NORDAFRIKA i EU
NORDAFRIKA i EU www.sagenskerne.dk


Præsenteret her  12.  november  2009

NORD-AFRIKA NU MED I EU.

EUs - Udenrigspolitik  og   skattetrykket.

DEN LOGISKE LOGIK

EUs mantra nummer 1. er varernes frie bevægelighed i mellem EUs 27 nationalstater. Derfor er de interne grænser imellem EUs 27 Nationalstater nedlagt.

EUROMEDITERRANIENAFTALEN  =  EUROMED

Da EU I 2008 skrev under på ( EUROMED )  i Frankrig, med disse Nord-afrikanske lande, så er der naturligvis ( logisk logik ) i, at varerne skal kunne flyde frit imellem  de  27 Nationalstater i EU og også imellem disse Nord-Afrikanske lande. Min vurdering = Det er elementær logik.

VARERNES  FRIE  BEVÆGELIGHED

Hvis varernes frie bevægelighed,  skal foregå imellem disse 9  til 11 Nord-afrikanske lande, så er det logiske sted, at placere en forbindelse imellem EUs  27 nationalstater og disse Nord-afrikanske lande = MAROKKO = fordi, = der er kortest vej imellem de 2 kontinenter  = 
EUROPA  og  NORD-AFRIKA.

DERFOR DETTE SPØRGSMÅL

Har EU allerede nu, invisteret i en havn, og anden infra-struktur i Marokko ???

Hvis det er tilfældet, så har EU, tilsyneladende allerede nu besluttet, at gennemføre dette EUROMED - PROJEKT uden, at spørge EUs befolkning på næsten 500 millioner mennesker. Det er ikke hvad jeg forstår ved respekt for Demokratiet.

HVAD ER EU I GRUNDEN ???

For mig ligner det et kommunist-projekt, der har erkendt, at økonomien ikke fungerede i sovjet-unionen, og derfor har allieret sig med multikulturelle selskaber, således, at deres fælles globale stormagts-drømme kan realiseres = økonomisk bæredygtigt. Jeg kan tage fejl, og vurdere forkert. Det er sket før i min tilværelse. Det som er interessant, det er hvad vælgerne mener i EUs 27 Nationalstater. Ønsker de, at der bygges en bro imellem Marokko og Nordafrika, således, at Nordafrikas Muslimer kan bevæge sig frit i EUs 27 Nationalstater i ( al fremtid ) ???

FORRÅDT

Jeg følte mig forrådt ( ovenfra ) da jeg så EU godkendte( Euromediterranien-aftalen)  13. juli 2008 i Frankrig. Det gør jeg stadig, og det er der også andre der gør. Bare se her, hvis i ikke allerede har gjort det =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

DANMARKS  VÆLGERE

Jeg vil gerne gøre Danmarks vælgere opmærksom på, hvad Pia Kjærsgaard har udtalt om Danmarks Grundlov =

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel. Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Bruxelles, for nu vil EU have sin egen grundlov; Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om at reducere Danmark til en region , som EU kan styre. Den forhindrer deres projekt ...

Dansk Folkepartis overordnede formål er at hævde Danmarks eksistens som et selvstændigt land, at sikre det danske folks frihed i eget land, at bevare og udbygge folkestyret og at bevare monarkiet.
Danmarks Riges Grundlov er lysende klar på netop disse punkter.

Et frit Danmark er dermed betinget af Danmarks Riges Grundlov.   
                        
Pia  Kjærsgaard

EU  og  DANMARKS  FREMTID

Jeg ved ikke hvornår dette EU-Projekt er planlagt, men da vi efterhånden har erfaringer i flere af EUs nationalstater med muslimer, som ikke vil integreres, og medbringer deres egen Parallel-lovgivning, så er det måske på tide, at Kommissærerne i EU evaluerer dette projekt igen ???

OPLYSNINGEN fra 1975

 
Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

Jeg Præsenterer her dette internet-leksikon om Koranens indhold.

www.islam-info.dk  


KÆRE VÆLGERE = NUVÆRENDE UNGDOM

Tiden er måske inde til, at du tænker lidt dybere over, hvilket parti du bør stemme på, ved det først-kommende Demokratiske valg her i Danmark ??? Der er kommet et nyt Politisk Parti på banen = som ikke styres af gamle mænd over 30 år. Dette nye Politiske Parti er måske noget for de unge danskere = der tør indrømme over for sig selv - at de er danskere og det er værd at kæmpe for - at det er danskerne - der bestemmer i Danmark. Dette nye Politiske Parti i Danmark hedder meget logisk danskernes parti.

www.danskernesparti.dk 

KÆRE SKATTEYDER  =  HVOR STOR ER OPGAVEN

Det er efterhånden en fastslået kendsgerning, at forsøget på at integrere muslimer påvirker skatte-trykket = Hvor længe varer integrations-opgaven ???

www.Kulturkloeften.dk 

Besøg også   www.Sappho.dk  og læs det ( interview ), der er hedder TABERNES KONTINENT . Hermed har du tilladelse til, at lade din hjerne tænke videre på egen hånd.

Med venlig hilsen   Poul Leo Nielsen

ISLAMS  KOMMANDOVEJ


HVORDAN ISLAMISK DOKTRIN FORMIDLES I MOSKEEN :
Fra oprindelse til konkrete beslutninger og udførelse.Jeg vil forsøge at forklare hvordan islams militære kommandovej ser ud, sådan som jeg opfatter den, illustreret med tegningen ovenover. Desværre kan det ikke læses, hvad der står skrevet, fordi bogstaverne er for små, men jeg vil derfor forsøge at forklare det skrevne på tegningen så godt som jeg formår. UNDSKYLD = tegningen ovenover er forsvundet. Håber forklaringen kan forståes alligevel.
øverst til højre
1. Allah er en gud uden partnere.

øverst til venstre
2. Muhammed ( budbringeren ) er lærer, eksempel, og sidste profet.

lige nedunder i midten
3. Koranen, Allahs egne ord = Sura

lidt neden under til venstre
4. Sunnah = Muhammeds eksempel i ord og handlinger, som det perfekte forbillede for mennesker. Bruges til at styre muslimers liv og tilbedelse.

neden-under midt for, har vi =

5. ( lovtraditionen Sharia )  Den er baseret på Koranen Sunnah og Hadith = og her er svar på alle muslimers spørgsmål, fra tøj, ægteskab, arv, etc og til martyraktioner.

til højre

6. Neden for har vi de ( lovkyndige ) = ( Ulama )  som er Allahs stedfortrædere her på jorden.

Ulamaen består af lovkyndige mænd med viden ( Ulama )  har autoritet til at fortolke Sharia og anvende den på aktuelle begivenheder og emner. Afgørelser udgives som = ( fatwa,er ) der er juridisk bindende for alle muslimer.

nederst til venstre

7.  Moskeens rolle og funktion er forskellig, alt efter om den er i muslimsk område, eller ej.

I de områder, hvor sharialoven eksisterer kaldes på vestens sprog ( fredens område ) I de områder hvor sharialoven ikke er eneste lov, kaldes ( krigens område )

I Krigens område styrer moskesystemet brugen af taqiyya ( Taqiya ) og jihad.DETTE ER MIN OPFATTELSE AF FUNKTIONEN AF ISLAM =Ordren til alle muslimer er, at hele jorden skal gøres muslimsk, ( indførelse af Sharia-en )  hvilket efter min opfattelse betyder, at denne ordre gælder for alle muslimer, uanset om de lever i Danmark eller de lever i USA eller i et andet område eller land, der befinder sig i det islam kalder ( krigens område ).DEN STRATETISKE EROBRINGS-METODE1. AT SAMLES
2. AT LYTTE
3. AT LYTTE
4. UDVANDRING = KOLONIALISME
5. STORE JIHADLIDT DANSK OG EUROPÆISK VIRKELIGHED =Vi ser i hele Europa, at muslimer samles i større grupper i byerne, og erobrer disse områder med agressiv og anmassende  adfærd og voldelige overfald, og erobrer disse byområder, og medfører deres medbragte ( parallel-lovgivning ) = ( shariaen ) som jeg betragter som en militær erobrings-ideologi = oprindelig forklædt som en religion.På Muhammeds tid, fandtes der ikke nationale grænser i det område hvor Muhammed levede, men byer med magt, og egne stammelove. Derfor er der ikke kalkuleret landegrænser ind i denne militære erobrings-strategi.AT LYTTE og LILLE JIHADFormålet med ( at lytte ) er, at lytte til det land der skal erobres, for at finde dette lands svagheder, således at ( lille jihad ) kan bruges til, at destabilisere dette land, som der skal erobres. Til dette formål findes der i Koranen en masse
Sura,er og hadith,er der kan findes frem, og anvendes i forskellige sitivationer. Det at lytte er gentaget, fordi det ( efter min opfattelse ) bliver anset som meget vigtigt i den fase, hvor værtslandet skal destabiliseres.Lille Jihad, kan bruges ( Politisk ) ( kulturelt ) = de daglige vaner ( militært ) ( økonomisk ) ( mange børnefødsler ) med mere.DEN INDRE DICIPLIN I ISLAMDen indre diciplin sikres igennem en speciel (børneopdragelse i muslimske hjem ) der efter min opfattelse svarer til en Dansk militæruddannelse lige fra fødslen. Mødoms-kontrol af kvinderne, således at de ikke er i vejen for krigshandlinger, og således at, ( alle )  kvindernes børn sikres for hæren islam. Mange børn giver prestige, og tidlige ægteskaber giver mange børnefødsler. Kvinderne opnår prestige igennem mange børnefødsler, hvilket også medvirker til mange børn til islams erobringshær. Kvinderne er forsyningstropper af soldater til islams hær.RELIGIØSE  RITUALERIslam rummer så mange religiøse ritualer, at muslimer ikke har en mulighed for at glemme, at de er muslimer - hvis de efterleves, og jo flere muslimer der er i en gruppe, jo stærkere bliver den indre selvjustits. Der er en evig ordre om, at frafaldne muslimer myrdes. ( Apostat ) Det bruges ikke særlig meget i vesten, fordi islams rygte, som en fredens religion, helst ikke skal spoleres, før islams muslimer er stærke nok, til den store jihad.POLITISK ( LILLE JIHAD ) Hvad skal der lyttes til ???Hvad siger ( KRIGSKUNSTEN af SUN TZU om hemmelige agenter  ???Der skal bruges hemmelige agenter på alle niveauer, lige fra Folketinget til taxa-chauffører og kriminelle. Kort sagt skal alle der er utilfreds med samfundet kikkes ud og bruges til, at samle informationer om det samfund - der skal erobres. Det må formodes allerede er sket i stor udstrækning her i Danmark og i flere EU-lande, eftersom der har været muslimer i Europa i mange år.Islam må formodes, at finde politiske alliance-partnere, og meget tyder på, at der er lagt fælles planer med EU-Politikere for over 40 år siden, da EU - Politikerne endnu ikke forstod, hvor farlig islam i virkeligheden var og er. EU - Politikernes drøm var måske ??? et globalt fredsprojekt financeret af ( mk7 ) gruppen = De 7 procent af jordklodens rigeste personer. De ville måske udrydde krig på jorden, ved hjælp af, at udrydde al religion, og erstatte religion med FNs menneskerettigheder. Disse menneskerettigheder, dette fredsprojekt skal håndhæves med magt igennem NATO. Dette er en del, af min teori. Jeg kan tage fejl. Det er sket før. Det er op til dig at vurdere, ud fra virkelighedens kendsgerninger.VIRKELIGHEDENS KENDSGERNINGERDet var de kristne som NATO bombede i Serbiens Provins Kosovo. EU indfører muslimer til Europa. Et udsagn fra 1975. Se under overskriften ( Plan 1975 )  Tænk selv videre.


 
Islams alliance med gadens parlament i Danmark, er en anden alliance-partner - der er nyttige for islams erobring af Danmark, og bidrager med lokal viden til og for islam. Mange socialister kæmper også for det globale verdensherredømme. Det er erobrings-ideologier - der finder sammen så længe det varer.Tilføjet den 11. april 2010

KRISTEN UDSYN = FINDES DET
Er dette et tegn på kristent udsyn, og større indsigt i, hvordan kristne behandles i muslimske lande, og tegn på en ny kristen erkendelse af virkeligheden for kristne i muslimske lande ???

Besøg evt.  www.dendanskeforening.dk
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE