DE USKYLDIGE
DE USKYLDIGE www.sagenskerne.dk

Præsenteret Hendes 22. november 2009

DE USKYLDIGE

Vi ved at muslimer altid er uskyldige, og hver gang de overtræder gældende love, så er det altid de andres skyld.

Pludselig jihad eller "overdreven stress" ved Ft. Hood?

af Daniel Pipes
FrontPageMagazine.com
9. November 2009

http://da.danielpipes.org/7758/pludselig-jihad-overdreven-stress-ft-hood

Oprindelig engelsk tekst: Sudden Jihad eller "urimelig Stress" på Ft. Hood?
Oversat af Mette Thomsen

Generalmajor Nidal Malik Hasan, Ft. Hood-jihad, på et billede fra 2000.

Når en muslim i Vesten tilsyneladende uden Grund angriber ikke-muslimer med vold, opstår der en forudsigelig diskussion angående motiver.

Samfundets institutioner - lovens håndhævere, politikerne, medierne og militærakademiet - befinder sig på den ene side ville jeg Diskussionen og insisterer på, at det var en form for pres, der FIK maj. Nidal Malik Hasan, 39, til at dræbe 13 og Sare 38 ved Ft. Hood den 5. november De er imidlertid uenige om detaljerne, idet de præsenterer Hasan som et tilbud til skiftevis "racisme, ""Chikane som han skulle have Været Udsat for som muslim, "en følelse af ikke at höre til, ""Præ-traumatisk stresssyndrom, ""psykiske Problemer, ""følelsesmæssige Problemer, "" Et overdrevet mål af stress, "eller Udsendelse til Afghanistan som Hans"VÆRSTE mareridt. "Følgelig lyder da Typisk avisoverskrift : "Rogue-butik tankegang er et mysterium.".

Episoder med Muslimsk vold Imod ikke-troende inspirerer offerskolen til at fremdrage nye og fantasifulde undskyldninger. Farverige eksempler (idet jeg trækker på mine Artikler og weblog-indslag Om benægtelser af islamistisk terrorisme) omfatter:

Sgt. Hasan Karim Akbar, Dømt for Mordet på på Soldaterkammerater i 2003.

Desuden, da en Osama bin Laden-beundrende arabisk-amerikaner smadrede et fly ind i et Tampa-højhus, Blev skylden tillagt filipensmedicinen Accutane.

Som Oprindeligt Medlem af jihad-fortolkningsskolen afviser jeg Disse forklaringer som svage, mørkelæggende og apologetiske. Jihad-skolen, som anmeldelser udgør et Mindretal, opfatter Hasans Angreb som et af sukkerærter muslimske Forsøg på at besejre de vantro og indføre Islamisk lov. Man erindrer sig et tidligere tilfaelde af pludseligt jihad-syndrom I det amerikanske militær, samt adskillige tilfaelde af ikke-dødelige Pentagon jihadist -sammensværgelser og den muslimske volds historie på amerikansk jord.

Frem for At være mystificerede af Hasan, jihad ser vi de overvældende beviser på Hans-intentioner. Han uddelte Koraner til sine naboer, lige Inden han gik bersærk og råbte "Allahu Akbar, "Jihadistens Rab, Samtidig med at han affyrede Mere end 100 gange med til pistoler. Hans Overordnede Havde efter sigende Satte ham på prøve for jeg upassende grad at have forsøgt at hverve proselytter til islam.

Vi noterer os, hvad hans tidligere bekendte siger om ham: en, Val Finnell, Citerer Hasan for at have sagt: "Jeg er Først og fremmest muslim, og derefter amerikaner", og han erindrer, at Hasan Havde retfærdiggjort selvmordsterrorisme; En anden, Col Terry Lee, Husker, at Hasan ", hævdede, at muslimer Havde ret til at rejse sig og angribe amerikanere", den tredje, da psykiater som arbejdede meget Tæt med Hasan, beskrev ham som "Næsten krigerisk med hensyn til At være muslim."

Endelig tillægger jihad-tankeskolen de islamiske autoriteter betydning, som opfordrer amerikanske muslimske soldater til at nægte at Kæmpe Imod Deres trosfæller og dermed Giveren Grundlag for pludselig jihad. I en reaktion på det amerikanske Angreb på Taleban udsendte den Egyptiske Mufti, Ali Gum'a, Jeg 2001 en fatwa, som erklærede, at "muslimske soldater i den amerikanske Hær må afstå [fra at deltage i] Denne krig." Hasan selv gentog Dette budskab, da han rådede en ung Muslimsk elev, Duane Reasoner Jr., Til ikke at gå ind i den amerikanske Hær, for "muslimer Bør ikke dræbe muslimer."

Selvom jihad-forklaringen er Langt mere overbevisende ende tilbyde-forklaringen, er den Langt vanskeligere at formulere. Alle har Nemmere ved at skyde skylden på gaderaseri, Accutane, eller et arrangeret ægteskab ende ved at diskutere islamiske doktriner. Det kan derfor forudses, at det, som Ralph Peters kalder for Hærens "utilgivelige korrekthed Politiske," Officielt Vil tilskrive Hasans Angreb Hans offergørelse og Vil Lade jihad Blogging er uomtalt.

Og på den lavet Vil Hæren Gøre sig selv blind og ikke VAERE forberedt ved sit næste jihad-Angreb.

Beslægtede emner:  Militant islam, Muslimer i USA, Terrorisme

 

For at tilmelde eller Afmelde dig denne liste bedes du gå til http://da.danielpipes.org/subscribe.php
(Daniel Pipes udsender en mail med sine skriverier Nogenlunde en gang om ugen.)

For på Gennemse Daniel Pipes 'arkiv bedes du gå til http://da.danielpipes.org/Hvis du ikke ved noget om Jihad, sa kan du på Dette Link =

www.islam-info.dk
  Læse, hvad Koranen skriver om =Jihad.

 

Major Hasans islamistiske liv

af Daniel Pipes
FrontPageMagazine.com
20. November 2009

http://da.danielpipes.org/7768/major-hasans-islamistiske-liv

Oprindelig engelsk tekst: Generalmajor Hasan islamistiske Life
Oversat af Mette Thomsen

Forsiden på Nidal Hasans PowerPoint-Fremlæggelse ved et medicinsk Foredrag i juni 2007 indikerer, Hvor lidt han interesserede sig for medicin, og Hvor meget han gik op i modsætningen Mellem At være muslim og amerikansk soldat.

Nu Hvor Pentagon og Senatet igangsætter, hvad en kommentator kalder for "duellerende Fort Hood-undersøgelser," Vil de da forholde sig til den islamiske vinkels barske Sandhed?

Trods opfordrende hentydninger til "Voldelige islamister" fra sen. Joseph Lieberman (Demokrat fra Connecticut), formand for Homeland Security udvalg, er der Grund til at frygte en hvidvaskning af den massakre, som fandt sted den 5.. november, det er simpelthen Langt Nemmere ende på erkende implikationerne ved en fjendtlig ideologi, som Næsten udelukkende dyrkes af muslimer.

Faktisk har de første reaktioner fra den amerikanske Hær, lovens håndhævere, politikere og journalister Stort set Været enige om, i maj. Nidal Hasans morderiske raseri intet Havde At gøre med islam. Barack Obama erklærede: "Vi kan ikke Unge Stemmer ud vide, hvad der får et menneske til At gøre den slagger," og Evan Thomas fra Newsweek affærdigede Hasan som "en Skor kugle."

Mænd der Bliver ved ved med Strømme beviser ind, som bekræfter Hasans islamistiske livssyn, hans jihadiske temperament og hans bitre havde til kafirer (vantro). Jeg omtalte de første kendsgerninger VEDRØRENDE Hans historie i en artikel, som blev udgivet den 9. november, mænd siden er der dukket Langt flere oplysninger op; Her følger en opsummering. Beviserne deler sig i tre spor, arbejde begyndende med Hasans ved Walter Reed Army Medical Center:

 • Han leverede en timelang formel Medicinsk Præsentation for sinus supervisorer og godt 25 ansatte ved afdelingen for psykisk sundhed i juni 2007, Hvilket udgjorde den afsluttende øvelse i Hans efteruddannelsesprogram ved Walter Reed. Det, der skulle have handlet om et medicinsk emne efter eget valg, blev jeg Stedet til et 50 siders PowerPoint-foredrag om "Den Koranens verdensbillede, som den vedrører muslimer i det amerikanske militær"[Koranens livssyn med saerligt henblik på muslimer i det amerikanske militær], der indeholdt kommentarer som" Det bliver sværere og sværere for muslimer i militærtjeneste moralsk på retfærdiggøre Deres tilstedeværelse i et militær, som hele tiden synes på Agere Imod Deres muslimske trosfæller "og "Forsvarsministeriet Burde give muslimske [sic] soldater Mulighed for at blive Fritaget som 'samvittighedsnægtere» i Styrke troppernes moral og mindske Risikoen for skadelige handlinger. "En person, som var Til stede ved præsentationen, husker, at" De ledende læger Så virkelig oprørte ud "ved huler afslutning.

 • Hasan fortalte Mindst én patient på Walter Reed, At "islam kan frelse din sjæl."

 • Så tydelige var Hasans islamistiske tilbøjeligheder, fortæller National Public Radio, på Nøglepersoner blandt de psykiatriske autoriteter ved Walter Reed mødtes for at diskutere, om han var psykotisk. En ansat fortalte sine kolleger om sin Frygt for, "på Hvis Hasan blev Udstationeret i Irak eller Afghanistan, ville han Måske lække hemmelige, Militære oplysninger til islamiske ekstremister. En anden ansat ytrede angiveligt over for sine kolleger synd tvivl med hensyn til, hvorvidt Hasan Kunne VAERE i stand til på Bega brodermord, "jeg en ihukommelse af Sergent Hasan Akbars bersærkergang i 2003.

Herefter fulgte Hasans historie på Ft. Hood:

 • Hans vejleder, Kaptajn Naomi Surman, Erindrer, at han Havde fortalt hende, at hun som vantro ville blive "revet i Stumper og stykker" og "brænde i helvede." En anden person fortæller, Hvordan han Havde erklæret, at de vantro skulle have hovedet hugget af og har brændende olie hældt ned i halsen.

 • Jeg sine psykiatriske rådgivningsmøder med soldater, der var vendt tilbage fra Irak og Afghanistan, hørte Hasan oplysninger, som han Ansa for svarende til krigsforbrydelser. Så sendt som den 2. november, tre dage for sin morderiske soldetur, forsøgte han at overbevise Mindst til af sinus Overordnede officerer, Surman og Oberst Anthony Febbo, om nødvendigheden af at retsforfølge soldaterne.

 • Hasan underskrev rutinemæssigt sine e-mails med "Lovet være Allah" (Lovpriset VAERE Allah).

 • · Han opførte sit fornavn som Abduwalli, I Stedet for Nidal, I sin e-mailadresse I den Officielle hærstabsoversigt. 'Abd al-Wali er et arabisk navn, som betyder "Herrens slave," Hvor Herre er et af Guds 99 navne. Det står ikke klart, hvorfor Hasan Dette gjorde, mænd Abduwalli kan have Været et nom de guerre, Hvilket er Almindelig praksis blandt palæstinensere (Yasir Arafat Havde endda til af slagsen - Yasir Arafat og Abu Ammar).

Endelig afslørede Hasans aktiviteter uden for pensum Hans livssyn:

 • Han designede Nogle grønne og hvide personlige visitkort, Militære som ikke nævnte hans Tilknytning. I Stedet indeholdt de hans navn, derefter "Behavior SUNDHEDSKONTROL [sic] mental sundhed og livsfærdigheder," [adfærdsmæssig sundhed, psykisk sundhed og livsfærdigheder] et Maryland mobiltelefonnummer, en AOL-e-mailadresse og "SoA (SWT)." SoA Er den jihadiske Forkortelse for Soldier of Allah [Allahs soldat] og SWT Stjerne for Subhanahu wa-Ta'ala eller "Glory til Ham, den Ophøjede" [Han, den Ophøjede, VAERE Løvet].

 • Hasan kontaktede jihadiske Websteder via Flere forskellige e-mailadresser og skærmnavne.

 • Han udvekslede 18 e-mails Mellem december 2008 og juni 2009 med Anwar Al-Awlaki, Al-Qaeda-rekruttør, inspirator taske Mindst til andre nordamerikanske terrorsammensværgelser og flygtet fra det amerikanske retssystem. Awlaki Havde Været Hasans åndelige leder jeg til Moskeer, Masjid Al-Ribat Al-Islami i San Diego og Dar al-Hijrah Islamic Center uden for Washington, D.C., og han indrømmer At være Hasans fortrolige. Awlaki forestiller sig, at han kan have påvirket Hasans Udvikling, og roser Hasan for massakren, idet han kalder ham for en "helt", som "gjorde det rigtige" Ved at dræbe amerikanske soldater, før de Kunne angribe muslimer i Irak og Afghanistan.

 • I Disse e-mails spørger Hasan Awlaki, hvornår jihad er på sin plads og om mord på uskyldige ved et selvmordsangreb. "Jeg kan Næsten ikke vente, til jeg slutter mig til dig" i det hinsidige for at diskutere ikke-alkoholisk vin, Skrev Hasan til skinke. En yemenitisk kommentator kalder Hasan for "Næsten et medlem af Al-Qaeda."

 • "Min Styrke er min Økonomiske formåen," pralede Hasan over for Awlaki, Og han gav 20-30,000 dollar om året til Islamisk "Velgørenhed" uden for USA, hvoraf noget gik til Pakistan.

 • På Hasan, som var af Palæstinensisk oprindelse, bar pakistansk klædedragt den morgen, han gik bersærk, peger på hans jihadiske Indstilling.

 • Hasan Havde "flere uforklarede forbindelser til personer, som var sporet af FBI, "ud over Awlaki, heriblandt nogle i Europa. En embedsmand har karakteriseret Disse som værende" islamiske ekstremister, om ikke nødvendigvis al-Qaeda. "

 • Duane Reasoner Jr., Den 18-årige muslimske konvertit, som Hasan vejledte i islam, kalder sig selv for en "ekstremist, fundamentalist, mujhadeen, muslimer," som åbenlyst STØTTER Awlaki, Osama Bin Laden, Taliban, Omar Abdur Rahman (den blinde sheik) og Adam Gadahn (Al-Qaedas amerikanske topfigur).

Disse symptomer Set i sammenhæng efterlader ingen tvivl med hensyn til Hasans jihadiske Indstilling. Mænd Vil efterforskningen give sig selv lov til at se hans motiver? Dette skete, ville det betyde en Ændring fra en krig Imod "oversøiske katastrofeoperationer"Og"menneskeskabte Ulykker"Til en krig Imod Radikal islam. Er amerikanerne skilt til det?

Beslægtede emner:  Militant islam, Muslimer i USA, Terrorisme

 

For at tilmelde eller Afmelde dig denne liste bedes du gå til http://da.danielpipes.org/subscribe.php
(Daniel Pipes udsender en mail med sine skriverier Nogenlunde en gang om ugen.)

For på Gennemse Daniel Pipes 'arkiv bedes du gå til http://da.danielpipes.org/
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE