NATO - GENERALER
NATO - GENERALER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  16. december 2009

SPØRGSMÅL TIL NATO - GENERALER 

Jeg er et ret ligegyldig person, der er født i 1945, og ejer ikke lederevner, hvilket blev slået fast, da jeg aftjente mine 16 måneders værnepligt her i Danmark. Derfor kan man jo godt gøre sig lidt tanker om militæret, og hvordan et Europa uden indre grænser kan forsvares af NATO. Det kræver naturligvis, at visse forudsætninger er til stede, for at NATO - GENERALER har soldater der er loyale, og kan adlyde en ordre. Derfor disse spørgsmål.

SPØRGSMÅL  NUMMER  1.

Vil det være muligt for NATO, at oprette og uddanne en speciel styrke på cirka 20.000 mand, bestående kun af af kurdere  ??? En slags NATO - FREMMEDLEGION,  ( efter fransk model ), som ud over løn, og efter endt tjeneste også automatisk blev belønnet med et EU - PAS ???

SPØRGSMÅL  NUMMER  2.

Vil der være noget i Kurdernes religion, der vil forhindre dem i, at være loyale over for NATO ???

SPØEGSMÅL  NUMMER  3.

Vil det Kurdiske sprog være en fordel, eller en ulempe i en sådan permanent styrke på 20.000 soldater, hvor de 10.000 altid er parat til, at gøre en indsats uden for Europa ???

SPØRGSMÅL NUMMER  4.

Vil det være nødvendigt for NATO - GENERALER at kende Kurdernes historiske baggrund, for at vide, hvordan en sådan hær af Kurdere = bedst muligt kan motiveres til væbnet kamp ???

SPØRGSMÅL  NUMMER  5.

Kan man forstille sig, at disse kurdiske soldater, bliver placeret i Kaserner 4 til 5 stratetiske steder i Europa, hvor cirka halvdelen er parate til forskellige militære opgaver, i de 27 EU-LANDE, og den anden halvdel altid var parate til militære opgaver uden for EU ???

SPØRGSMÅL  NUMMER  6.

Er NATO så velorganiseret, at det kan have en kampklar militærstyrke af Kurdere på plads ( på kaserner i EU ), og parat til en militær indsats overalt på jordkloden,ja overalt på jordkloden, allerede fra, den 1. oktober 2016 , klar til at betjene alt, lige fra fly til militære tanks = og så videre ???

SPØRGSMÅL NUMMER  7.

og andre spørgsmål kommer senere. M.V.H.  Poul Leo Nielsen.
Lidt om bjergfolket Kurdernes =
Historie og identitet    

Det er den kurdiske virkelighed. Fornægtelsens, undertrykkelsens og modstandens virkelighed. Historien om en evig frihedskamp.

SYRIEN: 1,2 Mill. Kurdere, svarende til  11,6 % af befolkningen.
Iran: 7 mill. Kurdere svarende til ca 15% af befolkningen
IRAK: 4, Mill. Kurdere svarende til 22,5 % af befolkningen
 
Tyrkiet 18 - 20 Mill. svarende til ca 23% af befolkningen

En kort hovedregning, får mig til dette facit. Der er godt 30 millioner Kurdere, der kæmper en frihedskamp imod disse 4 lande, som alle er muslimske, og derfor har det samme udgangspunkt nemlig = Koranen.Islams = Taqiya = det er tilladt at lyve, for at fremme Muhammeds sag = er åbenbart brugt, til at forfalske Kurdernes historie, således at mange kurdere ikke kendere deres historie = eller deres egen idenditet.Besøg evt  = www.islam-info.dk  og find i dette internet-leksikon = 
hvad Koranen forklarer om Taqiya ??? og om KOLONIALISME ???NATO - GENERALER  og  KRIGENS PUSLESPIL

Det er stadig min opfattelse, at islam er en (  erobrings hær ) forklædt som religion. Jeg kan naturligvis tage fejl, og det er op til vores NATO - GENERALER  at bedømme om islam er en ( erobrings-hær ) forklædt som en religion ???  Hvem andre end NATO,S - GENERALER  er Proffesionelle nok til, at vurdere det seriøst ???

Måske kan det være en lille hjælp til forståelsen af islams sande natur, hvis de 20 spørgsmål ( der findes andet sted på denne internetside ) gennemgåes enkeltvis ???

KOMISKE ALI

Hvis muslimerne er i Europa, for at erobre Europa, ved hjælp af krigslist, og den frie presse i Europa ikke opfatter dette, hvem står så tilbage som = KOMISKE ALI ???  her i EUs 27 NATIONAL-STATER ???SPØRGSMÅL NUMMER 7.

Hvad ved  DR2 - UDLAND  om Kurdernes nyere historie ???

SPØRGSMÅL NUMMER 8.

Kan Kurderne stadig tale deres eget sprog ???

SPØRGSMÅL  NUMMER 9.

Vil den frie presse i de 27 EU - NATIONALSTATER forsat oprette en ( TAVSHEDENS MUR ) omkring virkelighedens hændelser i EU og også her i Danmark, ved hjælp af
( FORTIELSENS KUNST) ???  

Besøg evt.  www.kulturkloeften.dk   SPØRGSMÅL NUMMER 10.

Kan man forestille sig kasener fyldt med ( Kurdiske ) NATO-SOLDATER i disse lande i Europa. Soldater der er lønnet, og dermed proffessionelle soldater, der er ansat for perioder på 2 eller 3 eller 4 årige kontrakter, i disse lande ??? 

POLEN
ENGLAND
FRANKRIG
TYSKLAND
SVERIGE

med 5 forskellige NATO - GENERALER som  øverstbefalende og ansvarlig for styrkernes uddannelse og mulighed for hurtig udrykning til verdens brændpunkter. Er det de rigtige lande, at vælge, som stratetisk rigtige, hvis EUs grænser skal kunne forsvares 24 timer i døgnet ???

SPØRGSMÅL NUMMER  11.

Er det muligt, at bygge civile forsyningsbyer rundt om disse kaserner, der kun beboes af civile Kurdere, og hvor der undervises i Kurdisk og Nationalsproget
???

SPØRGSMÅL NUMMER 12

Er det en karriere-betingelse for en øverstbefalende Europæisk NATO - GENERAL at kunne tale Kurdisk, for at blive øverst-befalende for een af disse 5 kaserner, der er fyldt med KURDISKE SOLDATER ???Det er mit håb, at EU - POLITIKERE , igen vil overveje nøjere om de Europæiske kulturer og Islams Kultur kan forenes i fredelig harmoni ???  Det burde EU-POLITIKERE kunne nå at overveje ( nøjere ) inden, den 1. oktober 2016, og inden denne dato, burde de kunne komme med en officiel erklæring om, at EUROMEDITERRANIENAFTALEN skrinlægges, på grund af to kulturers store forskelligheder. Vi er nogle der føler, at denne aftale er forræderi mod vores kultur, hvor børn i Europa opdrages til, at være ærlige, og tale sandt. Der findes jo mange ( begavede mennesker ) her i Europa, der ikke ønsker nogen voldelig konfrontation, som jeg, der kommer fra ( bunden af samfundet ) mener vore EU - POLITIKERE burde lytte meget opmærksomt til. Det er ikke disse mennesker, der ønsker en voldelig konfronttation ??? 

http://www.internationalfreepresssociety.org/  om fri tale og frihed.

På den anden side, så ønsker disse mennesker ikke, at deres børn og børnebørn skal vokse op, under en ( totalitær ideologi ) som det er blevet kurdernes skæbne i 

TYRKIET
IRAN
SYRIEN
IRAK
 


Jeg ønsker ikke, at redde hele verden, med en eller anden utopisk freds-ideologi. Jeg ønsker bare at leve i fred, med muligheden for, at dumme mig ved Pokerbordet, ganske som jeg plejer, for mine egne penge. Hvis andre har mod til, at overlade deres penge til dybt ansvarlige banker, så for mig gerne.  Det farligste her i tilværelsen, er ikke at miste sine penge i tillid til dybt ansvarlige bankfolk. Det farligste er, at miste sin frihed, eller sit liv, i hjernedød tillid til "ansvarlige" Politikere  (der tænker mere på magt, end sit eget folks velbefindende ), eller en "religion"  ( der med tvang vil regulere 9 tiendedele af dit liv i detaljer ). Vi har set en global finanskrise, på grund af dybt "ansvarlige" bankfolk. Hvilken fremtid kan EUs befolkninger forvente, hvis EUs Politikere bliver for selvsikre. Den type plejer tit, at tabe ved Pokerbordet. 

UNDSKYLD, at jeg er en PRIMITIV person. Jeg håber ikke indholdet af mit budskab kasseres, fordi tonen ikke er den helt rigtige.
M.V.H.  Poul Leo Nielsen

NATO - GENERALER og EU-POLITIKERE

Her er noget, som jeg håber NATO - GENERALER og EU - POLITIKERE Vil tænke lidt dybere over, og analysere fra en militær indfaldsvinkel, nemlig disse artikler og dette interview.

www.Sappho.dk   interview = overskrift = TABERNES KONTINENT.
www.Sappho.dk   artikel = DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

www.Sappho.dk   interview = overskrift =
KHOMEINI - og Venstrefløjens blinde øjeDet har alle andre naturligvis også mulighed for, = nemlig de mange medlemmer = i de mange foreninger = der findes her i Danmark = og i EU -Lande = og andre lande. God fornøjelse for de nysgerrige. 

HER ER OGSÅ NOGET AT TÆNKE OVER = FOR RISK og SKAKSPILLERE.  POKERSPILLERE KAN SÅ PASSENDE ANALYSERE, OM DET ER LOVLIGT AT SPILLE POKER I DE 57 MUSLIMSKE OIC-LANDE = ( ORGANIZATION of the ISLAMIC Conference ) I ved nok = OIC , der har haft en plads i FN siden 1969. Er der døds-straf for, at spille Poler i et muslimsk land ??? Kan svaret findes i dette LEKSIKON om KORANENS indhold =  www.islam-info.dk   ???

NATO - GENERALERNE  og  TIDEN

Er det muligt, at få tre - fire - eller fem Kaserner, fyldt med Kurdiske soldater =  gjort kampklare til aktion inden, den 1. oktober 2016 ???  Det er vi mange her nede i bunden af samfundet, der finder, at det er et interessant spørgsmål. 

Er ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) i virkeligheden en livslang militær rekrudt-tid, der er fundamentet for, at det igennem 1400 år er lykkedes for islam, at få indført sharia i de 57 OIC-Lande ???

HVILKE BØGER LÆSER = NATO - GENERALER ???

Kunne NATO - GENERALER finde på, at læse denne bog =

1400 års krigen
af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

Vi er jo nogle, der har læst bøger om krig og islam og som i al stilfærdighed overvejer, i hvilket land vi kan flygte til, hvor der ikke findes muslimer, for selv om Winston Churchill har udtalt disse ord, så kræver det nok = både Politisk og Militær ledelse, at ofre sit liv efter denne ( Hans Erklæring )

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill


Lidt for amatør - analytikerne =

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt.

Nato - Geralernes viden

Hvad er NATO. GENERALERNES viden om Kurdernes Religion, før en en stor del af Kurderne blev påtvunget islam, og derfor mistede deres viden om deres egen idenditet ???

kurdernes religion
(                                                                      
                                                  
Zarathustra zerdest-hellig bogen (avaste)


"A"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -ltså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-Zarathustra zerdest-hellig bogen  ( avasta)udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill


"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill


Tyrkiet: 18-20 mill. kurdere svarende til ca. 23% af befoln.

                     

Tyrkiet: 18-20 mill. kurdere svarende til ca. 23% af befolkningen.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE