1. oktober 2016
MIA HEDLUND

Præsenteret her  8. november 2009 = igen 11. december 2015

Har = Mia Hedlund = udviklet sig Politisk siden, torsdag den 12. november 2009 ??? 

BORGERLIG CIVIL ULYDIGHED

Når pæne mennesker bliver træt af, at bo i by-områder hvor kuglerne pifter om ørerne, og du ikke tør gå ud om aftenen, så bør du overveje, at slå dig sammen med ligesindede, som heller ikke er trygge ved, at bo i områder, hvor ambulancefolk ikke kan komme frem, for stenkastende unge, ja så bør i overveje civil ulydighed.

CIVIL ULYDIGHED = HVORDAN ???

Begynd at overveje at besætte et hus ???  Der findes et yder-Danmark, der kaldes ( den rådne banan ), hvor der står tomme huse, som kan besættes. Har du borgerlige arbejdsløse venner, så send dem ud til, den rådne banan, for at rekognoscere, og find et egnet hus at besætte, hvor der er plads til delvis selvforsyning, og i kort cykelafstand fra en Spar-købmand eller en brugs.

BORGERLIGE HUS-BESÆTTERE

Det burde være muligt for unge borgerlige hus-besættere, at besætte noget, uden at smadre biler og forretnings-vinduer, i nærmeste omegn, men i stedet forbedre dårlige eller faldefærdige huse, og ellers kun være positivt aktive.

TIDLIGT UDE

Måske er dette forslag lidt tidligt ude, for der er jo nogle få år endnu, til den afgørende Dato, den 1. oktober 2016, hvor den helt store finanskrise kommer, og gør madforsyningerne i de større byer næsten umulige. På den anden side, så kræver en flytning jo noget planlægning, hvis det er helt fra sjælland, og over til den rådne banan i Jylland. 

BEKENDTE

Hvor mange familier vil afsted sammen ??? Hvor findes det hus, der skal besættes ??? Vil alle arbejde 4 timer dagligt til gavn for bofælles-skabet ???  Der er meget at drøfte, for borgerlige, der vil besætte et hus. Hvordan skal størst mulig selvforsyning planlægges. Har nogen i by-områderne bekendte, der bor i den rådne banan, der kan udpege et godt beliggende hus, der kan besættes, uden det bliver opdaget ???

1. OKTOBER 2016

Som sagt er der nogle år endnu, inden vi skriver, den 1. oktober 2016, så der er rimelig god tid endnu, til, at drøfte og planlægge hvornår denne udflytning til den rådne banan er mest hensigtsmæssig. God fornøjelse med disse overvejelser.
Man kan jo godt i visse områder, blive motiveret af kugler der pifter om ørerne på en, og et Politi, der glimrer ved sit fravær til = at fremme en sådan flytte-beslutning.

HELD og LYKKE med fremtiden.

Med venlig hilsen  =  Poul Leo Nielsen.

JØDER  OG  KØDANNELSE

I overgangsfasen, indtil de tyske nazister overtog magten i Tyskland, var der mange tegn på ustabilitet i de tyske gader.Det endte med, at jøder stod i kø, for, at blive kørt i gaskamre. Bagefter, når alt er forbi, er alle så kloge. Kunne i ikke se det komme. Der var jo mange, mange små tegn på, at der var noget galt. Nogen havde overtaget magten i gaderne. Der var mange små tegn, men alligevel blev mange jøder tilbage i deres lejligheder, ligesom burhøns ventede de enkeltvis og passivt på deres skæbne.

MUSLIMER  og  TILLID

Når en jøde sidder og snakker hyggeligt med en taxachauffør, og taxa-chaufføren så får at vide, at kunden er jøde. Hvad sker der så. Ja, -  så stopper den vel-integrerede Taxa-chauffør sin Taxa, og siger til jøden - ud. En ren muslim kører ikke med en uren jøde i sin Taxa. Så jøden stod der tilbage, midt på midt på en landevej. Jeg har læst bogen ( ET DELT FOLK ) så jeg ved godt, at en sådan oplevelse for en jøde, vil blive kaldt en ( KULTUREL BERIGELSE ) af en radikal Politiker. Denne ( kulturelle berigelse ), har det ( RADIKALE VENSTRE ) jo kæmpet for i Folketinget = lige siden 1983 og frem til år 2008.  Bogen - ( ET DELT FOLK ) har jeg nævnt under overskriften ( BØGER )  og der kan læsere læse mere om den hårde kamp, som ( DET RADIKALE VENSTRE ) har ført i Folketinget, for at opnå  denne tingenes tilstand i vores Danske samfund. Hvilke muslimer kan vi have tillid til ??? Hvilke slags muslimer kan vi ikke have tillid til ??? Hvilke ( Radikale Politikere ) kan give os blåøjede Danskere svaret ???

FOR MANGE TILFÆLDIGHEDER

Efterhånden er der for mange af den slags tilfældigheder i vores Danske samfund. De begynder at danne et mønster. Det er tilladt for læserne her, at besøge  www.DenKorteAvis.dk  og læse under overskrifterne ( RIGETS TILSTAND ) 1 - 2 - 3 og så videre. Den nævnte episode om den muslimske Taxachauffør er beskrevet på www.Uriasposten.net  22. oktober 2009. så vidt jeg husker.

MUSLIMERS ADFÆRD I DANMARK

De samler sig i byområder, og efterhånden som de bliver flere og flere, så indfører de deres egen Parallel-lovgivning, som er sharia-lovgivningen. Denne lovgivning siger, at alle, der ikke er muslimer er urene undermennesker. Der skal skabes rædsel i de vantros hjerter. De små dominerende tiltag skal skabe uvished om, hvad den næste muslimske chikane muligvis kan være. De samler sig i byområder, og erobrer området ved, at chikanere naboerne, og på den måde indføre islams Parallel-lovgivning.

HVAD KAN "FRIE" BORGERE GØRE  ???

De kan eventuelt vise ( civil ulydighed ) De kan besætte mere eller mindre faldefærdige huse i yderdistrikterne, og der leve strengt efter vores danske kultur-baggrund. Besøg eventuelt  www.kulturpartiet.dk og læs om Danskernes naturlige daglige vaner. Disse områder i Danmarks yderdistrikter, hvor disse huse besættes, skal forsvares, således, at fysiske overfald af de borgerlige husbesættere bliver næsten umulige, for tilhængerne af denne kvinde-undertrykkende mødoms-kultur. 

POLITIETS  REAKTION

Her fra bunden af samfundet, hvor mit samfunds-udsyn har sit udgangspunkt, så er visse tidspunkter til aktiv handling bedre end andre tidspunkter. Politiet kan blive indsat mod borgerlige husbesættere, så det gode tidspunkt at besætte huse i yderdistrikterne på, det er måske, at vente til det Danske Politi får endnu mere at lave i bydistrikterne. Desuden bør der være viden om, ( inden husbesættelsen ), hvilken advokat man skal bruge som forsvarer i en retsag.

PLANLÆGNING BØR BEGYNDE NU

Danskere med en borgerlig holdning, bør allerede nu forberede sig på, at den bedste ( overlevelses-mulighed ) fra muslimers overgreb,det er et selv-forsvar i et bo-fællesskab langt fra de farlige by-områder, hvor enkelt-personer kan kikkes ud, og chikaneres enkeltvis, ligesom det skete for Tingbjerg-Præsten. Hav et par kufferter klar, til hurtig flytning, hvis det bliver nødvendigt, og en ide om, hvor det er muligt at flytte hen. Hvis du føler dig personligt forfulgt i et by-område, så kontakt eventuelt    http://www.siaddk.wordpress.com/
og bed om et godt råd. Måske kan de hjælpe dig med en diskret hurtig flytning ???

SPION-REDEN CHRISTIANSBORG

En dansk efterretningchef har været ude at advare offentligheden om, at der sandsynligvis findes hemmelig efterretnings-virksomhed sted i vores Folketing. Det bør tages til efterretning på den måde,at det er en advarsel om, at man ikke ved, hvilke Politikere man tør stole på, i det Danske Folketing. Der er vist kun et parti i Folketinget, der højt og klart forsvarer Danmarks Grundlov, og det er = Dansk Folkeparti.  Derfor er det spild af tid, at betro sig til en Politiker i Folketinget, og forvente opbakning. Kort sagt. Vi borgere ved ikke, hvem vi kan stole på i Folketinget. Vi er overladt til vores egen handlekraft, og vores evne til, at samarbejde i større bo-fællesskaber, efter en borgerlig græsrodsplan. Har du og din familie den samme vurdering af riget og rigets tilstand, når det gælder din families tryghed ???

TRYGHED  OG  SIKKERHED

Hvordan er din vurdering, af din og din families tryghed og sikkerhed, den, 1. oktober 2016. Har du og din familie analyseret hvordan ( Børneopdragelsen er i muslimske hjem ) og tænkt over, hvilken respekt det giver for Danmarks befolkning, institutioner og myndigheder ??? Hvis ikke, så kan du læse nærmere om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) på  www.islaminfo.dk  Muslimer i Danmark bliver jo ældre i løbet af 7 år, og nogle går på Koran-skoler her i Danmark, og som er financeret mere eller mindre af Danske skatteydere, og bliver der undervist efter Koranens Parallel-lovgivning. Hvad betyder dette for dig, og din families sikkerhed og tryghed i fremtidens Danmark  ???

DA MUHAMMED LEVEDE

Da Muhammed levede, fandtes der ikke ( Nationale Grænser ) i det område, som Muhammed levede i, men by-områder. Derfor går islams erobrings-strategi ud på, at erobre byområder, og opbygge sine magtbaser i by-områder. Det fornuftigste sted at flytte hen, for Danskere der er træt af unge muslimers chikane er derfor til  Land-områder i Danmarks rådne banan i større bofælles-skaber der kan forsvares. Er denne løsnings-mulighed en overvejelse værd ???

LIDT SENERE.  VI SKRIVER NU

Præsenteret her  13. november  2009

ER SOCIALDEMOKRATIET INFILTRERET ???

 
uriasposten
 
torsdag 12. november 2009Mia Hedlund, socialdemokrat og terrorstøtte

Der er højt til loftet i Socialdemokratiet. RUC-studerende Mia Hedlund er næstformand i Vesterbro-kredsen, hvorfra hendes mor Susan Hedlund er opstillet til Borgerrepræsentationen. Fra Opror.net , 18. oktober 2004.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE