20 ÅR FOR DANMARK
20 ÅR FOR DANMARK www.Sagenskerne.dk

Præsenteret her 8. september 2011

  http://www.google.dk/

BOGEN HEDDER = 20 ÅR FOR DANMARK   1987 - 2007            ER DU DANSKER 
???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???UDGIVET AF = DEN DANSKE FORENING

Et lille udpluk fra bogen ( 20 år for Danmark ) Udgivet af Den Danske Forening - og som alle oplyste danskere ved - blev stiftet ( den 18. marts 1987 ) Et lille udpluk - der begynder på ( side 26 ) - og hvor det specielt er noget om = SEJRHERRENS LIV = som jeg ønsker at berette.Mit lille udpluk fra denne bog på 103 sider, begynder med denne overskrift på side 26.

Ray Honeyfords besøg

Nogenlunde samtidig med den foreløbig beklagelige udvikling i bladets forhold var der en anden ting at tage sig af, som tog en del tid og arbejde og for mig og familien fik en kedelig bivirkning. Den tidligere grønlandsminister og CD-politiker ( Tom Høyen ) havde i oktober 1986 i Jyllands-Posten offentliggjort en kronik ( "Mr. Honeyford" ) med en gennemgang af den skæbne, der var overgået denne som leder af en kommunal skole i Bradford i England.

DET SKETE I BYEN BRADFORD

Byen havde et meget stort antal indvandrere fra især Pakistan. Bangla Desh og Indien, overvejende muslimer. Det medførte, at hovedparten af eleverne i den skole. Honeyford bestyrede var fremmede, og at det engelske mindretal af børn efterhånden ikke kunne få en sædvanlig engelskpræget skolegang, men mere eller mindre måtte indrette sig efter de muslimske elevers mønster. Det havde han gjort opmærksom på i en faglig artikel. Den havde imidlertid vakt de fremmedes vældige vrede med beskyldninger mod ham for racisme og krav om hans fjernelse fra posten som skolens leder.

Striden bølgede frem og tilbage

Striden havde bølget frem og tilbage i flere år, men var til sidst endt med hans fratræden som førtidspensionist. SørenKrarup havde med interesse læst om denne sag, der jo tydeligt viste farerne ved en masseindvandring af fremmede med en helt afvigende baggrund. Han ville derfor, betalt af kommiteens restmidler, invitere Honeyfond til Danmark for at konfrontere ham med den danske presse og redegøre for den engelske sag.

Mødet planlægges

Den Danske Forening og vel især jeg fandt, at det gav denne mulighed for uden særlig stor udgift at arrangere et møde i Københav, hvor Honeyford for vore medlemmer og andre indbudte i foredragssalen kunne fortælle om sagenog sine synspunkter på dens perspektiver. Det blev aftalen mellem komiteenog foreningen. Mødet blev fastsat til ( 13. oktober 1987 ) og pressekonferencen til ( 14. oktober ) i Århus.

Forbereddelser kræver arbejde

Forbereddelserne krævede naturligvis en hel del arbejde bl.a med indbydelse til mødet, fremstilling og udsendelse af en dansk oversættelse af Honeyfords foredrag i København, som Clemmensen havde foretaget og bekostede trykningen af. Men alt nåedes, og der var tilrettelagt også en præsentation af Honeyford for undervisningsminister ( Bertel Hårder ) på foredragsdagen og hans videresendelse til Jylland. Det stod imidlertid aldeles klart, at venstreekstremistiske, "antiracistiske" kredse lagde op til storstilede demonstrationer m.m mod mødet og Honeyford, og at det bestemt kunne ventes både det ene og det andet i den forbindelse. Politiet gav dog udtryk for, at det var forberedt på dette og parat til at imødegå det.

Ankomsten

Efter aftale med Clemmesen havde jeg bestilt værelse til Hoenyford på Hotel Sophie Amalie ud mod Skt. Anne Plads lige ved siden af hotel Admiral. Den 12. oktober om aftenen hentede jeg ham i lufthavnen, hvor vi allerede blev udsat for flere unge mænd, der ivrigt brugte blitzlys mod os, som om de fotograferede, hvad jeg nok på grund af glimtene store antal betvivlede. På vej til hotellet havde jeg indtryk af, at vi blev fulgt af en anden vogn, men havde nok at gøre med at underholde Honeyford. Ved hotellet kunne jeg ikke parkere bilen.

Parkeringen

Ved hotellet kunne jeg ikke parkere bilen på Skt Annæ Plads foran hotellet, men måtte hen om hjørnet og lidt ned ad Toldbodgade for at finde en plads ved fortovet. Her blev viigen blitzet af en ung fyr, der udgav sig for pressemand. Jeg fulgte Honeyford ind på hotellet, fik bragt de formelle forhold der i orden og gik med ham op på værelset, hvor vi talte sammen en times tid. Under samtalen hørte jeg godt nok en stærk støj fra gaden, og tænkte på et muligt hærværk mod bilen.

Berettiget mistanke - bilen smadret

Da jeg forlod hotellet kl. ca. 21,15 måtte jeg konstatere, at denne mistanke varberettiget. Vor kære lille ( Citroên Visa ) var blevet maltrakteret efter alle efter alle kunstens regler, ruder smadret, karosseriet bulet af kast med store sten, vognens indre fyldt op med ildestinkende smørsyre og hele bilenvæltet om på siden ud over kørebanen. Der var allerede en politivogn på stedet med et par betjente til at iværksætte afspæring og optage rapport. De havde nok lidt svært ved at forstå, hvorfor det netop var gået ud over den lille beskedne vogn, når der holdt store, dyre, Mercedes´er o.l. lige ved siden af. De troede vist, at jeg fantaserede, da jeg fortalte dem, at hærværket var politisk motiveret, og hvad baggrrunden var.

Frem i lyset.

Jeg var imidlertid fast besluttet på, at det i hvert fald ikke skulle gå ubemærket hen, og skyndte mig ind på hotel Admiral. Der telefonerede jeg til Berlingske Tidende og Politiken for at underrette dens redaktioner, hvilket efter tidspunktet faktisk ville sige B.T.og Ekstra Bladets, der da også ret hurtigt sendte pressefotografer til stedet til optagelse af billeder til bladene. Dem underrettede jeg så også om baggrunden for det skete , og desuden ved en senere opringning af en journalist fra B.T. Politifolkene var lidt sure, da de troede, jeg var gået ind for at rekvirere hjælp fra Falck; jeg stak derfor af igen, ind på hotellet for at gøre det. Falck kom så og slæbte bilen ud til Citoên-forhandleren på Backersvej. Politifolkene ville aflægge rapport til stationen i St. Kongensgade, hvor jeg kunne høre videre. Jeg fik dog aldrig nogen besked derfra og kunne ikke selv trænge igennem til sagsbehandleren.

Hjemme igen

Hjemme kunne jeg blot underrette min kone om aftenens sørgelige hændelser, der jo for os betød, at vi ikke længere havde nogen bil. Hun tog det egentlig pænt og havde åndsnærværelse nok til at gøre mig opmærksom på, at vi da måtte tænke på at beskytte den ikke underrettede Honeyford mod anslag, der måske kunne tænkes at blive rettet mod ham. Jeg ringede derfor til Politiets Efterretningstjenestes døgnvagt og gjorde dem opmærksom på det skete og på Honeyfords tilstedeværelse på hotel Sophie Amalie.  Mine bevægelser den følgende travle dag og i det følgende par måneder var naturligvis en del besværlig og langsommeliggjort ved, at jeg nu måtte færdes på cykel eller til fods evt. med taxa. Den 13. oktober måtte jeg først til bilværkstedet for at give dem forholdsordre  og til forsikringsselskabet for at anmelde skaden, inden jeg kunne tage til hotellet for at hente Honeyford. Han var underrettet om hærværket, idet journalisten fra B.T. også havde ringet til ham om aftenen. For resten var der også øvet hærværk mod selve hotellet, ved at en del af  dets smukke ydermur i stueetagen var blevet overmalet med aktivisters smædeord, der dog hurtigt blev fjernet.    En pause  til eftertanke

Headteacher who never taught again after daring to criticise ...

 - [ Oversæt denne side ]


PERSONLIG  EFTERTANKE = ET KULTUR-BEREAU = MÅSKE ???

Jeg har tænkt lidt over - hvad Søren Krarup og Jesper Langballe vil foretage sig efter - at de har trukket sig tilbage fra Folketinget. Vil de starte et = ( Kultur-bereau ) af  foredragsholdere - til at holde foredrag om Danske personligheder og danske salmedigtere og danske og kristne Europæiske personligheder - til at holde foredrag rundt om i de danske forsamlingshuse. Hvem kan vide dette ???

administrativ leder = MOGENS CAMRE = måske ???

Vil - Søren Krarup = starte sin egen forening = hvor der kun optages medlemmer - der har fået deres bil beskadiget eller  ødelagt - eller brændt - og andre ofre for hærværk. Hvem kan vide dette ??? Ja - hvem ved i virkeligheden hvad =


vil foretage sig - efter sin Folketingsperiode ??? Hvem kan gætte dette ???  Sådant et bereau - kunne godt tilbyde foredragsholdere under denne titel  =  SANDHEDENS FORKÆMPERE = og foredragsholdere kunne melde sig frivilligt - til at holde gratis foredrag - eventuelt i et afgrænset område så som  om myterne i Danmarks-krøniken = SAXO - GRAMMATICUS  =   eller om =  DANMARKS KONGERÆKKE ???

SANDHEDENS FORKÆMPERE = Hvem kan leve op til det ???Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.   Søren KrarupMåske burde jeg lige komme med et lille udpluk fra = Saxo Grammaticus - fra Nordens ældre fortid. Jeg begynder langt henne i historien. Jeg citerer fra side 192 i = ( II. BOG )

Da Erik så ham - undrede han sig især over hans blodige ansigt, thi blodet randt i stride strømme ned af det. Asvid var nemlig hver nat blevet levende igen og havde i sin stadige kamp revet det venstre øre af ham, så det var et fælt syn, at se det ulægte, blodie sår. Da de omstaaende bød ham fortælle, hvorledes han havde faaet det saar, Kvad han:

Sært jeg synes
at lød jeg savner ?
Levende mænd
blandt lig ej trives
Ondt er i Verden
ene at være
saart er venners
Hjælp at savne.

I hulens hvælving
mit huld jeg misted
dens mulm og mørke
mit mod mig røved
I dødens angst
med draugen  jeg brødes
naar han til Liv
om natten vaagned

Haarde tag
tog jeg med Asvid
fælt han mig flænged
saa blodet flød
Sært jeg synes
at Lød jeg savner ?
Levende mænd
blandt lig ej trives.

Sin hest han aad
og hunden med
fo´r så i mig
og vilde mig fælde:
hans Negle mig rev,
saa blodet randt,
mit ansigt han flænged
og flaaede mit Øre.

Ej dog uhævnet
ondt jeg led
hans hoved med Sværdet
fra Halsen jeg skilte,
sært jeg synes,
at Lød jeg savner ?
Levende Mænd
blandt Lig ej trives.

Citat slut.  Måske har = Sarah von Essen = en kommentar til sproget ???

I øvrigt må ( Saxo - Gramaticus ) anses for at være en del af - Dansk Kultur. Måske også for at være en del af - Nordens Kultur.
Hvilke kultur-institutoner kan besvare dette spørgsmål ???DET NYE BABELSTÅRN  =  ER DET = EU ???

Angående sprog. Så står der noget om Babelstårnet i bibelen. Det var der - vores kristne Gud - fik folk til - at tale i flere sprog - så de ikke kunne tale sammen - og derfor gik dette projekt i stå - og blev ikke fuldført - hvis jeg husker rigtigt. Det får mig til at tænke på - at i EU er der tolke til - at oversætte cirka 22 sprog - for at EU Parlamentet kan fungere. For at bygge et nyt babelstårn - i et andet navn - så er det måske under overvejelse i - EU - at finde et globalt sprog bygget på et matematisk Computersprog
???

Hvad betyder 22 TIL 23 sprog i = EU = ved udlicitation  ???Pausen = til eftertanke = slut.

Spadsereturen med Honeyford

Jeg vandrede derpå en længere tur med Honeyford i det indre København: vi gik til Amalienhaven, over Amilienborg Slotsplads, var inde i Marmorkirken , derfra til Kongens Nytorv og ad Strøget til Gl. Torv, var inde i domkirken, over Rådhuspladsen til Frihedsstøtten, og tilbage mod besøg i Rådhuset, til Librairi Fracaise efter en bog, han søgte, til Gl. Strand og Nicolai kirke, inden vi sluttelig fik lidt frokost sammen i Brasilko, og derefter tilbage til hotellet. Så lidt af København fik han da set på sit korte besøg her. Jeg var derpå en smut hjemme på min cykel for at bringe et par sager af vejen , inden jeg hastede tilbage til for at bringe et møde med Haarder i orden. Ved Christiansborg traf vi også Jesper Langballe, der næste dag skulle følge Honeyford til Jyllandtil den fastansatte pressekonference i Århus. Mødet med Haarder varede kun omkring 20 minutter og var hovedsagelig en samtale mellem ham og englænderen. Bagefter drak Langballe, Honeyford og jeg en kop te i Snapstinget, inden der var et kort hvil før mødet.

MØDET FINDER STED - LIDT FORSINKET

I en taxa bragte jeg Huneyford og Langballe til Virumhallen, hvor der denne gang var en stærk polibevogtning. Henad kl 20, hvor mødet skulle begynde, blev der kastet en del kanonslag m. m. mod bygningen, men først da en vagt råbte noget om, at nu kommer molotov´erne, altså de frygtede benzinbomber, kom der liv i den ventede politistyrke i forhallen forhallen, der straks stormede ud mod demonstranterne og i en ruf ryddet dem af vejen og drevet ned mod Virum station. Efter politilederens skøn var der 400-500 demonstranter. Mødet kunne derefter begynde kl ca 20.00 i en fyldt sal med omkring 100 deltagere. Honeyford talte selvsagt på engelsk, men de fleste af deltagerne havde nok på forhånd modtaget den trykne danske oversættelse. Bagefter var der en kort debat med spørgsmål fra tilhørerne til Honeyford, indtil mødet sluttede kl. ca 21,15. Under foredraget måtte jeg en kortere tid forlade det for at blive interviewet af Danmarks Radios program 3.

Efter mødet

Efter mødet og samtaler med forskellige fik jeg Honeyford og Langballe transporteret til deres opholdssteder, tog afsked med Honeyford, som Langballe bestemt lovede at sørge for at bringe til Jylland dagen efter. Så kunne jeg endelig cykle hjem.
Alt i alt var det et ret vellykket arangement, men det viste sig unægteligt, at det nu var en meget koordineret og til dels yderst voldelig modstander, vi stod overfor. Efter rydningen kunne politiet samle en del af de efterladte våben op. B.T. kunne et par dage efter gøre dem således op " Molotov-coctail som BZ-erne skulle lige til at gøre klar. En karatestav med jernstænger, et jernrør, kanonslag, to slags tåregas, spraygas, flasker med maling og brosten, som de gravede op af fortovet, og en politimand blev lettere kvæstet, da han blev ramt på foden af en brosten".
Min familie og jeg måtte altså bøde med tabet af vores kære Visa. Forsikringen dækkede heldigvis skaden. Bilen havde nok kunnet repareres for de udvendige skader, men man kunne ikke trods flere rensninger få al smørstyre-stanken væk, så man udbetalte mig bilens værdi efter brugtvognslisten.

Citat slut - fra bogen = ( 20 år for Danmark ) 1987 - 2007 LOUISE PUCK fra = DR - Orientering

Er = Louise Puck = fra = DR-orientering = snuplet over en af = EUs = hemmelige planer - om at udrydde middelklassens økonomiske grundlag. Det må ( fremtids-forskere ) naturligvis give samfundet et svar på - hvis dette emne ellers interesserer Danmarks fremtidsforskere ???  Måske er der ingen hemmelig plan ??? Hvem kan vide dette ???

Ordsprog = udtalt af = Winston Churchill

t.
  


 Mennesket falder af og til over sandheden, men for det meste rejser det sig bare op og går videre. Kapitalismens nedarvede last er den ulige fordeling af goderne, socialismens nedarvede dyd den lige fordeling af elendighed.


HVORNÅR HAR HJERNEVASK VIRKET  ???

Jeg har nogle antagelser - som kan være forkerte =

Et menneske er hjernevasket - når det ikke mere kan skifte holdning til udviklingen i sit eget fædreland - på grund af en ideologisk fastlåst tankegang.

Fra ide til ideologi = hvor sker den ???

På Universiteter = måske ???

Hos Socialdemokratiet = måske ???
Hos Partiet Venstre = måske ???
Hos de Konservative = måske ???
Hos de Radikale = måske ???
Hos Socialistisk Folkeparti = måske ???
Hos Liberal Alliance = måske ???
Hos Dansk Folkeparti = måske ???
Hos Kristdemokraterne = måske ???
Hos Fremskridtspartiet = måske ???
Hos Dansk Samling = måske ???
Hos Danskernes parti = måske ???
Hos Stop Islameringen Af Danmark = måske ???

I Politiske ungdomsforeninger = måske ???

GODHEDENS PRIS

Idealister vil næsten altid alt det = gode. Det gode der skal opnåes - skal bare være på den måde som partiets ideologer - mener er den rigtige Ideologi. Dette partis ideologi - vil derfor være udgangspunktet for måden  - det gode og de rigtige svar - vil føre til de  gode resultater.

Det som næsten altid - kan føre til - at svaghederne i forskellige ideologier afsløres - det er = sandheden. Derfor skal Politiske Partier der tillader - sandheden - at komme frem i det offentlige rum - naturligvis bekæmpes - af de Politiske Partier der har ideologier - som udgangspunkt for deres Politik. For at kunne afsløre svaghederne i de forskellige partiers ideologi - så er det vigtigt - meget vigtigt - at Politiske lovforslag kan debatteres i et demokrati i det offentlige rum - inden lovforslagene gøres til lov - i vores Danske Folketing. Derfor er det vigtigt - at ordet er frit - uden begrænsninger - i den offentlige debat.

DEMOKRATIETS CENSUR-FJENDER

Det er typisk - at Politiske Partier - der ønsker censur-paragraffer i dansk Lovgivning - ønsker sandheden - udelukket i det offentlige rum - medens de selv fornægter sandheden  og forsætter med deres eget skønmaleri af virkeligheden - ifølge deres partiers ideologier. Her kommer det frie ord naturligvis på tværs. Hvilke partier - der er mest demokratiske i vores danske Folketing her i 2011 - det kan være svært at bedømme. Det mest demokratiske parti i Danmark - det er efter min opfattelse = Dansk Folkeparti. Det begrunder jeg med ordene i Dansk Folkepartis nye fædrelands-sang - som du kan høre på dansk Folkepartis egen hjemmeside =

Hør fædrelandssangen her = http://www.danskfolkeparti.dk/ 

Jeg vil lige præsentere et vers - fra Dansk Folketings nye fædrelandssang indsunget her i 2011 =

Sæt dig ned, og lyt engang
til det ord, som er frit
for du kan sige, li´ hvad du vil,
hvis det er det, der skal til
sig' hvad du føler sig' hvad du tænker
uden snærende lænker

Jeg anser teksten i dette vers for - at være en hyldest til det frie ord - som er en betingelse for - at vores danske demokrati kan fungere. Men spørgsmålet er - om ordet er så frit i Danmark - som dette vers i Dansk Folkepartis fædrelandssang giver udtryk for. Når det gælder udtalelser om Koranens indhold - så er ordet mindre frit. Det sørger Paragraf 266b for. Således har Paragraf 266b sørget for - at Ubekvemme sandheder om = Koranens indhold = er blevet udelukket lige siden = 1971 = da Paragraf 266b = blev en del af Dansk Lovgivning. Derfor har danskerne i 40 år - ikke kunnet få svar fra = Danmarks Partiledere = i Folketinget på dette spørgsmål =  

ER ISLAM EN HÆR = DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION ???

Da der efterhånden er over 200.000 muslimer i Danmark - så er svaret på dette spørgsmål = efter min opfattelse ganske interessant at få svar på - for Danmarks befolkning. Er det et spørgsmål - som ansvarlige Partiledere burde kunne besvare ???

ORD OG HANDLINGER 

Islam er ikke kun et dansk fænomen - men er en global bevægelse - der ikke kun bør analyseres - udelukkende ud fra en snæver dansk indfaldsvinkel - men bør også analyseres - ud fra islams konkrete og globale handlingsmønster. Denne analyse i Danmark er også begrænset af 266b.

266b = kan du finde omtalt flere steder på = http://www.google.dk/

Udelukker = Danmarks Folketingspolitikere = sig selv - fra at kende = sandhederne om Koranens indhold = ved at bevare 266b i den danske lovgivning - ud fra denne teori =

LYKKELIG ER DEN UVIDENDE
DER ER UVIDENDE
OM SIN EGEN UVIDENHED
???

Det er muligt - at mange danske Politikere - efter = 40 års tavshed = om koranens indhold i den offentlige debat - forsat ønsker at være uvidende om Koranens indhold - men for de vælgere - der ønsker at vide lidt mere om Koranens militære og religiøse målsætninger - kan besøge dette internet-leksikon - der fortæller noget væsentligt om Koranens indhold =

 www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.OM BLASFEMI - PARAGRAF 140

Hvilket formål har = blasfemi-Paragraf 140 = i den danske lovgivning - og hvordan kan denne paragraf bruges mod Enhedslistens medlemmers børn og børnebørn = om 40 år??? Der er jo noget der hedder ( rettidig omhu ) til gavn for vore efterkommere. Hvem er det - der om 40 år - vil dømme i Danmark efter = blasfemi paragraf 140 ??? Er det et spørgsmål - som Johanne Schmidt-Nielsen - mener bør tages op i en debat i Enhedslisten ??? vi kan jo konstatere - at Enhedslisten ikke ville lægge stemmer til - sidst Enhedslisten havde muligheden for at fjerne = blasfemi-Paragraf 140. Det er hvad jeg har fået ud af at besøge = Wikipedia = og en af flere væsentlige grunde til - at jeg ikke vil stemme på Enhedslisten - ved valget den 15. september 2011.

Blasfemi - Wikipedia, den frie encyklopædi
da.wikipedia.org/wiki/Blasfemi - CachedLignende
140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt ... uden om regeringen, men faldt, da Enhedslistens medlemmer ikke stemte for, ...

Besøg evt. www.Google.dk og læs videre under denne overskrift = Bør blasfemiparagraffen fjernes ??? Det er jo muligt at = Enhedslisten ikke tør fjerne ( BLASFEMI-PARAGRAF 140 ) fra Dansk Lovgivning - fordi de er bange for - at komme på tværs af = EUs = globale interesser ??? Hvem kan vide dette ??? Enhedslistens vælgere = måske ???  Hvad er - EUs globale interesser ???

En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???
Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII
http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansBesøg http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

GRÆNSE - OVERSKRIDENDE IDEOLOGIER

De grænseoverskridende ideologier - der ønsker den ultimative globale magt - de er naturligvis imod Nationalgrænser. Hvor mange af Danmarks Politiske Partier - har sådanne grænseoverskridende ideologier ??? Foreløbig kan jeg konstatere - at Dansk Folkeparti - ikke har sådanne grænseoverskridende ideologier. Jeg kan også konstatere - at Dansk Folkeparti - hylder det frie ord - i sin nye fædrelandssang. Hvordan kan de multinationale selskaber - fjerne klodens Nationale Parlamenter ??? Måske ved at narre Politikerne til - at nedlægge Nationalgrænserne. Nedlæggelse af Nationalgrænserne - kan være et led i en sådan global strategi - der går ud på - at nedlægge samtlige Nationalstater her på jordkloden ??? Kan den færdige plan se således ud =

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering 


I POLITIK SKER INTET TILFÆLDIGT

Når Den danske Foening siden sin start er dæmoniseret i det offentlige rum - og mødedeltagerne er overfaldet korporligt - så ligger der politisk stratetiske målsætninger bag. Når Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti også er dæmoniseret i det offentlige rum - så ligger der politiske stratetiske motiver bag. Som vælger med beskedne 7 års skolegang - så kan jeg kun overskue - at der er flere partier i Danmark - der har grænseoverskridende ideologier i deres parti-programmer. Disse politiske partier vil efter min opfattelse - kæmpe imod bevarelsen af alle Nationalgrænser her på jordkloden. Det er foreløbig lykkedes her i EU. Lokkemidlet har været økonomisk - vel vidende om at grådighed - ikke har noget øverst grænse. Mere vil som bekendt have mere. Hvis et folk ønsker at modarbejde denne globale udvikling - som disse 7 punkter - som kan være endemålet - for Politiske partier der har udgangspunkt i totalitære ideologier. Det bedste forsvar imod en sådan global udvikling - er efter min opfattelse bevarelse af Nationalstaterne. Det kan være svært - at kæmpe for nationalfølelsen - fordi den har været bekæmpet i flere årtier her i Danmark. 266b har også tjent dette formål. 

 

Staten versus Hedegaard
D. 26. april var Lars Hedegaard i landsretten, anklaget for hate speech af den danske stat.
Læs alt om sagen

Et interessant spørgsmål er også - om Enhedslisten kan ændre retning fra deres ideologiske Politik - ud fra nye oplysninger om - hvad der kan være formålet med blasfemi-Paragraf 140 om cirka = 40 år - eller om tænkeevnen er låst fast i de ( rigtige meningers ) ideologi - om det grænseløse globale samfund ??? ( Kampen mod grænserne ) Har Johanne Schmidt-Nielsen læst denne bog ??? Kampen mod Nationalgrænserne - er en politisk ideologi - der er udtænkt før = Johanne Schmidt-Nielsen blev født. Denne kamp mod national-grænserne  virkede måske logisk - fordi ingen danske vælgere - og kun ganske få Politikere kendte til = Koranens indhold den gang. Kan virkelighedens erfaringer og ny viden - påvirke de Politiske ideologiers målsætninger - eller er de låst fast - een gang for alle. ??? GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU, HVOR DETTE VISES HER I 2011 SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " RELIGIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???  Citat slut.
HVEM ER BANGE FOR = SANDHEDEN ???

Løgnens konspiration... 

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden  er løgnens  dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)

DET ER = TAVSHEDENS TYRANNER

HVAD ER = TAVSHEDENS TYRANNI ???

Når jyllandspostens tidliger Kultur-redaktør = Flemming Rose - har skrevet denne bog - så må det have haft et vigtigt formål. Men hvilket formål ???
HVILKEN TAVSHED - KAN KALDES = TAVSHEDENS TYRANNI ???

Kan = SELVCENSUR = kaldes for =  TAVSHEDENS TYRANNI ???
 

Flemming Rose: Tavshedens Tyranni
GODHEDENS PRIS

Jeg tror nok - at alle disse politikere ønsker alt det gode  - for alle mennesker på jordkloden  - men hvad bliver godhedens pris - for de næste generationer = om cirka 40 år ??? Det kan alle etniske danskere ( dem under 21 år ) måske nå at regne ud inden den ( 1. oktober 2016 ) ??? Det er jo trods alt ( deres fremtid ) det drejer sig om.

OM KAMPEN MOD TAVSHEDENS TYRANNER

ET ØNSKE FRA EN DØD


"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben
mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om at holde op med at DELTAGE i løgnen."

Solsjenitsyn
http://www.eticha.dkDu kan læse mere om Solsjenitsyn på = http://www.wikipedia.dk/ 

Find selv fren til - Stefan Engberg = på = http://www.google.dk/ 

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhedMere om New World Order: Varer over 30 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUBesøg evt.  www.Tavshedens-Tyranni.dk
 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE