OM ARMENIEN
OM ARMENIEN

Præsenteret sin 14. december 2009

Armeniens Historie

 

Nogle kronologiske hovedpunkter.

Forhistorisk tid

 

Armeniernes Oprindelse

 

800,000 før Kristus
Det Tidligste tegn på menneskeskabte redskaber, som er fundet i Armenien, dateres fra 800,000 år før Kristus. Fra denne periode er der fundet huggereskaber, stenredskaber og primitive håndøkser på Aragats-sletterne.
[1]

 

400,000-100,000 før Kristus
En langsom Udvikling kan iagttages i den såkaldt acheulianske kultur omkring 400,000-100,000 år før Kristus. Armenien er rig på bjergarten obsidian, som er vulkansk sten, der er Skarp og Spids og blev kaldt 'Djævlens negle' i folkesproget, Fordi det er så vanskeligt at helbrede de sår, som obsidian forvolder. Obsidian tjente som et Glimrende råstof til fremstilling af redskaber i forskellige størrelser og tidligere.

90,000 til Kristus
Det ældste menneskefund i Armenien er rester af Homo sapiens, som blev opdaget i Hrazdanflodens pas nær Nutidens Bjini, og de er dateret fra da til på millioner år f. Kr.. .. .. .. Nær Hovedstaden Jerevan har man fundet en bosættelse fra omkring 90,000 år f. Kr.. .. .. .. Der Brugte mand obsidian til at fremstille knive, spydspidser og andre redskaber. Man opbevarede også hvede, og det viser, at mennesker er Overgaaet fra At være jægere og samlere til til Danne Større fællesskaber.

Stenalderen O. 20,000-5,000 før Kristus
Piktogrammer[2] er efterladt ved siden af Geghama-bjergkæden Mellem Jerevan og Sevan-søen og nær Van-søen er de Stærkeste beviser på en tidlig civilisation. Piktogrammer er dateret fra Ældre Stenalder (paleolitisk tid) o. 20,000 til 12,000 f.Kr., Mellemstenalderen (mesolitisk tid) o. 12,000 til 7,000 f.Kr. og Nystenalderen (neolitisk tid) o. 7,000 -5,000 f.Kr.

De Tidligste piktogrammer i Armenien illustrerer mest dyr (vilde hjorte og kaniner og de første tegn på tamhunde og-Geder), vand og enklere omrids af boliger - tegninger der opridser et omsluttet areal (der symboliserer jord eller territorier), eller Måske en hule, da der kun er Tegnet en indgang. Overordnet viser de det vigtigste i menneskenes liv: behovet for sammenhold, Fode og Beskyttelse mod Naturens kræfter.

Jeg Mellemstenalderen var verdens befolkning Allerede steget til omkring 3 millioner, og tegningerne giveren Nogle vink om Menneskets formering og udbredelse: tegningerne viser en dyreflok, deriblandt mammutter og antiloper. Måske er tegningerne af mammutterne et minde om jagtlykke og dermed et stort Fremskridt til forskel fra tidligere tiders jagt på harer og kaniner. Tegningerne af


[1] Selve bjerget Aragats er 4.095 meter Højt og dermed det Næst Højeste Bjerg i Armenien.

[2] Piktogrammer er billeder, der hugget ud i sten og bagefter har fået tilføjet maling, tørt pigment eller bivoks.

mammutterne viser et Organiseret jagtforsøg, da en mammut kun kan nedlægges af en gruppe, hvorimod en kanin kan fanges af en enkelt person. Menneskefigurer var også Udviklet i Mellemstenalderen, Forst med en lodret linie og en cirkel til hovedet. Siden blev figurerne Udviklet med tegninger af mennesker med oprejste arme (en korsformet skikkelse) og arme i vejret. Andre figurer vinker med armene, og dermed har vi de første figurer, der viser bevægelse.

13.000 før Kristus
På den armenske højslette begyndte hvededyrkning for omkring 15.000 år tilbage. Hvede, bygkorn og riskerner er opdaget og dateret Til denne periode og er tegn på storstilet jordbrug; Samme arter korn og ris kan mand anmeldelser Finde nær Garni, Jerevan og Areni, herunder en Byg, der er mere givtig Ende hvede. Den ældste Brygning af øl til forfædrene er også fundet i Armenien.

10.000 før Kristus
Arkæologerne har påvist, at Ararat-dalen Allerede var beboet o. 10.000 før Kristus, Hvor mennesker Havde Bosat sig og levede som agerbrugere.

7.000 til Kristus

Omkring 7.000 f. Kr. .. .. .. handlede man med obsidian og keramiske Beholdere.

6-5,000 før Kristus
Det er fundet Højt udviklede vandingssystemer og Gårde i Ararat-dalen. Man udnyttede de Naturlige vandløb og gravede overrislingskanaler, man udvandt kobber og jern, nye der giveren og Stærkere redskaber til landbrug og håndværk, og derved skabes verdens første industrielle revolution.

3500 for Kristus
Jeg Armenien opfører mand runde bygninger ved Shengavit, Hvor de er Kendt for at have stor betydning i videreudviklingen af pottemageriet.

Bronzealderen O. 3.200 Kristus
Perioden er Begyndelsen af bronzealderen i Armenien. Ved Sevan-søen har man fundet Skelettet af en adelsmand, der var begravet med et rigt udstyr af ædelsten og andre rigdomme.
Arkæologer tillægger den Tidlige bronzealderkultur stor betydning for hele Mellemøsten. Det var omkring 3.000 f.Kr. Den kaldes Kuro-Arxes-kulturen, og Disse navne på på armenske floder udpeger Denne kulturs centrum i området nord for Ararat-bjerget.

1800 før Kristus
Mennesker begraver Deres døde i trævogne ved Sevan-Søens Kyster nær Ljashen.

Historisk tid

 

Kilder

Ny forskning viser, at den moderne armenske nation er resultatet af en folkeblanding, som er foregået i årtusinder i Transkaukasiens bjergland, Ararat og Vanig-regionen i Anatolien.
Af assyriske kildeskrifter fremgår det, at de Lande, der senere udgør Armenien, jeg Tidlige tider var delte Mellem flere småkonger.

Historieskrivningen i Armenien begynder Først efter kristendommens indførelse, mænd sparsomme  oplysninger fra den ældste tid Findes i kileskrifter, f. eks. I en indskrift fra 8. århundred før Kristus, der Baerer Navnet 'Armini'.


1829 - 1895 e.Kr.
I 1867 forsvares byen Zeitun heroisk og tilbageslår de Tyrkiske Angreb.
Russerne har 1877 tillige frataget tyrkerne Kars, Ardahan, Batum, og andre dele af Armenien; Mænd hovedlandet med Hovedstaden Erzerum er anmeldelser i tyrkernes hænder.
Da Armenierne Stadig trykkedes hårdt af persere og tyrkere, har sukkerærter forladt Deres fædreland. En del er gået til russernes transkaukasiske besiddelser. I Istanbul (Konstantinopel) og andetsteds i Tyrkiet løftestang Mange armeniere, der udmærker sig ved Flid og arbejdsomhed.
Under Alexander II var den russiske regering, jeg Hvilken armenieren Loris Melikov en tid Havde sæde, ret gunstigt stemt Imod armeniere, og det Syntes At være huler hensigt på Få de Lande, jeg Hvilke der boede armeniere, overhøjhed Samlede jeg en vasalstat under russisk. Mænd planen Kunne ikke gennemføres.
Ved Freden i San Stefano 1878 Måtte Rusland nøjes med, at Porten (Den Tyrkiske regering) gav Løfte om reformer i Armenien. Ved Berlin-traktaten 13. Juli 1876 FIK stormagterne et lignende Løfte af Porten; mænd reformerne udeblev aldeles. Et britisk Forsøg (1881) på at bevæge magterne til en samlet Optræden lige ovre for Tyrkiet mislykkedes. Snart efter forværredes Armeniens stilling i Rusland.
Tilstanden i det Tyrkiske Armenien, under Abdul-Hamid (1876-1909) gik fra det dårlige til det værre. Hans Politiske mål var genrejsning af et Rige på Islams hellige Grund, og han søgte Støtte hos de mest fanatiske muhamedanske kredse og opildnede tyrkernes nationale og religiøse følelser. Han Havde tilnavnet »den røde sultan 'og under hans styre fandt der gentagne gange blodige forfølgelser af og massakrer på armenere sted bl.a. Jeg Van, Sassun og Adana.
Armenierne var trængt på alle områder, forfølgelserne øgede og sultanens Vilje til at udrydde det armenske folk var modnet. Efter Mordet på Alexander II blev armenerne fortrædiget de på Mange Mader. Skoler lukkedes; der lagdes hindringer i vejen for Undervisning i armensk sprog, medens der åbenlyst lagdes da Pa ved före armenierne fra Deres nationale (den gregorianske) kirke ovre i den ortodokse russiske kirkes skød. Grunden var for en stor del, på armenere i Rusland Havde sluttet sig til hemmelige, revolutionaere selskaber, ja ligefrem til nihilisterne.
Det samme var også Tilfældet med adskillige armeniere i Tyrkiet og Endnu mere med de armeniere, der boede i europaeiske hovedstæder.
Fra 1887 Udgives der i London en revolutionær armensk avis Henchag (klokken). Det selskab, der udgiver den, «Hentsjakisterne ', er ikke blot revolutionært, mænd også anti-Religiøst, hvorfor præsteskabet og Det store Flertal af befolkningen i Armenien er i Skarp modsætning til Dette yderligtgående parti.
Storbritannien har oftere søgt at virke på Tyrkiet til Gunst for armenierne, mænd de andre stormagter har Hver gang svigtet, således Rusland 1884.
Tyskland erklærede i 1893, at landet ikke Havde Nogen interesse i armeniernes sag, med med ja selv Frankrig, Hvor der var en Stærk stemning for på Komme Armenien til hjælp, vovede intet, ophøre da tyrkerne Truede på At gøre bestillinger i fransk Fabrikker og i Stedet Gå til Tyskland.
Da armenerne så, hvorledes de slaviske nationer på Balkan-halvøen Havde frigjort sig for tyrkernes åg, vovede de 1893 en rejsning, der Havde til Følge, på kurdisk rytteri Faldt over dem. Da Disse gik frem med stor grusomhed, ikke blot mod dem, har der Deltaget i oprøret, mænd Imod sukkerærter fredelige armenske bjergbeboere, der ikke Havde Taget del deri, sidste Satte Disse sig til modværge og drev kurderne tilbage. Dette hævnedes med yderste strenghed af tyrkerne. Fængslinger, myrderier og massakrer i stor stil blev indledt i sommeren 1894. Jeg Disse massakrer deltog dels Militante kurdere og senere regulære regeringstropper, og jeg angrebene omkom 300.000 armenere, og hundrede tusind flygtede til andre Lande, til bjergene og til Kaukasus. Dashnak-grupper optrådte som ideologiske revolutionaere og bjergguerillaer i de første år af århundredet. Jeg Sassun-området i 1904 blev der Organiseret et veritabelt armeneroprør Imod Hamids tyranniske styre.

Hjælp udefra

Den meget hårde Forfølgelse lige før 1890 blev et kald til sukkerærter kristne om på Yde humanitær hjælp.
Den første og største hjælp kom fra amerikanske organisationer som "Den amerikanske Komité for Relief i Mellemøsten 'og siden' Near East Relief«.
En af dem, der tidligst i Danmark gjorde opmærksom på armenernes problem, var forfatteren Åge Meyer Benedictsen (1866-1927). Det var bare et af hans foredrag, der i 1902 forte Karen Jeppe (1876-1935) til Beslutningen om at rejse ud for at arbejde blandt armenierne. Hun støttedes af 'De danske Armenier venner' og arbejdede Forst (fra 1903) hos Johannes Lepsius i Urfa. De Danske Armeniervenners gerning er velkendt af alle (dog ikke helt unge) takket VAERE Karen Jeppe og Georg Brandes.

Kvindelig Missionsarbejdere (KMA) udsendte i 1907 Maria Jacobsen til Tyrkiet.

Forræderiet
Politiske den afgørende begivenhed i Tyrkiet blev den såkaldt Ungtyrkiske revolution i 1908. Ungtyrkernes ideologiske målsætninger Havde sukkerærter træk til Fælles med den armenske national-liberale bevægelse, Forst og fremmest Imod Sultan Abdul Hamid's blodige fremfærd.
Ungtyrkere og armenere samarbejdede på Mange områder, Hvor de Sá ud til at have Fælles Interesser for Forbedringer og reformator. I Disse år var armenerne blotte loyale mod Tyrkiet udgangen andre befolkningsgrupper i det osmanniske Rige.
Jeg reformforhandlingerne I 1913-1914 var der Lovende udsigter om Gennemførelse af de armenske reformkrav, og med Ruslands Støtte den 8. februar 1914 blev der underskrevet en aftale, mænd i Løbet af sommeren 1914, omtrent på Samme tid som den første verdenskrig brød ud, forrådte ungtyrkerne armenerne.

Folkemordet
I 1915 kom Så den katastrofe, som armenierne betegner som "folkemordet".
Som et forspil blev i April 1915 ca. 250 armenske ledere deporteret fra Istanbul og dræbt, hvorefter de - i øvrigt loyale - armenske officerer og soldater i Den Tyrkiske Hær blev degraderet til Særlige arbejdsbataljoner, der under tysk ledelse og med Militære hensigter arbejdede på i Forbedre Tyrkiets infrastruktur ved bygning af jernbaner og veje .
I Løbet af sommeren voksede overgrebene til egentlige massakrer. Som regel synes Disse har Taget i form af en udkommandering af landsbyernes mandlige befolkning angiveligt til Særlige Arbejdsopgaver, mænd I virkeligheden til massehenrettelser, hvorefter kvinder og børn blev fordrevet.
Mange flygtede over den tyrkisk-russiske grænse, mens andre sluttede sig til en sydgående flygtninge strøm Især bestående af kvinder og børn, hvoraf Mange døde undervejs, mens Nogle Nåede frem til den syriske Ørken til flygtningelejre, Hvor der efterhånden blev en smule hjælp og overlevelsesmuligheder på Hente, Især i kraft af humanitær hjælp fra Vesten. Armenske kilder angiver Halvandet millioner menneskeliv som ofre for denne massakre.

Trods Næsten umulige vilkår blev Karen Jeppe på sin post i 1915 for at hjælpe de flygtende armenske kvinder og børn; I 1920 arbejdede hun i Syrien, Hvor hun organiserede 'enkehuse «for de armenske kvinder, som hun Havde reddet ud af haremer og flygtningelejre. Kvinderne FIK nyt livsindhold som plejemødre til Forældreløse armenske børn i de børneinstitutioner, der oprettedes, Især i Aleppo.
Karen Jeppe havde i 1,921-27 status som sekretær under Folkeforbundet. Gennem taler jeg


Folkeforbundet og på Anden gjort søgte hun Pa ved keep verdensopinionen Hurtigt på det anmeldelser uloste armenske problem, og Samtidig deltog hun Fortsat I det Praktiske arbejde i Syrien med Oprettelse af skoler, indkøb af jord mod henblik på Oprettelse af armenske agerbrugskolonier osv.. ..
Det store og Nervepirrende arbejde tog imidlertid på kræfterne, og den 7. Juli 1935 afgik hun ved døden i Aleppo, Syrien, Hvor Hendes jordiske rester hviler på den armenske kirkegård.
På mindedagen for folkemordet den 24.april har herboende armenere siden 1976 Skabt en tradition for at lægge blomster ved Karen Jeppes mindesten i Gylling, den mindesten som er rejst på 60 års dagen for Hendes fødsel den 1. Juli 1936.
KMA drev og støttede i sukkerærter år børnehjemmet Fuglereden i Libanon, Hvor Maria Jacobsen var den drivende kraft.

Industrimissionen i Armenien, som senere skiftede navn til Dansk Armeniermission, støttede fra 1922 armenske flygtninge i Grækenland,

De nævnte organisationer har nu Næsten indstillet Deres virksomhed i Mellemøsten, mænd institutioner som Karen Jeppe College i Aleppo, børnehjemmet 'Fuglereden' i Libanon, der nu er overdraget til den armenske kirke, og et alderdomshjem for armenere i Athen, også nu under armenskledelse, vidner om indsatsen: og en udgivelse som faksimileudgaven af Maria Jacobsens håndskrevne dagbog med tilføjet armensk oversættelse er et af sukkerærter Udtryk for armeniernes påskønnelse af Arbejdet; Maria Jacobsen var i sukkerærter år knyttet til KMA `s. Arbejde, og dagbogen, der dækker årene 1907-1919, blev udgivet på et armenskforlag i Beirut i 1979. En engelsk udgave skulle også VAERE kommet.
Efter Versaillestraktatens underskrivelse i februar 1919 februar udnævnte USA's Præsident Wilson en kommission til at tegne grænserne for den nye armenske stat, som skulle Blogging er under USA's mandat.

Frivillige kæmpede side om side med franskmændene i Kilikien (Sydøst-Tyrkiet).

Den armenske Sovjetrepublik
Den 11. november 1918 sluttede Første verdenskrig med Tysklands og Osmannerrigets kapitulation. En kort overgang lykkedes det briterne at optræde som fredsstiftere Mellem Grusien (Georgien) og Armenien. Briterne opgav at styre Udviklingen i Kaukasus og rejste.
Jeg Sevrestraktaten, som blev indgået i Paris 'forstad af Samme navn den 10. August 1920 Mellem Osmannerriget og Vestmagterne blev armenierne Løvet Deres egen stat under Folkeforbundets Beskyttelse, mænd Tyrkiske tropper marcherede alligevel ind i Armenien, og efter heltemodig Modstand anmodede armenerne om hjælp fra sovjetregeringen som sidste udvej, og Den Røde Hær kom til hjælp, hvorefter Armenien blev til den socialistiske sovjetrepublik Armenien.
Den 2. december 1920 ophørte den Uafhængige armenske republik med af eksistere. Fra den ene side var den presset af Tyrkiets Angreb, fra Den Anden Side af bolsjevikiske styrker, der NetOp havde gjort Aserbaidsjan til en sovjetrepublik. Det samme skete altså med Armenien uden væsentlig Modstand fra dashnak-regeringen, og Armeniens historie har i territorial forstand siden Denne dato Været knyttet til sovjetrepublikken frem til Sovjetunionens Fald i 1991.
Fra 1922-36 var Georgien, Aserbaidsjan Armenien og forenede jeg ob transkaukasisk sovjetrepublik indenfor Sovjetunionen. Siden 1936 var Armenien atter en egen sovtjetrepublik.

I 1938 lod Stalin den armenske katolikos, Khoren jeg, myrde. Efter Stalins død i 1953 FIK Armenien da Hurtig Økonomisk og kulturel opblomstring, og i 1977 blev Armenien et mønsterrepublik og dermed Sovjetunionens stolthed.

Republikken Armenien
I1991blev Sovjetunionen opløst, og den armenske sovjetrepublik blev til republikken Armenien. Den dækker et areal på 29,800 kvadratkilometer og har ca. 3,5 mill. Indbyggere, heraf ca. 1 millioner i Hovedstaden Jerevan.

 

Det armenske folk

Armenerne angiver, på udlands-armenernes skulle udgøre ca. 3-4 millioner mennesker, SPREDT i mellemøstlige hovedstader og i Vestens Større byer.

DETTE VAR Nøgle Udpluk af ARMENIENS HISTORIE

Folkeforbundet og på Anden gjort søgte hun på at holde verdensopinionen Hurtigt på det anmeldelser uloste armenske problem, og Samtidig deltog hun Fortsat I det Praktiske arbejde i Syrien med Oprettelse af skoler, indkøb af jord mod henblik på Oprettelse af armenske agerbrugskolonier osv. ..
Det store og Nervepirrende arbejde tog imidlertid på kræfterne, og den 7. Juli 1935 afgik hun ved døden i Aleppo, Syrien, Hvor Hendes jordiske rester hviler på den armenske kirkegård.
På mindedagen for folkemordet den 24.april har herboende armenere siden 1976 Skabt en tradition for at lægge blomster ved Karen Jeppes mindesten i Gylling, den mindesten som er rejst på 60 års dagen for Hendes fødsel den 1. Juli 1936.
KMA drev og støttede i sukkerærter år børnehjemmet Fuglereden i Libanon, Hvor Maria Jacobsen var den drivende kraft.

Industrimissionen i Armenien, som senere skiftede navn til Dansk Armeniermission, støttede fra 1922 armenske flygtninge i Grækenland,

De nævnte organisationer har nu Næsten indstillet Deres virksomhed i Mellemøsten, mænd institutioner som Karen Jeppe College i Aleppo, børnehjemmet 'Fuglereden' i Libanon, der nu er overdraget til den armenske kirke, og et alderdomshjem for armenere i Athen, også nu under armenskledelse, vidner om indsatsen: og en udgivelse som faksimileudgaven af Maria Jacobsens håndskrevne dagbog med tilføjet armensk oversættelse er et af sukkerærter Udtryk for armeniernes påskønnelse af Arbejdet; Maria Jacobsen var i sukkerærter år knyttet til KMA `s. Arbejde, og dagbogen, der dækker årene 1907-1919, blev udgivet på et armenskforlag i Beirut i 1979. En engelsk udgave skulle også VAERE kommet.
Efter Versaillestraktatens underskrivelse i februar 1919 februar udnævnte USA's Præsident Wilson en kommission til at tegne grænserne for den nye armenske stat, som skulle Blogging er under USA's mandat.

Frivillige kæmpede side om side med franskmændene i Kilikien (Sydøst-Tyrkiet).

Den armenske Sovjetrepublik
Den 11. november 1918 sluttede Første verdenskrig med Tysklands og Osmannerrigets kapitulation. En kort overgang lykkedes det briterne at optræde som fredsstiftere Mellem Grusien (Georgien) og Armenien. Briterne opgav at styre Udviklingen i Kaukasus og rejste.
Jeg Sevrestraktaten, som blev indgået i Paris 'forstad af Samme navn den 10. August 1920 Mellem Osmannerriget og Vestmagterne blev armenierne Løvet Deres egen stat under Folkeforbundets Beskyttelse, mænd Tyrkiske tropper marcherede alligevel ind i Armenien, og efter heltemodig Modstand anmodede armenerne om hjælp fra sovjetregeringen som sidste udvej, og Den Røde Hær kom til hjælp, hvorefter Armenien blev til den socialistiske sovjetrepublik Armenien.
Den 2. december 1920 ophørte den Uafhængige armenske republik med af eksistere. Fra den ene side var den presset af Tyrkiets Angreb, fra Den Anden Side af bolsjevikiske styrker, der NetOp havde gjort Aserbaidsjan til en sovjetrepublik. Det samme skete altså med Armenien uden væsentlig Modstand fra dashnak-regeringen, og Armeniens historie har i territorial forstand siden Denne dato Været knyttet til sovjetrepublikken frem til Sovjetunionens Fald i 1991.
Fra 1922-36 var Georgien, Aserbaidsjan Armenien og forenede jeg ob transkaukasisk sovjetrepublik indenfor Sovjetunionen. Siden 1936 var Armenien atter en egen sovtjetrepublik.

I 1938 lod Stalin den armenske katolikos, Khoren jeg, myrde. Efter Stalins død i 1953 FIK Armenien da Hurtig Økonomisk og kulturel opblomstring, og i 1977 blev Armenien et mønsterrepublik og dermed Sovjetunionens stolthed.

Republikken Armenien
I1991blev Sovjetunionen opløst, og den armenske sovjetrepublik blev til republikken Armenien. Den dækker et areal på 29.800 kvadratkilometer og har ca. 3,5 mill. Indbyggere, heraf ca. 1 millioner i Hovedstaden Jerevan.

 

Det armenske folk

Armenerne angiver, på udlands-armenernes skulle udgøre ca. 3-4 millioner mennesker, SPREDT i mellemøstlige hovedstader og i Vestens Større byer.

LITTERATURHENVISNINGER

Følgende bøger om folkemordet på armenierne Kan anbefales til videre læsning:


Svend Cedergreen Bech:                         Hos et folk uden land, 1982.
Ingeborg Marie Sick:                               Karen Jeppe, 1936

Otto Alfred Schwede:                              Geliebte Fremde Mutter, 273 sider, om Karen Jeppe. Udgivet af: Evangelisk Trykkeri Berlin 1974.

Franz Werfel:                                          De 40 dage på Musa Dagh, 1936 (Historisk roman om 4,000 lander byboere, der forskansede sig på et bjerg nær Middelhavet, Hvor de Holdt ud i mere end 40 dage, indtil de blev undsat af franske krigsskibe. Forsøg på filmatisering er Hidtil blevet forhindret af Den Tyrkiske regering).

Inga Nalbandian:                                     Den store Jammer, 1917.

De hjemsøgte, 1917.

Den Hvide Mark, 1918.

(Romantrilogi på baggrund af oplevelser i Istanbul).

Åge Meyer Benedictsen:                         Armenien, et folks liv og kamp til Gennem årtusinder

 

Film

Et rab Så Højt, om Karen Jeppe, Produceret af Danmark's Kirkelige Mediecenter i samarbejde med

DR1 og ArmenFilm.

Svenskeren P.O. Holmqvist har lavet en film om den armenske tragedie. Den hedder "Tilbage til

Ararat 'som Fås i videoudgave på Norsk eller engelsk.

 

Artiklen er skrevet af Karekin Dickran, Århus, og velvilligt stillet til Rådighed af ham.

LIDT OM ISLAMS 1400 ÅRIGE HISTORIE OG NATUR KAN STUDERES I LANDE UDENFOR DANMARK = ELLER I DENNE BOG.

1400 års Krigen af forfatterne
Lars Hedegaard og Mogens Camre
Islams strategi. EU og Frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0 276 sider Pris 279,00 kr..

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

Hvorfor flere lande i EU, ønsker Tyrkiet med i EU, det forstår jeg ikke, men som USAs Præsident = Theodore Roosevelt eller Frankling Delano Roosevelt sagde = i Politik sker intet tilfældigt. Hav en god dag.

www.folkedrab.dk    

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE