BØRNS TANKER
BØRNS TANKER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  8. november  2009

BØRNS TANKER og KORANEN og LILLE JIHAD

De fleste oplyste Danskere ved, at der i Koranen er et afsnit om islams børneopdragelse, og dem der ikke er orienteret om dette, kan besøge dette internet-Leksikon om islam, www.islam-info.dk  og finde afsnittet om islams børneopdragelse under overskriften ( Børneopdragelse i muslimske hjem )

MERE OM KORANENS INDHOLD

Afsnittet i Koranen om Børneopdragelsen i muslimske hjem viser, at islam interesserer sig for børns "rigtige fremtid" og det er en fremtid som muslimer. Derfor er naturligt for islams imamer og andre i Irans ( Ulema ) = islams lovkyndige, at forsøge at påvirke børns tanker i denne retning. I Koranen står det klart, at det er tilladt at bruge  ( Taqiia ) den muslimske løgn, til at forvirre fjenden, hvor det gavner Allahs sag. Hvordan kan det så bruges i en Global Erobrings-strategi ???  Der står mere om Taqiya www.islam-info.dk.

ISLAMS EROBRINGS-STRATEGI AF BØRNS TANKER

For at omforme den naturlige børneopdragelse i et givet land, for at få børnene til, at tænke fundementalt anderledes, så vil det være naturligt, at indføre en anden form for børneopdragelse i landet = En helt ny teori om børneopdragelse. Det gøres ved, at alliere sig med kræfter i det land der skal erobres, der har med børneopdragelse at gøre. Her i Danmark er denne teori blevet kaldt ( mental-hygiegne ) Der er min teori.

MINE TEORIER BYGGER PÅ FØLGENDE =

De bygger på mine besøg på dette internet = www.spydet.blogspot.com  samt fordi jeg har læst denne bog, der handler om = 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur. Denne bog hedder =

FEMTE  KOLONNE
forfatter GERTRUD GALSTER
fra forlaget  Spydpigen
ISBN 978-87-985477-1.6
med forord af POUL BOEG

Ekspedition  tlf.  27302049

FORÆLDRE-OPLYSNING

Forældre der ønsker, at oplyse sig selv om denne udvikling i kampen om børns tankegang i fremtiden, her i Danmark, bør måske læse denne bog ??? Den kunne såmænd også være interessant at læse for Forsvarets efterretnings-tjeneste ??? Hvem kan vide dette ???

FORMÅLETS FØRSTE FASE

Formålets første fase for islam, den er, at nedbryde gældende normer i samfundet, således at børn ikke kan kende forskel på rigtigt og forkert. Når barnet har mistet kompasretningen for rigtigt og forkert, og barnet står forvirret tilbage, så er barnet modent til, at tage imod nye tilbud, om en fast og mere tryg verden.

FORMÅLETS ANDEN FASE

Ifølge min opfattelse, så går islams næste fase ud på, at fylde de Danske børns sind, op med nye tanker, der fremhæver islams mange fortrin,hvilket kan gøres over internettet, og med nye videospil, hvor ( Supermand er en muslim ), og hvor ugeblade med ( Anders And )  udskiftes med andre ugeblade, ( og så videre ) I et barns forvirrede sind, og især i svage børns sind, kan det store fællesskab i islam være atraktivt, når barnet når pupertets-alderen. I denne fase har islam ifølge Koranen = Allahs velsignelse = til at bruge Taqiya, løgnen der forvirrer fjenden. Dette ser jeg også som en del af islams ( Lille Jihad ) som du osgå kan læse mere om på www.islam-info.dk  Din vurdering kan naturligvis være anderledes end min ???

FORMÅLETS TREDIE FASE

Det er en del af islams plan, at indføre Koranens Paralel-lovgivning her i Danmark, og det kan gøres ved hjælp af store børn og "voksne børns" opbakning til at indføre en ny Paralel-lovgivning, fra Danmarks egen befolkning. Hvis vælgerne stemmer forkert, så er det ifølge min vurdering et led i den militære erobrings-strategi, at åbne Danmarks grænser op for nye vælgere, der har de rigtige meninger, og de  " politiske korrekte "  holdninger i en overgangsfase, indtil Danmarks Grundlov er afløst af islams sharia-love. Min vurdering kan naturligvis være forkert. Hvad er din vurdering ??? 

SPIONER, såkaldte = HEMMELIGE AGENTER

For at kunne gennemføre en erobring af Danmark og Europa ved hjælp af krigslist, så er det min vurdering, at det vil gavne islam betydeligt, at have hemmelige agenter placeret forskellige steder i EU og i Danmarks Folketing, og andre steder i danske institutioner. Det vil naturligvis også være nyttigt, hvis disse hemmelige agenter arbejder på, at udskifte de bøger, der fortæller om Danmarks historie igennem 1000 år eller mere. En del af denne erobrings-strategi fremmes naturligvis bedst, hvis islam har placeret hemmelige agenter i udvalg, der i Danmark bestemmer indholdet af lærebøgerne på Universiteter.

HVORNÅR PLACERES HEMMELIGE AGENTER  ???

Hemmelige agenter bør placeres så tidligt som muligt. Det bør gøres, medens de endnu ikke har færdiggjort deres uddannelse på Danmarks Universiteter. Da islam har været i Danmark i over 30 år, så har islam haft tid til, at placere ( hemmelige agenter ) på mange niveauer både i EU - Lande og i Danmark. Om det forholder sig sådan, det må Danmarks forældre selv vurdere ??? Jeg vil blot konstatere at islams ( ulema ) har haft både tid og indsigt til, at kunne placere hemmelige agenter overalt i de 27 EU-Lande, og naturligvis også i Danmark. Islams ( Ulema ) har efterhånden viden til, at bedømme ( hvornår ) muslimer skal aktiveres til handling, og efter hvilken ( Sura ) eller( Sunnah) = ( Muhammeds eksempel ) der skal bruges til at aktivere til handling.

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU

Sun Tzu skriver på side 29 følgende om Krigslist =
Man bør erobre fjendens land intakt. At ødelægge det er ikke god krigskunst. Aktuelt er Vesten stærkest militært, hvilket må motivere islam yderligere = til brug af krigslist.

ISLAMS HEMMELIGE VÅBEN er NØGLEN TIL MAGTEN I DANMARK

Jeg har den opfattelse, at islams hemmelige erobringsvåben, også her i Danmark er = Børneopdragelsen i muslimske hjem. I mens islam bruger en masse krigeriske afledningsmanøvrer, så vokser den muslimske befolkning i Europa og Danmark, der bliver opdraget efter Børneopdragelsen i muslimske hjem. Derfor arbejder tiden også for islam.

AFLEDNINGS-MANØVRER MEDENS TIDEN GÅR.

Osama bin Laden angreb USA i 2001. Var islams krigslist, at lokke USAs hær ind i fjendeland for, at opnå følgende fordele.

Tid til, at flere muslimske børn kunne vokse op i EU og Danmark ???

At svække Vesten økonomisk ???

At fastholde NATO -Styrker væk fra Danmark og Europa, medens Danmark og Europa erobres indefra  ???

Hvem lokkede NATO til, at angribe IRAK ???

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU = IGEN.

Neders side 29 står der = Den General, der ikke kan styre sin irritation, vil beordre sine mænd til angreb.Side 23 nederst = Den feltherre som vandt slaget, tilbragte mange timer i sine forfædres tempel, fordybet i overvejelser.
 
Hvorfor sendte Bush administrationen ikke 500.000 tropper til Irak, som hæren anbefalede ??? Overså man den kultur-baggrund, som børneopdragelsen i muslimske hjem giver ??? Er der en multikulturel våbenindustri, der ønsker en langvarig krig ??? Kan der være et multikulturelt samarbejde i mellem våbenindustrien, og muslimske kræfter i Saudi-Arabien om, at svække USA og Vesten økonomisk ???

ØKONOMISKE TANKER

Hvem har størst økonomisk fordel af NATO - Soldater i Irak og i Afghanistan ???  Hvem i Danmark ønsker, at sende store pengemidler til muslimer I mellemøsten ??? Er det marxistiske præster, der har infiltreret Danmarks Folkekirke ???
 
Mental-hygiejnen kom fra USA. Var det mukltikulturelle, der financerede denne nedbrydning af Dansk Kultur og Danske værdier ??? med henblik på, at svække Danskernes moral, og godtroende politikeres etik ??? Følg pengestrømmens udspring siges der, hvis du vil finde et motiv. Vil Danmarks Politikere det, når det gælder financering af Mentalhygiejnen i Danmark og USA ???

DEN GLOBALE ØKONOMISKE SITIVATION

Hvem har størst fordel af den synlige, og den usynlige globale krig, der foregår, imellem muslimske lande og Vestens Demokratier ???

MUSLIMERS MENING OM KVINDER

Dårlig karakter
Kvinders bedrag er frygtelig, deres ondskab er smitsom, og dårlig karakter og et svagt sind er deres dominerende træk"( Hadith Ihy`a`Uloum ed-Din).

Kvinder er tilbagestående
"Kvinderne er tilbagestående i intelligens, taknemlighed og religion (Hadith Sahih al-Buchari)

Besøg eventuelt www.islam-info.dk  under overskriften ( kvinder ) ???

GÆLDER MUSLIMERS MENING OM KVINDER OGSÅ DANSKE KVINDER ???

Gælder disse muslimske udtalelser også, Danske kvinders
evner og viden om børneopdragelse ??? Mener muslimer, at det er forkert, at Danske kvinder lærer deres børn, hvad der er rigtigt eller forkert ??? eller bør Danske mødre opdrage deres børn, på samme måde, som den børneopdragelse Muhammed har befalet, skal finde sted i muslimske hjem ???

Hvem skal bestemme børns tanker igennem opdragelsen ???

Er det Koranens sharialov, der også skal bestemme Danske børns spisevaner i Danmarks skoler ???

Ude af øje =  ude af sind , men de er her. Se selv =

www.KvinderForDanmark.dk 

Deres børn skal jo også opdrages, men hvordan ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE