.

Der kommer mere efter nytår ??? Mest militære spørgsmål. HEJ.Hej  MADS  =  Hej igen =  
Datoen er nu  3. januar 2010


 
Hvis du læser om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) og tænker dig lidt om, så vil du se, at unge muslimer færdes ude, i små grupper, og når de er i brunst, så kan de vælge, at overfalde danske kvinder, og forulempe dem, og måske endda voldtage dem. MADS = analyser nærmere, om min antagelse kan være rigtig. På  www.islam-info.dk  kan du læse nærmere om, hvad Koranen skriver om ( forulempelse af kvinder ) under
( kapitel = Sura ) Vers 33.59 = under overskriften = kvinder.  De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).HEJ  MADS 

Ingen kan vinde en krig alene, og derfor må der samarbejdes i små grupper på mellem 3 til 5 personer i din alder.

OPGAVEN ER

at beskytte alle kvinder, der ikke bærer tørklæde, når de er mest sårbare. Det er som regel, når piger skal hjem fra et diskutek, og måske er påvirkede og alene.

BESKYTTELSES-GRUPPER

MADS -
Her håber jeg, at unge på din alder = vil danne små organiserede grupper på cirka 5 personer, som mødes uden for kroen og diskoteket, og holder øje med  piger der er på vej hjem fra festen, og holder øje med, at de ikke forulempes.

UDSTYRET TIL GRUPPEN

2 til 3 paraplyer
2 lommelygter
2 mindst 2 mobiltelefoner

ANVENDELSE  =

Hvor danske kvinder forsøges forulempet, kan paraplyerne bruges omvendt, til at angribe benene, så angriberne af vore danske kvinder falder.

Lygterne kan i nogle områder i Danmark bruges til, at blænde overfaldsmændene et kort øjeblik.

Den ene telefon bruges til, at tage billeder af eventuelle mistænkelige personer, der venter uden for baren eller diskoteket, og som kan være mulige overfaldsmænd.

Den eller de andre telefoner, bruges til, at kalde politiet, hvis der sker overfald. Der kan eventuelt være telefon-forbindelse til andre grupper, eller til forældre, der skal informeres.

Formålet er, at redde vore unge danske kvinder, og undgå enhver form for kamp, i denne ( danske forsvarskamp ) = af vore unge danske kvinder. Engang var alvorlig forulempelse af unge kvinder i Danmark en sjældenhed. Nu er det nye tider, som i der tilhører næste generation ( jer der er cirka 14 år )  må analysere = og forholde jer til i fremtiden.

Dette er forsvarskrig, og ingen angrebskrig. Derfor undgå fysisk kamp. Forsvars-strategien er = Det fornødne må gøres, nemlig = at få den eller de unge kvinder i sikkerhed. Det nødvendige må gøres. Det kan formuleres således.SLÅ TIL = HURTIG VÆK = I SIKKERHED.MADS = hvis Danmark skal forsvares, så skal alle Danske Kvinder kunne forsvares i hele Danmark, senest, den 1. oktober 2016. Kan du klare at oprette en landsdækkende kvindebeskyttelses-organisation i hele Danmark inden, den 1. oktober 2016, så har Danmark måske en lille chance for, at undgå at = islams sharia-love afløser Danmarks Grundlov.MADS =  Betro jer ikke til gamle mennesker over 30 år, heller ikke til  gamle blåøjede danskere over 30 år, for mange af dem, mener bare, hvad de andre mener, uden at vide hvorfor. Sådan er vi mennesker = nemlig flokdyr. Desuden har aviser og andre mediers ( fortielser bevirket ) at mange mennesker over 30 år, er forkert imformeret, og derfor ikke har mulighed for, at vurdere samfundets normale holdninger ud fra virkelighedens kendsgerninger. Næsten ingen over 30 år, kan finde på, at indrømme manglende viden om et bestemt emne. MADS = derfor er det næsten altid spild af din og din generations tid, at have en samtale om vigtige emner, med nogen over 30 år. Din generation må foretage jeres egne analyser af Danmarks sitivation, og af Europas sitivation, og om de ( 27 EU - Nationers national-lovgivninger ) måske bliver udskiftet med islams sharia-love inden, den = 1. oktober 2016 ???Hej  MADS  =  Nu er der noget at tænke over, noget der kan udbygges og forbedres. Noget der bør blive analyseret nærmere. Nye erfaringer, som du og din gruppe oplever, bør gennemgåes = på = det ugentlige møde. Er der noget, der kan organiseres bedre, så bør det gøres. Din største opgave bliver = at lytte = til gode råd fra gruppen, og få dem omsat til praktiske regelmæssige øvelser i gruppen.Hej  MADS  =  en anden opgave = om døds-straf.


Islams ideologi har cirka 1400 års historie bag sig, og denne militære ideologi, der begyndte forklædt som religion, har så vidt jeg er orienteret, fået indført sharialove i 57 lande. Det er sket gennem krige, men også gennem ( mange børnefødsler ) Disse 57 muslimske lande har haft en delegation siddende i FN siden 1969 = OIC = Organization of the Islamic Conference. Det jeg godt kunne tænke mig, at få at vide er = Hvor mange af disse lande har døds-straf i deres lovgivning. MADS = kan du starte en lille computer-gruppe, der kan finde svaret på disse spørgsmål ???

Hvor mange af = OIC - Landene = har døds-straf ???

MADS =
kan du oprette en lille gruppe på 3 personer, der starter en lille = 123hjemmeside = der hedder = DØDS-STRAF
= og lægge gruppens resultateter af denne forskning, ud på denne, jeres nye hjemme-side ??? Jeg vil lige lægge dette link ind her, så i kan blive bekræftiget i, at de 57 muslimske lande eksisterer.  =  www.durban2.dk Hej MADS  = TAK FOR NU 

Det var inspiration til dig, og den generation, der er født i 1990 = cirka. Jeg vender tilbage med flere opgaver, om en måneds tid eller to. Hej.Hej MADS = Det vi kæmper for er bevarelsen af Danmarks Grundlov.

Civil ulydighed? Ja, hvis stor folkelig opbakning findes, men ikke før.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE