EN NY SLAGS KRIG
EN NY SLAGS KRIG www.sagenskerne.dk


Præsenteret her  9. november 2009

Et interview præsenteret første gang i Danskeren -
NR. 4 - December 2008 og starter med følgende overskrift.

www.dendanskeforening.dk 

EN NY SLAGS KRIG MED ANDRE MIDLER

Sune Dalgaard, tidligere formand for Den Danske Forening og mangeårig redaktør af Danskeren, blev få måneder før sin død sidste år interviewet af pastor Rolf Slot-Henriksen. Vi bringer interviet nedenfor.

R.S-H: Sune Dalgaard. Du var med i modstandskampen under 2.verdenskrig mod nazisterne, som havde besat Danmark. Hvorfor gik Du ind i modstandskampen dengang ?

SD: Jeg har skrevet nogle eridringer til mine børn og børnebørn. Deri fortæller jeg om det. Min modstand begyndte allerede midt i 30erne. Min afklaring som dansk og min nationale holdning blev mere og mere klar for mig i 30erne. Det blev begyndelsen til min modstand mod den tyske besættelse af Danmark. Min baggrund for modstand mod besættelsen var den nationale, ikke en ideologisk holdning. Det var helt naturligt for mig at føle mig dansk, jeg behøver ikke at være medlem af noget parti, det er nok for mig at være dansk.

Hvad er det at være dansk ?

Det er noget helt naturligt for mig, noget der dannede mit livsgrundlag ligesom  H.C.Andersen :" I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme;" Det lå i mig fra jeg var halvvoksen og formedes i årene fra jeg var 15 til jeg var 22 år.


Du blev under krigen anholdt af nazisterne og overført til koncentrationslejren i Frøslev. Hvorfor ?

Mit problev var, at da jeg blev taget til fange, vidste jeg ikke med sikkerhed hvorfor. Jeg havde været involveret i så mange dele af den illegale presse, at jeg var i tvivl om, af hvilken grund jeg var blevet anholdt. Jeg fik straks det spørgsmål stukket ud:"Hvorfor tror Du, at Du sidder her?" Det var et farligt spørgsmål. Derfor blev jeg ved med at nægte til de selv fortalte mig, hvad jeg var anholdt for. Hver morgen var jeg med i trykningen af den illegale presses "Information", hvilket var langt mere belastende for mig, end det de vidste, nemlig at jeg havde været uddeler af bladet "Folk og Frihed" fra den 15.dec.44.

Man siger at historien ikke gentager sig. Men alligevel har du valgt at gå ind i en ny frihedskamp, som Du udtrykker det. Hvorfor ?

Det har den samme årsag, som da jeg gik ind i modstandskampen under 2. Verdenskrig, nemlig den nationale, og fordi jeg anser den indvandringspolitik, der er ført i årtier for at være nationalt nedbrydende for Danmark. Medens det i 1940 var en fremmed magt, der besatte os med våbenmagt,er det nu noget, der er langt farligere, fordi det er med kuffert i hånd. De har ikke i sinde at rejse igen. Og når det gælder muslimer er det umuligt at skelne mellem islam og islamisme som ideologi.

I dag er de fleste modstandsfolk, som kæmpede mod besættelsen under 2.verdenskrig døde og deres røst er forstummet. Og mange blev under krigen anholdt og henrettet under barske omstændigheder. Mener du at deres kamp var forgæves,når man ser det i historisk sammenhæng?

Ser man på deres ofre i historisk sammenhæng som en krig mod besættelsen dengang, så var deres frihedskamp ikke forgæves. Men der er sket det siden 1960erne, at den nationale holdning fra besættelsen er blegnet. Så i den forstand må man sige, at de der kæmpede dengang, kæmpede forgæves. Ufriheden dengang var påtvunget udefra. Den ufrihed vi møder nu er selvvalgt - en selvskabt plage, som er kommet fra uansvarlige politikere og fra et passivt folk.


Ayatollah Khomeini fra Iran sagde i 1979, at islam ikke har magten til at vinde over vesten militært, men ved at tilskynde muslimer til at udvandre og få muligst mange børn, ville muslimerne lidt efter lidt kunne overtage magten. Hvad mener du om de ord ?

Khomeinis ord er en god beskrivelse af det, som er sket og som sker nu. Og selv om vi delvis har sat en bundprop i, er den bevægelse, som forsat finder sted som et fælles europæisk fænomen for eks,, i Sverige, Holland, Danmark, Frankrig og England. Den betænkelighed ved muslimsk indvandring, som er dukket op i Danmark, kommer nu i hele Europa, men erkendelsen kommer for sent. Muslimerne har etableret sig som en politisk faktor og det i så stærk grad, at de er svære at få ud.
Libyens diktator Muamar Gadaffis tale til den arabiske verden over satelit-kanalen Al-Jazeera den 10. april 2006, hvor han sagde at islam vil overtage magten i Europa inden for få årtier er mere end ønsketænkning.
Han bidrager til magtovertagelsen i Europa bl.a ved at sende hundredvis af skibe mod EU, hvor de muslimske befolkninger strømmer videre fra Frankrig og Spanien mod nord. Det er jo det vi i årtier har søgt at sige og som vi i sin tid blev udskreget for som påstande uden realitet. Muhammedkrisen og pavens tale har været en øjenåbner. Islam bekræfter sin vold gennem sine handlinger.Det er en voldelig bevægelse. Det har åbnet manges øjne.

Hvad skal vi gøre ?

Vi skal sætte os til modværge. Efterhånden som modsætningerne skærpes og de indtrængende muslimrer bruger stadig mere voldelige metoder overfor os, så vil modstanden naturligt vokse og blive stærkere og måske få voldelig karakter. En sådan udvikling kender vi fra 1943, hvor den danske befolkning for alvor begyndte at røre på sig, og er en udvikling, som vi må regne med som en sandsynlighedsvurdering når vi ser på fremtiden.

Under den 2.verdenskrigs besættelse var der nogle politikere, som bar på et stort ansvar. De sagde, at den danske befolkning skulle adlyde de fremmede,ikke modsætte sig og ikke provokere. Ellers ville man sørge for at de ville blive straffet. Kan du se ligheder med sitivationen i dag, hvor man truer dem som sætter sig til legitim modværge ?

Der er masser af ligheder. Men det har nok ikke større effekt at påpege det, da den tid under besættelsen fra 1940-45 står uendeligt fjernt for de fleste. De, som levede dengang er jo døde nu. Men der er i høj grad paralleller.
Efter krigen sagde de samme politikere, at enhver sund fornuft måtte forstå, at de slet ikke mente det de sagde, nemlig at man skulle adlyde besættelsesmagten, og holde sig i ro. Faktisk mente de det modsatte af det de sagde. Og de, som under krigen havde sørget for at forfølge og anholde modstandsfolk, mente efter krigen pludselig at alle som havde modsat sig besættelsen var helte.

I dag kan man ligesom under krigen blive straffet for i ord eller handling at modsætte sig besættelsesmagten. Hvad siger det dig ?

Det er en almindelig reaktion blandt politikere, at sige noget andet, når forudsætningerne ændres. Man retter sig ind under dem, som har politisk magt. Dengang var det nazisterne, nu er det islam. Efter krigen måtte man sige, at man havde talt under tvang, da man opfordrede befolkningen til at tie og rette sig efter besættelsesmagten. "Vi sagde det jo blot for at gavne landet, og det burde man indse, at det var sagt under tvang. Politikere vil evt, også i dag ændre deres holdning og ordvalg når de får et flertal imod sig.

Ien af dine artikler " Krigen imod os" skriver Du, at islam som totalitær bevægelse overgår både kommunismen og nazismen. Hvad mener du med det ?

Det er fordi islam ønsker at beherske hele menneskelivet både religiøst, menneskeligt og politisk. Islam er en totalitær bevægelse på alle livsområder. De andre ideologier tillod andre ting ved siden af ideologien. Men i islam underkastes alle livsområder ideologien.
Vore politikere anser jihad i form af islamisk terror for en stor fare og bruger store summer på at afværge den.

Vore politikere anser jihad i form af islamisk terror for en stor fare og bruger store summer på at afværge den. Men hvad mener du er farligst, jihad i form af bomber eller den jihad, som Koranen og mange imamer også opildner til, nemlig jihad som udvandring: Den, som udvandrer og med sit blod og gods kæmper for Allahs sag, han er den som sejrer" og "Allah har foræret jer de vantros land" ( Koranen Sura 33.27 )

Den farligste form for jihad er jihad som udvandring ; det at man vil erobre et fremmed land. Terror er kun et middel, der rammer en beskeden del af et samfund, mens overtagelsen af hele det pågældende samfund gennem massiv indvandring vil være langt mere indgribende. For her gør de den oprindelige befolkning til 2.klasses borgere, der kun kan forsætte med at leve i samfundet under de krav og islamiske love, som islam stiller.
Hovedparten af de, som er "velintegrerede og fredsommelige" skifter holdning til os, når de bliver et flertal. Så ønsker de også magt. Og man ser ofte i islamiske lande, at det er de yderliggående, der får magten. Skellet mellem yderliggående og moderat islam er et fiktivt skel. Når muslimer får magt som de har agt betyder det indførslen af et muslimsk samfund med alt, hvad det indebærer som f.eks. sharia. osv. Det ser man i de samfund, hvor de har flertallet. Se blot et såkaldt moderat muslimsk land som Indonesien, hvor kirker systematisk ødelægges og kristne dræbes og arresteres, blot fordi de er kristne. Alle de store kristne samfund i Mellemøsten er jo efterhånden nærmest udslettede,Hvis vi mener noget med, at Danmark bør bevares, så har vi en pligt til at gøre modstand, inden for de rammer, som nu engang er mulige.Du siger i artiklen "krigen imod os" at den hastigt voksende muslimske befolkningsgruppe er en dødelig fare for vort land. I hvilken forstand får vi krig ?

Krig i dag har en væsentlig anden karakter end tidligere. Officielle krigserklæringer overfor en ambassadør eller et land er forbi. Det er en løbende krig, der føres med tillukkede midler, men siden bliver mere og mere synlig.

Derfor bliver det vanskeligt at skelne mellem krig og fred. Det er en væsentlig anden form for krigsførelse end tidligere. De bliver et sammenstød mellem civilisationer, som giver alvorlige former for rivninger, der ikke på samme måde fandtes tidligere blandt nationalstater. Krige kan føres på mange måder. Den nye krig er en krig, som føres med mange midler: politisk, kulturelt og voldeligt. Den slags krige holder ikke inde selv om man indgår officielle våbenhviler.

Kan vi lære noget af den opløsning af samfundet vi først så i Libanon med et flertal af kristne indtil ca. 1960, en stabil tilstand der blev afløst af borgerk´rig, og så de opløsningstendenser vi i dag ser i Frankrig og England ?

Ja, den samfundsopløsning kan vi i høj grad lære noget af. Det er et billede af, hvordan udviklingen finder sted, når muslimer bliver tilstrækkeligt mange og sætter sig på indflydelsesrige poster. Det så vi bl.a i Holland i forbindelse med Theo van Gogh filmen. Det viser en udvikling af opløsning som er i gang på alle niveauer.

Er der noget, der er værd at kæmpe for ?

Det er i høj grad en personlig afgørelse. Det er spørgsdmålet om danskerne vil bevare deres naturlige helhed og fremtræden som et folk. Det er kun noget at kæmpe for, hvis danskerne vil forsvare deres nationale ret til Danmark.
Da Churchill i 1930erne søgte at vække sine landsmænd til at forstå den voksende fare fra det nazistiske Tyskland med dets stadig mere truende retorik, gjorde han det i stadige taler i parlamentet og i artikler. Nogle af disse er udgivet i bogform og én samling fik titlen:"Step bye step" i den danske udgave:" skridt for skridt". Titlen advarede mod den nazistiske taktik med at gå gradvis frem og tage magten lidt eftere lidt, så mostanderne blev mere og mere tilvænnede og møre, inden det store slag.
I dag kommer man til at mindes Churchills advarsler i 1930erne. Igen er "salami-taktikken" et farligt våben fra muhamedanernes side. Skridt for skridt, skive for skive trænger man sig frem og får særrettigheder og indrømmelser. Krigen mod os er i fuld gang, mod Vesten, Kristenheden, vor civilisation. Men midlerne i denne krigsførelse er så forskellige fra traditionel krigsførelse, at nogle viger tilbage for at tale om krig. Det er det farlige.

Tak for samtalen

www.Euro-med.dk 
PLAN 1975

Præsenteret her 31. oktober 2009

Vendsyssel Tidende
19-1-1975:

En indvandring, som udhuler danskheden

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:


“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.


Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.[1]Johan Nielsen, Soc.dem., FærøerneENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Her i 2012 er det = EU = der samarbejder med Palæstine.


Hvilke tanker sætter det igang hos dig ???

Besøg evt. www.ole-hasselbalch.dk og læs evt. en =
Rapport om informationsfriheden for nationale bevægelser i Danmark

www.KvinderForDanmark.dk

Besøg http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

I Forbindelse med denne artikel, så kan det være interessant, at læse denne bog =

Bogen FEMTE KOLONNE er udgivet af
GERTRUD GALSTER og er udgivet af forlaget SPYDPIGEN
ISBN 978-87-985477-1-6
og med forord af POUL BOEG.
Bogen handler om 14 års kamp,for bevarelse af dansk kultur.

Besøg evt også = www.spydet.blogspot.comDE NYSGERRIGE

Findes der Danskere, og andre folkeslag i Europa, der er lige så nysgerrige som mig = der også ønsker at vide og analysere, om Danmark og Europa er under angreb, ved hjælp af KRIGSLIST??? 1975 artiklen sammenlignet med udviklingen frem til i dag, den 31. oktober 2009 bør gøre enhver friheds-elskende Dansker og Europær mistænksom.

UKORREKTE TANKER

Hvis der i Folketinget i 1975 allerede var lagt planer, for udskiftningen af Danmarks Befolkning i vores Danske Folketing, hvor kom disse tanker fra ???

BESTIKKELSE

Hvem har råd til, at bestikke folketingsmedlemmer inden år 1975, og hvilke pladser i Folketinget skulle disse Politikere i Folketinget besidde, for at gøre mest gavn for for denne hemmelige erobringsplan af Danmark, ved at udskifte Danmarks Befolkning ???

MK-7 GRUPPEN

7 Procent af Jordklodens rigeste befolkning , dem jeg kalder MK - 7 GRUPPEN, fordi de har multinationale økonomiske interesser, kan have planer om, at udrydde Danmarks Grundlov, fordi det kristne element i Danmarks Grundlov , ikke kan tolereres af EUs kultur - samarbejdspartnere fra de troende muslimer fra de Arabiske Lande, dem der repræsenterer Wahabismen inden for islam. Kan det være muligt, at MK7- GRUPPEN, nogle af jordklodens rigeste mennesker, samarbejder med udvalgte Danske Politikere, med det formål , at udskifte Danmarks Befolkning med en Muslimsk befolkning ??? Hvorfor ??? Hvad er motivet ???

BILDERBERG-GRUPPEN

Uanset hvad, så er der noget der hedder BILDERBERG-GRUPPEN, hvor udvalgte TOP- POLITIKERE mødes, så ud fra virkelighedens fakta, så er denne her teori mulig , eller hvad ??? Vil du vide mere om BILDERBERGGRUPPEN, så kan du søge yderligere oplysninger ved at www.Google.dk

DE RENE GÆTTERIER

Da Danmark blev besat af Tyskland den 9. april 1940 ydede Danskerne forbavsende lidt modstand. Det er jo tilladt at gætte på hvorfor ??? Det kan skyldes at HITLER og TYSKLAND , havde forberedt sig godt, og allerede havde hemmelige agenter i Socialdemokratiet, og andre Politiske Partier i Danmark. Er dette en mulig forklaring, på, at Danmark kun ydede yderst ringe militær modstand, den 9. april 1940. ??? Blev disse hemmelige agenter nogen sinde afsløret, og hvor gamle er de nu ???

FLERE GÆTTERIER

Jeg mener at have læst et sted, at HITLER ville ønske, at hans soldater havde en anden religion, og var muslimer i stedet for, at de var kristne. Jeg mener også at have hørt, tidligere Justitsminister OLE ESPERSEN, udtale, at de kristne symboler burde fjernes fra Folketinget. Hvorfor ???

NÆSTE GÆTTERI

Kan man forstille sig, at disse indre agenter i Danmarks Folketing besluttede sig til, at gennemføre Hitlers ønske om, at udskifte Danmarks og Europas befolkninger med muslimer, således, at den næste erobringshær, der udgår fra Europa består af muslimer ??? Hvem kan vide dette ??? FORSVARETS EFTERRETNINGS-TJENESTE måske ???

PENGE og KRIG

Hitlers Tyskland kunne kun oprustes, ved samarbejde med stærke pengefolk. Disse pengefolk, eller deres efterkommere, har måske besluttet at gennemføre Hitlers drøm om , at Europas befolkning skulle være muslimer, og her i Danmark gøre det, ved hjælp af de indre agenter i det danske Folketing. Hvem kan vide dette ???

DET TYSKE FOLK

Når man ser på, hvor mange ( EROBRERMOSKEER ) der er bygget i Tyskland, så tyder det på, at også det Tyske folk, skal udskiftes med muslimer, måske som straf for, at det Tyske Folk fejlede, og tabte anden verdenskrig. ??? Hvem kan vide dette ??? DSU = Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, måske ??? Jeg går da ud fra, at DSU i en globaliseret verden ved dette ???

DANSKE VÆLGERE

Hvilke Politikere kan Danske vælgere så stole på, i en verden hvor EU og EU-BUREAUKRATIET ( der ikke er på valg ) har KUPPET , demokratiet oppefra ved indførslen af EUROMEDITERRANIENAFTALEN i juli 2008. Selv om jeg mange gange har stemt på Socialdemokratiet, så vil jeg næste gang i denne forvirringens tid stemme på et parti, der kæmper med næb og klør for bevarelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1953, og det sikreste parti i denne sammenhæng er efter min vurdering = Dansk Folkeparti.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

SOCIALDEMOKRATIET

Så længe Socialdemokratiets ledelse ikke officielt har meldt ud, at de kæmper for bevarelsen af Danmarks Grundlov, ja så tør jeg ikke stemme på mit gamle Parti. Alle Politikere og andre der ønsker Politik og Religion adskildt, kunne jo begynde med, at stille dette krav til islam. Denne mødoms-regulerende kultur, bør vel ikke have større rettigheder end Danmarks indfødte og etniske befolkning, eller hvad mener i Politikere ???

VENDSYSSEL TIDENDE 19 - 1. 1975

Med denne artikel i Vendsyssel Tidende fra 1975, og den videre udvikling her i Danmark, frem til, den 31. oktober 2009, så ser det ud, som om denne plan er udført i virkelighedens verden, gennem initiativer fra Danmarks Folketing, og det kan godt få en til, at overveje sit Politiske ståsted en ekstra gang. Det får også mig til, at overveje WINSTON CHURCHILLs berømte ord en ekstra gang.

DE BERØMTE ORD

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill

WINSTON CHURCHILL havde efter egen mening dette livssyn,hvis han skulle udtrykke sig kort.

I krig BESLUTSOMHED
I nederlag TRODS
I sejr STORSIND
I fred GUDS VILJE

Vi der har læst bogen skrevet af ((( RENÉ HØJRIS ))) og som hedder ((( CHURCHILL ÅRHUNDREDETS PERSON ))) vil sikkert mene det samme som mig. :" Nemlig at SIR WINSTON CHURCHILL selv levede op til dette LIVSSYN".
Bogen udkom i 1999 på forlaget ROGER trykt hos Nørhaven VIBORG.


Her er meget kort ( årstalsmæssigt) lidt om højdepunkterne i sir WINSTON CHURCHILLs LIV.

1874 Fødes på Blenheim Palace den 30. november

1881 Seks år gammel sendes han på kostskole.

1888 Starter på Harrow School.Gør sig ringe bemærket med boglig flid i Engelsk og historie.

1893 Bliver efter tredie forsøg optaget på Sandhurst Royal Military Academy.

1894 Består som nr.8 ud af 150 i sin klasse.

1895 CHURCHILLs far dør af syfilis 46 år gammel.
WINSTON CHURCHIIL deltager i sin første krig,på Cuba,som 20 årig. Debuterer også som skribent,da han er krigskorrespodent for en avis.

1896 -1897 Er med i sin anden krig i Indien,og atter krigskorrespondent.Udgiver i 1897 ,som 23 årig ,sin første bog ,The Story of the Malakand Field Force,om sine krigsoplevelser i Indien.

1898 Er for tredie gang i krig,denne gang i Egypten og Sudan.For tredie gang er han krigskorrespindent.

1899 Prøver at komme i Parlamentet,men uden held.Deltager i Boer-krigen.Hans fjerde krig inden han er fyldt 25 år.Og for fjerde gang deltager han både som soldat og som krigskorrespondent. Churchil fanges, men udfører senere en legendarisk flugt
Udgiver et stort 2-binds værk.The River War om hans krigsdeltagelse i Sudan,og senere på året udkommer hans eneste roman ( Savrola)

1900 Stiller igen op til Parlamentet for de Konservative.Vælges i en alder af 26 år til Parlamentet.
Udgiver to bøger,( London to Ladysmit via Pretoria) og ( Ian Hamilton`s March ) om hans deltagelse i Boer-krigen i Sydafrika.Churchill har nu inden for to år og syv måneder udgivet fem bøger på i alt 2.592 sider.

1901 Holder sin første tale i Parlamentet.

1903 Udgiver sin sjette bog ,et bind med taler ( Mr Brodric`s Army )

1904 Forlader de Konservative til fordel for de liberale.

1906 Udnævnes til vice-koloniminister.
Udgiver sin store to-binds biografi på 1.096 sider om sin far Randolph Churchill.
Desuden endnu et bind med politiske taler ( For Free Trade)

1908 Udnævnes til handelsminister.
Gifter sig den 12. september med Clementine Ogilvy Hozier.
Udgiver en bog,baseret på en ministeriel rejse til Afrika ( My African Journey )

1909 Clementine Churchill føder deres første barn,DIANA.
Udgiver en række taler i bogform. (Liberalism and the Social Problem )

1910 Udnævnes til indenrigsminister.Udgiver sin tiende bog,det politiske manifest; ( The People`s Rights )

1911 Udnævnes til marineminister ( First Lord of the Admiralty ) Sønnen Randolph fødes. Churchill deltager i Sidney Street-affæren.

1914 1 Verdenskrig bryder ud.Flåden er parat,i høj grad takket være Churchill.
Datteren Sarah fødes.

1915 Forlader posten som marineminister p.g.a. det katastrofale Dardaneller-slag.
Maler sit første maleri.

1916 Churchill vælger at blive soldat og kæmper ved fronten som obersløjtnant.

1917 Churchill bliver bedt om atter at indgå i regeringen,denne gang som forsyningsminister.

1918-1919 Datteren Marigold fødes,1918 Churchill udnævnes til krigsminister, 1919.

1921 Udnævnes til koloniminister.
Moderen dør og datteren Marigold dør også.

1922 Får ikke stemmer nok under valget og må forlade Parlamentet de kommende to år,som bliver hans eneste år uden for Parlamentet fra 1900 til 1964,hvor churchill forlader parlamentet som 89 årig.
Datteren Mary fødes

1923 Udgiver de to første bind af ( The World Crisis ) Værket bliver på i alt seks bind,der fuldendes i 1931, og er Churchill`s beretning om 1. Verdenskrig.

1924 Genvælges til Parlamentet.Opfordres af de Konservative til,at komme ind i partiet igen og blive finansminister ( Chancellor of the Exchequer) hans fars tidligere embede.

1929-1939 De Konservative mister regeringsmagten.Churchill deler ikke de Konservatives holdning til bl.a Indiens delvise selvstændighed,og er ude af regeringen de næste 10 år.
Churchill kalder perioden for sine "Wilderness Years." Han advarer i taler og artikler mod det spirende Nazi-Tysklands oprustning og trussel mod freden.Churchill bruger desuden årene til at skrive /færdigskrive en række bøger 1930 ( My Early Life ) 1930 ( Thoughts and Adventures ) 1931 ( India ) 1933-38 fire-binds værket om hans forfader Hertugen af Marlborough. 1937 ( Great Contemporaries) 1938 ( Arms and the Covenant ) 1939 ( Step by Step )

I 1936 Forsvarer Churchill Kong Edward VIII i Parlamentets skepsis mod hans ønsker om,at gifte sig med en civil,Frøken Simpson.

1939-1945 2. Verdenskrig bryder ud,og samme dag inviteres Churchill ind i regeringen og udnævnes til marineminister.De næste 5 år og 8 måneder vier Churchill sin tid og flid til eet formål: At udradere Hitlers Nazi-Tyskland.
Churchill udnævnes til Premierminister den 10. maj 1940,hvor han erstatter Neville Chamberlain.
I oktober 1940 dør Neville Chamberlain,og Churchill vælges til,at overtage formandskabet af det Konservative parti.Churchill er herefter både Premierminister,forsvarsminister og partiformand.
Den 7. decmber 1941 angriber Japan den amarikanske Stillehavsflåde i Pearl Harbor på Hawaii.To dage efter erklærer Hitler krig mod USA,og England og USA er nu krigsallierede.

1945 Tyskland kapitulerer den 9.maj .Der udskrives valg i England,og de Konservative taber overraskende valget stort.Churchill går af som Premierminister den 26. juli ,inden de sidste forhandlinger mellem de Allierede.

1945-1951 Leder oppositionen og starter på et nyt felttog: ( Europas Forenede Stater.)
Begynder at skrive sine krigserindringer. De fuldendes i 1954, og kommer til,at fylde seks bind på 4.500 sider.
Holder i de kommende år en række betydningsfulde taler omkring et samlet Europa og om koldfronten mellem øst og vest.Først og fremmest talen ( The Sinews of Peace den 5. marts 1946 ) på Fulton Universitet i Missouri i USA.
Talen,hvori han introducerer begrebet ( Jerntæppe )
Desuden f.eks.i i Metz ( den 14 juli 1946 ) ( i Zürich 19. september 1946 ) Zürich Universitet .London den 14. maj 1947. ( United Europe Meeting. I haag den 7. maj 1948 ( The Congress of Europe ) Amsterdam den 9, maj 1948 ( Open-air meeting in the square ), Bruxelles den 26. februar 1949 ( Council of the European Movement ) I Parlamentet Underhuset den 12. maj 1949. ( The North Atlantic Treaty ) I Strassbourg den 17. august 1949 ( Consultative Assembly of the Council of Europe ) og samme sted 11 august i 1950 samt talen United Europa i London den 23 juli 1951.
Churchill får også tid til maleriet,og udstiller nogle af sine malerier på Royal Academy.

1951 Churchill og de Konservative vinder valget,og Churchill er atter Premierminister.Han kommer til at gøre tjeneste under den sjette monark,da Prinsesse Elizabeth overtager tronen i 1952 efter Kong Georg VIs død.

1953 Rammes af et slagtilfælde som holdes hemmeligt.To måneder efter holder Churchill åbningstalen ved de Konservatives årskongres.Churchill modtager to enestående hæders-og æresbevisninger.: The Noble Knight of the Garter ( Hosebåndsordenen) og Nobelprisen i litteratur.

1954 Fylder 80 år og hyldes i Parlamentet. 70.000 mennesker fra hele verden sender ham en fødselsdagshilsen.Starter på færdiggørelsen af fire-bindsværket ( Ahistory og the English-Speaking Peoples ) som Churchill begyndte på allerede inden 2. Verdenskrig.

1955 Trækker sig tilbage som Premierminister,men forbliver medlem af parlamentet.

1956-1964 Nyder sit otium primært ved at male og slappe af under lange ferier i Sydfrankrig.
Udgiver i 1961 sin sidste bog,et udvalg af taler fra perioden 1953 til 1959. Ved en højtidelighed foran Det Hvide Hus i 1963 bliver Churchill udnævnt til Ærsborger i USA.
Samme år begår datteren Diana selvmord.

I 1964,få måneder før sin 90 års fødselsdag,takker Churchill af,og forlader Parlamentet efter 62 år.
Den 30 november fejrer han sin 90 års fødselsdag.Han viser sig i vinduet og giver folkemængden et V- tegn.

1965 DEN 15. Januar rammes Churchill af en blodprop i hjernen.Han dør den 24. januar,på 70 årsdagen for sin fars død.Churchill gives en statsmands begravelse.Han ligger lit de parade i Westminster Hall,og 350.000 defilerer forbi.Den 30. januar bisættes han fra ST. `Paul`s Cathedral,og begraves på Bladon Kirkegård,få hundrede meter fra sit fødested.

Personligt anser jeg SIR WINSTON CHURCHILL som Europas største FRIHEDSHELT. Jeg går ind for et forpligtende ( EUROPÆISK SAMARBEJDE ) men et samarbejde,hvor politikerne efter DEMOKRATISK FORBILLEDE står til ANSVAR over for VÆLGERNE.Der er lukket en kultur ind i EUROPA,hvor den REGILIØSE LOV er stik imod DEMOKRATISK LOV. Det kalder jeg ikke for RETTIDIG OMHU. Jeg er imod denne KVINDE-UNDERTRYKKENDE religiøse LOV,som følger med islams tilhængere til Europa.

Besøg eventuelt = http://www.forsvarspartiet.dk/

http://www.google.dk/  søg evt. efter = Hitler og jihad
         ER DU DANSKER ??? HVORDAN VED DU DET ???
http://www.dendanskeforening.dk/

            VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???Besøg evt = Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk 

Er islam en hær = der er forklædt som en religion ???      NAZISTERNE EROBREDE TYSKLAND I 1933

Hvad skete der så ???

 

Om Nazisternes dødslejre

 

Umiddelbart efter magtovertagelsen i 1933 oprettede nazisterne deres første koncentrationslejr i Dachau nær München. Frem til 1945 voksede antallet af lejre til omkring 15.000 spredt over hele Europa. Næsten alle lejrene var fange og arbejdslejre, hvor fangerne typisk døde af sult, sygdomme og udmattelse. Holocaust – udryddelsen af jøderne – foregik primært i de seks udryddelseslejre i Polen: Chelmno, Belzec, Sobibor, Auschwitz, Treblinka og Majdanek. Her blev millioner af mennesker sendt direkte fra kreaturvognene til den sikre død i gaskamrene.    

 His nr. 15/2009 s. 72-73

www.wikipedia.dk   www.Google.dk


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE