1. oktober 2016
MIA HEDLUND

Præsenteret her  8. november 2009 = igen 11. december 2015

Har = Mia Hedlund = udviklet sig Politisk siden, torsdag den 12. november 2009 ??? 

BORGERLIG CIVIL ULYDIGHED

Når pæne mennesker bliver træt af, at bo i by-områder hvor kuglerne pifter om ørerne, og du ikke tør gå ud om aftenen, så bør du overveje, at slå dig sammen med ligesindede, som heller ikke er trygge ved, at bo i områder, hvor ambulancefolk ikke kan komme frem, for stenkastende unge, ja så bør i overveje civil ulydighed.

CIVIL ULYDIGHED = HVORDAN ???

Begynd at overveje at besætte et hus ???  Der findes et yder-Danmark, der kaldes ( den rådne banan ), hvor der står tomme huse, som kan besættes. Har du borgerlige arbejdsløse venner, så send dem ud til, den rådne banan, for at rekognoscere, og find et egnet hus at besætte, hvor der er plads til delvis selvforsyning, og i kort cykelafstand fra en Spar-købmand eller en brugs.

BORGERLIGE HUS-BESÆTTERE

Det burde være muligt for unge borgerlige hus-besættere, at besætte noget, uden at smadre biler og forretnings-vinduer, i nærmeste omegn, men i stedet forbedre dårlige eller faldefærdige huse, og ellers kun være positivt aktive.

TIDLIGT UDE

Måske er dette forslag lidt tidligt ude, for der er jo nogle få år endnu, til den afgørende Dato, den 1. oktober 2016, hvor den helt store finanskrise kommer, og gør madforsyningerne i de større byer næsten umulige. På den anden side, så kræver en flytning jo noget planlægning, hvis det er helt fra sjælland, og over til den rådne banan i Jylland. 

BEKENDTE

Hvor mange familier vil afsted sammen ??? Hvor findes det hus, der skal besættes ??? Vil alle arbejde 4 timer dagligt til gavn for bofælles-skabet ???  Der er meget at drøfte, for borgerlige, der vil besætte et hus. Hvordan skal størst mulig selvforsyning planlægges. Har nogen i by-områderne bekendte, der bor i den rådne banan, der kan udpege et godt beliggende hus, der kan besættes, uden det bliver opdaget ???

1. OKTOBER 2016

Som sagt er der nogle år endnu, inden vi skriver, den 1. oktober 2016, så der er rimelig god tid endnu, til, at drøfte og planlægge hvornår denne udflytning til den rådne banan er mest hensigtsmæssig. God fornøjelse med disse overvejelser.
Man kan jo godt i visse områder, blive motiveret af kugler der pifter om ørerne på en, og et Politi, der glimrer ved sit fravær til = at fremme en sådan flytte-beslutning.

HELD og LYKKE med fremtiden.

Med venlig hilsen  =  Poul Leo Nielsen.

JØDER  OG  KØDANNELSE

I overgangsfasen, indtil de tyske nazister overtog magten i Tyskland, var der mange tegn på ustabilitet i de tyske gader.Det endte med, at jøder stod i kø, for, at blive kørt i gaskamre. Bagefter, når alt er forbi, er alle så kloge. Kunne i ikke se det komme. Der var jo mange, mange små tegn på, at der var noget galt. Nogen havde overtaget magten i gaderne. Der var mange små tegn, men alligevel blev mange jøder tilbage i deres lejligheder, ligesom burhøns ventede de enkeltvis og passivt på deres skæbne.

MUSLIMER  og  TILLID

Når en jøde sidder og snakker hyggeligt med en taxachauffør, og taxa-chaufføren så får at vide, at kunden er jøde. Hvad sker der så. Ja, -  så stopper den vel-integrerede Taxa-chauffør sin Taxa, og siger til jøden - ud. En ren muslim kører ikke med en uren jøde i sin Taxa. Så jøden stod der tilbage, midt på midt på en landevej. Jeg har læst bogen ( ET DELT FOLK ) så jeg ved godt, at en sådan oplevelse for en jøde, vil blive kaldt en ( KULTUREL BERIGELSE ) af en radikal Politiker. Denne ( kulturelle berigelse ), har det ( RADIKALE VENSTRE ) jo kæmpet for i Folketinget = lige siden 1983 og frem til år 2008.  Bogen - ( ET DELT FOLK ) har jeg nævnt under overskriften ( BØGER )  og der kan læsere læse mere om den hårde kamp, som ( DET RADIKALE VENSTRE ) har ført i Folketinget, for at opnå  denne tingenes tilstand i vores Danske samfund. Hvilke muslimer kan vi have tillid til ??? Hvilke slags muslimer kan vi ikke have tillid til ??? Hvilke ( Radikale Politikere ) kan give os blåøjede Danskere svaret ???

FOR MANGE TILFÆLDIGHEDER

Efterhånden er der for mange af den slags tilfældigheder i vores Danske samfund. De begynder at danne et mønster. Det er tilladt for læserne her, at besøge  www.DenKorteAvis.dk  og læse under overskrifterne ( RIGETS TILSTAND ) 1 - 2 - 3 og så videre. Den nævnte episode om den muslimske Taxachauffør er beskrevet på www.Uriasposten.net  22. oktober 2009. så vidt jeg husker.

MUSLIMERS ADFÆRD I DANMARK

De samler sig i byområder, og efterhånden som de bliver flere og flere, så indfører de deres egen Parallel-lovgivning, som er sharia-lovgivningen. Denne lovgivning siger, at alle, der ikke er muslimer er urene undermennesker. Der skal skabes rædsel i de vantros hjerter. De små dominerende tiltag skal skabe uvished om, hvad den næste muslimske chikane muligvis kan være. De samler sig i byområder, og erobrer området ved, at chikanere naboerne, og på den måde indføre islams Parallel-lovgivning.

HVAD KAN "FRIE" BORGERE GØRE  ???

De kan eventuelt vise ( civil ulydighed ) De kan besætte mere eller mindre faldefærdige huse i yderdistrikterne, og der leve strengt efter vores danske kultur-baggrund. Besøg eventuelt  www.kulturpartiet.dk og læs om Danskernes naturlige daglige vaner. Disse områder i Danmarks yderdistrikter, hvor disse huse besættes, skal forsvares, således, at fysiske overfald af de borgerlige husbesættere bliver næsten umulige, for tilhængerne af denne kvinde-undertrykkende mødoms-kultur. 

POLITIETS  REAKTION

Her fra bunden af samfundet, hvor mit samfunds-udsyn har sit udgangspunkt, så er visse tidspunkter til aktiv handling bedre end andre tidspunkter. Politiet kan blive indsat mod borgerlige husbesættere, så det gode tidspunkt at besætte huse i yderdistrikterne på, det er måske, at vente til det Danske Politi får endnu mere at lave i bydistrikterne. Desuden bør der være viden om, ( inden husbesættelsen ), hvilken advokat man skal bruge som forsvarer i en retsag.

PLANLÆGNING BØR BEGYNDE NU

Danskere med en borgerlig holdning, bør allerede nu forberede sig på, at den bedste ( overlevelses-mulighed ) fra muslimers overgreb,det er et selv-forsvar i et bo-fællesskab langt fra de farlige by-områder, hvor enkelt-personer kan kikkes ud, og chikaneres enkeltvis, ligesom det skete for Tingbjerg-Præsten. Hav et par kufferter klar, til hurtig flytning, hvis det bliver nødvendigt, og en ide om, hvor det er muligt at flytte hen. Hvis du føler dig personligt forfulgt i et by-område, så kontakt eventuelt    http://www.siaddk.wordpress.com/
og bed om et godt råd. Måske kan de hjælpe dig med en diskret hurtig flytning ???

SPION-REDEN CHRISTIANSBORG

En dansk efterretningchef har været ude at advare offentligheden om, at der sandsynligvis findes hemmelig efterretnings-virksomhed sted i vores Folketing. Det bør tages til efterretning på den måde,at det er en advarsel om, at man ikke ved, hvilke Politikere man tør stole på, i det Danske Folketing. Der er vist kun et parti i Folketinget, der højt og klart forsvarer Danmarks Grundlov, og det er = Dansk Folkeparti.  Derfor er det spild af tid, at betro sig til en Politiker i Folketinget, og forvente opbakning. Kort sagt. Vi borgere ved ikke, hvem vi kan stole på i Folketinget. Vi er overladt til vores egen handlekraft, og vores evne til, at samarbejde i større bo-fællesskaber, efter en borgerlig græsrodsplan. Har du og din familie den samme vurdering af riget og rigets tilstand, når det gælder din families tryghed ???

TRYGHED  OG  SIKKERHED

Hvordan er din vurdering, af din og din families tryghed og sikkerhed, den, 1. oktober 2016. Har du og din familie analyseret hvordan ( Børneopdragelsen er i muslimske hjem ) og tænkt over, hvilken respekt det giver for Danmarks befolkning, institutioner og myndigheder ??? Hvis ikke, så kan du læse nærmere om ( børneopdragelsen i muslimske hjem ) på  www.islaminfo.dk  Muslimer i Danmark bliver jo ældre i løbet af 7 år, og nogle går på Koran-skoler her i Danmark, og som er financeret mere eller mindre af Danske skatteydere, og bliver der undervist efter Koranens Parallel-lovgivning. Hvad betyder dette for dig, og din families sikkerhed og tryghed i fremtidens Danmark  ???

DA MUHAMMED LEVEDE

Da Muhammed levede, fandtes der ikke ( Nationale Grænser ) i det område, som Muhammed levede i, men by-områder. Derfor går islams erobrings-strategi ud på, at erobre byområder, og opbygge sine magtbaser i by-områder. Det fornuftigste sted at flytte hen, for Danskere der er træt af unge muslimers chikane er derfor til  Land-områder i Danmarks rådne banan i større bofælles-skaber der kan forsvares. Er denne løsnings-mulighed en overvejelse værd ???

LIDT SENERE.  VI SKRIVER NU

Præsenteret her  13. november  2009

ER SOCIALDEMOKRATIET INFILTRERET ???

 
uriasposten
 
torsdag 12. november 2009Mia Hedlund, socialdemokrat og terrorstøtte

Der er højt til loftet i Socialdemokratiet. RUC-studerende Mia Hedlund er næstformand i Vesterbro-kredsen, hvorfra hendes mor Susan Hedlund er opstillet til Borgerrepræsentationen. Fra Opror.net , 18. oktober 2004.

“Foreningen Oprør har i dag, den 17. oktober 2004, overført midler til befrielsesbevægelserne FARC (Colombia) og PFLP (Palæstina)… Beløbet, der er overført er kr. 50.000 til hver af bevægelserne.”

[...]

“På vegne af Oprør:… Marie Prudholm, Martin Fink, Mia Hedlund, Mia Petersen, Michael Langdorf…”

SPØRGSMÅL

Hvad gør Mia Hedlund og gruppen oprør mod =

Er det = Nationalstater = eller = Overnationale Institutioner = der gøres oprør imod. ???

Hvis man støtter = EU = støtter man så også den siddende =  Regering i USA  ???Hvis Politik er en religion = så bør Mia Hedlund måske tilgives = for hun er bare faldet ind i flokken = fordi = hun kan lide de andre = og derfor vælger at tro det - andre socialdemokrater tror på.

Det kan også være = at hun har mere viden = end jeg har. Politik har mange faldgruber = og måske er jeg = Poul Leo Nielsen = faldet i en af disse faldgruber. Jeg håber i givet fald min ( Kristne Gud og Guds Søn = Jesus ) så vil tilgive mig. Om Mia Hedlund vil tilgive mig - det vides ikke ??? 

OM DANMARKS - OG - DET DANSKE FOLKS FREMTID  


Mia Hedlund kan tilgives = fordi Mia Hedlund måske ikke har læst den Bog der hedder =

DEN STORE STRID  af   ELLEN G. WHITE

og derfor bekæmper den Kristendom = fordi hun tror = at = Pavens måde at fortolke Bibelen på er Korrekt = og derfor ikke forstår formålet med Paragraf 4. i Danske Grundlov af 1953 = som hun kan læse i Bibelen ( 2008 ) udgaven = Det Gamle Testamente. 

Desuden er det muligt = at = Mia Hedlund = kan finde frem til hvordan DE 10. BUD ) står beskrevet i Bibelen = ved at besøge dette Link =

www.Tagryggen.dk 

og gennem nogle af de = henvisninger = der findes til forskellige bibelcitater = kan hun måske finde frem til = hvor i Bibelen de oprindelige ( 10 BUD i Bibelen står skrevet. Jeg mener det ( femte bud ) i den Katolske udgave af DE TI BUD ) oprindeligt står som det ( sjette Bud ) i Bibelen.

Disse fiflerier med ( DE 10 BUD ) er jeg personligt faldet for på grund af den manglende grundviden om ( DE 10 BUD ) hvornår disse fiflerier med = ( DE 10 BUD ) har fundet sted = det ved jeg ikke = men det er muligt = at det skete i ( år 332 ) hvor Paven og Vatikanstaten flyttede hviledagen fra lørdag til Søndag. Bibelens oprindelige ( 10 BUD står beskrevet i =

Anden Mosebog   Kapitel 20.  Vers 3 til 17

Nu ved jeg ikke = om disse fiflerier med ( DE 10 BUD ) som sandsynligvis har Pavedømmets fingeraftryk = kan flytte tankegangen hos en socialdemokrat. Hvis der er ny viden = der flytter det grundlag en Politik er bygget op på = så kunne det jo være = at ny viden kunne flytte Socialdemokratiets Politik = således at alle andre socialdemokrater kan få at vide = hvad de skal mene om det = at den nye Kirkeminister = har gjort den danske folkekirke til en = Bøsseklub gennem koncensus-lovgivning = som om Bibelens Kristne budskab = er en demokratisk forteelse.

CENSUR PARAGRAF 266b

Da Kristendommen er forkyndelse af ( Sandheden ) og da ( Censur Paragraf 266b ) gør det strafbart = at sige ( Sandheden ) her i Danmark =  så tyder det på = at en anden hemmelig Religion = gennem Koncensus-lovgivning = vil styre det danske folks oprindelige ret til = at kunne udtrykke ( Sandheden ) gennem lovgivning.

www.fortidensJelling.dk 

Det ( Danske Folk ) har jo haft en pagt med ( Den Kristne Gud ) i over 1000 år = godkendt af = Harald Blåtand = hvor beviset er Jellingestenen = men da lovgivning gennem = Censur Paragraf 266b = forhindrer = Det Danske Folk = i at kunne udtrykke ( Sandheder ) om islam og Koranens indhold = så medvirker = Censur Paragraf 266b = til at underminere = Det Danske Folks = adgang til at dyrke deres religion = i det offentlige rum. Med en sådan = Hedensk Lovgivning = kan man ikke forvente = at den ( Kristne Gud og Guds Søn = Jesus ) vil overholde deres ( Pagt ) med det Danske Folk.

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

Det vil så betyde at = ( Det Danske Folk ) = mister deres Fædreland = og kommer til at leve i et tilfældigt beboet område = som vil blive et mere og mere domineret af islams religion = fordi = Dansk Lovgivning = siden 1971 har forhindret en offentlig debat om = Koranens indhold.

www.islaminfo.dk   

Her nede i bunden af det ( Danske Samfund ) hvor jeg hører hjemme = begynder jeg efterhånden at tro på = at samtlige Partiledere har afgivet den hemmelige = Jesuitter-ed = siden = Sandheden= om virkelighedens kendsgerninger gennem over 40 år = ikke har påvirket de gamle Partiledere = i Danmark eller i de 27 Nationalstater = der er medlem af = EU.

LISSABON-TRAKTATEN

Europas = Kristne Kulturarv = den er ikke nævnt i Lissabon-Traktaten = men = Lissabon-Traktaten = kan alle høre mere om i dette interview af =

Anders Bruun Laursen  på =  www.Medie1.dk Når = Den Kristne Kulturarv = ikke er nævnt i Lissabon-Traktaten = så har de skumle bagtanker = efter min opfattelse været = at gøre plads til andre Religioner = der ikke baserer deres tro på forkyndelse af = Sandheden = men at = Sandheder = sagt højt i det offentlige rum = det er noget = der skal bekæmpes hårdt og brutalt gennem lovgivning.
HVEM BEKÆMPER =  SANDHEDEN ???

Det forklarer eksperten=Joseph Goebbles  = her =

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)Er det Socialdemokratiets Politik = at bekæmpe Sandheden = for at gøre plads til en anden Religion = der tillader at bruge = Løgnen = i sin forkyndelse ???Hvad mener = Sarah Von Essen ??? Er det rigtige ord  =  Hjernevask eller adfærdsregulering = når der vedtages nye love på = Christiansborg = efter direktiver fra = EU = der igen adlyder  Direktiver fra Illuminati = som er en Frimurer-orden = som muligvis styrer USAs Politik = ved at styre USAs Præsidenter = og måske har gjort det lige siden = den 1. maj 1776 ???

Er det noget = der kan betyde så meget for en dansk Socialdemokrat = at det kan få en = Socialdemokrat = til = at skifte Politisk holdning ???


Det kan være svært at orientere sig = Politisk = når der bruges ( skjult Censur ) af de Medier der burde oplyse Både Politikere og befolkningen ???

Secret Societies 1 of 7 Conspiracy Theory Jesse Ventura - YouTube


Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Er den måde en efterfølger vælges på i en frimurer-loge = det som = Daniel Estulin = kalder for det = Metodologiske system ???

HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,Det er svært at være = ung og velorienteret Politisk = hvis væsentlig information = ikke findes i det offentlige rum = på grund af = skult Censur = og = aktiv Censur = så som = Censur Paragraf 266b = samt af den mere = Usynlige Censur= hvor boghandlerkæder = ikke har de bøger på lager = der strider imod de globale bankers interesser.

Find selv ( Jim Marrs ) på  =   http://www.google.dk/ 

Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk  www.Google.dk      www.Kulturpartiet.dk Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati   broderskabet.

Er den måde en efterfølger vælges på i en frimurer-loge = det som = Daniel Estulin = kalder for det = Metodologiske system ???

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter.

Så vidt vides = så havde Vatikanstaten allerede i ( år 332 ) et lignenede ( Metodologisk System ) der vist nok kaldes = Jesuitter-eden. Den er så vidt vides gældende endnu = og lyder således =Har Paven kysset Koranen  ???

Jesuit-Eden

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).Kan det være den Person = der kaldes = DEN SORTE PAVE = der holder styr på alle de indkomne oplysninger som Katolikker bekender til deres lokale Præst.

Luthers og Zwingli og andre Reformatorer

De fik tilkæmpet sig retten til = at selv at kunne læse Bibelens forkyndelse = og udlægge dens = Sandheder = uden at være underkastet Pavedømmets udlægning af Bibelen. Denne bedrift er efter min opfattelse baggrund for = at = der stadig findes en ( Paragraf 4 ) i Danmarks Riges seneste Grundlov fra 1953 = der sikrer ( Det Danske Folk ) retten til  = selv = at læse og fortolke Bibelens budskaber = og derefter tale højt i det offentlige rum = om disse = Sandheder= nu også er = Sandheder = og hvordan de nu skal forståes.RYGTET GÅR = AT PAVEN HAR KYSSET KORANEN
Rygtet går = at Paven har besøgt en betydende lovkyndig fra islams Ulama  = i en betydende muslimsk Moske  = og der har kysset Koranen. Det kan give mistanke om = at = Vatikanet med = Paven i Spidsen = har skrevet Koranen og Koranens indhold = engang mellem = år 332 = og år = 632 = og at Paven derfor i virkeligheden hersker over = islams Religiøse Præsteskab = igennem det ( Metodologiske System ) og dermed også = hersker over ( islams Ulama ) og behersker de religiøse afgørelser som islams ( Ulama ) = eventuelt beslutter skal føres ud i livet.

Så hvis = Paven = har kysset Koranen = så går Paven sandsynligvis også ind for = at det skal være islams Menneskerettigheder = som skal være ( FNs = UNs ) udgangspunkt for de globale Menneskerettigheder ??? 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...Der er bare den lille formalitet i et demokrati = er det hvad skatteyderne og borgerne ønsker ???

Når Politikerne = trods medvind fra medierne = ikke tør udskrive en folkeafstemning = der giver = Politikernes arbejdsgivere = Danmarks befolkning = mulighed for at sige deres mening = så kan det skyldes = at = Politikernes Samvittighed fungere udmærket = de lytter bare ikke til denne samvittighed. Det kan jo skyldes = at = Danske  Partilederne = er styret efter et eller andet (
Metodologisk System ) der igen er styret af ( Illuminati ) hvor lederne af dette system = igen styres af Paven. 

Det er jo muligt = at det = Sientologiske ledelses-struktur-system = måske er oprettet af den sorte Pave = som en slags efterretnings-organisation ???

Selv i Danmark findes der = kvindelige Loger = og disse Frimurer-loger = Ja - de bruger tilsyneladende også det ( Metodologiske System ) som er beskrevet af ( Daniel Estulin ) som ledelses-struktur = i en eller anden lokal udgave. Ingen kan vide hvor mange = Metodologiske Systermer = Vatikan-staten med Paven i spidsen har = har oprettet fra ( år 332 ) og frem ??? Det betyder at Vatikan staten med Paven i spidsen = også kan have oprettet Islam og Illuminati og Sientologi og andre organisationer. Når vi trækker ( 332 fra 2012 ) så får vi 1680 = og på de (1680 år ) der er gået siden vi skrev ( år 332 ) =  så kan Pavedømmet godt have oprettet en hel del hemmelige Frimurer-loger = over hele jordkloden = som rapporterer til den Sorte Pave. Hvis det er Vatikanstaten = der fra start af gav ordre til at oprette = Illuminati = kan det så betyde = at det er den = nuværende Pave = der her i 2012 = der styrer (  USAs Regering  ) = igennem = Illuminati  = og gør det gennem ordrer = der går gennem = Bilderberg-gruppen ??? Hvilken viden findes der i dag ( 11. december 2015 ) ude i det offentlige rum = som politikere i Danmarks Folketing er uvidende om ??? 
Hvad er en hær ???  En hær har sit eget Kommandosystem.  Det spørgsmål der kan være interessant = at få besvaret i denne sammenhæng = det er dette =

Er den måde - en hærs kommandosystem er bygget op på = også et = Metodologisk System ??? Hvad er = Daniel Estulins = vurdering af dette spørgsmål ??? Desuden = hvor langt tilbage i Historien = skal Historikere = for at spore de første gange i Historien = hvor der bliver brugt en struktureret hær ???

Her er det muligt = at den historie-undervisning som  = Jim Marrs = Præsenterer = kan give lidt flere oplysninger til =Danmarks Ungdom= end vore hjemlige medier ???

911 Truth: Jim Marrs in 10 Minutes - YouTube

Det som jeg også finder = er meget interessant når det gælder den Historie-Undervisning som = Jim Marrs = Præsenterer = så er mine favoritter disse =

Hidden History = Part 1. og  2. og  3. og 4. og  5.Anonymous - The First Message of 2012 - YouTube

Daniel Estulin = kan spore dem - der styrer jordkloden - cirka 800 år tilbage i tiden. Det betyder naturligvis = at det for et ungt menneske = at det vil være svært at have et ( videns-fundament ) som basis for sine  ( Personlige ) Politiske holdninger og meninger = hvis det ellers er planen = at de Politiske Holdninger = skal være Private ???
Er det en region i = DET FJERDE RIGE = Vi ser her  =

www.Euro-med.dk    Hvad er din vurdering ???
Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com   www.infowars.dk  

Hvem kæmper soldater for  =   Fædrelandet eller Banker ???Find selv ( Jim Marrs ) på  =   http://www.google.dk/ 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

www.bilderberggruppen.dk  Facebook beskyldes for at være et CIA-register - Politiken.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE