EUs SKATTEBORGERE
EUs SKATTEBORGERE www.sagenskerne.dk


Præsenteret her  3o. Januar 2012  www.Kulturkloeften.dk

www.denkorteavis.dk  www.wikipedia.dk  www.Google.dk                ER DU DANSKER   ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

            VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???
Åse Clausen Bjerg

Cand. mag.
Åse Clausen Bjerg
Fremskridtspartiets ordfører for afvikling af integration.

Fremskridtspartiet er på banen igen   http://www.frp-z.dk 
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk  
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk    

Hvem betaler gildet?


Hvem betaler gildet?

Fremskridtspartiet vil ikke være med til at betale for indvandring og integration.

Indvandringen er dyr, og uofficielt er indvandringen regnet ud til at koste et trecifret milliardbeløb. Beregningen er baseret på indirekte oplysninger og er skønsmæssig. Men pengene betales af skatteborgerne. Vi kan ikke regne ud i kroner og ører, hvad indvandringen koster, for vi kan ikke få oplyst, hvad udgifterne beløber sig til for de mest banale integrationsydelser. Det tyder på, at danskerne ikke må vide det. Men vi kan se, hvad pengene går til. En foreløbig liste kommer nedenfor.

Det er meget beklageligt, at der går hjemløse danskere, mens fremmede rykker ind i vore boliger. Det er sørgeligt, at ældre og syge ikke kan få den pleje, som de har brug for, mens indvandrerne får i pose og i sæk. Det er skammeligt, at danskere ikke kan færdes trygt efter mørkets frembrud, mens kriminaliteten blandt indvandrere stiger og vore fængsler er overfyldte.

Det er danskerne, der betaler gildet, og det er danskerne, der lider afsavn. Danskerne er tvangsindlagte til at betale. Vi bliver ikke spurgt.

Vær med til at protestere mod den udvikling.

Stem på Fremskridtspartiet.

Fremskridtspartiet er på banen igen  = www.Radiodua.dk  


Liste over, hvad vi betaler til:

 • Retssager
 • Førtidspensionering.
 • Pensionering
 • SU.
 • Integrationstiltag/rideskole/fodbold/teater etc.
 • Fremmede arbejdere tager pladsen op for danske arbejdere, der er arbejdsløse.
 • Forebyggelse af kriminalitet
 • Sikrede institutioner
 • Asylansøgning
 • Boligydelser
 • Arbejdsløshed
 • Børnepenge
 • Starthjælp
 • Psykiaterbistand
 • Tolkebistand
 • Overvågningskameraer
 • Ghettoproblemer
 • Politiet
 • Brandvæsenet (ildspåsættelser)
 • Sygehuse, apparatur og medicin mv.
 • Skole og ekstrahjælp.
 • Butiksvagter
 • Racismesager
 • Modersmålsundervisning
 • Ved dårlig integration mister staten indirekte 23 mill kr.
 • Afsløring af skattesnyd og svindel i kioskerne og pizzariaerne.
 • Bistandshjælp
 • Indvandrer-medicinsk klinikAsyl

 • Asyludgifter til bl.a. familier med børn.
 • 2 værelses lejlighed
 • Vaskemaskine
 • Strømforbrug
 • Varmeforbrug
 • TV-licens
 • Vuggestueplads
 • Børnehavepladser
 • Støttepædagoger
 • Måltider
 • Lommepenge
 • Penge til tøj
 • Tilskud til transport
 • Evt. tandlæge
 • Evt. fødselsforberedelse
 • Sengetøj, dyner, puder, babyudstyr
 • Barnevogne
 • Læge, sygeplejerske, jordmoder, medicin.
 • Advokatsalær
 • Behandling af sager i Udlændingenævnet og Flygtningenævnet
 • Udgifter til hjemsendelser

Citat slut.


Har Godheds-idealisternes Godhed = ingen grænser ???

Besøg eventuelt = www.Sappho.dk Bør den store Ånd fejres = den 1. og den 2. oktober 2016 ???


Et øje for et øje = ender med at gøre hele verden blind.
 • Jorden kan frembringe nok til at opfylde alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.
 • Intolerance er i sig selv en form for vold og en hindring for udvikling af en ægte demokratisk ånd.
 • Der er mange sager, som jeg er parat til at dø for, men ingen sager, som jeg er villig til at dræbe for. Dette er sagt af = Mahatma Gandhi
 • Ikke-samarbejde med det onde er lige så meget en pligt som samarbejde med gode.
 • Den svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er den tapres privilegium.
 • Du kan kaste mig i lænker, du kan torturere mig, ja selv dræbe mig; men du kan aldrig indespærre min sjæl.
 • Du må selv være den forandring, som du ønsker at se i verden.
 • Selv om du er et mindretal på een, sandheden er sandheden.
 • Husk, at gennem historien har sandhedens og kærlighedens vej altid vundet. Der har været tyranner og mordere og for en tid har de syntes uovervindelige, men de falder altid til sidst - tænk på det, altid.
 • Styrke kommer ikke fra fysisk kapacitet. Den kommer fra en ukuelig vilje.
 • Den eneste tyran jeg vil acceptere i denne verden, er den stille stemme indeni.
 • At tro på noget, og ikke efterleve det, er uærligt.
 • Der er ingen Gud højere end sandheden.
 • I det øjeblik en slave beslutter, at han ikke længere vil være en slave, falder hans lænker. Frihed og slaveri er mentale tilstande.
 • Frygt har sit formål, men fejhed har ingen.
 • God regeringsførelse er ingen erstatning for selvstyre.
 • I samvittighedssager har flertalsafgørelser ingen berettigelse.
 • Først vil de ignorere dig, så vil de grine af dig, så vil de bekæmpe dig, og så vinder du.
 • Ingen kultur kan overleve, hvis den forsøger at være den eneste.
 • Ikke-vold er den stærkes våben.
 • Den bedste måde at finde dig selv, er at give dig hen i andres tjeneste.
 • Hele menneskeheden er en udelt og udelelig familie, og hver enkelt af os er ansvarlig for alle andres ugerninger. Jeg kan ikke frigøre mig fra den ondeste sjæl.
 • Sigt altid efter fuldstændig harmoni mellem tanke og ord og gerning. Sigt altid efter at rense dine tanker og alt vil blive godt.
 • Du får måske aldrig at vide, hvilke resultater der kommer af din indsats, men hvis du ikke gør noget, vil der ikke være noget resultat.
 • Forskellen mellem hvad vi gør, og hvad vi er i stand til at gøre, ville være tilstrækkelig til at løse de fleste af verdens problemer.
 • Før du helbreder andre, må du helbrede dig selv.
 • En fejl bliver ikke sand af at blive gentaget; og en sandhed bliver heller ikke fejl, fordi ingen ser den.
 • En smule praksis er mere værd end tonsvis af prædikerne.
 • Alle kan give op, det er den letteste ting i verden at gøre. Men at holde sammen på sig selv, når alle andre ville kunne forstå, hvis du faldt fra hinanden, det er sand styrke.
 • Lykke er, når det du tænker, det du siger, og det du gør er i harmoni.
 • Lev, som hvis du skulle dø i morgen. Lær, som hvis du skulle leve for evigt.
 • Roden til vold: Rigdom uden arbejde, fornøjelser uden samvittighed, viden uden karakter, handel uden moral, videnskab uden menneskelighed, tilbedelse uden ofre, politik uden principper.
 • Når du har sandheden skal den gives med kærlighed, ellers vil beskeden og budbringeren blive afvist.
 • Frihed er som en fødsel. Indtil vi er helt fri, er vi slaver.
 • Ingen frihed vil være værd at overveje, hvis den ikke sikrer samme grad af frihed for mindretallene som for flertallet.
 • Ingen regering i verden kan få mænd, som bærer friheden i deres hjerter, til at hylde sig mod deres vilje.
 • Bombekasterne har miskrediteret frihedens sag, i hvis navn de kastede bomberne.
 • Essensen af sand religiøs lære er, at man skal tjene og være venlig mod alle.
 • Terrorisme og bedrag er ikke den stærkes våben, men den svages.
 • Demokrati og afhængighed af militæret og politiet er uforenelige.
 • De kan ikke fratage os vor selvrespekt, hvis vi ikke giver den til dem.
 • Vi skal altid forsøge at alliere os med den del af fjenden, som ved, hvad der er rigtigt.
 • Vi, der søger retfærdighed, må yde andre retfærdighed.
 • Alle reformer har deres oprindelse i mindretal, der står i opposition til flertal.
 • Den økonomi er usand, som ignorerer eller ser bort fra moralske værdier.
 • Det, der er opnået med vold, mistes ved vold.
 • Demokrati, disciplineret og oplyst, er den fineste ting i verden.
 • En født demokrat er en født tilhænger af disciplin.
 • Sandheden er, hvad din indre stemme fortæller dig.
 • Alle kompromiser er baseret på gensidig imødekommenhed, men der kan ikke givesafkald på grundprincipper. Ethvert kompromis på rene grundprincipper er en overgivelse. For det er kun at give efter og ikke at tage imod.
 • At fratage en mand hans naturlige frihed og at nægte ham de almindelige faciliteter er værre end at sulte kroppen; det er udsultning af sjælen, kroppens beboer.
 • Sandheden skader aldrig en sag, der er retfærdig.
 • Du må ikke miste troen på menneskeheden. Menneskeheden er som et hav, selvom et par dråber af havet er snavsede, er havet ikke snavset.
 • Had synden, elsk synderen.
 • Mit liv er mit budskab.

Det hævdes af nogle = at et folks = kultur =
er dette folks daglige vaner ??? Er det rigtigt
???

Besøg evt.Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk

Har du berserker-mjød og Digterøl Parat til = at filosofere over disse visdomsord = når der skal festes = både den 1. oktober og på selve fødselsdagen = den anden oktober ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE