KLIMA-RELIGION
KLIMA-RELIGION www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  7. december 2009

Find ( Gaia )  på  www.Google.dk 

DEN GLOBALE KORREKTE KLIMA RELIGION

I dag, den 7. december 2009 er det globale klima topmøde i København startet, og varer frem til den 18. december 2009, så vidt jeg er orienteret. Den nye globale vare, der globalt kan handles med er varm luft. Denne varme luft kaldes CO2 - Udledning, hvis jeg er rigtigt imformeret.

VARM LUFT PROJEKTET

Liberale grænse-overskridende kræfter har nu fået en ny handelsvare, kaldet CO2 - Kvoter, som kan handles globalt. Denne handel er efter mit primitive skøn, helt uden for demokratisk kontrol, eller tager jeg fejl ???

KLIMAET BERØRER ALLE

Da klimaet berører alle mennesker på denne jordklode, så har denne grænse-overskridende handel, med varm luft, en berøring med alle mennesker, og da den omfatter alle mennesker på jordkloden, så bliver klimaet til en ( global religion ), der omfatter alle mennesker på jordkloden. Intet menneske her på jordkloden, kan melde sig ud af denne ( Globale Klima-religion )  Godt gået, = Hvem der så end har regnet det ud. Hvad er din vurdering ???

KLIMAETS PRÆSTESKAB

Klimaets præsteskab er muligvis et eller andet Videnskabeligt klima-panel under FN, der stræber efter det globale verdensherredømme, og igennem ( klima-krav ) kan adfærds-regulere hvert eneste menneske på jordkloden. Dette ( klima - præsteskab ), kan så udlægge ( den globale videnskabelige tekst ), alt efter FN - magthavernes ønsker. Hvordan kan dette ( videnskabelige Præsteskab ) stilles til ansvar for fejl-vurderinger af klimaet = og af hvem ??? Jeg kan naturligvis have taget fejl i min vurdering. Det er sket før.

DEN ØKONOMISKE INDFALDS-VINKEL, OG FINANS-KRISEN

Den globale finanskrise har vist, hvordan grådighed i bank-sektoren,  kan nedbryde den globale økonomi. Dette nye globale marked for kvoter af ( varm luft ) vil naturligvis kunne handles på børser rundt omkring på jordkloden, hvor priserne på ( varm-luft) aktierne kan stige eller falde.

DEN KRISTNE KULTUR

I gamle dage, for nogle få hundrede år siden, var moralen og ærligheden for bank-medarbejdere høj,  fordi de havde en kristen kultur-baggrund. Nu hvor bank-sektorens ansatte mangler den moralske og etiske indfaldsvinkel, vil grådigheden sandsynligvis igen vinde over ærligheden, ligesom det skete under den globale finanskrise, som stadigvæk koster arbejdspladser her i Danmark.

MARKEDS-KRÆFTERNES HANDELS-KONTROL

Selvfølgelig vil handel med ( varm luft ) kaldet ( CO2-Udlednings-kvoter ) komme i stand. Hvad er så det egentlige formål, for dette ( CO2 - PRÆSTESKAB ) ??? Kan det være global kontrol af det enkelte menneskes adfærds-mønster ??? Bliver der indført et klimapoliti, der financeres af alle jordklodens skatteydere, og som har til opgave, at pille elektroniske dimser ud af den enkeltes husholdning, for at nedbringe  CO2 - Udledningen ???

FNs KLIMA-KONVENTIONER

Hvis der ikke allerede findes FN - Konventioner for ulovlig handel med ( CO2 - Kvoter ) Så vil de sandsynligvis blive indført i humanismens velmenende navn, således at det enkelte menneske, der ikke opfører sig ( klima-mæssigt ) korrekt, kan stilles for en menneskerets-kontrol. Alt på denne jordklode skal efterhånden kontroleres i detaljer, og hvem skal så gøre dette. Det naturlige svar er = FN, og det giver mig kuldegysninger.

HVORDAN BLIVER DEN GLOBALE FREMTID  ???

Tragisk eller sjov ???  kommer der en ny religion ??? = En klima religion ???  Vil vi stadig kunne gå i teateret, og se ( Kejserens nye klæder ) ???  Da jeg var barn, blev det ofte sagt =  VERDEN VIL BEDRAGES. Erfaringerne overalt på jordkloden viser, at der er mange, der står til rådighed for, at opfylde dette ønske.

FORTIELSENS KUNST.

Op til klima-top-mødet i København, må det også konstateres, at kritiske klima-forskere med en anden holdning, end den politisk korrekte, var holdt udenfor det "gode selskab" hvilket kunne tyde på, at FNs klimapanel var udvalgt blandt de klima-forskere med den rigtige holdning. Det er min opfattelse, at dette ( klima - top - møde ) har en hemmelig politisk dagsorden. Disse kritiske klima-forskere holdt så deres eget klima-møde på Christiansborg. Min erfaring er, at når nogen er bange for, at høre sandheden, eller hvad der muligvis kan være sandheden, ja - - så er der lusk i affæren. Hvad er din erfaring desangående ???

DODOU DIENE  I OSLO  4-6-2007  FOR FN

Dodou Diene er FNs "High Commissær for Human Rights" og FNs specialudsending i racediskrimineringssager, var speciel guest på den internationale konference 4.6.2007 på den internationale konference om medier og globalisering i Oslo. I sin tale til redaktører og journalister opfordrede han medierne til  aktivt at støtte kampen for det multikulturelle samfund, skriver " Norge i dag". Jo FN har sin globale politiske dagsorden. Hvordan passer ( KLIMA - TOP - MØDET ) ind i FNs - globale multikulturelle målsætning ???

PRÆSIDENT ROOSEVELT

Var det USAs Præsident Roosevelt der sagde =
I Politik sker intet tilfældigt ??? 

ET KLIMA EKSEMPEL KAN BRUGES POLITISK = ET EKSEMPEL =

Hvem spiser ( natur-kød ) ??? Naturkød er kød fra dyr, der har græsset uden-dørs i nærområdet, fordi det sparer transport, og dermed co2 - udslip. Det betyder derfor, at der i Spanien og Polen og i Danmark nødvendigvis må opstå et Spansk og et Polsk og et Dansk nationalt ( natur-køds-nærheds-mærke ), og så videre.  Vil EU tillade dette ??? Hvad vil Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ??? Vil de kræve et ( natur-kød-nærheds-mærke ) ??? Vil det så være et ( Dannebrog ) i Danmark ??? Vil de kræve et Polsk Flag i Polen ??? Vil de kræve et ( natur-køds-nærheds-mærke ) i Spanien, og vil det være et Spansk flag, når det gælder et ( natur-kød-nærheds-mærke ) i Spanien ???

ÅBNER ( KLIMA-TOP-MØDET ) FOR PANDORAS ÆSKE = POLITISK  SET ???

Pandoras æske kan Googles  på  =  www.Google.dk 

Er det så politisk ukorrekt, at spise kød, importeret fra Rusland eller Argentina, da der måske sker for stor CO2 - udslip ved transporten  ???

MODIGE SAUDI-ARABIEN

Der er hermed et modigt land her på jordkloden, der tør sætte spørgsmål ved FNs klima-rapport, nemlig Saudi-Arabien.

NATIONALSTATEN  USAs  LOVGIVNING

Vil USAs Præsident Obama gå administrativt uden om ( USAs Parlament = administrativt = for, at kunne levere et eller andet CO2 - tilbud under ( klima-top-mødet ) ??? Betyder det, at USAs Parlaments indflydelse undergraves af ( Klima-Top-Mødet ) i København ??? Hvad betyder ( Klima-Top-Mødet ) for andre Nationalstaters Parlamenter, og deres vedtagne loves autoratitet ???

HVEM ARRANGERER KLIMA-TOP-MØDET ??? ER DET EU ???


HVEM HAR LÆST DENNE BOG =

EU  Den rigtige historie  -  Den skjulte dagsorden

af Henrik Ræder Clausen
mail: henrik@fangorn.dk
Udgivet på
Forskningsforlaget Rafael
ISBN 978-87-91107-31-3

om
Danmarks Riges Grundlov
Rom - Traktaten
Maastricht-Traktaten
Nice - Traktaten
Folketingets EU-Oplysning
Københavnerkriterierne

På side 10. i denne bog står der bl.a følgende.

Monnet havde forsøgt, at bruge Marshallplanen og etableringen af NATO til, at skabe ny interesse  for visionen om et forenet Europa, men var i begge tilfælde blevet afvist.

- Vi kan aldrig gøre det tilstrække klart, at Unionens seks medlemslande er forgængere  for et bredere , forenet Europa, hvis grænser kun sættes af dem, der endnu ikke er med. Vores Union er ikke en forening for - kul - og stålproducenter, det er starten på Europa.

På side 11. i denne bog står der bl.a følgende.

Fiaskoen  fik Monnet og de andre supereuropæere til at ændre strategi. Når man ikke kunne indføre den europæiske superstat åbent og ærligt, måtte de bruge list. Derfor besluttede de sig i 1954 til at forklare projektet som et `økonomisk fællesskab`. og gemme de overstatslige dele i detaljerne. Ved dermed at skjule projektets egentlige mål fra offentlig debat og kritik fik det betydeligt større chancer for at blive gennemført. Ærligt var det måske ikke, men det var effektivt.  Citat slut

SUPER-EUROPÆERNES POLITISKE RESULTATER

Hvad har Super-europæerne så opnået gennem denne planlagte krigslist fra 1954  ???

MIN  VURDERING

De har fået vekslet ( Barcalona-Traktaten fra 1995 ) til ( Euromediterranienaftalen i 2008 )  = ( EUROMED ) ved hjælp af list, og ved at administrere sig uden om ærlig debat, og på den måde omgå national lovgivning. Denne Politiske målsætning har Super-europæerne opnået.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Det er = Danmarks Ungdoms fremtid = det drejer sig om.

www.Euro-med.dk  Hvad = Unge under 30 år = bør vide. 

Hør derfor dette interview af = Anders Bruun Laursen
LISSABON - TRAKTATEN

Lissabon-traktaten efterleves nu i EU, og dermed har Super - europæerne opnået den EU-Union, som de arbejdede for, ved hjælp af, at gå uden om en ærlig demokratisk debat, og ved hjælp af FORTIELSENS KUNST, og ved hjælp af politisk list. Det har Super-europæerne opnået. Er min vurdering forkert ???

EUs ARBEJDSFORM

Er EUs arbejdsform, ved at fortie deres Politiske målsætninger, og gennemføre deres Politiske målsætninger ved hjælp af list og uden demokratisk debat, blevet så indarbejdet, at denne arbejdsform er umulig at frigøre sig for i EU ???  Hvem kan de vide dette ???

KLIMA-TOP-MØDET i KØBENHAVN

Mit spørgsmål er nu, om ( KLIMA-TOP-MØDET ) i København er et sådant  ( HEMMELIGT POLITISK EU-PROJEKT ??? Forfølger EU nu et nyt hemmeligt Politisk Projekt, og forfølger deres Politiske Målsætninger, og sørger for, at undgå en ærlig demokratisk debat i dybden om klimaet, da det kan afsløre, at ( Klima-Top- Mødet ) i København  i virkeligheden er et skjult Politisk EU-Projekt ??? Hvem kan vide dette ???

HVAD ER EUs AMBITIONER ??? UDTRYKKES DE HER =

 
Berlingske Tidende
 
Per Stig: EU skal være den 3. supermagt
 
EU har størrelsen og den militære kraft til at være i samme liga som USA og Kina. Ny EU-traktat vil styrke unionens globale rolle, mener Per Stig Møller.

Fredag den 30. oktober 2009, 05:30

EU skal gøres til en mere velfungerende udenrigspolitisk aktør, som kan give USA og Kina kamp til stregen. Det slår udenrigsminister Per Stig Møller (K) fast i forbindelse med et EU-topmøde i Bruxelles.

- Vi har jo det største marked. Vi er den største bistandsyder i verden. Vi har jo en enorm mængde militær, hvis vi i øvrigt brugte det. Så vi kunne have mulighed for at være en af de virkelig store spillere i verden, siger han.

Udenrigsministeren er ikke i tvivl om, at EU skal have en langt større global rolle, så unionen bliver en aktør, man har respekt for rundt omkring i verden.

- Hvorfor taler man om G2 - USA og Kina? Hvorfor taler man ikke om G3 - USA, Kina og Europa? Det er der ingen, der gør, men det burde man i virkeligheden gøre, fordi vi har den store tyngde, som vi har. Men vi bruger den ikke, siger han.

Ifølge udenrigsministeren har EU-landene blandt andet været for dårlige til at stå sammen og kæmpe om de europæiske værdier.

På topmødet i Bruxelles har EU-lederne banet vejen for Lissabontraktaten, som skaber nye muligheder på det udenrigspolitiske område. Blandt andet skal der udpeges en ny EU-udenrigsminister, der får det overordnede ansvar for unionens udenrigs- og sikkerhedspolitik med flere tusinde medarbejdere under sig.

- Selvfølgelig er udenrigspolitikken stadigvæk suveræn, men når Lissabontraktaten kommer igennem - og det ser det så ud til nu - kan vi blive meget bedre til at få Europa placeret i de globale forhandlinger, end vi har været, lyder ønsket fra Per Stig Møller.

/ritzau/  Citat slut

KAN DENNE ( PER STIG MØLLER,S ) UDTALTE MÅLSÆTNING FOR EU = OPNÅES VED HJÆLP AF = KLIMA-TOP-MØDET I KØBENHAVN ???

Hvorfor taler man om G2 - USA og KINA ?  Hvorfor taler man ikke om G3 - USA, Kina og Europa = spørger PER STIG MØLLER ???

SVARET KUNNE VÆRE  =

USA og KINA ved noget om EU, som EU-Politikerne ikke har forstået endnu = nemlig at EU vil blive destabiliseret indefra af islams ( militære erobrings-strategi ) De ved, at EUs skæbne bliver ligesom den i Kosovo - nemlig - = at EU bliver ædt op indefra. så hvorfor tage et EU alvorligt, der ikke kæmper for, at bevare deres National-befolkningers egen kultur og idenditet i EUs  27 medlemslande ???

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og frihed.


G. Edward Griffin The Dangerous Servant A Discourse on Governmentaf maf1989a antal visninger
http://www.horowitzfreedomcenter.org/

Måske ved USA og Kina, mere om EU, end EU - Politikerne gør ??? Er det sansynligt ???  Er det usandsynligt ??? Det kan jo være derfor, at hele verden kun taler om G2-landene ???

Har Poul Schlüter udtalt = UNIONEN ER STENDØD ??? Hvorfor og hvornår ??? Find selv svaret på  www.Google.dk 

Jeg kan anbefale den jævne Den Danske befolkning, at følge intenst med i den indre politiske udvikling i Danmark og EU, frem til, den 1. oktober 2016  Fordi ingen kender EUs fremtidige fortielser, over for Danmarks befolkning. Siden 1954 har Danmarks befolkning ikke haft mulighed for, at vide, at det også var EU-Politikernes målsætning, at optage muslimske middelhavslande i EU-Unionen.

HVEM FINANCERER DENNE UDVIKLING  ???

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

DANSKERNES STORE HJERTE

Vi Danskere har et stort hjerte, og ville gerne financere hele verden for = at få en bedre verden, men måske skal vi begynde at indse, at denne opgave er for stor for lille Danmark. Ud over U-Landshjælp, så er der også indre Nationale økonomiske forpligtigelser. Hvad mener Danmarks skatteydere om disse økonomiske udgifter ??? 

www.kulturkloeften.dk 

Hav en god dag =    Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE