KLIMA - HYSTERI
KLIMA - HYSTERI www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  3. december 2009

ER VEJEN TIL GLOBAL MAGT  =  KLIMAHYSTERI  ???

Er vejen til den globale magt = klima - hysteri = hvor en gruppe Politikere etablerer sig i toppen af ( magt - pyramiden ), hvor de kan hænge nationalstaters indsats for klimaet ud, og på den måde påvirke, Nationalstaternes økonomiske globale invisteringer ???

SYDPOLEN og NORDPOLEN og KLIMA-FORUDSÆTNINGER

Jordklodens indre poler har flyttet sig, og der har været op til fire poler på jordkloden, på een gang på et givet tidspunkt. Ikke alle klima-udviklinger er menneskabte. Men et globalt klima-panel, bestående af tidligere top-politikere  ligner efter min opfattelse en global sammensværgelse, hvor Nationalstaternes økonomi kan styres ud fra, hvad en global "Klima-elite" kan hænge enkelte nationalstater ud, for at invistere forkert i klimaet. Måske tager jeg fejl ???  Måske tager jeg ikke fejl ??? Det må i selv vurdere. Der kommer nu en række indlæg om klimaet på ( JYLLANDSPOSTEN ) der kan danne baggrund for din vurdering. God fornøjelse med det. Med VENLIG hilsen = Poul Leo Nielsen.

 
Jyllands-Posten
 
Rigtige meninger

Offentliggjort 29.11.09 kl. 03:00
 
Der er de gode, og så er der de onde. De gode er dem med de rigtige meninger. Dem, som uden at stille kritiske spørgsmål accepterer meldingerne fra FN's klimapanel og stiller sig op i rækken af villige propagandister for at arbejde i den gode sags tjeneste.

Det er dem, som én gang for alle har besluttet, at de konstaterede ændringer i klodens klima i alt overvejende grad skyldes menneskelig aktivitet. I hvert fald i en sådan grad, at reguleret menneskelig aktivitet også i fremtiden kan påvirke klimaet, og denne gang i en heldigere retning.

De onde - dem, som skal dæmoniseres - er dem, som stiller sig tvivlende. Ikke folk, som blankt afviser enhver melding fra FN's internationale klimapanel, men blot det at stille sig skeptisk er slemt nok i sig selv. Så er man klimaskeptiker, eller endog klimafornægter, for nu at tydeliggøre parallellen til galninge, som benægter historiske kendsgerninger. Til denne gruppe af ondskabens repræsentanter hører blandt andre den danske statistiker Bjørn Lomborg og den danske klimaforsker Henrik Svensmark.Det kan undre, hvorfor og hvordan et par tusinde forskere i FN's internationale klimapanel kan mobilisere en så massiv enighed om, at både konstaterede og kommende klimaforandringer er menneskeskabte, og det kan undre, at eksempelvis Bjørn Lomborgs iagttagelser afvises som irrelevante med den begrundelse, at han ikke er klimatolog, men statistiker. Det kan især undre i betragtning af, at det fornemme klimapanel er sammensat af mange andre videnskabsfolk end netop klimaforskere.

I forrige uge åbenbaredes i hvert fald en flig af forklaringen på den påfaldende enighed blandt klimapanelets eksperter:

Nogle e-mails var blevet hacket fra det britiske klimaforskningsinstitut på University of East Anglia og distribueret på internettet. Den slags er selvfølgelig ulovligt, og fy for det. Men karakteren af og indholdet i de stjålne e-mails overskyggede meget hurtigt forargelsen over det faktum, at de var ulovligt tilvejebragt.Interne mails, som var udvekslet mellem ledende universitetsfolk, afslørede, hvordan de aktivt ville lukke munden på forskere med afvigende meninger.

I en af mailene fra direktøren for det britiske institut til en kollega på Pennsylvania State Institute afsløres taktikken, som skal lukke munden på de forskere, som ikke er overbevist om, at klimaforandringerne overvejende skyldes menneskelig aktivitet. »Jeg kan ikke se for mig, at noget af disse papirer skal med i den kommende rapport fra klimapanelet,« skriver institutlederen Phil Jones og tilføjer, at han og en kollega vil sørge for at holde dem ude, »om vi så skal redefinere peer-review-proceduren for videnskabelige artikler.«

Peer-review er et fagudtryk for den procedure, som skal sikre kvaliteten af videnskabelige arbejder, som offentliggøres i videnskabelige tidsskrifter. Sådanne publiceringer af videnskabeligt arbejde er afgørende for forskeres karrierer, og her dokumenterer en akademisk institutleder altså, at han er parat til at redefinere de videnskabelige krav alene med det formål at holde skeptiske kolleger ude fra diskussionen i FN's klimapanel.

Tyveriet af de fortrolige mails har i øvrigt afsløret metoder og hensigter i klimapanelet, som ikke just tjener til at styrke dets troværdighed.

Morgenavisen Jyllands-Posten vil i en artikelserie i de kommende dage afdække manipulationer og spin i klimadebatten.

EN ÅBEN KLIMA-DEBAT = HVOR FINDES DEN  ???

Mit spørgsmål = Kan et ( Globalt Klima Panel ) forhindre nationalstater i, at bruge deres kul-resourser og andre muligheder for, at sørge for, at deres egne National-befolkningers behov for energi ???  Hvem har moralsk og etisk ret til, at blande sig i nationalstaters brug af deres interne energi-muligheder ??? Kan et ( Globalt - Klima - Panel ) tiltuske sig magt til, at bestemme, hvordan Nationalstater skal bruge deres energi-resourser ???

Besøg evt. http://www.radioilluminati.com/Besøg evt.  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/Besøg evt.  www.Saxo.com 


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE