NATOs FLAG

www.wikipedia.net   www.OpenDoors.org    www.Google.dk  

www.Tro-eller-overtro.dk  www.TavshedensTyranni.dk   www.Vilde-Teorier.dk  


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 www.Sagenskerne.dk   www.TavshedensTyranni.dk   www.Vilde-Teorier.dk 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   


 NATOs FLAG

Ser det sådan ud  ???

NATO's flag - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hvis du er mellem 12 år og 21 år

så kan du på dette link - øve dig i skriftlig Engelsk

samt øve dig i - hvordan Engelsk kan oversættes til Dansk.

 www.Bilderberg.org


 

 De soldater der kæmper under NATOs faner i Nordafrika

hvilke Fjender kæmper de imod  ???

 Ved NATOs soldater - hvad de kæmper for i Nordafrika  ??? 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 www.OpenDoors.org

Jihad som kolonisering af nyt land

  Kend din fjendes  - Politiske ideologi - eller dø.

Kend din fjendes Religion - eller dø

Kend din fjendes økonomi - hvis du vil vinde Krigen

Kend måden - dine fjender bruger de juridiskle systemer - både civilt og militært.

Kend måden - din fjendes militær fungerer - strukturmæssigt - samt hvor ordrerne kommer fra - samt den videre kommandovej.

Kend din fjendes kultur - hvilket betyder din fjendes daglige vaner - og hvad der styrer disse daglige vaner.

Hvem styrer de medier - der bringer informationerne videre gennem disse medier =

( TV-FILM-RADIOEN-AVISER-BØGER og andre PUBLIKATIONER ??? )

Dette er så analyse-opgaver - for de - unge kvikke

der spiller analyse-spillet.

Reglerne for analyse-spillet findes på  www.sabbat-kristne.dk  

 


 Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

se evt - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren 

 Jihad som kolonisering af nyt land

Hvorfor står ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen  ???

Et folk i en National-stat - der end ikke forsøger - at se ubekvemme sandheder i øjnene - vil blive udslettet - fra denne Jords overflade.

Dette er min vurdering

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.


Soldater - der kæmper under - NATOs flag - hvad kæmper de for ???

 www.Bilderberg.org


 

 Soldater - der kæmper under et flag - der indeholder et Kors - kæmper de for det samme - som soldater - der kæmper under et Nato flag  ???

Hvis der er en forskel på - hvad soldater kæmper for - under et Nato Flag - og et flag der indeholder et Kors - hvori består denne forskel så   ???

 Hvilket flag kæmper - USAs - soldater under  ???

Hvilket flag kæmper - NATOs - soldater under  ???

Hvilket flag kæmper - EUs - soldater under ???

Hvilket Flag kæmper ( FN = UNs ) embedsmænd Under ???

Hvordan ser det Schweiziske flag ud  ???

Hvem beskytter de Schwieziske kvinder  ???

Hvilke soldater kæmper for - at kvinder ikke bliver voldtaget ???

Hvilket flag kæmper de under  ???


 www.Bilderberg.org  

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...Ser en Region i en ny ( New World Order )  set ovenfra således ud ???
 
 

 


 

 Soldater - der kun kæmper for penge - de kan jo være ligeglade med -

hvem de slår ihjel - og under hvilket flag de kæmper.

 Hvilken vurdering har kvindelige Præster - des-angående  ???

Hvilken vurdering har = NATOs Soldater   ???

Kan soldater stole på - hvad der står i aviserne om -

formålet med de Krige - der har været her på jordkloden fra - den 1. maj 1776 og frem - og specielt efter - den 9. maj 1945 - uden for Europa.

medier og globalisering

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

LET THE HORSE THINK FOR YOU = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.

 Hvilket flag kæmper USAs soldater under ???

 


Jeg vil nu Præsentere ( Guds Lov = De 10 Bud ) som de står i Bibelen.  

 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 
Som - Evangelisk Luthersk Kristen - så tror jeg ikke på - at der findes et menneske på denne jordklode - der er klogere end vores kristne Gud.Derfor kunne det jo være ganske interessant - at studere
 
Guds Lov = De 10 Bud
 
Lidt nærmere.
 
1.Du må ikke have andre Guder end mig.
 
Er Frihedsgudinden i New York en afgud ???
 

 
Har den Katolske Kirke lavet ( Religiøse Juridiske Fiflerier ) med
 
 ( Guds Lov = De 10 Bud )
 
 I min Katekismus fra 1925 lyder Guds lov således
 

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.

4. Ær din Fader og din moder

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle.

 8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus.

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 


Her er det jo svært - at se - hvilket af ( De 10 Bud ) - der indeholder

GUDS SEGL

Hvis man tilfældigvis kender

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 Paragraf 4.
 
så kunne det jo være et religiøst spor ( sat af fortidens jurister ) da Enevælden i Danmark blev ophævet i 1849.
 
Så måske indeholder ( Bud Nr 4. i Guds Lov ) ( Guds Segl???
 
 
 
 
 Så hvilket flag - bør en Kristen kæmpe under - der ønsker at bevare
( Guds Lov = De 10 Bud )
som udgangspunkt for børneopdragelsen her i Danmark ???
 
og ikke ønsker denne børneopdragelse afløst af
( Børneopdragelsen i muslimske hjem )
 

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM = ifølge KORANEN

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.

Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder, hvilket er stik imod dansk tradition, nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne hårdt. Det forventes, at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket. Hun skal vide, at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge. Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun ikke kan blive gift. Hun skal opdrages til, at blive gift. Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed, selvglæde, høj selvagtelse og maskulinitet. Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene kan ofte færdes frit uden, at forældrene bekymrer sig om, hvad de laver. Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt for faderen, som er familiens overhoved. Drenge må ikke holde piger i hånden. En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser. De ældre søskende opdrages til, at irettesætte mindre søskende.

Et Internet-Leksikon   www.islaminfo.dk
 om Koranens indhold


 
 Nu hvor ( Guds Lov = De 10 Bud ) er fjernet fra skoleundervisningen
så er det lettere - at få indført - Fri abort.
 
Hvad fører det så til ???
 

Retten til liv 

 OPRÅB TIL DANMARK - STANDS ABORT

Findes Gud ???  Hvad er din Vurdering  ???

Sandheden er Jesus =  Johannes 14. Kapitel Vers 6. Bibelen.

Fornægter du = Sandheden - fornægter du = ( Guds Lov = De 10 Bud )

En løs vurdering - der må tjekkes efter - af fremtidens historie-skrivere.

Der hvorGuds Lov = De 10 Bud ) ikke eksisterer , der breder

ondskaben ogligegyldigheden sig - på vores jordklode.

IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU3. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ON EXPOSED! Pt 1 WARNING GORE ...

 Jeg har medlidenhed med muslimer = fordi ( Guds Lov = De 10 Bud ) de ikke findes i Koranen - for - Jesus - har sagt - en religion skal kendes på sine frugter.

Så hvilken Religion - hersker i Cairo - hvor der her i 2014  bor cirka 16. millioner muslimer.

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 
MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk. 
 

 

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/    

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nzjVdSjzPsQ
25/01/2012 - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com/ - The Mystery of Mecca. Pastor Mike Hoggard reveals that Islam is ...

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE