Old World Order

www.Medie1.dk

 

Præsenteret her 4. februar 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Økonomiske Konger og Militær-strategi

 Ny Viden  =  Nye Teorier


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 www.Sagenskerne.dk   www.TavshedensTyranni.dk   www.Vilde-Teorier.dk 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 


Militær-strategi _ Økonomisk Vurderet

Ny viden - giver nye teorier - lyt her engang

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 www.OpenDoors.org

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 

Hvad var med til at udslette den ( Kristne civilisation ) i Nordafrika ???

Det var fordi økonomien brød sammen - tilfældigt eller planlagt  ???

Angrebene på mange kristne skibe i Middelhavet og angrebene på mange handels-karavaner på land - fik økonomien til at bryde sammen.

 Varernes frie bevægelighed - var sat ud af Kraft.

 


 

 Koranens Sande budskab - er efter - Dr. Bill Warners - foredrag -

ren ondskab.

Er det nu også rigtigt  ???  Hvad siger Islam selv  ???

 

Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

se evt. - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde 

 Jihad som kolonisering af nyt land

Når man har gennem-gået disse ( sharia-love ) er det min vurdering - at Koranens budskab til muslimer - det er ren ondskab. Hvad er din personlige vurdering  ???

 

 "det folk der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 

 Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 www.Medie1.dk

www.aaseclausenbjerg.dk,    clausenbjerg@gmail.com

http://www.RadioDua.dk   

Når man er således oplyst - hvad gør man så - hvis man gerne vil gøre noget  ???

Mit råd er dette

Inden du gør noget - bør du oplyse dig selv lidt mere - så du ved hvad du gør - og hvorfor du gør det. Derfor er mit råd dette

 

www.Oplys-dig-selv.dk  ved at spille ( Analyse-spillet )

 Spillereglerne findes på dette Link  =  www.Sabbat-Kristne.dk

med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen = Saxo-Poul

 


 Noget kunne tyde på = at det var - militært planlagt = at ødelægge de Kristnes økonomi indefra i Nordafrika.

Som = Søren Hviid Pedersen = har udtrykt det = så er historien dynamisk. Det betyder at historien bevæger sig.

Den 4. februar 2014 - lyder mit teoretiske spørgsmål således

Hvem er de = Økonomiske Konger = her i 2014  ???

 


Jeg kan godt forestille mig - at denne teori med - at overvinde  en mægtig fjende - ved at erobre styringen af en national-stats økonomi indefra - den er blevet finpudset - gennem både en en teoretisk og praktisk udviklings-forskning og en udviklings-proces af økonomiske teorier. Disse personer - kan vi kalde for

Økonomiske Konger

Hvad har motiveret disse  Økonomiske Konger  til at udvikle deres teorier ???  Det må være spørgsmål - som kommende forskere må forsøge at finde svarene på.

Som ( Evangelisk Luthersk Kristen ) så kan jeg ikke lade være med - at mistænke ( Satan selv ) for at have en finger med i denne udvikling.

Satan vil have udskiftet ( Old World Order) med ( New World Order)

Jeg har forsøgt at analysere - hvad der har Motiveret ( Karl Marx ) Kommunismens fader ( til at påbegynde ) at skrive bogen ( Das Kapital ) Han var jo frimurer - af højeste grad. Om han var Jøde eller Khazar jøde - aner jeg ikke. Men han blev muligvis opdraget af sin bedstefar i Tyskland - der muligvis tilhørte den inderkreds af Rabbinere - der underviste de specielt udvalgte - efter ( The Talmud ) Men uanset hvad - så er han Kommunismens fader - og Kommunismen har ført til mange udryddelses lejre - i forskellige Nationalstater i Europa  =  som industrielt kan kaldes - en slags Produktudvikling af de udryddelseslejre - som der nu er bygget mange af i USA. De kaldes  ( Fema Camp lejre ) og dem findes der mange af i USA. 

Desuden må man bemærke - at der står noget om - i det Kommunistiske Manifest - om - hvordan man overtager Regeringsmagten i en Nationastat i det ( Kommunistiske Manifest ) ved at overtage økonomien. Noget som også er omtalt af en ( Gertrud Galster ) på  

 www.Medie1.dk 

Kommunistiske Manifest.

 

 Her vil jeg kort nævne navnene på personer - der kan benævnes som

Økonomiske Konger.

Adam Smith - Wikipedia, the free encyclopedia    Oversæt denne side

Karl Marx - Wikipedia, the free encyclopedia    Oversæt denne side

Joseph Schumpeter - Wikipedia, the free encyclopedia   Oversæt denne side

John Maynard Keynes - Wikipedia, the free encyclopedia  Oversæt denne side

Milton Friedman - Wikipedia, the free encyclopedia   Oversæt denne side

John Kenneth Galbraith Wikipedia,the free encyclopedia  Oversæt denne side

 

David Ricardo - Wikipedia, the free encyclopedia    Oversæt denne side

USA går bankerot inden 2020 - Jørgen Ørstrøm Møller - dr.dk/DR2 ...

 Magten flytter mod øst - Realdania Debat

 


 Old world Order

 

Hvad kom først ( Pagtens Ark ) eller ( Tempelnøglerne )

Repræsenterer ( Pagtens Ark ) = ( Old World Order )

 

e

 

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Billeder af pagtens ark jødedommen

 Blev Pagtens ark bygget = for at den skulle rumme

Guds Lov = De 10 Bud

som ser således ud i Bibelen.  

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 

 Bibelen   2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom

Hvis du læser ( Guds Lov = De 10 Bud ) igennem - så vil du måske forstå - hvorfor de skulle opbevares i Pagtens Ark i et Tempel i Jerusalem  ???

The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 

 

 Har Pagtens Ark stået i dette Tempel  ???

 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Læs i denne annonse om ( Religiøse Juridiske fiflerier )

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Er Katolikker = Kristne ???

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 Således lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i min Katekismus

Gyldendalske Boghandel København 1925

Nu kan enhver Dansk Dansker vurdere = om vedkommende - vil have udskiftet ( Guds Lov = De 10 Bud ) med Koranens Sharia-love ???

Lav dine egne sammenligninger

Taqiya-  ( Dar al-harb )   Kvinder 

 


Skal

Old world Order

udskiftes med

 New World Order  

 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

Hvilke ord = kom der ud af = Hestens Mund  ???  

 

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

LET THE HORSE THINK FOR YOU = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.


 

 Hvem har den juridiske magt i Danmark  Læs mere

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

   

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 Er det den Romerske Kirke - med Paven og Tempelnøglerne og de tre Kroner på Hovedet - der ved hjælp af

Jesuitter

der styrer disse - mørkets Kræfter - der arbejder i mørket.

og som allerede styrer en

New World Order

 

 

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

  


Den første ( Jesuit ) hed Ignatius of Loyola

Ignatius of Loyola - Wikipedia, the free encyclopedia    Oversæt denne side

 

Det meddeles her at - Pagtens Ark - er fundet. Om stentavlerne med ( Guds Lov = De 10 Bud ) stadig ligger i - Pagtens Ark - det bliver nok først opklaret når ( Pagtens Ark ) bliver frigivet af myndighederne.

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

 


Jeg slog tilfældigt op i Bibelen - i dag - mens jeg så denne film og fandt fandt følgende i Nehemias Bog 

Kapitel 10  Vers 1. til og med Vers 40.

Forpligtelsen på overholdelse af loven 

På grund af alt dette indgår vi en skriftligt en overenskomst.

Den forseglede skrivelse var underskrevet af vores stormænd, levitter og præster. I Den forseglede skrivelse var underskrevet af: Statholderen Nehemias, Hakaljas søn, Sidkija, I Seraja, Azarja, Jirmeja, I Pashkur, Amarja, Malkija, I Hattrush, Shebanja, Malluk, I Harim, Meremot, Obadia, I Daniel, Ginneton, Baruk, Meshullan, Abija, Mijamin, I Ma´azja, Bilgaj og Shemaja; det var præsterne. I

Levitterne . Jeshua, Azanjas søn, Binnuj en af Henadads sønner, Kadmiel I og deres brødre Shebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, I Mika, Rehob, Hashabja, Zakkur, Sherebja, Shebanja, I Hodija, Bani og Beninu. I 

Folkets overhoveder: Par´osh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebaj, I Adonija, Bigvaj, Adin, I Ater, Hizkija, azzur, I Hodija, Hashum, Besaj, Harif, Anatot, Nebaj, I Magpiash, Meshullam, Hezir, I Meshezab´el, Sadok, Jaddua, I Pelatja, Hanan, Anaja, I Hosea, Hananja, Hashub, I Hallokesh, Pilka, Shobek, I Rekum, Hashabna, Ma´aseja, I Akija, Hanan, Anan, I Malluk, Harim og Ba´ana.

Resten af folket, præsterne, levitterne, portvagterne, sangerne, tempeltrællene og alle, der havde skilt sig ud fra de fremmede folk og holdt sig til Guds Lov, tillige med deres hustruer, sønner og døtre, alle, der var i stand til at forstå, I sluttede sig til deres fornemme landsmænd og gik ind under forbandelseseden om at følge Guds Lov, som blev givet ved Guds tjenerMoses, og omhyggeligtat holde alle Herrens, vor Herres, befalinger, retsregler og love.

Vi vil ikke give vores døtre til landets folk, og vi vil ikke lade vore sønner gifte sig med deres døtre. I Og når landets folk på sabbatsdagen kommer med deres varer og al slags korn for at sælge det, vil vi ikke købe det på sabbatten eller på nogen helligdag. Vi vil give afkald på det syvende års afgrøder og i det år eftergive enhver gæld. I Vi vil forpligte os til at give en tredjedel sekel om året til tjenesten i vor Guds hus, I til skuebrødene, det daglige afgrødsoffer, det daglige brændoffer, ofrene på Sabbatterne, syvmånedagene og ved festerne, til helliggaverne og til syndofrene til soning for Israel, og til hele tjenesten i vor Guds hus.

Vi, præsterne, levitterne og folket, har kastet lod mellem fædrenehusene om levering af brændet, der skal bruges til vor Guds hus til fastsatte tidspunkter, år efter år, til at brænde på Herren vor Guds alter som foreskrevet i loven. I Vi vil år efter år bringe den første afgrøde af vores jord og førsteafgrøden af frugten på alle træer til Herrens tempel. I Vi vil også bringe de førstefødte af vores sønner og af vores kvæg, som foreskrevet i loven, de førstefødte både af vores hornkvæg og vores småkvæg, til vor Guds hus til de præster, der gør tjeneste i vor Guds hus. I Det bedste af vores dej og af vores afgifter og af frugten af alle træer, vin og olie vil vi bringe til præsternei kamrene i vor Guds hus, og tienden af vores jord til levitterne, det er de levitter, der indsamler tienden i alle de byer, hvor vi har vores arbejde. I

Og præsten, en af Arons sønner, skal være sammen med levitterne, når de indsamler tienden, og levitterne skal bringe tienden af tiende op til vor Guds hus, til rummene i skatkammeret. I For isralitterne og levitterne skal bringe afgiften af Korn, vin og olie til kamrene. Og dér er helligdommens kar og de præster, der gør tjeneste , og portvagterne og sangerne. Vi vil ikke svigte vor Guds hus.

Citat slut = fra

 Nehemias Bog = Kapitel 10.   Vers 1. til og med Vers 40.

 


Der er bragt = ny viden = ind i det globale offentlige rum - af en stærk personlighed = Dr. Bill Warner

Hvordan han opnåede - denne viden = afsløres måske her =

 

The Islamic Dilemma - 01 - Introduction to the Show - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=0safk5T81so
02/02/2013 - Uploadet af Kamal Azmy
01 - Introduction to the Show - Al Fadi - Bill Warner - Al Hayat Channel - The Islamic Dilemma An explanation ...

 


 Forpligtelsen på overholdelse af loven 

 Bestemmelsen om gælds-eftergivelse

5. Mosebog  Kapitel 15. Vers 1. til og med Vers 11.  

Hvert syvende år skal du eftergive al gæld. ! Om gælds-eftergivelsen gælder følgende: Hver kreditor skal eftergive det, han har til gode hos sin næste. Han skal frafalde sit krav på sin næste og sin landsmand, når der for Herren er udråbt gældseftergivelse. ! 

Udlændingen må du gøre krav hos, men hvad du har til gode hos din landsmand, skal du eftergive. ! Men der skal ikke være fattige hos dig, for Herren vil velsigne dig i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje, ! hvis blot du aflyder Herren din Gud og omhyggeligt gør alt det, jeg i dag befaler dig. !

Ja, Herren din Gud velsigner dig, sådan som han har lovet dig; du kan låne ud til mange folk og skal ikke selv låne; du kan herske over mange folk, men de skal ikke herske over dig.

Når der er fattig hos dig, en af dine landsmænd i dine byer i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke gøre dit hjerte hårdt eller lukke lukke din hånd for din fattige landsmand. ! Luk tvætimod din hånd op for ham, og lån ham, hvad han mangler!

Tag dig iagt, at du ikke får den gemene tanke. >>Nu er det snart det syvende år, gældseftergivelses-året,<< så du ser skævt til din fattige landsmand og undlader at give ham noget. Så vil han råbe til Herren og anklage dig, og det vil blive regnet dig til synd. !

Du skal give ham, og du skal ikke være ked af at give ham. For gør du det, vil Herren din Gud velsigne dig i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du erhverver. Der vil altid være fattige i landet; derfor giver jeg dig den befaling; Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.

Forpligtelsen på overholdelse af Bibelens økonomiske lov.

 GælderGuds lov = De 10 Bud )  fraBibelen - også for de  banker - der driver forretning i en  =

Kristen Nationalstat

der har et flag der indeholder et = Kristent Kors  ???

 

 


Bibelens Økonomiske 7. års Lov

Har denne 7. års lov - i -  Bibelen - noget at gøre med -  jødernes 7. armede lysestage ???

 


 

Søren Hviid Pedersen, Mikael Rothstein og Lene Andersen - YouTube

www.youtube.com/watch?v=AJVP0U3YGKU
14/02/2011 - Uploadet af blogbalderorg
Deadline 13 februar 2011 - Vært Martin Breum Danmark har fået en 'Værdikommission', som skal ...

 


 

Cirkusrevyen 2006 - Lærte vi noget - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FqH34-yLLME

 


 

Orøs nye nationalsang : Vi er alle i samme båd - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lDPUlMJjk_0
05/04/2011 - Uploadet af jesper victor von Staffeldt
Orøs præst Kirsten Schmidt har skrevet en ny udgave på den kendte melodi : Vi er alle i samme båd ...

 Hør eventuelt nogle af - Grundtvigs Salmer = Spillet på Klaver af Selveste Erling

www.erlingmusic.dk  

Du kan nu øve dig i at synge teksterne - derhjemme til Klavermusik.

 Havde - Babylon ( officielt fra 605 til 539 før ) ( Guds søn - Jesus ) - blev født et officielt flag  ???

Findes svaret i = Bibelen  ???

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk  

 Hvilket flag kæmper ( FN = UN ) under ???

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under  ???

 Billeder af fn's flag

 

Film fra 1960.

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under  ???

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube

Kæmper Kristne Soldater under flaget på uniformen 

eller

under laurbær-grenene på hjelmen  ???

 


 

 

 En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene. 

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrstrofæ. 

 Hvad ved ( Nutidens Studerende ) om afguden Apollon ???

Brødre, Guds Tjenere, er vi blinde for Censurens formål  ???
Hvem er Censurens Tjenere
Er det = Tavshedens Tyranner
 
 
Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE