DANSK JOURNALIST-FORBUND
DANSK JOURNALIST-FORBUND www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 28. januar 2011  www.kulturkloeften.dk 

DANSK JOURNALISTFORBUND     www.denkorteavis.dk

Hvad er formålet med = Dansk Journalist-forbund ???            ER DU DANSKER   ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???http://www.RadioDua.dk     http://www.sappho.dk/   http://www.radioholger.dk/  Hvad er formålet med = Dansk Journalist-forbund ???

Er formålet med = Dansk Journalist-forbund = bare at forbedre journalisters lønforhold og andre økonomiske interesser - som hos en ganske normal standard-fagforening ??? Er det formålet med = Dansk Journalist-forbund ???

ELLER

er formålet for = Dansk Journalist-forbunds medlemmer = at præsentere = Danmarks Befolkning = for de = sandheder = der har betydning for = Danmarks Befolkning = og deres forsatte eksistens ???

ELLER

er formålet for = Dansk Journalist-forbunds medlemmer = at skal skjule alle de = ubekvemme  sandheder = der viser = at Danmarks oprindelige befolkning skal udskiftes ???

DEN VÆRSTE LØGN AF ALLE

Den = værste løgn = af alle = det er ikke = en udtalt løgn = nej = den = værste løgn = af alle = det er = fortielsen af sandheden. Så = ( hvad eller hvem ) arbejder medlemmerne af = Dansk Journalistforbund = i virkeligheden for ???

DANSK JOURNALIST-FORBUNDS MEDLEMMER

Så hvad kæmper = Dansk Journalist-Forbunds medlemmer = i virkeligheden for ??? Kæmper = Dansk Journalist forbund for = udbredelsen af = Løgnens ideologier og løgnens religioner = igennem fortielser = af = sandheder og sandheden ???DANMARKS KRISTNE KULTURARV

Hvad ved = "Danske Journalister" = om = sandheden og sandheders tilknytning = til = Det Danske Folks fædreland = og = historiske tilknytning til = ( National-staten = Danmark ) ???  Jeg kan oplyse ( Danmarks Journalister om ) at Danmark har været en ( KRISTEN NATION i over 1000 år ) Hvis en ( Dansk Journalist ) ikke er stolt over ( Danmarks Kristne Kulturarv ) Hvad kan så gøre en ( Dansk født = Journalist ) stolt af noget som helst ???HVAD VED JOURNALISTER OM = SANDHEDEN ???

På denne internetside kan = Journalister = læse hvad = Jesus = sagde om = sandheder og sandheden = for cirka 2000 år siden. 

www.sandheden.net 


HVAD HAR VI DANSKERE = JOURNALISTER = TIL
HVEM TIER =  SANDHEDEN  = IHJEL ???Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

For de = unge Journalister = der ikke ved det = så har Danmark - igennem = Harald Blåtand = en pagt med = den kristne Gud = og har haft det i over 1000 år. Hvad der står i ( Det Danske Folks Pagt ) med ( Jesus ) det ved jeg ikke = men = de sidste 1000 års danske historie tyder på = at så længe hele det danske folk = holder sig til ( sandheden ) så vil ( Danmark ) og ( Det Danske Folk ) forsat bestå. Arven fra = Harald Blåtands Pagt = med den ( Kristne Gud ) kommer efter min opfattelse til udtryk i = ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) i Paragraf 4. Find evt. Paragraf 4 på = Google

www.Google.dk  

Er = Journalister = sandhedens Frontkæmpere = i det offentlige rum ???DANMARK = har været en = kristen Nation i over 1000 år.

http://www.fortidensjelling.dk/ 


.

Harald Blåtands runesten

Her ses beviset på = danskernes pagt = med = Kristendommen.CENTRALISERING og DE-CENTRALISERING

Ideologer og ideologiernes håndlangere  -  der kun kæmper for mere magt = på folkets bekostning = centraliserer altid de institutioner og magtcentre - der er i en National-stat. De konger og andre regenter - der ønsker (  det bedste for deres Nationalstats undersåtter = decentraliserer deres magtcentre og institutioner. Vi ser på disse Kirkers Placering i det danske landskab = at Danmarks kirker er placeret så decentralt - at den kristne Guds tilbud - om evig frelse = kan nå ud til alle de danskere = der altid søger = sandheden = for til stadighed at blive bestyrket i deres = Kristne tro.

JESUS = HAR SAGT
= JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

           

DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

Danmarks = Kristne Kulturarv = er efter min opfattelse også Danmarks Kirker = og =  sandheden = og placeringen af de danske kirker viser = at ønsket fra Danmarks tidligste konger = har været = at det kristne budskab og tilbud  = skulle nå ud til hele Danmarks befolkning. Dette er min vurdering. Har medlemmerne i = ( DanskJournalist-forbund ) en anden vurdering ???

Kirker i Danmark - en billeddatabase

På dette link = som er en billed-database - over Danmarks kirker - kan journalister fra = Dansk Journalist-forbund = få et overblik over - hvordan Danmarks kirker er placeret så centralt = at det kristne budskab kan = og kunne nå ud til hele Danmarks befolkning.www.DR.dk/galtiDanmark   - se - DE 6 FILM = på = DR

Claes Kastholm = oplyser i film 6 = hvordan 1400 kommuner = blev centraliseret til 300 kommuner i cirka 1972. Et mærkeligt = Nationalt sindelag = hos netop de = Konservative = der Politisk siger =
Gud Konge og Fædreland.
Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansHVAD ER PARAGRAFFERNE I = DANSK JOURNALISTFORBUND ???

Hvis formålet med = Dansk Journalist-Forbund = "kun er" = ligesom andre fagforeninger = at sikre Journalister en god løn og rimelige og gode arbejdsforhold = lever Dansk-Journalist-forbunds medlemmer så op til = hvad en befolkning kan forvente i et "demokratisk samfund" ??? Er der nogle Paragraffer i ( Dansk Journalist-forbund ) der kræver at = Journalister = skal holde sig til = sandheden = og ikke må = lyve = når de bringer nyheder = i det offentlige rum = til Danmarks befolkning ??? Og = Journalister = husk så lige på = at den = Værste løgn af alle = er = fortielse af = sandheden = når det gælder = National-statens forsatte eksistens.

ER JOURNALISTER = TROVÆRDIGE ???

Når jeg tvivler på mange = Journalisters = troværdighed, så skyldes det også hemmelige møder = hvor udvalgte Journalister og deres arbejdsgivere deltager = og fortier deres andel i udbredelsen af en = multikulturel ideologi = der arbejder for nedlæggelse af = Nationalstater = globalt set. Ja dette møde har fundet sted. Mødet foregik i Norge.Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Find evt, navnet = Doudou Diene = på = Google

medier og globalisering        Citat slut.Hvem og hvor uddannes = Journalister ???HVEM BEHERSKER = MEDIERNE ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder. [1]

Hvor ligger Journalisternes = Loyalitet ???
Ligger = loyaliteten = hos Folket = eller hos = arbejdsgiveren ???CITAT

Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder. [1]

HVORDAN UDVIKLES DENNE = VERDENREGERING SÅ ???

Her vil jeg anbefale = at medlemmerne af = Dansk Journalist-forbund = forsøger at få et overblik over = hvor mange overnationale retsinstanser = der bygges rundt om på jordkloden = og hvor mange af skatteydernes penge = der bruges til udbygningen af overnationale retsinstanser.

Journalister =  og = sandheden

Jeg vil foreslå = Journalister = der ( stærkt ønsker ) at fortælle de globale = Sandheder =  til ( Danmarks befolkning ) at de melder sig ud af ( Dansk Journalist-forbund ) og danner et nyt = ( Journalist-forbund )
i Danmark = specielt med det formål = altid at fortælle ( sandheden  )HVILKE PLANER HAR = CLAES KASTHOLM ???

Er det rigtigt at = Claes Kastholm = overvejer at starte et nyt journalist-forbund - her i Danmark ???
www.DR.dk/galtiDanmark   - se - DE 6 FILM = på = DR

JOURNALISTER = har jo også muligheden for = at starte en ny avis = hvis de ikke forsat = ønsker = at være oligarkernes talerør = for et globalt multikulturelt samfund = hvor eventuelle ulemper ( Ties ihjel ) hvilket kan gøre journalister til en del af den = ondskab = som mange = Journalister = oprindeligt ville bekæmpe. Besøg eventuelt denne = nye-aviswww.denkorteavis.dk 
Weekendavisen ( Bøger ) side 14. = 27. januar 2012 # 04

Hvem er = Kommentator = Nick Cohen ??? Personligt ved jeg det ikke = men måske burde = seriøse Journalister = vide det ???  Måske burde de også læse hans seneste bog = der anmeldes således i Weekendavisen =

CENSUR. Den britiske kommentator Nick Cohens bog burde uddeles til alle kommende journalister.  Citat slut.Weekendavisen ( Kultur ) side 6. = 27. Januar 2012 - # 04

Her skriver ( Martin Krasnik ) tilsyneladende en rapport fra et interview - som han har foretaget af = Nick Cohen. Overskriften lyder således =

EN SMULE FRYGT RÆKKER LANGT     Citat slut

I dette interview fortæller = Nick Cohen = om hvad dobbelt Censur er = og hvad dobbelt censur betyder.

www.weekendavisen.dk     www.Google.dk  
TAKKETALEN FRA 1991

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden - med en ny verdensregering - må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Måske skal jordklodens vandforsyning også privatiseres
???Hvilken magt ønsker en ny = verdensregering ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering


Kan dette ønske se således ud  ???www.bilderberggruppen.dk   =  Oprettet 1954

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen


Illuminati - består af disse organisationer =

 (”The Royal Institute of International Affairs”,
The Council on Foreign Relations”,
FN”,
Club of Rome” og
The Trilateral Commission” er de

Det var på = den Trilaterale Kommission = at David Rockefeller i 1991 - takkede Journalist-standen for cirka 40 års fortielser. Det kan jo godt gøre en normal Journalist lidt nysgerrig.

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.RadioHolger.dk


Oplysningstidens  verdensbillede. www.RadioDua.dkKlik på billedet for at se en større versionSe flere af Niels Thomsens tegninger på = www.Sappho.dk http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html


Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Som bekendt så blev = USAs uafhængigheds-erklæring også indført i 1776.  4. Juli hvis jeg husker rigtigt. Den var udgangspunkt for USAs senere Forfatning. James Madison USAs præsident = fra 1809 til 1817 kaldes ( Forfatningens fader )

Havde = Adam Weishapht = allerede før 1776 = den færdige plan klar = til hvordan hele jordkloden skulle erobres ??? Noget tyder i denne retning = men det er = Journalister = der må verificere = sandhedsværdien = i denne Teoretiske Tese = som i kort form lyder således =BEGRUNDELSENS UDGANGSPUNKT

Før 1776 var Europas kulturbaggrund = Kristendommen = der som bekendt forkynder = sandheden = som mennesker ( frit )kunne ( vælge til ) eller ( fravælge ) Da kristendommen skulle fravælges efter 1776 = så var det naturligt = at sætte noget andet i stedet for ( Kristendommen og sandheden ) Hvis jeg husker rigtigt = så blev det = Frihed lighed og Broderskab = der kom til = at skulle afløse = sandheden = i USAs forfatning.GLOBAL POLITISK DOMINANS

Jeg tror at = Adam Weishauph = havde en erobrings-strategi = begyndende med nogle ideologier = der i første omgang skulle ( destabilisere og underminere ) de Nationalstater der bestod på de kristne værdier = hvor børnene blev opdraget efter ( DE 10 BUD ) så det blev naturligt - at være sanddru personer - når de blev voksne.

Magten skulle erobres gennem ( ideer ) der skulle udvikles til ( ideologier ) ved at lokke unge studerende ind i ( frimurer-loger ) styret af = illuminati = som vist nok også har et = religiøst højeste væsen = de tilbeder. Lederne af disse ideer - der skal udvikles til ( ideologier ) findes i studenter-miljøet. Her udvælges lederne af =

Kommunismen
Nihilismen
Socialismen
National-socialismen

Humanismen
Radikalismen
Multikulturalismen
demokratiet

Til sidst = klima-Religionen = Gaia  www.Google.dk IDEOLOGISK SET

Først bruges ideologIerne til = at skabe indre splid i en Nationalstat = for at skabe = Kaos = der får national-statens etniske indbyggere til - at myrde hinanden. Partiformanden for disse kommende Politiske Partier og ideologier = er indsat af = illuminati = og = illuminati = styrer på denne måde alle disse Politiske Partier. Desuden vælger en Partiformand altid sin afløser = inden sin tilbagetræden.  Det kan betyde - at illuminati - på den måde = allerede nu = styrer den Politiske udvikling i hele Europa.  Dette er i korte træk = min globale vurdering - af den globale sitivation = her i 2012.

USAs KRIGE fra = 1776 = og = FREM

Jeg synes - at der har været en ( rød tråd) i alle disse krige som = USA = har ført fra 1776 og frem = der har disse kriges ofre været = jøder og kristne. Dette er sagt på = instinkt-basis = så det er noget som fremtidens = historie-forskere = og = filosoffer = må forske dybere i. Hvis USAs Politiske ledere var kristne = så synes det for mig = mærkværdigt = hvor tit et Kristent folk som Serberne = er blevet behandlet af USA. Ikke bare een gang. Hvem har hævn til gode mod Serberne = helt tilbage fra år 1200 eller 1300 engang ??? 

"Et folk der ikke vil vedkende sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"


Et sådant folk vil havne på den Politiske mødding for globale glemte Folkeslag. Som det fremgår af dette link = så findes der mange glemte folkeslag = på denne globale Politiske mødding = for glemte folkeslag.

 

jugoslavernes historie          Pause.Benedikt XVI:

* Pave Benedikt XVI er født 16. april 1927 med det verdslige navn Joseph Alois Ratzinger.

* Han er nummer 256 i rækken af paver i Den Katolske Kirke.

* Valgt til pave 19. april 2005.

* Født i Marktl am Inn i Bayern i Tyskland.

* Som 16-årig blev han indkaldt til nazistisk krigstjeneste, men deserterede et år efter.

* Han blev præsteviet med sin bror Georg i 1951.

* I marts 1977 bliver han udnævnt til ærkebiskop i München og Freising og samme år udnævnet til kardinal.

* Han var en af pave Johannes Paul II's nærmeste medarbejdere.

* 11. februar meddeler paven, at han træder tilbage på grund af alder.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE