DER ER NOGET GALT
DER ER NOGET GALT www.sagenskerne.dk


Præsenteret her 20. december 2010

DER ER NOGET GALT - MEN HVOR ???   www.Google.dk 

Ånden fra Glistrup lever

  • 20. december 2010 04:00
  • Af: Åse Clausen Bjerg

Avisannonce


Fremskridtspartiet, region midt   På banen igen.

Fremskridtspartiet er på banen igen  www.frp-z.dk 


MUSLIMER: Ingen skal være i tvivl om, at Glistrups ånd lever videre i Fremskridtspartiet, og det seneste terrorforsøg i Stockholm viser netop, at der igen er brug for en Glistrup. Og i mellemtiden har vi fået advarsler om, at terroren ligger lige om hjørnet i denne juletid.

Terror kan ske når som helst i Danmark, og mange har siden Glistrups død beklaget, at han ikke er mere, men det vil vi gøre noget ved.

Nu har man travlt med at forsøge at finde ud af, hvad årsagen mon kan være til det seneste terrorangreb, ligesom man har stillet samme spørgsmål ved alle andre terrorangreb, men terroristen sagde det jo i dette tilfælde selv: Han tolererede ikke angreb på islam, og angreb på islam er bl.a. krigen i Afghanistan.

Det kunne man til nød forstå, men angreb på islam er også Muhammed-tegningerne, og i dette tilfælde den svenske tegners tegning af Muhammed som en hund.

Han tolererede med andre ord ikke vores form for ytringsfrihed.

Han var "fornærmet". Derudover skal det tilføjes, at al islamisk terror har udgangspunkt i koranen, og terror ligger således implicit i islam, hvad enten man vil indrømme det eller ej.

Eksempelvis kan nævnes koranen vers 8,12: Jeg vil kaste rædsel i hjertet på de vantro? (Terror betyder rædsel).

I den kristne verden har vi altid kunnet gøre grin med både Gud, engle og paradiset, og det har selvfølgelig ikke behaget de kristne, som er religiøse, men selv hvis de blev fornærmede, så har de da aldrig grebet til terror endsige forsøgt at forsvare angrebet på kristne værdier med vold.

Det har ligget fjernt, og det viser noget om, at vores ytringsfrihed fungerede på bedste vis før indvandringen.

Hver eneste dag er der nogen, der bliver fornærmede over det ene eller det andet, og vi kan ikke begynde at lovgive mod fornærmelser, for så kunne vi få nok at bestille, men ikke desto mindre kan man blive straffet for at fornærme muhamedanerne.

Det er ganske uhørt i et retssamfund - det er en skændsel - at man tilsidesætter sandheden til fordel for fornærmelser, hvilket skete i forbindelse med dommen over Jesper Langballe.

Han erklærede sig skyldig i at fornærme, og det gjorde han nok klogt i, for selvfølgelig fornærmede han muhamedanerne, når de selv påstår det, for de bliver fornærmede af helt andre grunde end vi, og vi kan ikke vide, hvornår de bliver fornærmede, for det ligger uden for vore værdiers grænser.

Men set i retfærdighedens belysning er spørgsmålet ikke, om nogen bliver fornærmede, men om noget er sandt, og hvis man på den måde kan tilsidesætte sandheden, fordi den fornærmer nogen, så er vi sandelig langt ude og langt væk fra demokratiske principper.

Glistrup lod hånt om alle "fornærmelser", og det kostede ham fængsel indtil flere gange, og det værste er, at de, der dømmer i racismesager ikke har sat sig ind i koranen eller islams væsen, for så ville de nok reagere anderledes, men fordi de kritikløst tager muhamedanernes parti mod danskere, er vi også langt inde i landsforræderi.

Danskere mod danskere! Det er ynkeligt.

Fremskridtspartiet går i Glistrups fodspor.

Nogen skal fortælle sandheden, og det koster så, hvad det koster.

Det vigtigste er at oplyse den danske befolkning om, hvad de siger ja til, dersom de siger ja til integrationen og de åbne grænser.

Vi ved godt, at "sådan er de ikke alle", og det er temmelig anstrengende at skulle sige det hver gang, men vi ved også, at islams endemål er erobring og islamisering af hele verden, og det sker i praksis ved, at de føder sig til flertallet, og de vil komme i flertal alene på grund af deres fødselsrate, selvom vi standser indvandringen. Terroren er den mindste del.

Hvis vi vender blikket ud i verden, så vil vi opdage store angreb på kristne værdier, men det faktum, at muhamedanerne brænder kristne kirker ned - eller danske skoler, for den sags skyld - beflitter magteliten sig ikke med.

Det er sikkert ikke fornærmende. Men tegninger af profeten kan sætte hele den muhamedanske verden i brand.

Er det ikke snart på tide, at vi stopper den galimatias, der hedder indvandring og begynder at hjemsende dem, der ikke skal være her?

Indvandringen blev engang kaldt "kulturberigelse".

Den har vist sig at være "kulturforarmelse", og terrorbomben kan falde når som helst.

Print artikel

Kommenter denne artikel

Klik på "Kommenter denne artikel", og start en debat om denne artikel på DitCentrum.dk. De seneste kommentarer bliver også bragt her på siden.  Citat slat.DERFOR LEVER ÅNDEN FRA GLISTRUP - NOGLE HUSKER

Sådan blev advarslen af MOGENS GLISTRUP til Danmarks befolkning - om Muhammeds tilbederes  indvirkning på Danmarks befolknings demografiske udvikling i fremtidens Danmark =  modtaget af Danmarks Politiske og juridiske intellektuelle elite =

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...

Hvilken nysgerrighed har = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER ???Fremskridtspartiet, region midt

Mogens Glistrup
57 sek. - 27. okt 2007
Uploadet af Mustment

youtube.comPræsenteret her 18. oktober 2010

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]
DER ER NOGET GALT


13. oktober 2010 04:00 | Nordjyske.dk


Der er noget galt  www.Google.dkFra Hizb ut-Tahrirs pressemøde (fv) Emir Shamil, talsmand Chadi Freigeh, Ejaz Ahmed og Taji Mustapha fra  England.DER ER NOGET GALT


MUSLIMER: Umiddelbart efter, at Hizb ut-tahrir holdt sin årlige kongres, var der ikke så megen medieblæst, men nu kommer der mere og mere frem.

Man er begyndt at interessere sig for sagen, men der er ikke så megen forståelse for, at medlemmerne af Hizb ut-tahrir tager tråden op fra fortiden. De er flere gange blevet slået tilbage fra Europa, men nu sætter de alle sejl til. Nu skal det være, nu skal Europa indtages. Deres konference blev fulgt på nettet i flere muhamedanske lande, og det viser sig mere og mere, at Hizb ut-tahrir ikke er en lille flok galninge men et stort magtapparat med et stort kontaktnet, som vi har grund til at frygte. Men sådan tænker politikerne ikke. De ser med foragt på foreningen og vender den ryggen, men det er netop deres fejl. De lægger ikke mærke til, hvordan vi bliver overhalet indenom, og hvordan islam slår rødder i landet. Men spørgsmålet er, om ikke politikerne er klar over tingenes tilstand. De læser aviser som alle andre, og de kan ikke undgå at vide, hvad der foregår, især fordi vi er mange, der gør dem opmærksom på problemet.

Men politikerne er tavse og foretager sig intet. Situationen minder om situationen i tredverne, da den danske regering også satte kikkerten for det blinde øje trods utallige advarsler. I dag er man nogenlunde på det rene med, at nazisterne blev gelejdet ind i landet med den daværende regerings vidende og velvilje. Mon det er fortiden, der gentager sig?

Bliver fjenden, i dette tilfælde muhamedanerne, også gelejdet stille og roligt ind? Politiet kan ikke gøre noget mod kriminaliteten i Gellerup-parken iflg. Jyllands-Posten (6.10.), fordi det er racistisk. Indvandrerne i dette ghettoområde er nemlig pr. definition ikke kriminelle. Det er en politisk beslutning. Vi har spurgt justitsminister Lars Barfoed, om det kan have sin rigtighed, men han har ikke svaret endnu.

Der er noget, der tyder på, at vore danske politikere ikke har helt rent mel i posen. Der er noget, der stinker. Der er tilsyneladende gået råd i redeligheden.

HVAD SKER DER I DANMARK

SPRED BUDSKABET - NYT POLITISK PARTI I DANMARK

værn om danmark  = 
www.værnomdk.dk

                               

PARTIET DER ØNSKER DANMARK MELDT UD AF - EU.

Besøg evt.  www.værnomdk.dk   og se under Links.

INITIATIVTAGEREN TIL DET NYE PARTI.

Initiativ-tageren - Åse Clausen Bjerg - er født i Vamdrup 1944, student fra Haderslev Kathedralskole, cand mag. Københavns Universitet ( latin og religionshistorie ) Senere musikuddannet , privat konservatoriekurser, kurser i Ungarn og Irland og fungerer som  kor- og orkesterleder, og har skrevet manuskript til flere moderne danske operetter med klassisk-uddannede  komponister, opført egne værker med den danske tone og den danske folkeånd som grundlag.

De vælger-erklæringer som er godkendt af Folkeregistret - skal sendes til denne adresse. Hvad vil de næste generationer ???

VÆRN OM DANMARK
POSTBOX  647
5210  Odense  NV  TIL Orientering:   


Åse Clausen bjerg  har valgt at forlade  VÆRN OM DANMARK  til fordel for  Fremskridts-partiet.

Besøg eventuelt = www.KvinderForDanmark.dk
og se et Danmark under forandring.

KOMISKE ALI og CHRISTIANSBORGS POLITIKERE
HVAD ER FORSKELLEN  ???  HVAD SER DE ???
ER DANMARKS POLITIKERE -
EUs POLITISKE GIDSLER ???

http://www.berlingske.dk/danmark/hizb-ut-tahrir-ingen-skal-vaere-dansk-muslim
KOMISKE ALI - og - EU POLITIKERE - HVAD ER FORSKELLEN ???

Hvis disse muslimer ikke ønsker at respektere den måde, vi danskere har indrettet vores samfund på - hvordan ønsker de så - at indrette Danmark ???  Der er 57 muslimske lande - hvor disse muslimers ønske-samfund eksisterer. Hvad holder dem tilbage fra at rejse - til deres jordiske idealsamfund ??? 

Søndagshygge med Hizb-ut-Tahrir

Dato: d. 05.10.10, 14:05

Af: Troels Heeger og Søren Villemoes

I søndags inviterede salafisterne i Hizb-ut-Tahrir til konference i Bella Center. Det blev som forventet en alvorstung, kønsopdelt begivenhed med seriøse miner og gudfrygtig stemning. Men det var samtidig en organisatorisk magtdemonstration, hvor arrangørerne udviste nidkær og professionel omhu i tilrettelæggelsen og kontrol med selv den mindste detalje. Intet var overladt til tilfældighederne. Det blev en søndag tilbragt i selskab med en mærkelig afart af moderne kapitalismekritik, hvor et bekymrende møde mellem islam og de værste elementer fra d. 20. århundredes fallerede ideologier fandt sted.

Mens de danske medier og politikere de sidste år har udvist en dalende interesse for den radikale politiske organisation, ser den i mellemtiden ud til at have vokset sig større - i hvert fald finansielt. Som udefrakommende måtte man igen og igen spørge sig selv, hvordan i alverden en organisation, der efter sigende kun skulle have et par hundrede faste danske medlemmer, kan have råd til at leje Bella Center, åbne dørene til gratis entré og være i stand til at udføre så tjekket et program?

Da Hizb-ut-Tahrir sidst holdt deres årlige konference foregik det i de langt mere ydmyge lokaler i Nørrebrohallen. Men i år kunne de afholde møde det samme sted, hvor Anders Fogh Rasmussen i sin tid proklamerede EUs østudvidelse, og hvor klimatopmødet sidste år kunne samle samtlige af verdens indflydelsesrige ledere. Siden sidst må organisationen have formået at fundraise midler, som de fleste danske foreninger ville misunde. Alene det store auditorium, hvor oplæggene foregik, koster knap 60.000 kroner eksklusiv moms for en enkelt dags leje. Dertil kommer tryk af et omfattende oplag af en række gratis udgivelser på dansk, engelsk og arabisk, der vedrører en lang række emner, der optager salafisterne i disse dage (herunder klimaforandringerne, der er et nyt vindertema for islamister verden over). Alle trykt i lækre formater med fejlfri tegnsætning og pænt layout. Det har ikke været billigt.

Under oplæggene i det store auditorium måtte man igen imponeres af den ekstremt veltilrettelagte planlægning og udførsel, der prægede begivenheden. Gemt lidt væk til venstre i salen havde man(d) placeret kvinderne – de fleste iklædt tørklæde (uanset alder) og en enkelt eller to i burka. I midten og til højre i salen sad alle mændene, og de to områder var sirligt adskilt af markante plastikbånd, så ingen kunne være i tvivl om, hvor de skulle befinde sig. Lobbyen var domineret af mænd, og kvinderne blev dirigeret langs en tilrettelagt sti udenom dem. Kvindetoilettet bag foyeren var lukket, så kønnene ikke kunne mødes på vej til og fra toilettet. Hele dette system blev opretholdt af et mindre korps af frivillige medlemmer af organisationen, der alle var nydelige, velklædte, og vidste præcis, hvor de skulle være.

De mange oplæg i salen blev vist på storskærm bag oplægsholderne, og de var tilmed tekstede og oversat til engelsk, så alle kunne følge med. Timingen på teksterne var igen minutiøst udført, så de fulgte talestrømmen på sekundet. Mellem oplæggene var der desuden små velproducerede indslag om muslimers rolle i vesten. Igen kunne man ikke undgå at blive imponeret over det professionelle niveau, der lå for dagen. De korte indslag var veludførte med flot grafik, god lyd og et solidt klippearbejde. I salen var der rundt omkring placeret medlemmer, der fik resten af salen til at skråle ’Allahu akbar’ på nøje udvalgte tidspunkter for at få den maksimale populistiske effekt ud af de enkelte taler.

Det var med andre ord et rendyrket eksempel på reaktionær og selektiv modernisme. Sjældent er så konservative værdier blevet præsenteret så moderne og professionelt. Hvert ord, der blev ytret fra talerstolen, var nøje gennemtænkt og tilpasset, så det fremstod tilpas intetsigende for den kritiske lytter, og samtidig tilpas tiltalende for den mindre kritiske lytter (muslim eller ikke-muslim).

Man havde forberedt kommunikationen til det sidste. Det gennemgående tema var, at muslimer i Vesten er under pres fra islamofobiske politikere, der bomber Afghanistan, mens de bevidst søger at assimilere muslimer til vestlige værdier i Europa og dermed vende islam ryggen. Hizb-ut-Tahrirs budskab var enkelt: Hverken isolation eller assimilation er vejen frem. Svaret var derimod ‘en tredje vej’ (deres ord), hvor muslimer tør være stolte af deres islamiske identitet og sprede islams budskab i Europa, så man på sigt kan få de europæiske magthavere til at skifte kurs. Islams fjender er ikke ”Hr. Hansen eller Fru Jensen”, som det blev formuleret, men derimod kapitalismen. Det var en vigtig pointe for dem at understrege. Muslimer bør vise, at der er et alternativ til den imperialistiske kapitalisme, der som bekendt fører til dekadence, moralsk forfald, depression og åndeligt fordærv. Dette alternativ er naturligvis det internationale kalifat og den islamiske nation.

Der var en meget tydelig og udbredt imødekommenhed over for konvertitter, og et interessant indslag med en dansk konvertit blev vist. Han fortalte lidenskabeligt om sin konversion og vedvarende frustration over sløve og ignorante muslimske trosfæller, der ikke tog deres religion tilpas seriøst. Konvertitten blev derefter med klapsalver hyldet for sin dedikation og blev af den efterfølgende oplægsholder, Jaweed Yusuf, fremhævet som en bedre muslim end de fleste, der har arvet religionen fra forældrene. Hizb-ut-Tahrir er helt klart langt mere moderne og individorienterede end traditionelle islamiske institutioner, og det er åbenlyst, hvorfor så mange konvertitter finder organisationen tiltrækkende. Her bliver man tydeligvis ikke vurderet ud fra hverken etnicitet eller tilhørsforhold til den ene eller anden klan. Det eneste, der betyder noget her, er ens dedikation til islam, og ens foragt for ‘vestlige værdier’. Der var da også en hel del danske konvertitter at finde i Bella Centeret i søndags.

En anden gruppe, der også gjorde sig bemærket, var de unge. Hizb-ut-Tahrir er muligvis ikke en stor organisation i Danmark, men der var tydeligvis mange helt unge københavner-drenge, der valgte at tage med vennerne ud i Bella Centeret i søndags for at høre nærmere om det kommende kalifats mange velsignelser. Der var en klar overrepræsentation af unge drenge i 15 til 22 års-alderen – langt de fleste iklædt det tøj, som man finder dem med på gadehjørnerne på Nørrebro. Et lille mindretal var iført de mere eksplicit religiøse klæder.

Samtlige taler havde samme budskab i forskellige varianter. Man var kritisk overfor enhver national identitet, enhver form for assmilation, alle ‘vestlige’ værdier, imperialisme, kapitalisme, politikere generelt, det repræsentative demokrati i særdeleshed og naturligvis krigen i Afghanistan. På sin hvis kunne det lige så godt have været en konference i Folkets Hus afholdt af en eller anden obskur anti-globaliseringsbevægelse på den yderste venstrefløj, hvis altså det ikke lige var for de konstante referencer til Koranen og profeten Muhammed - for ikke at nævne den konsekvente kønsadskillelse. Organisationens syn på jøder, homoseksuelle, dissidenter, apostater, utro kvinder osv. blev naturligvis ikke nævnt.

Konferencen i søndags rejste flere spørgsmål, end den besvarede. Der var ingen fra organisationen, der veg blot en millimeter fra det aftalte program, og organisationen virkede, på trods af sit forsøg på dialog og åbne døre, nøjagtig lige så hermetisk lukket, som den er berygtet for. Og det er der måske en god grund til hemmelighedskræmmeriet, som er nødvendigt for at fremstå særpræget og unik i den syndflod, der er ‘Vestens’ kulturelle og politiske tilbud.

For Hizb-ut-Tahrir er i virkeligheden langt mere ‘vestlig’, end organisationen har lyst til at indrømme. Formen, udførelsen, deres argumenter, diskursen og det meste af det politiske indhold er altsammen billigt genbrugsmateriale fra 1970ernes modkulturelle bevægelser, iblandet tankegods fra datidens andre store totalitære ideologier. Den forståelse af islam, som de tilstræber, er ikke en eller anden urgammel bevægelse, men en moderne, individorienteret stræben efter et umuligt Utopia (kalifatet), iblandet nogle løse tanker om et muslimsk ‘herre-folk’, der skal lede kloden. Det er ikke en organisation, der knytter sig op af de traditionelle islamiske autoriteter, men derimod en mærkelig mutation af et ungdomsoprør, hvor en kompromisløs identitet er den vigtigste parameter for etableringen af autoritet.   Citat slut  http://lokalavisen.dk/slaaet-ned-og-beroevet-paa-aaben-gade/20101004/artikler/101009761/1052

 
Lokalavisen.dk
 
Slået ned og berøvet på åben gade

En 19-årig overfaldet af to mænd

Jakob Fälling

"Kan du hjælpe med noget?" Sådan lød opfordringen fra en bil, der kom kørende ad Ulkær i Rødovre. Da en 19-årig dreng gik nærmere, fik han en knytnæve i ansigtet og blev skubbet omkuld.

Bagefter rodede gerningsmanden den 19-åriges lommer igennem og tog 300 kr., oplyser Københavns Vestegns Politi. Politiet vil gerne høre fra vidner til det voldsomme overfald, der skete fredag 1. oktober kl. 11.33.

Gerningsmændene beskrives som:
A. Mand, 20-30 år, ca. 180 cm høj, almindelig af bygning, mørk i huden, sort skæg på hage og overlæbe. Iført hvid T-shirt, mørk hættetrøje med guldskrift og grønne armybukser.

B. Mand, mørk jakke og sort langt slikhår.

Henvendelse til politiet på telefon 72 58 74 26 eller 43 86 14 48.

Publiceret: 04. Oktober 2010 12:04   Citat slut 
Lokalavisen.dk
 
Falske postbude amok med golfkølle og knojern
 
To mænd foldede sig ud som tæskehold - politiet er stadig på jagt efter den ene

Peter Eilertsen

"Det er posten."
Den bemærkning blev starten på en voldssag, hvor Sydøstjyllands politi stadig jagter den ene gerningsmand. Med brugen af den falske identitet lykkedes det to mænd at skaffe sig adgang til en opgang i Skanderborg Bakker. Sekunder senere sparkede de døren ind til en lejlighed og overfaldt derefter lejlighedens 33-årige beboer.

I følge politirapporten fik den 33-årige talrige blå mærker efter slag med knojern og en golfkølle, men han var ikke mere medtaget, end at han selv kunne tage på skadestuen.
Politiet har fået fat i den ene af de to, en 21-årig mand fra Viby, og han er foreløbig varetægtsfængslet i 27 dage.

Årsagen til den robuste optræden er ikke klarlagt. Politiet arbejder blandt andet ud fra en antagelse om, at overfaldet kan skyldes jalousi.
 
Publiceret: 04. Oktober 2010 00:12   Citat slut.

Støt ytringsfriheden - skriv under her =

http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under 
Jyllands-Posten
 
Jungleloven råder i flere ghettoer

Af  ORLA BORG|CARSTEN ELLEGAARD

Offentliggjort 03.10.10  kl. 07:00 
 
Politiet advarer om, at dansk lov er på vej ud af flere ghettoer, der er ved at få deres egne love.

Politiet i flere ghettoområder advarer om, at jungleloven om den stærkes ret er ved at skubbe dansk lov ud af områderne. I stadig flere tilfælde ser politiet, at det er dem med flest muskler eller flest penge, der vinder i konflikter om vold, røverier og tyverier – uden om dansk lov og ret.

Eksempelvis truede en gruppe unge indvandrere i august i år en kvinde med kniv til at udlevere omkring 40.000 kr. i boligområdet Gellerup i Århus. Kvinden meldte røveriet til politiet, og derved stod de unge mænd til at kunne få en fængselsstraf på op til seks år ved en dansk domstol.

Men gennem familiemedlemmer lagde gerningsmændene pres på kvinden, så hun trak sagen tilbage, mod at hun fik pengene igen.

Et parallelt retssystem
Den omgåelse af dansk ret medfører, at gerningsmændene slipper for en røveridom. Samtidig skal de have en erstatning på 20.000 kr. fra den danske stat for uberettiget varetægtsfængsling.

Lederen af nærpolitiet i Gellerup, politikommissær Jens Espensen, siger:
»Vi ser i stigende grad et parallelt retssystem, der kører helt uden om danske love og regler. Tingene bliver afgjort af, hvilke familier der er stærkest, og hvem der har flest penge, samt ved trusler og afpresning. Hvis det får lov at fortsætte, får de unge mennesker i disse områder aldrig lært at acceptere og respektere retssystemet i Danmark,« siger Jens Espensen.

Tilfældene med den stærkes ret i ghettoområder tager konstant nye former, konstaterer politiet.

I Køge har politiet flere eksempler på, at unge kriminelle går ind og besætter lejligheden hos syge, ældre eller andre svagelig beboere, som trues til ikke at kalde på hjælp.  Citat slutHVEM BESTEMMER I DANMARK - EU eller DANMARK ???
Kronik: Gør plads til islam i Europa 
Ekstra Bladet
 
Sigøjnere stjal for 100.000 kr. fra gammel dame
 
Tre mænd, der er særdeles kendte af politiet, sigtes for tricktyveri, efter de angiveligt stjal for 100.000 kroner guldringe fra en gammel dame i Valby

21:50 - 02. okt. 2010 | David Andersen

Politiet kan takke et vågent vidne for, at fælden lørdag eftermiddag klappede over tre tricktyve, der huserede i en opgang på Vibeholmen i Valby i København.

Vidnet slog alarm, da han så 3-4 mænd luske rundt i opgangen, og han var overbevist, at de havde tricktyveri eller hjemmerøveri til sinds.

Han skulle vise sig at have ret.

Fandt guldringe under parkeret bil
Da politiet ankom til adressen kort tid efter, flygtede mændene ned ad gaden, men det lykkedes ordensmagten at fange tre af dem.

Det var uvist, om de overhovedet havde haft held til at stjæle noget, indtil politiet fandt tolv guldringe, som mændene tilsyneladende havde kastet ind under en parkeret bil under flugten.
Derefter bankede politiet på hos opgangens beboere, og fandt offeret i form af en gammel dame, som bor på første sal i opgangen. Hun fortalte, at en mand havde banket på og bedt om at låne en kuglepen, men kvinden havde bedt ham om at skrubbe af. Hun mente derfor ikke at mangle noget.

Notoriske tyveknægte
Men da politiet bad hende tjekke sit smykkeskrin, kunne hun chokeret konstatere, at der manglede guldringe til en værdi af omkring 100.000 kroner.

De tre mænd, som er i politiets varetægt, vil søndag blive fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for tricktyveri.

Mændene, som er hhv. 36, 36 og 19 år gamle, er ifølge politiet medlemmer af en særdeles kendt sigøjnerfamilie, som holder til på Nørrebro i København.

Familien er notoriske tyveknægte, og en lang række af familiens medlemmer er dømt for tricktyveri og deslignende - nogle af familiemedlemmerne tilbringer mere tid i spjældet end i friheden.    Citat slut.ÅBNE GRÆNSER EN FORDEL - MEN FOR HVEM ??? 
Jyllands-Posten
 
Ultimativt knæfald for islam

Poul Erik Andersen, journalist, Dronningensgade 32, Odense C

Offentliggjort 02.10.10  kl. 03:01 

Så fik vi det ultimative knæfald for islamismen.

En dansk udenrigsminister indkalder 17 ambassadører fra muslimske lande i håb om at undgå ballade med islam, fordi et dansk forlag har den frækhed at udgive en bog om noget så provokerende som ytringsfrihed, og fordi en dansk avis for fem år siden ligeledes havde den frækhed at bringe nogle tegninger af en mand, der døde for små 1.400 år siden.

Med sin indkaldelse af de 17 muslimske ambassadører har udenrigsminister Lene Espersen sendt et klart signal til den muslimske verden om, at både dansk udenrigspolitik og dansk kulturpolitik nu er underlagt terrortrusler fra den islamiske verden.

For det er jo i realiteten det, der her er tale om. Ifølge JP begrunder hun hasteindkaldelsen af ambassadørerne med, at hun har modtaget to breve fra sin jordanske kollega og fra OIC, altså sammenslutningen af de 56 muslimske lande, der i FN under Durban-konferencerne gør deres yderste for at knægte den vestlige ytringsfrihed og underkaste den islamiske dogmer.

Lene Espersen betegner disse henvendelser som tegn på, ”at kritikken er ved at blusse op igen”. Altså en terrorgentagelse af Muhammed-krisen, der som bekendt ikke var en spontant opstået folkeprotest, men fra først til sidst styret af regeringer og mullaher.

Der var ingen af de muslimske SA-bøller, der blev sendt på gaden i Mellemøsten, der havde haft mulighed for at se så meget som skyggen af en Muhammed-tegning.

Danske varer blev fjernet
Det samme gjaldt boykotten af Arlas produkter. Forbrugerne havde ikke mulighed for at boykotte noget som helst af den enkle grund, at varerne efter regeringsdiktater simpelthen blev fjernet fra hylderne. Og da de kom tilbage, røg Arla lynhurtigt op på sin normale omsætning.

De henvendelser, Lene Espersen har modtaget, er således fra afsendernes side helt oplagt ikke begrundet med frygten for spontane folkelige optøjer og en ny boykotsituation, men tværtimod med truslen om at »vi skaber dem«.

Der er helt klart tale om et forsøg på intimidering, og Lene Espersen hoppede som en forskræmt kanin i med begge ben. Ydmygede sig og indkaldte 17 muslimske ambassadører for at sikre sig deres overbærenhed med, at den danske lovgivning om ytringsfrihed ikke er underkastet islamiske dogmer.

Så dybt er vi altså sunket, at vi nu underkaster os krav om, at vi skal forklare os, når vi foretager os noget, der er i strid med islam.     Citat slut 
Jyllands-Posten
 
Røvere truede med køkkenkniv

Af  SOFIE BAK THORUP

Offentliggjort 30.09.10  kl. 21:26 
 
To mænd truede sig torsdag aften til et ukendt beløb på Q8 i Beder. Vidner efterlyses.

Klokken 20.22 torsdag aften fik politiet en anmeldelse om røveri på en Q8 tankstation på Kirkebakken i Beder.

To unge mænd truede blandt andet med en køkkenkniv, de havde medbragt.

De unge mænd fik udleveret et ukendt pengebeløb af ekspedienten. Efterfølgende stak de af i vestlige retning fra tankstationen, og her mistede politiet sporet af dem.

Sort tøj og pelskrave
Ifølge vagtchefen ved Østjyllands Politi kom ingen til skade under røveriet, selvom optrinnet med kniven var voldsomt.

Røverne beskrives begge som mørke i huden, omkring 20 år gamle med kort sort hår og sort tøj.

Den ene havde en pelskrave på sin sorte jakkehætte.

Henvendelser i sagen kan rettes til Østjyllands Politi på 114.

Citat slutKære hjemmefødning - kan du tænke globalt  ???

Act! for America - HomeHvad er  =  Sharia finans = jihad

http://www.google.dk/
Vi kan, hvis bare vi står sammen imod korruptionen.

Stop islamiseringen af Europa!!!!!!!!   http://www.siad.dk/
 

KORANENS  INDHOLD ( SURAER ) FINDES  HER

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 [1]Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under


Hvilke tanker sætter det igang hos dig ???


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 [1] Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne  Citat slut.

http://www.stoetytringsfriheden.dk/index.php/skriv-under

Hvilke tanker sætter det igang hos dig ???ER DU MELLEM = 15 ÅR og 21 ÅR =  HVAD ER DIN VURDERING ???

Er det din vurdering - at denne ( plan 1975 )  er ved at blive ført ud i livet her i 2010 ???  Er du ligeglad - eller vil du gøre et eller andet - for at ændre denne udvikling. Hvis du vil ændre noget - så kan du eventuelt printe vælger-erklæringer ud - fra det nye Politiske partis internetside - og hjælpe med - at samle de 20.000 underskrifter ind - der skal til - for at det nye parti kan stille op til Folketinget. Det nye Politiske parti hedder = VÆRN OM DANMARK = så = spred budskabet  =

 MVH. Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

værn om danmark  = 
www.værnomdk.dk

                               

PARTIET DER ØNSKER DANMARK MELDT UD AF - EU.

Act! for America - Home

Hvem oversætter bogen til dansk ???

Sharia finans = jihadET - EU - UDEN NATIONALGRÆNSER

 ER DET DEN MULTI - KULTURELLE DRØM  ???KÆMPER DISSE PARTIER FOR  -  EUs OVERHERREDØMME ???

www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance


Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???
Dette var så opfordringen fra - EU - til Europas befolkninger.

Disse gamle politiske partier går alle ind for et stærkt samarbejdende EU. Derfor ønsker disse partier ikke en debat om - at EU er udviddet til et ( Eurabia ) i en underskrevet aftale med = ( muslimske religiøse ledere ) den aftale, der blev underskrevet i Frankrig, den 13. juli 2008. 

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php Da jeg er født i 1945 - så er det ikke min fremtid - som det drejer sig om - men - JERES FREMTID - det her drejer sig om  - JER - der her i 2010 - der er - UNDER 21 ÅR. Hvad vil i gøre ???  Vil i gøre noget ???VÆRN OM DANMARK = ØNSKER DANMARK UD AF EU.

værn om danmark  =  www.værnomdk.dk

                               


Besøg  http://www.værnomdk.dk/  og læs partiprogrammet.

VÆRN OM DANMARK = ØNSKER DANMARKS GRÆNSER TILBAGE.DET KÆMPER PARTIET -
VÆRN OM DANMARK = FOR

AT BEVARE DANMARKS GRUNDLOV        = Det kæmper vi for.
AT BEVARE DANMARKS DEMOKRATI       
= Det kæmper vi for.   
AT BEVARE DANMARKS YTRINGSFRIHED
= Det kæmper vi for
AT MELDE DANMARK UD AF - EU -         = Det kæmper vi for     TIL = UNGE UNDER 21 ÅR = HELD og LYKKE = MED JERES FREMTID.Køb "Nationernes nødvendighed"
 

Bestil "Nationernes nødvendighed" her.


.
Kan danskerne vækkes  - af tornerosesøvnen ???Act! for America - Home

Hvem oversætter bogen til dansk???

Sharia finans = jihadUSA viser kampvilje - Hvad gør vi Danskere  ???Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

Besøg evt også - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU OPLYS DIG SELV = PÅ DISSE LINKS =

www.islam-info.dk    Koranen    artikeldatabase.

et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg eventuelt disse  overskrifter =

KVINDER
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
APOSTAT
APOSTASI

Det er tilladt for vælgerne at skifte politisk parti = hvis de bliver klogere.  Hvis ( mere viden ) ikke påvirker ens beslutninger = er der så ikke mere = at tænke over i dit liv.  
???

KORANEN ER UDGANGSPUNKT FOR ALLE MUSLIMER
også for rige muslimer  = 
Sharia finans = jihadET SPØRGSMÅL TIL DANMARKS UNGE = UNDER 21 ÅR

Udgangspunkt for en special-opgave - for intellektuelle studerende - og for den del af Danmarks ungdom = der her i 2010 - der er = UNDER 21 ÅR. Kan i nå at klare opgaven inden den ( 1. oktober 2016 ) ???

Udgangspunktet er anden verdenskrig - som sluttede i maj 1945 her i Europa. De tabende i denne krig var Hitlers Nazister og hans muslimske allierede.Vi forstiller os i dette ( krigs-spil ) du her skal sammensætte - at tidligere Nazister og nogle = religiøse muslimske ledere, fra islams præsteskab mødes kort efter nederlaget i 1945 - hvor de bliver enige om - at de vil tage hævn - ved hjælp af krigslist.

De loyale Nazister havde den holdning - at mange Kristne Tyskere havde været feje - og havde forrådt Hitler - fordi de mente - at kristendommen  var en svag religion. Nu slog tidligere Nazister og Muslimske religiøse ledere sig sammen - for at hævne sig over nederlaget i 1945.

HER ER SÅ OPGAVEN = FOR DETTE KRIGS-SPIL

Hvordan vil i sammensætte en = erobrings-strategi = således at nazisterne får udryddet alle kristne i Europa - samtidig med - at de muslimske religiøse ledere og de tidligere nazister erobrer - Europa ved hjælp af krigslist ???

ER DET OVERHOVEDET MULIGT ???

Er det overhovedet muligt - at sammensætte et sådant spil - hvor de kristne i Europa udryddes - og Europa erobres ved hjælp af krigs-list ???

KAN UNGE DANSKERE = UNDER 21 ÅR = LØSE DENNE OPGAVE -OG KONSTRUERE ET SÅDANT KRIGS-SPIL =
INDEN  DEN ( 1. oktober 2016 ) ???Set fra højre

Skrevet af Morten Uhrskov Jensen

EU-kommissionens afkristningsprojekt

Dato: d. 18.12.10, 21:56
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

Djævelen ligger som bekendt i detaljen, og EU-kommissionens “svipser”, som en talsmand for kommissionen kalder det efter afsløringen, klinger hult.

Og hvad går det så ud på? Jo, man (EU-kommissionen) beslutter sig for på skatteydernes regning at lade mere end tre millioner eksemplarer af en kalender til brug for unge i gymnasiealderen trykke. Bl.a. muslimske, hinduistiske og jødiske helligdage er nævnt, mens man leder forgæves efter den kristne påske og jul, ja efter nogen som helst henvisninger til kristendommen.

Selvhad og storhedsvanvid

EU-kommissionen er en af Europas allertungeste eliter, men såmænd kunne der have været tale om næsten en hvilken som helst af de døde sjæle, der har bestemt sig for at kaste Europa ud i kaos.

Disse eliter nærer et kolossalt had til egen kultur, som bør fjernes, hvilket sker mest effektivt gennem masseindvandring fra den tredje verden. Men et ganske probat middel er naturligvis også at forsøge at viske kristendommen væk. Eliterne hader altså sig selv, skulle man umiddelbart mene, men det er selvfølgelig ikke tilfældet.

Eliterne hader derimod europæerne, de mennesker, der må lægge krop og sjæl til eksperimentet. Når boet engang skal gøres op, vil det utvivlsomt være interessant, hvis man kunne få psykologer og psykiatere til at give nogle bud på, hvorfor disse mennesker kunne komme så langt ud. Men det får vente.

Modsvarende deres had til almindelige mennesker elsker eliterne sig selv meget højt. De er overbeviste om, at de uden skyggen af folkeligt mandat har ligefrem pligt til at modellere Europa og europæerne om til noget helt, helt andet, end det og de er.

Den slags er da bestemt blevet forsøgt før i kontinentets historie. Dengang var det nazismen og kommunismen. I dag er det EU. Ikke med den hårde totalitarisme, men med den bløde.

Målet er dog mindst lige så ulækkert som tidligere.
MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK
som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

 - se evt. video med Morten Uhrskov   www.nomos-dk.dk

Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


KULTUR = er et FOLKS daglige vaner. Læs evt. om danskernes kultur under overskriften = kultur-baggrund = lige under de 20 spørgsmål.

Her vises islams globale babybombes udbredelse.

Besøg evt. http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYUHVAD ER EN MOSKE  ???  ET MILITÆRT HOVEDKVARTER MÅSKE ???

Et Politisk magtcentrum
Et Kulturelt magtcentrum
Et Juridisk magtcentrum
Et Militært magtcentrum
Et økonomisk magtcentrum
Et religiøst magtcentrum

Ønsker islams præsteskab - at svække Vesten inden for disse her nævnte områder ??? Hvad er din vurdering ???KAN POLITIKERES UVIDENHED - TILGIVES ???

KRISTEN - FORFØLGELSER I VERDEN
er samlet og redigeret af
NIELS ERIK SØNDERGAARD
udgivet af forskningsforlaget RAFAEL 
ISBN 978-87-91107-28-3

Da islam breder sig over hele jordkloden,så er det relevant at vide,hvilke handlinger islam udøver rundt om på jordkloden,for dem der søger sandheden om islam. Er der et globalt mønster
???

Læs  evt - TALLENES TALE - på - http://www.pokerpartiet.dk/

og læs hvad mange pokerspillere ved.VURDERING AF EN KENDER  =

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

http://www.kvinderfordanmark.dk/


Nu kan de døde ikke jo ikke anklages efter paragraf 266b.
Ville det være sket i Danmark hvis = Winston Churchil = var kommet med disse udtalelser i Dagens Danmark her i 2010 ???

             

WINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slut

ER VI DANSKERE ALLEREDE ET TILINTEGJORT FOLK ???

Hvem kan vurdere det = Er denne kronik dødsdommen ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa  

Hvilke danske partier giver deres politiske opbakning til denne indvandring af Muhammeds tilbedere ???

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance


ER DISSE POLITISKE PARTIER TILHÆNGERE AF INDVANDRINGEN ???Hvordan vurderer = UNGE KVINDELIGE JOURNALISTER = sitivationen ???KAN = ET DELT FOLK = STÅ SAMMEN OM =
AT MELDE DANMARK UD AF = EU ???
HVORNÅR ER DET FOR SENT AT KÆMPE IMOD =
BABY-BOMBEN ???DET ER IRRITERENDE - AT VÆRE MED TIL - AT FINANCERE SIT EGET FOLKS UDSLETTELSE OVER SKATTEBILLETTEN.

Der er mange, der ikke har fattet det endnu - men det finder de nok ud af hen ad vejen = sandsynligvis enkeltvis ???OM KOSOVO = ENGANG EN DEL AF = SERBIEN

I 1945 var under 11. procent af befolkningen i Kosovo muslimer. Her i 2011 er antallet af muslimer i Kosovo cirka 90 procent af befolkningen.

KAN EN SÅDAN UDVIKLING KALDES =
GØGEUNGE-EFFEKTEN ???Fremskridtspartiet, region midt   På banen igen.

Partiet der vil melde DANMARK ud af = EU
Har Fremskridtspartiet en Politisk Plan - hvis det sker ???Hvordan vil paragraf 266b blive administreret - når muslimerne får demokratisk flertal på Christiansborg ???  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/ 

hør evt  om racismeparagraf  266b  ( i arkiv august ) og
ANKLAGEN - sagen mod Jesper Langballe.UNDER 21 ÅR - BØR DU VIDE - DET DREJER SIG OM DIN FREMTID

Hvis du er for ung endnu til - at overskue den Politiske udvikling - der skal danne rammen om din fremtid - så har du muligheden for at = OPLYSE DIG SELV = frem til den ( 1. oktober 2016 ) hvor der træffes afgørende beslutninger - hvis DANMARK ikke er meldt ud af = EU = inden den Dato. I kan mødes i små grupper foran Computeren - en gang om ugen - når i analyserer jeres fremtidmuligheder på disse Links.  OPLYS DIG SELV = PÅ DISSE LINKS =

www.kulturpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/

www.Google.dk    www.Sappho.dk

Husk - Dansk Kultur = er det danske Folks = daglige vaner.
Lad os mindes vores kristne kultur-baggrund =

DANMARK  -  VAR ENGANG EN KRISTEN NATIONALSTAT

                       

OG I 1945 MED SINE EGNE NATIONALGRÆNSER.KRISTENDOMMEN = se ( DE TI BUD )
TILLADER SANDHEDEN OG RATIONEL TÆNKNING
uden den kristne tros sekulære kontrol.  

ISLAM = TILLADER LØGNEN  = se Taqiya =
og kræver i visse tilfælde at = Taqiya anvendes.
Formål - at sætte intern splid i lande der skal erobres.

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.


http://www.youtube.com/watch?v=3OOYvAzboUchttp://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 - udkom 2008HVOR UDBREDT ER ISLAM - PÅ JORDKLODEN ???
FÅ ET GLOBALT OVERBLIK PÅ DETTE LINK.

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU Hvor ligger = Guds eget land ???Ham Muhammed døde ifølge islamforskere i år 632 -
og han er tilsyneladende stadig vred.
Hans troende tilhængere frygter ham stadig
fordi de holder øje med hinanden.
Noget tyder på at - tilgivelsen -ikke findes i Koranen.KENDER EN MUSLISK - CHERIF - SVARET PÅ DENNE ANTAGELSE ???Beskyt vores samfund effektivt

De uintegrerbare indvandrere har boret sig dybt ind i vores samfund med et stadigt stigende antal krav om særbehandling og fritagelse for kritik, skriver Cherif El-Ayouty, der selv er indvandrer og muslim. Han efterlyser en bedre beskyttelse af vores samfund.  Læs og kommenter hans klumme


CHERIFFEN STILLER OP FOR DE KONSERVATIVE

Besøg eventuelt Cheriffens egen hjemmeside på dette Link

cheriffen.dk/       Findes - TILGIVELSEN - i koranen  ???
Findes -
DE 10 BUD - i koranen ???

http://www.fatherzakaria.net/ 
Jyllands-Posten
 
Butiksvinduer klistret til med Muhammed-tegninger

Af  THOMAS ANDREW

Offentliggjort 30.12.10  kl. 16:54 
 
Midt- og Vestjyllands Politi betragter sagen som en aktion til støtte for ytringsfriheden.

Torsdag morgen var adskillige butiksvinduer i den midtjyske by Videbæk klistret til med Kurt Westergaards Muhammed-tegning.

Hernings Folkeblad kontaktede endda politiet, fordi redaktionens vinduer i byen var klistret til med tegningerne.

En aktion for ytringsfriheden
En patrulje blev sendt til stedet og kunne konstatere, at tegningerne var hængt op på et større antal forretningsvinduer i hele byen.

Politiet oplyser nu i en pressemeddelelse, at det betragter sagen ”som en aktion for ytringsfriheden, og at det formentlig er sket som reaktion på PET’s anholdelser i København i går.”
Sammen med tegningerne hang nemlig følgende erklæring:
"Det må aldrig blive frygten for religiøse galninge, der skal bestemme, hvad vi skal sige, skrive eller tegne."

Onsdag afslørede PET et planlagt attentat imod Jyllands-Posten og Politikens Hus i København - sandsynligvis en straffeaktion på grund af Muhammed-sagen.

Frygtede modreaktion
Sagen om de ophængte tegninger var med på morgenmødet på politigården i Ringkøbing og blev derefter givet videre til ledelsen af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro, fordi der var frygt for en eventuel ”modreaktion”.

Politiet oplyser nu, at de pt. ikke har flere oplysninger i sagen    Citat slut

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE