HEJ MADS 3
HEJ MADS 3

Præsenteret her 29. juli 2011          www.Google.dk           ER DU DANSKER
  ???    HVORDAN VED DU DET???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.bilderberggruppen.dk 

HEJ MADS = OG ALLE ANDRE UNDER 21 ÅR

Hej Mads - og alle andre = DER ER UNDER 21 = her i 2011.  I bør analysere om denne plan - er under udførelse - ganske enkelt fordi det er = JERES FREMTID = det drejer sig om. Den globale opgave - som i bør analyseres i dybden - lyder således =

 DENNE GLOBALE PLAN  =  FINDES DEN  ???


1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

KAN DENNE PLAN GENNEMFØRES ???
HVAD KRÆVES DER FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVEM HAR MULIGHED FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVAD ER STATUS ???
ER PLANEN ALLEREDE UNDER UDFØRELSE ???

Hvad er dine observationer ?
Hvad er dine spørgsmål ?

Kan navnet = Adam Weishaupt = findes på = 
www.Google.dk  ???HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]


Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning og Klodens ernergi-forsyning.KAN NOGEN ARBEJDE FOR DENNE PLANS GENNEMFØRELSE =
UDEN SELV AT VIDE DET ???  Besøg evt = http://www.tagryggen.dk/ HEJ MADS = OG ALLE ANDRE = UNDER 21 ÅR

Måske kan i nå at analysere - om denne plan er under udførelse - inden den = ( 1. oktober 2016 ) = ganske enkelt fordi = DET ER JERES FREMTID = det drejer sig om. USAs tidligere Præsident Roosevelt har udtalt - i Politik sker intet tilfældigt. Der må der ligge en plan bag - den politiske udvikling her på jordkloden - det gælder også her i 2011. Jeg er født i 1945 - så i må klare det fornødne selv. Så her er noget at analysere - på jeres faste ugentlige møder.

DET POLITISKE PUSLESPIL

Hvordan de politiske brikker skal samles i det Politiske puslespil - tidsmæssig historisk - og globalt - kan være ganske svært - og tidsmæssigt er det sandsynligvis nødvendigt i visse historiske sammenhænge - at gå længere tilbage i tiden - end til før første verdenskrig. Måske kan i finde noget oplysende på disse Links - som kan give jer oplysninger = der afslører et hemmeligt erobringsmønster. Måske kan et besøg på disse links - oplyse jer yderligere

www.Sappho.dk
www.islaminfo.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk 

I en tid - hvor der er mange politiske udmeldinger - og forvirrende oplysninger hver dag - så er det sikreste at analysere fortidens historiske udvikling - ud fra de historiske fakta. Så begynd med de historiske fakta - når i samler det historiske puslespil. Jeg vil en af dagene komme med flere links og henvisninger Der kan medvirke til - at få det samlede globale overblik - over historiske udviklingshistorie.Besøg eventuelt = Grundlovsforeningen =
www.dansk kultur.dk   og evt. http://www.danskkulturdebat.dk/

 - den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid.


Besøg eventuelt =  http://www.nomos-dk.dk/  HVEM BESTEMMER I DANMARK ???

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, ogFN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.

Videoer til et delt folk

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com
HVEM BESTEMMER I DANMARK ??? HVAD ER DIN VURDERING ???Videoer til lene andersen forfatter - Rapporter videoer
Søren Hviid Pedersen, Mikael Rothstein og Lene...
20 min. - 14. feb 2011
Uploadet af blogbalderorg

youtube.com
1001 fortællinger: Lene Andersen, Taastrup
2 min. - 27. apr 2010
Uploadet af 1001fortaellinger

youtube.com


Act! for America - Home

Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE SEKS FILM = på DR

Hvem skjuler sandhederne = for Danmarks befolkning ???Var formålet med nedlæggelse af kommunerne - fra 1400 kommuner til kun 98 kommuner her i 2011 - at underminere nærdemokratiet - og for samtidig at kunne styre Danmark igennem - overnationale institutioner - så som - EU og FN ???Mere om New World Order: Varer over 30 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


Moskeer: Moskeer knopskyder i Tyskland. 5 moskeer i 1999 er blevet til 164 i 2009, og 200 flere er under konstruktion. I 2020 vil 2/3 af Kølns befolkning være muslimsk.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE