The Great Dane

 Texe Marrs - Khazar DNA & the Great Serpent - YouTube

Præsenteret her 30. december 2013

Denne hjemmeside har været lukket ned - i en måned

Årsag = stram økonomi. 

Alle besøgende ønskes et godt nytår

med venlig hilsen  - 

Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul


 

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Her er så en Speciel ( analyse-opgave ) for

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

The Great Dane = GUS HANSEN
 
OG ALLE ANDRE POKER-SPILLERE OG KORTSPILLERE HER PÅ  JORDKLODEN.
 
SKAKSPILLERE - må også gerne deltage i - analyse-spillet. 
 
 

 The Great Dane  

Kan summen af Kristen uvidenhed eksplodere ???

Prof.Dr. Walter Veith - STURM AUS DEM NORDEN - YouTube Oversæt  denne side


  Her er så - de første spørgsmål - i analyse-opgaven  ???

Kan antallet af spillekort - og værdierne af de forskellige spillekorts individuelle værdi - fortælle noget om - hvordan jordkloden regeres på - og hvor ordrerne til alle krigene på jordkloden kommer fra ???

Du sidder ved et Pokerbord - på et Casino.

Pludselig siger en Pokerspiller - der er aftryk af en fingernegl - på et af esserne - i dette spil kort - vi må have et nyt spil kort.  Der bliver nu bragt et nyt spil kort frem til - poker-bordet - og cellofanen rykkes i alles åsyn - af det nye spil kort.

I min billige fantasi - sker dette

Først bliver Jokerne taget ud af spillekortene - og de repræsenterer i min billige fantasi = Journalister = der i visse sitivationer - kan præge spillets forsatte gang. I den forbindelse - er der meget små muligheder for - at der kan forekomme direkte snyd - på et Casino.

Et spejl af - samfundet - først eliten

Øverst i hirakiet har vi esserne - der efter min opfattelse repræsenterer den samfundsgruppe - der styrer Tempelmagten her på jordkloden.  

Så har vi kongerne i Kortspillet.

KongerneKings  ) i Kortspillet repræsenterer i min billige fantasi - de forskellige Nationalstater - der findes her på jordkloden - der har deres eget Nationale flag. Nogle kongeriger er store - og andre mindre - derude i den virkelige verden - hvor Konger kæmper for at opnå de største fordele - for deres landsmænd - og må spille deres kort bedst muligt i det internationale spil - til gavn for deres landsmænd. Her kommer dette spørgsmål ind - hvor stort et spillerum - giver Tempelmagten til disse Nationale konger og regeringsledere - der findes her på jordkloden  ???

Så har vi Dronningerne i Kortspillet

Dronningerne ( Queen,s ) de repræsenterer en ret høj værdi i kortspillet - og kan ude i virkelighedens verden få ganske stor indflydelse i deres Nationale Samfund. Det sker jo en Pokerspiller - der sidder og spiller på et Casino - ønsker at få serveret en drink - en - ( Blody Mary )  som jo kan minde om en - Dronnings indflydelse - engang i England - i virkelighedens verden. Vi andre - der ikke har råd til - at spille Poker på et Casino - vi må jo gå ned på den lokale - og bestille en drink - der hedder knækket vognstang - og så vågne op dagen efter - og der mærke - at man lever. Nå - vi kan ikke alle være elitespillere. Der skal jo være tabere i kortspillet - således at vinderne har noget at spille om. Her har jeg så bidraget - efter bedste evne.

Så har vi ( Adelen )  i Spillet - er lige over overklassen.

Bønderne ( Jacks ) tilhører så Kongens betroede folk - og her hørte i Danmark også ( Præsteskabet ) med - med Biskoppen i spidsen - til kongens betroede folk. Det var dengang. Et eksempel fra dengang var Biskop Absolon - der gennem diplomati i sydeuropa - var advaret imod - djævelens hemmelige erobrings-system - og deres hedenske Guder - og forsvarede Danmark med - sværd i hånden. Han kendte tilsyneladende Bibelens bud ( nr. 2 ) om afguderi - hvor hedenske religioner byggede falske afguder. Det vidste - Biskop Absolon tilsyneladende - inden den berømte ( Kong James Bibel )  eksisterede.

King James Version - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

 Absalon - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Sagn om Absalon i krig

lidskjalv blot laug  Opskrift på - digterøl og Berserker-Mjød.

http://www.danskekonger.dk/

www.Uriasposten.dk

 www.fortidensJelling.dk

www.Spydet.blogspot.com


 

 6. Du må ikke begå drab.

Sådan står der i = Guds lov = den der står i Bibelen. Du må ikke begå drab. En af de ( Skjulte Sandheder ) findes i ( Thomas-Evangeliet ) fundet i 1945 - det årstal som anden verdenskrig ( officielt sluttede ) og der er 114 vers - i Thomas-Evangeliet. Dette Thomas Evangelium  er åbenbart tilbageholdt af en jøde - som mener at have ophavsret til ( Guds Ord )

Hvordan passer ( Guds Lov ) Bud nr. 6 i Bibelen - med denne udtalelse fundet i ( Thomas Evangeliet ) =

 

(103) Jesus sagde: "Lykkelig er den mand, som ved, hvor røverne vil komme ind, så at han kan stå op og samle sit domæne og bevæbne sig, før de trænger ind."

Selvfølgelig behøver  ( en person eller en Nationalstat ) ikke at slå de indtrængende ihjel. De kan jo bare fange røveren - og overgive  røveren til Politiet - der så bliver straffet i retten - efter gældende lov.

Hvis nu kristne tror - at det er en Kristen lov - der gælder i deres National-stat i den af de  27 National-stater i EU - de tilfældigvis er født i - mens der i stedet for - regeres efter en anden lov - der i sidste ende er underlagt en hedens Gud - har en god Kristen så ret til - at forsvare sig ved hjælp af sværdet ???

Hvis de danske National-love er sat ud af kraft - og alle Nationale love i Europas 27 Nationalstater - også er sat ud af kraft - uden en folkeafstemning - hvad skal Europas Kristne befolknings-grupper så gøre ???  Er alle Europas National-lovgivninger i EU - sat ud af kraft - og erstattet med disse menneskerettigheder ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


Hvad så med - Borger-Rettighederne -  i  USA- hvordan ser det ud  ???

 

Betyder Prolonged Detendion at amerikanske statsborgere i USA kan sættes i fængsel i op til 10 år - uden dom i en retsal ???  Det virker som om - USA er en mærkelig rets-stat ??? - ved valget stemte  USAs befolkning  for forandring - og det har  USAs befolkning  fået - rent lovgivnings-mæssigt  ??? 

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ... 

(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Hvordan kan et menneske vide - hvad der bliver tydeliggjort for en - hvis vedkommende ikke kan kende forskel på Løgne og Sandheder ???

Så hvor mange Pokerspillere - har anskaffet sig ( Koranen og Bibelen ) for at se - hvad de to bøger skriver - hver især om = Løgne og om Sandheder ???

Magtkampen i et spil Poker

Når magtkampen i et spil Poker foregår - så er blandt de store kort - at magtkampen om Puljerne foregår.  Fordi spillere for de flestes vedkommende ikke gider - at spille de mindre kort. Det kan sammenlignes med virkelighedens kendsgerninger fordi - der er det også normalt - den Royale elite - der har indre magtkampe - for at regere i forskellige National-stater - med det formål - at opnå retten til at inddrive skatter. Normalt har disse interne kampe - engang - foregået efter kendte regler - men også der - sker der store forandringer. Efter de nye regler - er det tilladt at snyde - for det straffes ikke - efter nuværende skjulte lovgivninger i - EU 

I USA

Der bliver i USA vedtaget love - som USAs befolkning ikke får oplyst betydningen af - hvis disse love bliver vedtaget. Men noget tyder på - at denne erobringsproces - den er - global - og har fundet sted - lige Babylons regerings-system - fra omkring - år 605 til år 539 - før vores kristne tidsregning. Det som kan vidne - om denne teori - det er den meget bombastiske arkitektur - der har eksisteret lige siden den Babylonske tidsalder. Personligt - ser jeg ikke noget forkert ved at spille Poker eller Backgammon eller andre spil - bare der ikke er snyd med i spillet.

 

http://youtu.be/C_fHScmyWTA 

 

 

 Det mest farlige det er naturligvis - når snyderiet er sat i system.


Rent samfundsmæssigt set. 

Rent samfundsmæssigt set - så kan alle menige samfunds-borgere - der ikke er adelige - betragte sig selv - som en slags arbejdsbier - i det samfunds-system de fungerer i. Det gælder fra ( spar ti - Hjerter 10 - ruder 10 over klør 10 ) for ligesom at sætte majer farver i bridge og Minor farver - i den rigtige regelmenterede rangorden - ifølge reglerne - inden for dette kortspil.  

Personlig placering i samfunds-systemet

Når man som jeg - er dumpet i skolen - smidt ud af skolen - og - smidt ud hjemmefra - inden jeg fyldte 15 år - så er jeg jo nok startet i det danske samfund - som en ( Klør 2 )  altså helt fra bunden af samfundet. Det lykkedes at erobre et Svendebrev som bager i samfundet - så ud fra denne præstation - har jeg måske kæmpet mig op til en position som en ( ruder 7 ) da min sociale position i samfundet - var på sit højeste. Efter at Shawarma butikker i København og andre større byer er flyttet ind i de mange  nedlagte bagerier - så er min sociale position i det danske National-samfund sandsynligvis faldet til et ( Klør 3 ) niveau. Hvor mange bagerier og slagterforretninger - der nu er tilbage i Københavns-området det er jeg her i 2013 - totalt uvidende om - for jeg er smuttet ud af vores danske hovedstad København - ganske som det står i Bibelen. I de sidste tider - så råder Bibelen de Kristne til - at flytte ud af de større byer. Det har jeg så gjort.

www.endtime.net

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 analyse-opgaven

Her er så ( det Spørgsmål - de Spørgsmål ) som det teoretisk kan være ganske interessant at få opklaret. Er det muligt - at konstruere

en falsk Religion - eller flere falske religioner - samtidigt ???

hvis der er dannet et samarbejde inden for de her nævnte 7 områder ???  

Her mener jeg et - overordnet globalt samarbejde - med den klare målsætning - at danne en ny verdensorden - en såkaldt - ( New World Order ) ved overordnet at beherske disse 7. områder ???

Politik - religion - økonomi - jura - militært - kulturelt

og med en omfattende global = Medie-kontrol ???

Det begynder med - at en - frimurer-orden - havde opnået den mest væsentlige magt her på jordkloden - omkring år 605 før Jesus blev født. Det må erkendes - at her i Europa - der blev trykkeri-kunsten opfundet omkring år 400 efter Jesus - var opstået fra de døde - og det var derfor de religiøse skriftkloge - der beherskede den viden sproget - eller sprogene gemte på - om religionerne.

Min teoretiske opfattelse - kan være forkert  ???

Jeg har den teoretiske opfattelse- at det ikke kan udelukkes - at det Babylonske regerings-system - stadig fungerer her i 2013. Hertil må det dog siges - at det er forskellige National-stater i Afrika og i Europa - der har styret og behersket dette globale og militære magt-system - som måske fungerer gennem ordrer til Politikere - af Frimurere. Hvor frimurere får deres ordrer fra - det er stadig et uopklaret spørgsmål. Min mistanke er - at de årlige  politiske skatteplyndrings-ordrer uddelegeres på de årlige Bilderbergmøder - der har fundet sted - allerede fra 1954 - måske endda før ???

 

www.ÅbneDøre.dk

Babylon  fra 605 -539 - før Jesus

Persien  fra 539 - 331 - før Jesus

Grækenland  fra 331 - 168 før Jesus

Romerriget fra 168 - før Jesus - til år 476 efter jesus

fra år - 476 efter Jesus og frem til i år 2013 efter Jesus  har den samme

ideologi eller den  Hedenske religion - haft den globale magt - og således er det ifølge min tvivlsomme  teori - dette system - der styrer udviklingen her på jordkloden. Det - som eventuelt kan tale for denne teori - det er de ruiner - der findes efter fortidens arkitektur  der er ganske imponerende.

Det siges i Bibelen i - Johannes-evangeliet ( Kapitel 1. Vers 1 ) . at Gud kom med Ordet til menneskene.  I min bibel lyder det således.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

En teori er derfor - at Satan selv - var nødt til at finde sit eget hemmelige sprog - til sine - Sataniske tilbedere - et hemmeligt sprog - der brugte - et skjult tegnsprog af skjulte tegn - som kun de indviede og oplærte i frimurer-bevægelser forstod. Desuden er der måske også skjulte budskaber i arkitektur - for det utrænede øje  ??? Hiroglyffer på Pyramider - kan være et hemmeligt tegnsprog. Hvis der findes Pokerspillere - der ikke kender - til de ( Hidden = Skjulte tegnsprog ) som Lucifers tilhængere bruger - så kan de begynde at ( Oplyse sig selv ) yderligere fra dette Link =

► 14:50

 Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ... 

 Gus hansen
 
Lige nu - ved jeg ikke - hvor du befinder dig her på jordkloden. Først må jeg lige bemærke - at du naturligvis ikke skal begynde på noget - som ikke har din personlige interesse. Men ind imellem de store turneringer - så kunne det være interessant at analysere - om det er muligt at kunne danne en falsk religion - hvis de rigtige omstændigheder er på plads ???  Det er jo muligt - at disse omstændigheder allerede var på plads - allerede 600 til 800 år før Jesus blev født.  Det er jo muligt - at du samler 7 grupper Pokerspillere - og samler tre personer i hver gruppe - og lader dem analysere hvert sit globale ansvarsområde - inden for  =
 
Politik - Religion - Jura - Økonomi - militæret - kultur - medier
 
historisk set - fra cirka 600 til 800 år før Jesus  blev født - og lad disse grupper på tre personer - mødes med dig i en uge - ( alle sammen på een gang ) i en uge - på et eller andet hotel hvor der også er et Casino.
 
Der kan i så tale om - hvordan en eventuel falsk religion - eventuelt - kan have kombineret deres fælles viden - inden for hvert sit område - og på den måde have opnået global kontrol  ???
 
Jeg har haft den opfattelse - da jeg boede i København i  Danmark - at der var noget forkert i mit fædreland. Jeg har - på grund af manglende evner - og en dårlig hukommelse - lagt den viden jeg fandt - som eventuelt kunne forklare de mange mærkelige selvmodsigelser - som jeg fandt interessant - ud på internettet gennem 6 år. Som udgangspunkt - for at klare denne analyseopgave - så kan i jo bruge mine 15 hjemmesider - som udgangspunkt for dine/jeres analyser - hvis du/i  ellers finder tid i din/jeres tidsbank - til at styre - eller deltage i et sådant globalt analyse-projekt  ???
 
Hvis du - eller andre i dine eventuelt kommende nedsatte grupper efterfølgende ønsker - at skrive en bog om religion - og evt falske religioners ( Religiøse Juridiske fiflerier ) -  - så husk dem på - at de skal  gemme notaterne under analyse-arbejdet. Som en ny skik - så kan der måske oprettes en ny mode - hvor der er ( tre forfattere ) om at skrive en enkelt bog  ??? Hvis der ikke er noget forlag - der vil skrive en sådan bog - så må i jo oprette jeres eget bogforlag. God fornøjelse - hvis i eller går i gang med Projektet  ???
 
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen - alias  Saxo-Poul
 
 
 
og nu på dansk
 
 
 
 Gus - det er jo muligt - at du kan overtale ( Texas Doyle ) til at være en slags ( Tov-holder ) således du altid kan få at vide - hvor de 7 forskellige grupper opholder sig. Desuden kan han ( måske ) styre de møder - som i skal holde hver tredje måned - for at evaluerere de indsamlede informationer ???
 
Gus - hvis du finder interesse i at gå i gang med denne - analyse og organisations-opgave - så vil jeg hermed ønske dig held og lykke med opgaven. Hvis du ikke går i gang med opgaven - så vil jeg alligevel ønske dig held og lykke med fremtiden.  Med venlig hilsen =
 
Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul
 
 
 
fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995 = et sted på Vesterbro København.

  Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr.

 

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

LET THE HORSE THINK FOR YOU = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.

  

 
Anklaget uden forsvar = ved hjælp af sandheden
Kronik:   
En anklagets sidste ord - om §266 b 
Hvad gør man så - man fortæller sandheden uden for retten.

 www.DR.dk/galtiDanmark 

Se evt. de 6 film ???


 

 

1. maj 1776   grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- 

Var Adam Weishaupt en af Pavens jesuitter ???

Ideologien siger = next Stop = USA

         Koranen må kun læses på et bestemt sprog.

 Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 
 Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith
www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 
 Nogle Spørgsmål  ???
 
Da Radio-stationen i England ( BBC ) i 1945 udtalte - at nu havde De Nazistiske tropper overgivet sig - var det så ikke bare en propagandaløgn.
 
Man gik bare fra en - militær besættelse - over til civil besættelse - af Danmark og de 27 Nationalstater i EU.
 
Kort sagt - denne overgivelse var det en del af Albert Pike,s globale magtplan - sendt til Vatikanstaten gennem Mazzini som en drøm ???
 
Var det - Albert Pikes - plan - at Vatikanstaten - skulle flyttes til Israel - og var det derfor - at jøder skulle myrdes - således - at Khasar jøder kunne overtage regeringsmagten i Israel. Skal bibelens jøder myrdes - for at alle Khasar jøder - skal have samme - DNA - af en eller anden religiøs eller Politisk målsætning ???
 
Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...
www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug
03/09/2011 - Uploadet af TheVeneth
Barbara Lerner Spectre. ... Barbara Lerner Spectre and jewish implementation of multiracial ...
 
 

 
 www.DR.dk/galtiDanmark     Se også de 6. film
 
 
 
 En Kristen Pause-Prædiken. ( Har du tid i tidsbanken )  ???
 
For at kunne verificere de oplysninger som = Chuck Missler = præsenterer her - så  vil en Engelsk Kong James Bibel - være nyttig. Desuden kan det være nyttigt at vide - at trykkekunsten med blytryk - først blev opfundet i omkring år 400 efter vor tidsregning. Derfor må analyser af historiske kilder - fra før år 400 efter Jesus blev født - gå gennem munke og andre religiøse skriftkloge - for de var de eneste der beherskede skriftsproget og derfor dem - der skrev de hellige skrifter - og gav den faktuelle historiske viden - videre til de næste generationer.  Derfor må analyser nødvendigvis foregå gennem disse hellige skrifter - for at analysere om historie-skrivningen - er korrekt - eller historie-skrivningen senere er vendt på hovedet - med hele 180 grader - af de officielle medier - og derfor er - direkte løgne på væsentlige områder - i menneskehedens historiske udvikling.  ???
 
Så for at kunne Verificere - om historie-skrivningen er korrekt - fra før år 400 efter Jesus - er det nok nødvendigt at anskaffe sig en Bibel. Desuden kan det være nyttigt - for de danskere - der ikke læser i  Bibelen regelmæssigt = at vide dette =
 
Genesis          =  1. Mosebog       Ge
Exodus           =  2. Mosebog        Exo
Leviticus         =  3. Mosebog        Lev
Numbers         =  4. Mosebog        Nu
Deuteronomy  =   5. Mosebog        Dt
 
Revelation  =  Åbenbaringens bog ( i en dansk Bibel ) Johannes Åbenbaringer
Mit gæt er - at når Johannes udtales af Engelske forkyndere = Kaldes han John.
 

Det er nu synd for - Muslimer - fordi - (  Guds Lov - De 10 Bud ) - de står ikke i Koranen.
 
Muslimer føler derfor intet personligt ansvar - for det omgivende samfunds
funktions-duelighed - og hvordan kommer samfundet så til at fungere - i de muslimske samfund - der findes her på jordkloden  ???
 
Muslimer kan også ( oplyse sig selv )
ved at købe disse film - og vise dem i deres private hjem.
 
 
Jeg vil klart anbefale ( Muslimer  = Muhammeds tilbedere ) at se film nummer 202 - der viser hvordan ( Muhammedanernes - muslimernes byer ) vil komme til at se ud - der hvor muslimer lever efter Koranens sharia-love.
 
 
I denne film - er det også muligt at se - hvad en enkelt troende kristen kan udrette - med en enkelt kristens målrettede indsats.  
 
Dette har - Winston Churchill ( vurderet ) og har  givet udtryk for - på denne måde = 
 

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

 

 
 Dette bør muslimer vide ( fordi )
( Guds Lov - De 10 Bud )
 ikke står i Koranen - men står i Bibelen
 
 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


Sådan som jeg opfatter ( Bud nr. 4 ) i ( Guds Lov ) så er det tilladt - at spille - også om penge - i ugens 6. første dage - hvis du ikke snyder - og hvis du ellers holder ( Guds Lov = De 10 Bud  ) og hvis du husker at holde den syvende dag i ugen ( Lørdagen hellig ) til ære for vor ( Kristne Gud og hans søn Jesus ) Ja - så kan jeg ikke se - at ( Guds Lov = De 10 Bud ) forbyder Pokerspil.  Det er selvfølgeligt muligt - at mine vurderinger des-angående er forkerte. 

 Hvordan vurderer en tidligere muslim = Kristendommen ???

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.MOSKEEN  =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

Forskningsforlaget RafaelISBN 978-87-91107-29-0 

 
Børns kristne opdragelse i Danmark - blev fra  1925 opdraget efter ( De 10 Bud ) som står i den danske Katekismus der udkom i 1925 og som lød således.

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

 Jeg formoder

Jeg formoder - men jeg ved det ikke. Jeg formoder - at før 1925 - der blev Danmarks børn - opdraget efter ( Guds Lov - De 10 Bud ) dem der står i Bibelen. Efter 1925 - blev Danmarks børn så opdraget efter - efter ( De 10 Bud ) der står i en Katekismus. Så - hvis nogle danskere mener - at vores ( Kristne Gud ) har svigtet Danmarks befolkning - så kan det omvendte være tilfældet - at det er Danmarks befolkning - der har svigtet deres Kristne Gud - på grund af ( Luskede Religiøse Fiflerier ) gennemført gennem lovgivning ovenfra. Kan det danske folk her i 2013 ikke mere kende forskel på Sandheder og Løgne fordi Danske børn ikke længere bliver opdraget efter ( Guds Lov - De 10 Bud???  Er det samme også sket i USA mellem 1941 og frem til 1975 - at næsten al kristen undervisning i USAs skoler er fjernet  ???

Er 5 ud af 9  højesterets-dommere i USA = Jesuitter ???

Hvad kan det betyde for lovgivningen i USA  ???  

The Catholic Priests = Jesuits = deliver this promise to the Pope.

My son, you are already HEREBY learned up to act like a hypocrite: Being a Catholic among Catholics, and be a spy even among your own brethren - and not believe some people, and not rely on any man. Being a reformed among the Reformed. Being a hugenott among hugenotterne. Being a kalvanist among kalvanisterne. Among Protestants - be in general as one of them!

 
Gain their trust = Jesuit Eden to the Pope.

Gain deg their confidence and try to and talking from their speeches trust. The Keep with your nature full vehemence our holy religion and the Pope. Forneder deg and with so low as to be Jews among Jews, so you may be able to gather all the information that may be useful to your order as a faithful soldier Pope. You have been taught to insidiously planting sjalusiens and hatred seeds between states which previously had peace, and incite them to bloddåd as you involve them in war with each other, and create revolutions and civil wars within the community - Provinces and country as was independent and prosperous - and cultivated with art and science - and welcomes peace blessings.

MORE INFILTRATION

Take lot of defenders in secret - in consultation with your other Jesuit brothers ... who may be involved on the other side - and that may go against the side - as you connect with - so that the Church finally may be the winning party - in conditions which are subject to terms of peace negotiations - and the end justifies the means.

BASIC SCHOOL IS OVER

You have been taught up to your job as a spy - and gather all statistics - facts and imformation as it is in your power to obtain from all sources. To gain confidence through flattery in Protestant families and heretics of every class and character - like to trade men - bank men - lawyers and among schools and universities - in Parliament and legislative assemblies, with the authority and state councils - and be all things to all people - Pope's case - if you earn is until death.

NY-REVERSE START

As a beginner and convert you already have received all necessary instructions, and has served as an assistant, skriftsfar and priest, but you have not yet been equipped with everything - which is necessary to be a commander of the loyales army service for the Pope. You must earn the required time as a tool and exercise - through the orders that are given by your superiors - for no one can command - which does not yet have consecrated his work with the blood of a heretic - for if it did not shed blood - happens no forgiveness. Therefore - in order to be fit for your work - and for your salvation must be secured so you beyond your previous lydighedsed to your order and allegiance to the Pope repeat after me =

THERE SVÆRGES

"I ------------------, now in the presence of Almighty God, the blessed Virgin Mary, the blessed - Archangel Michael - the blessed Baptist - ST. John, the Holy Father - the Supreme General of Jesus Society, founded by ST Ignatius Loyola - under Paul III's pontificate, which has - Virgin morsliv - God's womb - and by Jesus scepter that His Hellighet - Pope - is Christ shows repeats - and it is true and only head of the Catholic University of Elle Church and University of Elle Church throughout the world, and that he, by virtue of the binding and the solution given to = His Holiness by my Savior - Jesus Christ - and has the power to dismiss pagan kings, princes States Community and Governments all of which are illegal without his sacred approval, and that they can safely destroyed.

Invocation continues

 

I promise and declare further - that I will not have any personal opinion or willingness - or any mental reservation whatsoever - not even as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver) but without hesitating obey every order I receive from my superiors in the army to the Pope and to Jesus Christ.

That I will go to any part of the world, without complaining - and will be submissive in all things that are told to me .... I promise and declare further that I will - when the occasion presents itself - start and lead ubamhjertig war - secret or overtly - against all heretics - Protestants or liberal - which I am instructed to do - to wipe them from the face of the earth - and I will not spare either - sex, age or condition. I will ruin - cooking - rip - strangle and bury alive these infamous heretics - tear up their stomachs and uteri of their women and crush their abominable race.

Invocation continues

When the same can not be done openly - I will secretly use the poison cup - strangling string - daggers steel or blykulen - regardless of honor - rank - dignity or authority - to the person or persons - regardless of their state in life - either public or private - when I - when any are instructed to do so - by any agent of the Pope - or a superior of the Brotherhood of - the holy faith of Jesus Society.

 


(Available were drawn up in book in Congress (Congressional Record) USA, 15 February 1913, p 3215-6)

(Also in << The Engineer Corps of Hell >> by Edwin A. Sherman. P. 118, 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

  Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

www.ÅbneDøre.dk

Hvad er planen -  Hvem mon giver ordrerne  ???

Billeder af fema camps   - Rapporter billeder

Fema Camp Coffins Investigated - YouTube

www.youtube.com/watch?v=m3zSDdm-SHI
11/09/2008 - Uploadet af boomya555
Fema Camp Coffins Investigated. boomya555·177 ... Thumbnail CAMP FEMA: American Lockdown (Full) by ...
 

 

Pressekonference med Lars Hedegaard - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=1aA-Ix8U-d4

 

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

Jeg ved ikke hvor ( Danmarks Fædrelandsbog ) kan købes

FÆDRE-LANDS-BOGEN

Bogen for dem = der elsker deres fædreland Danmark.

 
 Peter Neerup Buhl

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

er også redaktør på

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

www.DenKorteAvis.dk

www.TavshedensTyranni.dk 

Hvem modarbejder -Tavshedens Tyranner ???


 

Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13/02/2013 - Uploadet af The Mind Renewed
http://TheMindRenewed.com - For this first interview in the series entitled: "Does Anybody Really Believe in ...

The Jesuit Banking System - Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=9fmi_uiID0o

 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube   

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got
murdered.May he rest in peace.
Full Docu here: William Cooper ...
 

Er det muligt at forstå - hvad der foregår på jordkloden - her i år 2013 - medmindre man forstår hvad ( Jesus ) sagde - medens han hang på korset - hvor han sagde =

Tilgiv dem - Thi de ved ikke hvad de gør.

 

 www.skipbaker.com


 www.sagenskerne.dk

  

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22


 

 

Hovederne blev skildt fra kroppen i Frankrig.  Hvorfor ???   Hvem stod bag  ???  Hvem opnåede at kunne  kontrollere statsapparatet og lovgivningen -og beslutte hvem der kunne og skulle lukkes ind i Frankrig efterfølgende. ???

Teorien er den - at det Folkeslag - eller den nationalstat - i Europa - der glemmer

Martin Luther og Reformationen vil blive udslettet ???

Er det ikke kun de - hvide Kristne - der er målsætningen - for denne udslettelse - af deres lovgivning og Nationalstat - der skal udslettes - men alle folkeslag - der omvender sig til Kristendommen  ???  Er det alle Nationalstater - og folkeslag  på jordkloden - der har en lovgivning - der strider imod den Katolske Kirkes Tempelmagt der skal udslettes ???

USA - er ikke et demokrati - men en Republik - som derfor ikke skal betale skat - til såkaldte overnationale demokratiske Institutioner.  De 27 National-staters lovgivning i Europa - af de nationalstater - der er medlemmer  af - EU -  er nægtet demokratiske Folkeafstemninger - der kan nægte mere indvandring af muslimer til de 27 National-Stater der er lokket ind i et Europæisk samarbejde af Vatikanets ideologiske doktriner.

Teorien er stadig den - De folkeslag der glemmer Martin Luther og Reformationen vil blive udslettet. Du kan besøge dette Link - www.Sabbat-kristne.dk  og læse mere om

Martin Luther og Reformationen

på Faneblade nederst til venstre.

Udryddelseslejre i Europa.

Kultur-revolutionen i Kina - hvor mange liv krævede den - inden det Kommunistiske regeringssystem - kunne gennemføre deres kommunistiske ensretnings-system gennem lovgivning  ???

Husk - alle udryddelseslejre - lige siden - den 1. maj 1776 - er gennemført af de personer - der havde magten over lovgivningsapparatet. Disse lovgivere er efter min opfattelse underlagt Vatikanets og Pavens Tempelmagt. Min vurdering kan naurligvis være forkert  ???

Kommunismens ideologi er skrevet af - Karl Marx - og hvem inspirerede - Karl Marx - til at skrive Das Kapital og den Marxistiske ideologi ??? Var Karl Marx en frimurer - der var medlem af en Frimurer-orden - med højeste grad i denne Frimurer-orden - hvilket kan betyde - at Karl Marx tilhørte den inderkreds - der kaldes globalister ???

Betyder det - at en person - der opnår den højeste grad som Frimurer ( grad nummer 33. ) automatisk også er en ypperstepræst i en global satankult - der har deres Templer overalt på Jordkloden.  ???

Var - Karl Marx en Khasar-jøde - der havde fået sin grundlæggende børneopdragelse -  gennem de "hellige skrifter" der står i = The Talmud  ??? 

Ted Pike's - The Other Israel (full documentary) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0zc1xTiH9T8
10/11/2012 - Uploadet af DocumentaryFeast
Ted Pike's - The Other Israel (full documentary) ... Watch Later Ted Pike a zsidóságrólby Audi80SzabadRiport3 ...
 

 
 
www.youtube.com/watch?v=OVV7d-DAhoA
30/05/2011 - Uploadet af Atyaeg1
Correction: This short movie is NOT used for education in Israel. I apologize for spreading false allegations. A ...

 

Kan du læse  -  Køb eventuelt oplysende bøger ??? 

 

 Israel Our Duty Our Dilemma: Theodore W. Pike: 9780317532456  

Multiculturalism in Europe: Who is Behind It? by David Duke ...

www.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc
31/12/2010 - Uploadet af georgeweatherby
http://www.davidduke.com The content of this video is completely the property of Dr. David Duke. Are you ...
 
 
Denne bog ( eller en anden bog ) som David Duke - har skrevet er oversat til Dansk. Så hvis du er multikulturel - og hvis du kun kan læse bøger på dansk - og du bor i USA - så kan jeg oplyse dig om - at denne bog kan købes hos ( Danskernesparti ) hvor den er oversat til Dansk - af et genialt geni - jeg ikke kan huske navnet på.
 
Desuden har danskernes Parti - deres egen bog til salg - skrevet af det Politiske Partis Formand  Hr. Daniel Carlsen. Princippet bag denne debatbog - det er tilsyneladende  ( hvis jeg har forstået det rigtigt )  Hvert Folkeslag - sin Nationalstat. Svenskerne skal bestemme i Sverige. Englænderne skal bestemme i England. Tyskerne - skal bestemme i Tyskland.  Kort sagt .  Hvert folkeslag - med hver sin Nationale lovgivning.
 
www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

Daniel Carlsen: Odelsret til Danmark

150,00 kr

Genrer: Samfund, indvandring, nationalisme
Forfatter: Daniel Carlsen (partileder, Danskernes Parti)
Sideantal: 140
ISBN: 978-87-995435-1-9
Forlag: Danskernes Parti
Udgivelsesdato: 27. marts 2013

 


 
www.youtube.com/watch?v=34n8-1xg2Kc
14/04/2011 - Uploadet  

 Lad mig lige gøre opmærksom på denne tale af = Obama

 Obamas Tale om Prolonged Detention

Betyder Prolonged Detendion at amerikanske statsborgere i USA kan sættes i fængsel i op til 10 år - uden dom i en retsal ???  Det virker som om - USA er en mærkelig rets-stat ??? - ved valget stemte  USAs befolkning  for forandring - og det har  USAs befolkning  fået - rent lovgivnings-mæssigt  ??? 

www.youtube.com/watch?v=U2UcSbj9BOo
10/05/2012 - Uploadet af zolitico
MSNBC: PROLONGED DETENTION. ... Rachel Maddow Show - Obama's Prolonged Detentionby Lord ... 

 Den røde danske fremmed-ordbog på dansk

 Jeg har haft min røde fremmed-ordbog fremme - for at forsøge at forstå  betydningen af ordet = odel

odel -en (´o´del ) ( oldn. ó ¨del / arvegods ) fuld ejendomsret til jord, knyttet til slægten; arveret el. forkøbsret for medlem af slægten til slægtens jord ( odelsret ); ´odels-bonde ( o. + b. ) ejer af odelsjord, selvejerbonde.


 

EU - indfører inddireke Tørklæde-Tvang i

Danmark  

gennem indvandring af muslimer

ADVARER DU DIN  ( DATTER - OM ) KORANENS INDHOLD

KORANEN eller BIBELEN
 BURKA eller BIKINI
 

  Hvad vælger Danmarks Kvinder  ???

Hvad vælger USAs Kvinder ???

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs videre - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

  Her ses - 100 havfruer - uden tørklæde.

 Hvad vælger USAs  Kvinder ???

Hvad vælger Danmarks Kvinder ???

KORANEN eller BIBELEN
 BURKA eller BIKINI
  

Hvad vælger Europas Kvinder ???

Et internet-leksikon om   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

Messerschmidt

Bliver Europa  regeret af partiledere

der repræsenterer en - religiøs dødskult???

  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

 http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

   Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

 www.TavshedensTyranni.dk  

www.Kulturkloeften.dk    


 Hvordan ser fremtiden ud i = Danmark ???

Hvordan ser fremtiden ud i ( EUs ) 27 Nationalstater

 Er der fuld tørklæde-tvang på vej .

TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET  ???

 
Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!
 
Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

 
Stakkels ukyndige pigebørn!
 
 
 

Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/ 31.7.09

 Er der også fuld - tørklæde-tvang - på vej i = USA ???


 

analyse - anbefaling)  især til ( internationale Pokerspillere )

Min opfordring til jer - den er =

Saml jer i små grupper på tre til fem personer - og opret så en www.123hjemmeside.dk

hvor i mødes på mindst en ( fast aftalt ) ugedag foran en Computer   

og begynd jeres egne - Personlige analyser - af den globale sitivation -

og hvad den kan betyde - for dig - og din families fremtid ???

 


Hvis i ønsker at overføre - et eller andet fra mine 15 hjemmesider - for at forstå det historiske helhedsbillede - også set i et historisk tidsperspektiv - så er i velkommen til at gøre det.

Det gælder naturligvis også for Kvinder.

Er det muligt at undgå ( Tørklæde-tvang ) i EU og i USA  ???  

 


Til -  Jordklodens Ungdom - under 21 år.

Jeg vil minde jer om - at det er tilladt - at vide mere end jeres skolelærer - og hvem der ellers underviser jer. Det kan i gøre - ved at oprette en

www.123hjemmeside.dk 

og derefter spille ( analyse-spillet ). 

Her er ( Analyse-Spillets ) opgaver.

 Er det muligt at undgå ( Tørklæde-tvang ) i EU og i USA  ???  

Hvordan virker = Tempelmagtens Kommando-system  ???

Hvem er den  hemmelige  Enehersker ???

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 UGENS ANALYSER for TRE VENNER eller TRE VENINDER

Begynd de ugentlige analyser fra disse  hjemmesider. Første person styrer musen. Den næste person - sørger for kaffe med mere. Den tredje person noterer det ned - der skal analyseres yderligere.
 
Husk = Kære Ungdom = i søger efter Sandheder om  Tempelmagtens  globale funktioner  = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de han kombineres - for at sikre - fuld global kontrol - inden for
 
Politik - Lovgivning - Jura - militæret - Økonomi - Kultur - Medie-censur.
 
Det som i ( Konfirmander) og  andre Unge  finder interessant - det er i velkommen til eventuelt - at gemme på et ( USB-stik ) til dybere analyser senere - når jeres udannelse evt. igen tidsmæssigt tillader - at i igen kan samles - foran en Computer og i kan forsætte jeres analyser af - hvem der er Tempelherren i virkelighedens verden. Kan i finde de spørgsmål - der fører til svar - der igen fører til nye spørgsmål - og så videre. Aftal hvor og hvornår i kan og skal mødes - på jeres ugentlige analyse møde-dage.
 

 
 
Et godt råd
 
Vent med at spille Analyse-Spillet indtil du er voksen nok.
 
 Først når du kan holde den faste ugentlige aftale ( hver gang ) med dine to medspillere = er du voksen nok til at spille

ANALYSE-SPILLET

Nogle bliver aldrig voksne nok - til at spille - analyse-spillet. 

 
 
Hvis du sætter dette link ind på dit skrivebord
 
 
 så er du kun et klik fra - analyse-spillet.
 
 Jeg ønsker alle deltagere - god fornøjelse med - Analyse-spillet.
 
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.
 

Her er så en mulighed - for unge - der er ( lidt kvikkere ) end gennemsnittet - for at kunne ( vide lidt mere ) end deres lærer og lærerinde - ved at ( oplyse sig selv ) og ved at samle sig i små grupper -  på 3. til 5. personer og derefter opretter en 

www.123hjemmeside.dk  

og derefter spiller ( Analyse-Systemet )

 Er det muligt at undgå ( Tørklæde-tvang ) 

i EUs Nationalstater og i USA i fremtiden  ???  

 Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

www.ÅbneDøre.dk  

Open Doors International

www.youtube.com/watch?v=a0Pu9T1UrGI
29/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/114/202-where-jesus-walted/ http:// amazingdiscoveries.org/ This video ...

202 - Where Jesus Walked / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

Det som jeg også bemærker - når jeg ser denne film - det er den måde storbyen Cairo - den fungerer på renovations-mæssigt. Cairo er en by - hvor der bor omkring 15 millioner muslimer - måske endnu flere her i 2013 . Så er det jeg tænker lidt over at ( Guds Lov - De 10 Bud ) ikke eksisterer i Koranen. Meget begynder med ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ). Hvordan er den  ???
 
Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold.
 
Hvorfor eksisterer Guds Lov ( De 10 Bud ) ikke i Koranen ???  Hvilken Gud skrev Koranen. Er ( Allah ) en  Månegud - der er gift med Solguden. Er der nogle af disse guder - der skifter navne - efter de fire årstider  ???  Der er mange måder - at skjule Sandheder på.
Når (  Guds Lov - De 10 Budikke eksisterer i Koranen - kan det så kaldes for en form for = ( Tavshedens Tyranni ) ???
 

illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo7. dec 2010 - 15 min. - Uploadet af SphinxIotaLapis
illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus Christ is sphinx and sagittarius.
 
Flere videoer for Illuminati are shriners masons are »

Famous Masons - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kOWPOdgp1DU28. sep 2007 - 7 min. - Uploadet af bipolorprincess
A wonderful look of well known persons that are Masons.
  
Når en hvid mand - går med en - rød Fez - betyder det så - at denne hvide mand - er en Hvid muslim  ???  Kan en hvid muslim -  blive Præsident i USA  ???  Var Truman Præsident Nr 33 i USA ??? Var det ham der gav ordren til - at der skulle smides ( "Atombomber" ) i Hirosima og Nagasaki  i Japan i 1945 ???  Var disse to byer i Japan - de mest Kristne byer i Japan ???
 

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

Kan kristne samfund nedlægges - efter Cairo-modellen - hvis man først fjerner ( Guds Lov - De 10 Bud ) og derefter indfører en Festival hvert år - i alle de Kristne National-stater - der findes på jordkloden ??? I København findes der  en ( Roskilde-Festival )
 

 

The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EXWwbXGAWaQ
21/01/2012 - Uploadet af Islandretreat
History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B. Nicolini.pdf http://www.mediafire ...

 

The Jesuit Banking System - Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=9fmi_uiID0o

 

Roman Empire Rules Today Pt 1 (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BU6C9Ecyoic
09/01/2011 - Uploadet af kytekuttertv
Not the best quality but the information on
this video is outstanding!
 

 


 

En løgn på 180 grader fra BBC i London i 1945.  Nu er Europa frit - fordi Nazisterne havde overgivet sig. ( Dette var en Propagandaløgn.  Nazisterne ( National-Socialisterne ) var i virkeligheden i forbund med England - og BBC kørte i virkeligheden den Nazistiske Propaganda. Nu er næste skridt - på vejen frem - mod en ny global verdensorden en - ( New World Order )at ( at omdanne ( National-Socialisme til Global-socialisme )  Hvilke Nationale Politiske Partier i Danmark - kæmper for denne ( New World Order ) medens de fleste vælgere tror - de stemmer for det modsatte.

Når Berlinmuren blev revet ned - så var det nødvendigt - for at kunne oprette en ( New World Order ) uden at der var en eneste Nationalstat tilbage - med egne grænser - der kunne yde modstand mod en ( New World Order ) uden grænser - og som selv laver lovene - og som selv bestemmer hvem der skal betale skat - og hvor meget vælgerne skal betale i skat.

 Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 Hvad laver Natos soldater i Nordafrika  ???  Myrder Nato,s soldater = Kristne ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

www.deFrancisation.com 

 www.politicalislam.com

Jihad som kolonisering af nyt land


 


 

 

Deadline DR2 300317 Forlænget del 1af2 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SNJrpcC7uL4
for 16 timer siden - Uploadet af buster hansen
Lars Løkke møder Trump I det hvide hus del 1 af 2. ... Deadline DR2 300317 Forlænget del 1af2. buster ...

 


 

Deadline DR2 300317 Forlænget del 2af2 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3OS2PHZKvvg
for 15 timer siden - Uploadet af buster hansen
Deadline DR2 300317 Forlænget del 2af2 - Kristian Søby (Militære studier (KU)) Vibeke Schou Tjalve ...
 
 

 

Deadline DR2 310317 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ubfZDs9wV6I
for 15 timer siden - Uploadet af buster hansen
41:49 · Deadline DR2 300317 Forlænget del 1af2 - Duration: 30:00. buster hansen No views. New · 30:00 ...

 


 

2017 03 27 De Kolde Kendsgerninger - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Snbex3UlYgc
for 5 dage siden - Uploadet af NewSpeek
Jeppe Juhl gennemgår den liste om fake news fra de etablerede medier, som DR2 Deadline stik imod ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423075

 


 

 Hvilke beslutninger vil = Donald Trump = tage som Præsident i Republikken USA  ???

 Vil han genoprette den Universielle Ubalance  der har hersket på jorden i cirka 1700 år = ved at indføre en Kalender = hvor lørdagen bliver til ugens 7. dag og på den måde = genoprette = Pagten mellem Gud og mennesker = således at mennesker igen ( hver især ) vil adlyde = Guds 10 Befalinger = som ligger i Pagtens Ark  ???

http://www.about-truths1.dk/432597571

Advarsel fra Gud 

http://www.sabbat-kristne.dk/415554867

 


 

Walter Veith 2017 - Immunity, Infectious Disease And Vaccination ...

https://www.youtube.com/watch?v=84pU6EGy_xQ
13. mar. 2017 - Uploadet af La Fiesta
Walter Veith 2017 - Immunity, Infectious Disease And Vaccination - Bible Prophecy Update 2017 [FULL HD ...

 


 

 AMAZING TRIBUTE by 15 year old Rylee Preston "Soldier's Light ...

https://www.youtube.com/watch?v=OI-_wAX1tV8
8. nov. 2013 - Uploadet af Rylee Preston

  

 Vil soldater i Republikken USA = fremover nægte = at kæmpe under Republikken USAs flag = efter ,den 2. april 2017  ???

 


 

Jay Smith on the Historical beginnings of Islam - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FemIJS6x5q4
18. jan. 2015 - Uploadet af Christian Comedy Channel
Debunking The History of Islam - Jay Smith - Duration: 1:20:39. Primitive Christianity 27,522 views · 1:20:39 ...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE