DEN AMERIKANSKE DRØM

www.sagenskerne.dk = 5. marts 2013

www.wikipedia.net   www.Kulturkloeften.dk  www.Google.dk

HVAD ER AMERIKANERNES = AMERIKANSKE DRØM ???

Hvem styrer den amerikanske drøm

 Who controls the American dream

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

 What Americans = American dream

LIBERTY - EQUALITY - BROTHERHOOD = ON WHAT =  FOR WHOM  ???


  ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk


 

 Hvad er = Sandheden = om den = amerikanske drøm = i 2013 ???

Jesse Ventura's 'Mad As Hell' Press Conference - YouTube

www.youtube.com/watch?v=DE04WIB9V108. nov 2011 - 16 min. - Uploadet af amy2x
Former Minnesota Governor Jesse Ventura said he would now refer to the country of his birth as the "Fascist
...

JESSE VENTURA SAY = THINK AGAIN.

This is called the American dream.

 Death By Deletion, Adventist Health System IT ... - YouTube

youtube.video4me.net/user/*/play/F91hN9nR1KA
07/05/2012
Death By Deletion, Adventist Health System IT Whistleblower Patricia Moleski Speaks Out. featured posts ...
 

Hvad betyder ( Prolonged Detention ) ???  Kan USAs befolkningen nu sættes i fængsel i 10 år uden rettergang ???
 
 
 
www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ...
 
 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller
The evil George H.W. Bush talks yet again of a New World Order.

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 Må soldater født i USA  =  ikke bære våben i = USA = fordi det bestemmer = FEMA ???
Do soldiers born in the U.S. = not bear arms in = U.S. = because it determines = FEMA  ???

 Er det = Michael Chertoft = der styrer FEMA,s aktiviteter ???
Is it = Michael Chertoft = governing FEMA's activities???

 Michael Chertoff - Wikipedia, the free encyclopedia Early life - Government Employment - Secretary of Homeland Security - Views

Hvor mange medarbejdere har = Michael Chertoft = og hvem udbetaler deres løn ???  Er det = USA = eller er det = Rothschilds banker = der udbetaler deres løn ???

How many employees = Michael Chertoft = and who pays their salaries???
Is it = U.S. = or the = Rothschild banks = paying their salaries???


 JESSE VENTURA  SAY = THINK  and THINK AGAIN. 

FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) - YouTube 

Billeder af fema camps 

Der findes over 800 FEMA-CAMPS i USA = er de en del af den amerikanske drøm = om Frihed - Lighed og Broderskab ???

 There are more than 800 FEMA-CAMPS in USA = is those part of the American dream = on Freedom - Equality and Fraternity  ???

 


 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Måske burde =  oplysningstidens =  ideer fra 1600 tallet = kaldes = formørkelsestiden ??? 

First May 1776 founded the Adam Weishauph Illuminati  Brotherhood.

Perhaps = Enlightenment = ideas from the 1600 = called = eclipse time


 Hvor mange Revolutioner og krige = har der fundet sted = fra 1776 og frem  ???

 How many revolutions and wars = have taken place = from 1776 onwards

 

Den amerikanske Revolution    1776 = cirka = Approximately

The American Revolution

 

Den Franske Revolution                1789 - 1799 =  Cirka

The French Revolution 1789 - 1799 = Approximately

 

Den Spanske Revolution                1825 = cirka

The Spanish Revolution 1825 = approximately

 

Den Polske Revolution                   1831 = cirka

The Polish Revolution 1831 = approximately

 

Den italienske Revolution              1848  = cirka

The Italian Revolution 1848 = approximately

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

The German Revolution 1848 = Approximately

 

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

Russian Revolutions 1905 and 1917  = Approximately

For mig som Kristen = så kan det være interessant at vide = hvor mange Kristne = Protestanter= der er slået ihjel = ialt = i disse krige ??? Dertil kommer = hvor mange katolikker har mistet livet i krige i den samme periode ???

For me as a Christian = then it may be interesting to know = how many Christians Protestants is killed = total = in these wars ??? Moreover  = how many Catholics have lost their lives in wars during in the same period  ???

 

THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »


Albert Pike's WW1, WW2 & WW3 Israel - Palestine (Jesuit Controlled ...

us.youtube.video4me.net/.../Albert_Pike's_WW1,_W...
21/02/2013
Albert Pike's WW1, WW2 & WW3 Israel - Palestine (Jesuit Controlled by Jean Pierre de Smet). featured ...
 

 

 1. Verdenskrig = First World War  1.august 1914 til 11. november 1918

 Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 2. Verdens krig  = Second world War   

i Europa fra 1939 til 1945    i Asien fra  1937 til 1945.

 


Hvor mange = Kristne Soldater = er der døde i disse Krige = fra den ( 1. maj 1776 ) og frem til i dag den ( 5. marts 2013 )  ???

How many = Christian Soldiers =`s who died in these wars = from (1 May 1776) and until today the (5 March 2013)

 Er der et mønster i disse krige = hvem kæmper soldaterne for ???

Is there a pattern in these wars = who are fighting soldiers for

Hvem har iscenesat alle disse krige. Hvilken frihed kæmpes der for ??? 

Who has staged all these wars. What freedom is fought for ???

www.wikipedia.net   www.infowars.dk   www.PrisonPlanet.com    www.Google.dk

 


 

 
www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...
 
Om skjulte hedenske tegn og Religioner
About hidden pagan signs and Religions

 HVOR FINDES ONDSKABENS HØJBORG I USA ???

 Where is strongholds of wickedness in the U.S.??? 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

HVEM STYRER DEN AMERIKANSKE DRØM

The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EXWwbXGAWaQ
21/01/2012 - Uploadet af Islandretreat
History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B. Nicolini.pdf http://www.mediafire ...
 
 

 

214 - Changing the Word / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=RqBEuxGY7DI
06/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/126/214-changing-the-word/ http:// amazingdiscoveries.org/
 

Flere videoer for 214 - Changing the Word / Total Onslaught ... »

  Christianity is the service of TRUTH

Therefore www.Lyttilgud.dk www.endtime.net www.Tagryggen.dk


 LIDT OM FANGELEJRE PÅ PLANETEN

 Stephen Fry om verdens største fangelejr - USA - Slaveriet ...

 Da Nazisterne officielt havde erobret Tyskland i 1933 = begyndte de at bygge fangelejre.

 Krige mellem 1750 og 1850

Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi
1861 til  1865

Den amerikanske revolution - Wikipedia, den frie encyklopædi      1776

Den Franske Revolution - Wikipedia, den frie encyklopædi
1789 til 1799

Spanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

Socialistisk Standpunkt - Den spanske revolution

Socialister bør nok analysere længere tilbage i historien. Hvor kom inspirationen til Karl Marx fra = det var jo ham = der skrev det kommunistiske manifest. Var han opdraget af sin bedstefar = der var en jødisk rabbiner og underviste i = de religiøse skrifter = der står i jødernes bibel ( The Talmud )

Spanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

Den belgiske revolution - Wikipedia, den frie encyklopædi

Første Italienske Uafhængighedskrig - Wikipedia, den frie ...

Revolutions of 1848 in the German states - Wikipedia, the free ...

Den Russiske Revolution 1917 - Wikipedia, den frie encyklopædi

 
 
JESSE VENTURA SAY = THINK  and  THINK AGAIN
 

 How does the American dream look here in 2013  ???

www.wikipedia.net   www.infowars.dk   www.PrisonPlanet.com    www.Google.dk

 Find possibly more information about prisoner camps = on these links


A good Christian advice given from the vicinity of  = Skjern = always help a neighbor = if you can do it = without hurting yourself.

 Min fars roemark i Skjern - YouTube

www.youtube.com/watch?v=w565ZNii6HI
23/01/2010 - Uploadet af MFSundahl
En hyldest til Rock Nalle! ... Min fars roemark i Skjern ... Det er den originale, og denne med Skjern ...
 

Diligent people who fit their work = may lack energy = to search for the necessary historical information = as the major media should be able to cope = as a matter of course. Why there is censorship-like conditions in the U.S. = It may Brother Nathanael maybe explain???

 Who Owns The Media 2012? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=h4l3saFnlmA
02/10/2012 - Uploadet af zionget
Who Owns The Media 2012? ... Published on Oct 2, 2012 ... It is hardly surprising, as the same tribe own the ...
 

 Brother Nathanael· 163 videos


Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering


 

Hvem har en = ledende rolle = for at fremme Multikulturalismen  ???  

Multiculturalism in Europe: Who is Behind It? by David Duke ...

www.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc
31/12/2010 - Uploadet af georgeweatherby
http://www.davidduke.com The content of this video is completely the property of Dr. David Duke. Are you ...
 
 

213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=tNv-zzpIwBs
05/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
You need Adobe Flash Player to watch this video. .... 215 - Revolutions, Tyrants & Wars / Total Onslaught ...

HVEM VAR TYRANNERNE = HVEM ER TYRANNERNE ???


Er der nogen = der kan forestille sig en tredje verdenskrig = uden at USAs soldater deltager = medens FEMA tropper "forsvarer" USA hjemme ???

 War on Islam: Albert Pike, General, KKK leader, 33 Degree Mason ...

www.youtube.com/watch?v=rYXCB4Jw6H4
15/11/2011 - Uploadet af FacelesswithEyesOpen
War On Islam: Uploaded by Oisin29 on Oct 29, 2011 All 3 WARS EXACTLY Predicted In 1871 By Mason ...
 

Three World Wars in 1871! Albert Pike's - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nVdaigeuM70
12/04/2009 - Uploadet af superfar2
2:33. Watch Later United Nations Occult Agenda Exposedby kytekutterFeatured 6,309 · 10:52. Watch Later ...
 
JESSE VENTURA SAY = THINK and THINK AGAIN

Statue of Liberty - An American Icon - YouTube

www.youtube.com/watch?v=v04X34AyiYA
08/08/2009 - Uploadet af watchman4wales
The most famous statue in the world is not quite what she seems to be! Discover what her blazing torch ...
 

Flere videoer for Statue of Liberty - An American Icon »

STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT ...

www.youtube.com/watch?v=DrTuT7szqOE
20/12/2010 - Uploadet af ricthuse
STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT LUCIFER: Featuring MARK DICE. ricthuse·2 ...
 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

www.Sabbat-Kristne.dk 

 www.Vilde-Teorier.dk

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE