EN FANTASI HISTORIE
EN FANTASI HISTORIE www.sagenskerne.dk

EN FANTASI HISTORIE

Hvis denne Fantasi-historie kan minde om virkeligheden, så er det ikke tilsigtet, men så er det på grund af, at denne fantasihistorie er inspireret af virkeligheden.

VI SKAL TILBAGE I TIDEN.

Da denne fantasi-historie, er et spørgsmål om Politisk magt igennem et historisk forløb, som  også om-handler hemmelige agenter = ( Spioner ) og drømme om et ( globalt verdens-herredømme ), så kan det være praktisk med et kort, der viser et begrænset overblik over den del af jordkloden, hvor nogle af de politiske intriger finder sted.


 

TILBAGE TIL 1918

Min historiske viden er ret begrænset, da jeg kun har gået 7 år i skole, så dette er rene fantasi-tanker. Vi skal tilbage til 1918 og ( Første Verdenskrig ) er lige afsluttet. Nye Politiske ideologier er oppe at vende i hovederne på de Europæiske intellektuelle, hvor normen er, at det er dem, der har den militære magt der bestemmer.ATOMBOMBEN  ER  ENDNU  IKKE OPFUNDET

Atombomben er endnu ikke opfundet, og blev første gang anvendt i Japan I Hirosima og Nagisaki i 1945. Et projekt som anden verdenskrig satte i gang.Måske blev der i 1918 sat nye tanker i gang, nemlig = Drømmen om, at Europa burde forenes i en stormagt. Hvem kan vide dette ??? Det næste spørgsmål, der melder sig, er = hvordan skal en sådan Politisk målsætning udføres i virkelighedens verden
???Denne Politiske målsætning kunne måske opnåes, ved brug af militær magt, som var normalt tankegods i 1918. Der var også rige erhvervsfolk, der gerne ville have gang i deres industrier, og det krævede samarbejde mellem industrier og Politikere, og multinationale selskaber spejdede efter den rette kyniske og magtliderlige person,  som kunne opfylde de Multikulturelles ønsker,  om = at få sat gang i deres industrier og  deres globale og multikulturelle handel.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEDe fandt en såret og fanatisk Hitler, der samtidig var godt sur over Tysklands nederlag til Frankrig. De multinationale industri-fyrster lagde så planer om, hvordan Europa kunne forenes igennem magt og Politik. Hitler havde gennem venskab med en muslimst mufti, eller hvad en sådan moske-bestyrer nu kaldes. Der fik han et indblik i, hvordan kombinationen af religion og børneopdragelse skabte lydige soldater. Det inspirerede Hitler til, at begynde at opdrage fremtidens soldater, allerede som børn. Derfor oprettede ( MK7 ) = ( De 7 procent af jordklodens rigeste multikulturelle finansfyrsters ) Politiske stråmand ( Hitler ) = Hitler Jugend. Desuden skulle de Tyske kvinder hjem til kødgryderne, helt i overens-stemmelse med islams ideologi.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIE


  
HEMMELIGE AGENTER = SPIONER

Hvis vi forestiller os, at det er Hitlers Politiske målsætning , at samle Europa med magt, så skal en sådan Europæisk magt-overtagelse forberedes, på baggrund af konkret viden, og den opnåes bedst ved, at have hemmelige agenter i forskellige Parlamenter rundt om i Europa. Derfor må det formodes, at dette allerede skete omkring 1936, og også i Danmark, at hemmelige agenter blev hyret, og således kan jeg godt forestille mig, at også Politikere  i vores Danske Folketing, var ( hemmelige agenter ) til gavn for Hitlers Politiske Projekt. Den mulighed findes i min fantasi.HUSK - DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEKRIGSKUNSTEN  AF = SUN TZU

Her i fatasiens verden, kan det være interessant, hvad ( Sun Tzu ) skrev om hemmelige agenter, nogle hundrede år før Jesus blev født. På side 77 og 78 og 79 og 80,  står der følgende om brug af hemmelige agenter. Der findes

1.)  Lokale Agenter
2.)  Indre Agenter
3.)  Dobbelt Agenter
4. ) Dødsdømte Agenter
5.)  Agenter der skal leve     citat slut.

6.) Indre sovende agenter

I min fantasi findes der også ( indre sovende Agenter ) som kan aktiveres senere, hvis det oprindelige Politiske projekt slår fejl. Kan man forestille sig, at der har været ( hemmelige agenter ) og ( indre sovende agenter ) i det Danske Folketing under anden verdenskrig i Danmark ???  Den verdenskrig der i Danmark varede fra 1940 til maj 1945.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEDANSK POLITIK = FRA  ( 1940 TIL 1945 )

I denne periode i Danmarks historie førtes der ( samarbejds-Politik ) med det Nazistiske Regime i Tyskland. Kan det indikere, at flere af Danmarks politikere var hemmelige agenter for Hitler ???HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEANDEN VERDENSKRIGS VINDERE VAR =

ENGLAND
SOVJET-UNIONEN = som det hed dengang, og
U.S.A. og deres allierede lande.

Det kan konstateres her i november måned år 2009. Danmark nåede lige ( at komme med på vindersiden ) ifølge min fantasi.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEMK7  EVALUERER = NAZISTERNES NEDERLAG

Den ( multikulturelle kult ) der i min fantasi, består af ( 7 procent ) af jordklodens rigeste personer, kalder jeg derfor ( mk7 ) = de evaluerer på Nazisternes nederlag, og da de ikke i denne omgang opnåede den globale magt, så udtænkte de fra 1945 til 1957 et nyt Politisk Projekt, der skulle sættes i værk. De kaldte dette Projekt, for et ( FREDS-PROJEKT )
Fordi ingen almindelige mennesker kan have noget imod fred.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEGLOBALE POLITISKE INSTITUTIONER

MK7 - Gruppen har ifølge min fantasi regnet ud, hvordan globale institutioner kunne benyttes til, at gennemføre dette globale freds-projekt. Da dette var gennemtænk fra 1945 til 1957, så var det tid til, at sætte dette ( FREDS-PROJEKT ) i værk.MK7,s  ØKONOMISKE OVERVEJELSER

MK7 - Gruppens økonomiske overvejelser gik på, at skabe et Politisk Projekt, som blev financeret af skatteyderne i de Europæiske lande, samtidig med, at de selv økonomisk tjente penge på dette ( GLOBALE FREDS-PROJEKT ).  Såden opfatter jeg dette
( GLOBALE FREDS- PROJEKT ) i min fantasi. Jeg forestiller mig også, at MK7 - GRUPPEN har financeret eller støttet sine ( indre sovende agenter ) i Perioden fra 1945 og frem til 1957, og har fået dem til at sondere de Politiske muligheder, for et ( GLOBALT FREDS-PROJEKT )MK7  og  GLOBALE INSTITUTIONER

MK7 - Gruppen har regnet ud, hvordan ( FN-DIREKTIVER ) Kan erstatte  Nationalstaternes Parlamenter, således at Nationale Landes lovgivninger ikke bremser varernes fri bevægelighed, hen over lande-grænserne her i Europa. EU
er ikke etableret i 1957, men de ( Globale institutioner ) der er behov for, de er heller ikke etableret, og kan derfor opbygges efter MK7-Gruppens specielle behov, hvis der er Politikere, der er med på dette økonomiske samarbejde. Ifølge min fantasi, så opbygger MK7 - Gruppen selv de manglende institutioner efter eget formål, med mere eller mindre velvillige Politikeres opbakning. Her er det nyttigt for MK7 - Gruppen, at have de ( sovende indre agenter ) til, at holde øje med, den indre udvikling i de 27 - EU-Landes Parlamenter.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEhttp://www.google.dk/
Find historien om Ayaan Hirsi Ali på wikipedia
http://www.wikipedia.org/wiki/forside                      


Find oplysninger om bilderberggruppen på wikipedia
http://www.folketinget.dk/MK7 - GRUPPEN VÆKKER = DE SOVENDE INDRE TOP-AGENTER

MK7 - Gruppen vækker i 1954 eller i 1957 , deres sovende ( indre hemmelige TOP-agenter ) = nemlig politikere i de forskellige Politiske Parlamenter i Europa, og indkalder dem til uformelle drøftelser, om udviklingen af jordklodens økonomier. Hitler fik sat gang i Tysklands økonomi, ved hjælp af oprustning. Måske overvejede MK7-Gruppen, at bruge den samme økonomiske strategi, på en ny måde, der satte gang i Økonomien i de 27 EU - Lande. Det blev så ifølge min fantasi drøftet på dette møde = indkaldt af MK7 - Gruppen.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEMK7 - GRUPPENS TIDLIGERE SAMARBEJDSPARTNERE

MK7-Gruppens tidligere samarbejds-partnere fra 1936 og med Hitler og videre frem, var nu samlet i OPEC - Landene, og deres olie var en del af MK7-Gruppens økonomiske globale udviklings-strategi. Disse OPEC - Lande = ( Disse olie-producerende  ønskede også noget ) = nemlig muslimer til Europa. MK7 - Gruppen og OPEC-Landene planlagde derfor et oliestop, medens vestens økonomier var afhængig af OPECs olie i 1973. En dansker forhandlede så denne oliekontrakt på plads for Europa i 1973. Om Danskeren var uvidende om OPEC Landenes ønsker, kan jeg ikke vurdere, men det behøver ikke at være tilfældet. Det kan også være ( sovende indre agenter ) der holdt OPEC- Landene imformeret om Politikeres holdninger i Europas Nationale Parlamenter. Aftalen kom på plads, Europa fik olie, og OPEC- Landene fik en aftale om et forhandlings-forløb, der skulle munde ud i en middelhavs-union, der fik middelhavs-lande med i et Europa.
Det krævede i 1973 en tidsplan for fredelig sammensmeltning, af disse to, vidt forskellige kulturer, med vidt forskellige kulturbag-grunde. I år skriver vi 2009 , og det betyder, at denne aftale skete for cirka 35 år siden.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEHusk, at dette er kun en ( fantasi - historie ), der intet behøver, at have med virkeligheden at gøre. Hvem der hænger på for dette Politiske forlig, her 35 år senere, det er ifølge min fantasi, den ungdom der vokser op i dag, og som ikke var født for 35 år siden. Uanset hvad, så holder EU lav Profil om dette forhandlings-forløb, der startede i 1973 og førte til en middelhavs-aftale i 1995, som blev ( ifølge min fantasi ) omvekslet til Euromediterranienaftalen i 2008 og som nu er underskrevet af af EU.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEEN  POLITISK  KENDSGERNING

Nutidens Generation, der ikke var født i 1973, må nu se i øjnene, at de ikke fik lov til at vælge, om muslimer skulle have en EU-Kontrakt og garanti for fri indvandring til Europa fra år 2010. Begyndende med Marokko. I følge min fantasi, så er denne indvandring blevet solgt til vælgerne, som et ( GLOBALT FREDS-PROJEKT ) og er nu fuldbragt. Det kan ses på kortet ovenover, hvor tæt Marokko ligger ved Spanien.HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI = HISTORIEMK7 - GRUPPENS  HELHEDSPLAN = HVAD ER DEN ???

Der er jo noget der hedder ( DELMÅL ) i økonomiske planer, og sandsynligvis også i Politik. Hvad er denne MK7-Gruppens ( HELHEDS - PLAN ) for Danmarks og Europas Befolkninger ??? I følge min fantasi, så går MK7 Gruppens Planer ud på, at udskifte Danmarks og Europas befolkninger med muslimer. Den går ud på, at udskifte Europas kristne kultur-baggrund = med den Kultur-baggrund, som Koranens sharia-love giver, for menneskers opførsel i deres hverdag. Sådan ser jeg i min fantasi formålet med denne udvikling, der sker Politisk i Danmark og i EU. Er der for meget fantasi i min fantasi ??? Det kommer næste generation af unge vælgere i Danmark til at afgøre. Hvad foretrækker næste generation af Danmarks unge ???  At bevare Danmarks Grundlov, eller passivt finde sig i, at Danmarks Grundlov udskiftes med Koranens religiøse lovgivning ???HUSK = DETTE ER KUN EN FANTASI - HISTORIEHusk, at dette er kun en fantasi-historie, om et historisk hændelsesforløb, der går tilbage til før jeg selv blev født i 1945, og jeg er derfor historisk blank over for historien før jeg blev født, og kun fordi jeg også kender disse tre internetsider, er jeg blevet lidt historisk oplyst. De er =

http://www.nomos-dk.dk/ 
http://www.dksamling.dk/
www.spydet.blogspot.comDING XIAOPING  og  ISLAM

Den kommunistiske kommunistleder i Kina, skulle på et tidspunkt have sagt 
Hold lav profil, og gå aldrig i spidsen ) 

VESTENS POLITIKERE

I min fantasi følger islams imamer, dette gode råd, selv om det i virkeligheden er imamerne, der har den reelle magt igennem børneopdragelsen i muslimske hjem , administration af islams sharialove, igennem Ulamaen. Set udefra, ser det ud, som om Vesten forhandler med Politiske ledere, der sidder på islams nåde, fordi det lige nu er hensigtmæssigt, at lade som om, at det er dem, der har den reelle magt, og det er dem, som Vestens Politikere forhandler med. Næste generation af Danskere vil naturligvis opklare, om jeg har en forkert vurdering af, hvem Vesten måske burde forhandle med ???

HVAD ER FANTASI  ???  HVAD ER VIRKELIGHED  ???

Ja, hvad kan det betyde for en person som mig, der er født i 1945 ???  Mit svar er = intet. Ja hvad kan det betyde for en person, der er under 30 år ???  Mine svar er = måske intet = måske alt. Hvem kan vide det ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE