DEN RØDE TRÅD
DEN RØDE TRÅD www.sagenskerne.dk

Disse forældede tanker præsenteres her, den 7. november 2009

DEN RØDE TRÅD

                                                              27 JULI 2007
                                                   GLOBALE UDFORDRINGER

Denne min hjemmeside,som er meget usammenhængende,og mine primitive følelser,som af og til kommer til udtryk,gør ikke klarheden og forståelsen af de politiske budskaber mere klare.De forskellige afsnit,så som,sammenhægskraft DR og Politikere, EUs-flygtningepolitik , værnepligt og borgerløn, er en del af en helhedstankegang,der til sammen skal løse Danmarks og EUs fremtidige globale udfordringer, sådan som jeg personligt opfatter disse udfordringer.

 
DEMOKRATIERS  STYRKE

Mine løsningsforslag tager også sigte på,at styrke og udvikle det,der er demokratiets stærkeste styrke,nemlig det enkelte menneskes frihed,til at træffe så store personlige individuelle valg ,som det er praktisk muligt.   Det størst mulige frie valg for den enkelte,kræver både økonomi og uddannelse.Her har jeg også et stort ønske om,at dem med få og små evner uddannes således,at disse mennesker kan få det optimale ud af deres evner.
Jeg ønsker også ,at det skal ske, mens de er unge,således at de kan blive selvforsørgende i så ung en alder som muligt.Det kræver efter min opfattelse,at samfundet finder en løsningsmodel,hvor alle kan afprøve,hvor deres evner kan anvendes bedst muligt,til gavn for sig selv,og dermed også for samfundet.
Derfor mit forslag om kombinationen af værnepligt og borgerløn.Frihed kræver et vist minimum af handlekraft,til at træffe demokratiets mange muligheder for frie valg,og det kræver uddannelse i næsten alle former for arbejde i vores samfund,og derfor ønsker jeg 6 måneders værnepligt,hvor dem med få og små evner,kan finde hvad de er gode til i vores samfund.
Det skal de 6 måneders værnepligt bruges til, nemlig til at hjælpe alle til at finde en plads i samfundet ,uanset deres evner.Kort sagt igen,så mener jeg demokratiets styrke,er,at så mange som muligt,er så selvstændige som muligt,med en stærk individuel handlekraft,der giver fremtidens unge mod til,at træffe de personlige individuelle valg.
De 6 måneders værnepligt er ikke militæruddannelse,men uddannelse til at klare sig som selvstændigt individ i et civilt civiliseret demokratisk samfund,og her skal alle unge have muligheden for at deltage,også tilflytterne,som er kommet fra udlandet,og deres indfødte børn.

BELØNNINGEN

Hvis du er ung,og ønsker egen virksomhed eller egen forretning,eller skal flytte ,for at få et job,så er der brug for et minimum af kapital,og derfor skal den ungdom,der har gennemgået de 6måneders værnepligt have deres belønning i form af 3 års skattefri borgerløn.Jeg forestiller mig et beløb mellem 1000 kr og 3000 kr skattefri
borgerløn i 3 år.Om måneden

KLARHEDEN

For de unge skal der , medens de tjener deres 6 måneders værnepligt gøres krystalklart,at samfundet forventer,at de unge mennesker kan klare sig selv økonomisk,når de 3 års skattefri borgerløn er forbi.

ØKONOMER

Her er en udfordring til Danmarks SUPER-hjerner nemlig Danmarks økonomistuderende.Jeg foreslår jer,at i slår jer sammen i små grupper,og prøver at regne ud, ,hvad det vil koste samfundet,at indføre værnepligt og borgerløn.Til regnestykket hører også,hvad samfundet kan spare,ved at nedlægge arbejdsformidlingen,som burde blive overflødig,når Danmarks kommende ungdom er blevet så selvstændig,gennem deres frivillige
6-månedes værnepligt,at de  SELV  kan søge arbejde.

DEN GLOBALE VIRKELIGHED

Danmark er et lilleputland,med kun 6 milioner mennesker,cirka.Vi ønsker naturligvis at bevare vores samfund,med vores individuelle friheder,men det kræver måske,at vi kan enes indbyrdes i kampen for vores frihed.Vi skal jo også leve,og helst lidt godt,og det kræver samhandel med andre lande.Derfor bør vi sondere, hvordan vore globale handelspartnere er sammensat kulturelt og ledelsesmæssigt.

EU

Vores nærmeste handelspartnere finder vi i EU,og den lille elementære analyse viser,at EUs 27 medlemslande har demokrati,i en eller anden udstrækning,og derfor ikke er en stor trussel mod vores danske udgave af demokratiet,snarere tværtimod,fordi EU KRÆVER visse demokratiske tiltag og stemmeret for alle nye eventuelle ansøgerlande.Som et lille land,må vi naturligvis tilpasse os .de store lande,i en vis udstrækning,så som Frankrig Tyskland England Italien og Spanien.Vore mange forskellige sprog i EU ,giver ikke EU de bedste forudsætninger for at være en supermagt,og tilsammen mønstrer vi kun godt 450 millioner mennesker.

USA

Er jordklodens Supermagt nr 1. De har noget,som ingen tidligere Supermagter har haft før,nemlig et globalt overblik via satelitter,der kan overvåge hele jordkloden.Dertil kommer militærtropper,som kan sættes ind,hvor som helst på jordkloden.En sådan global militær overlegenhed,kan godt give sig udslag i magtarrogance,hvilket medfører,at hjernen bliver slået fra.Det er min bedømmelse,at det er sket under denne Bush-administration ,men USAs udgave af demokratiet,har den fordel.at det er kutyme,at USAs præsident kun sidder i 2 valgperioder.Det kan USAs godt 300 millioner indbyggere,og resten af jordkloden glæde sig over.Da vi er allieret med USA i nogle krige,rundt omkring på jordkloden,kan USA ikke formodes at være den støste trussel mod Danmarks selvstændighed. 

KINA

Kina er en kommunistisk ATOM-magt  med 1300 millioner mennesker,som kan nedlægge VETO i FNs sikkerhedsråd,der består af 15 lande,hvoraf 5 lande kan nedlægge VETO mod alle beslutninger,der kan træffes i FN ,og det betyder stor magt.Med en befolkning på 1300 millioner mennesker,og med en kommunistisk ideologi,der ensretter folks tankegang,så al kreativitet forsvinder for det enkelte individ,og sluttelig for hele samfundet,så er det næppe en fjende Danmark kan klare alene,med sine 5 til 6 millioner mennesker,og derfor finder jeg det betryggende,at Danmark er medlem af EU og NATO.

INDIEN

Indien fik sit demokrati i 1947,så vidt jeg er orienteret,da Indien løsrev sig fra England,og blev delt i 3 områder Nemlig Vestpakistan og Indien og Østpakistan som nu hedder Bangladesh.
Indien er en ATOM-magt ,og et demokrati med 1300 millioner mennesker,og i dette land,er et af mine store politiske idoler født nemlig i Gujarat i 1869  i Indien.  England blev besejret af Gandhi med intelligens,uden vold og med civil ulydighed..Indien betragter jeg som et demokratisk åndeligt allieret land,der har nok at gøre med,at holde et meget vagtsomt og meget vågent øje med sine muslimske nabolande.

RUSLAND

Rusland er under mistanke for at være et Demokratisk land,men er endnu ikke klar til et medlemskab af EU,og det er måske heller ikke Ruslands ønske.Med sine 150 millioner indbyggere,så er Rusland et Europæisk Sværvægterland,som efter min mening burde være medlem af EU. Denne alliance bliver måske til noget,engang ude i den lidt fjernere fremtid,men hvis USA har en anden indfaldsvinkel,til en sådan alliance,så bliver den svær at gennemføre i den nærmeste fremtid. USA og Polens samarbejde om misil-raket-skjoldet vil måske forhindre denne alliance for evigt.???

ØKONOMI

Alle lande og stormagter har deres økonomiske interesser som skal plejes,og det har lille Danmark også.  I denne økonomiske kamp er alle åbenbart parat til at samarbejde med djævelen selv,for at opnå økonomiske fordele,for sit eget kære fædreland,hvilket jeg finder naturligt,men ikke sikkerhedsmæssigt hensigtsmæssigt.Med de rette våben,kan man tiltvinge sig handelsmæssige fordele,og det sker sandsynligvis hen ad vejen,rundt omkring på jordkloden.Luskede handelsaftaler sker sandsynligvis også .
 USA  har en befolkning,med en masse biler,der hver dag er tørstige efter mere benzin,og amerikanerne forventer,at det sørger deres præsident for.
Hvad gør USAs præsident så.?? Jo, han allierer sig med en Afrikansk diktator i et land,hvor de sammen  tjener på olien,samtidig med,at befolkningen ikke ser en jante,af de oliepenge,som kunne sætte en økonomi igang i dette uudviklede land.

 Er denne form for international samhandel værdigt,for verdens stærkeste demokrati ?? Jeg mener nej.

FN

FN består af  cirka 190 lande.15 lande er med i sikkerhedsrådet i FN,og det er (vist nok)  5 lande. der kan nedlægge VETO og disse lande er USA Rusland Frankrig Kina og England ,som alle 5 HAR ATOM-våben.Disse 5 lande kan modsætte sig enhver beslutning,der tages i FN og FNs sikkerhedsråd..Resten af FNs medlemslande har forskellige styreformer,hvilket naturligvis betyder.,at mange fornuftige globale beslutninger ikke kan tages.

STORE LANDE

Mange store lande ,og mindre lande har indført demokrati på vores jordklode siden 1770.  Nogle af disse lande,vil jeg nævne navnene på her,og det er
USA  CANADA ( FRANKRIG  ENGLAND  og de øvrige EU-lande )  INDIEN   AUSTRALIEN og Nordkorea,Japan
og andre lande,som jeg ikke husker navnene på.
I menneskets lange historiske tidsregning er denne demokratiske udvikling sket på under 250 år,hvilket må betegnes som kort tid,set i et historisk perspektiv.

HVAD VIL DANMARK

Hvad vil Danmark kæmpe for i denne globale verden,med sine 5 til 6 millioner mennesker ??? Pokerpartiet vil kæmpe for bevarelsen af demokratiet,men vil ikke påtvinge , andre ikke demokratiske lande, at indføre demokrati med vold. 

GLOBAL POLITIK

Pokerpartiet vil derimod skrive Demokratiets udviklingshistorie ned siden 1770 , og derefter oversætte dem på samtlige sprog på jordkloden,og præsentere befolkningerne i DIKTATUR-lande for denne udvikling på vores jordklode,og gøre dem opmærksom på,at de også har muligheden for at inføre demokrati,hvis de er parate til, at  KÆMPE den nødvendige KAMP.Der skal naturligvis også fortælles i den store demokratibog , hvordan et demokrati fungerer,og hvor mange institutioner,som er nødvendige,for at et demokrati kan fungere.Derefter må befolkningerne i diktaturlande selv kæmpe kampen, hvis de vil indføre demokrati.

DANMARK LOKALT

Danmark skal bevare sit demokrati,og styrke det,og udbygge det,hvor det er muligt.Vi er et lille land,og vi skal klare os,i den store globale verden,og det gør vi ved,at bevare Sammenhægskraften og Sammenholdet,og det kræver også ,plads til uenighed både i Folketinget,og i de skrevne medier,og naturligvis i TV og radioen. I vores demokrati SKAL der være plads til gode debatter,hvor alle synspunkter kan afprøves.

YTRIGSFRIHEDEN

Så længe DRs drift er betalt over licens,så viser vi danskere,både venstrefløj og højrefløj,at vi vil betale for at bevare vores fælles YTRINGSFRIHED. Denne fælles Ytringsfrihed hvor vores uenigheder kan debatteres koster naturligvis penge,men hvis man ikke forstår DRs betydning for Danmarks sammenhængskraft,eller hvis man er ligeglad,så er der ingen grund til at betale licens.Hvis man er fattig,så er det også dyrt.Ikke alle har råd til ytringsfrihedens luksus i kraft af et velfungerende DR,og det er jo forståeligt.Jeg ser DR som en affyringsrampe,for de demokratiske frihedsidealer,hvis troværdighed højnes væsenligt når de præsenteres for jordklodens mange folkeslag,af en TV-station der financeres af et helt folk.Mange lande på jordkloden,har brug for demokratiske forbilleder,og dette forbillede kan måske være Danmark.??? 
Kan vi løfte blikket fra vores egen navle,og vurdere ytringsfriheden ud fra en global indfaldsvinhel   ???

 
LØSNINGS-STRATEGI  1

1   Først gør vi Danmark mere demokratisk robust,ved i alle fremtidige finanslove,at give de følgende 7 institutioner økonomisk førsteprioritet.
A   Folketinget
B   Kongehuset
C   DR med TV med mere
E   Justitsministeriet
F   Hospitalsvæsenet
G   Omsorgsinstitutioner
H   Undervisningsministeriet

LØSNINGSSTRATEGI  2

Folketinget indfører 6 månedres værnepligt,med klare demokratiske og civile indfaldsvinkler,og belønner de værnepligtige med 3 års skattefri borgerløn.Se nærmere under overskriften
borgerløn.

LØSNINGSSTRATEGI  3

Der strømmer en masse flygtninge til flere af  EUs  27 medlemslande,fra Afrika og flygtninge fra lande i krig.Dette flygtninge-problem skal EUs  27 lande løse i fællesskab ,hvis denne sammenslutning af 27 lande vil bevise denne kunstruktions berettigelse,overfor befolkningerne i de 27 lande.  Under overskriften EU-FLYGTNINGE-POLITIK finder i en konkret løsningsmodel,som Danmark skal kæmpe for,at overbevise EUs 27 medlemslande om,at det skal være EUs officielle flygtningepolitik fremover.Selvfølgelig kan der ske nogle justeringer,hen ad vejen,når 27 lande skal forhandle et konkret forslag på plads.Det demokratiske element i forslaget er,at flygtningene afhentes i skibe ,så de ikke drukner,og de kommer kun ind i EU hvis de underskriver kontrakten ,som de tilbydes,hvor de starter med 6 måneder i en oplæringslejr,hvor deres evner og ønsker vurderes,inden de skal starte med civilt arbejde.

                                                              
HERRE I EGET HUS

EU er naturligvis ikke herre i eget hus,før EU har styr på de flygtninge der kommer til Europa.Her er et konkret løsningsforslag,som EU-landene er meget velkomne til,at benytte sig af,indtil de selv i EU kan fremvise et bedre løsningsforslag.Det er i disse oplæringslejre,at lærebøgerne der fortæller om
demokratiernes udviklingshistorie siden 1770 skal bruges til undervisning.

FJENDEBILLEDER

Mine fjendebilleder i vores store globale verden er tanker udefra,som ønsker at ensrette min tankegang.Det er en kommunistisk tankegang,som næste generation skal vise agtpågivenhed overfor.Det gælder også sharia-lovgivning,og yderlig-gående kristne samt facisme.Det kræver en slags tankemæssig forberedelse,for at kunne imødegå eventuel hjernevask,af næste generation,og det gøres i Danmark i de 6 måneders værnepligt,og i de 6 måneders oplæringslejre for EUs flygtninge.Så er mit håb,at også de 26 andre EU-lande ,vil indføre værnepligt kombineret med borgerløn,efter Dansk forbillede,hvilket vores Danske Folketing bør arbejde for.

POLITISK  TONEDØV

Hvis du er politiker,og ikke har forstået HELHEDSTANKEGANGEN i disse forskellige politiske løsningsforslag,så er du,efter min opfattelse POLITISK  TONEDØV. Som vælger forventer jeg,at politikerne har konkrete politiske løsninger   på konkrete politiske problemer.Mine forslag kan naturligvis forbedres,og andre steder bør de sandsynligvis justeres,men helhedsforståelsen bør kunne give vore politikere inspiration til konkret lovgivning i Danmark,samt nye krav til EU.om en konkret flygtningepolitik,der er fælles for hele EU.

INSPIRATION
      og
STUDENTER

FORNYELSEN i Dansk Politik forventer jeg kommer fra STUDERENDE som kommer fra seminarier og universiter,og som  sammen planlægger FREMTIDENS Danske politik,og danner et helt NYT POLITISK PARTI.Jeg HÅBER,at fremtidens unge studerende,når de bygger deres PARTIPROGRAM op,tager udgangspunkt i virkelighedens verden,både i Danmark og i EU og i FN,samt hvordan situationen iøvrigt er,på resten af jordkloden.Jeg forventer faktisk,at en flok studerende starter FORNYELSESPARTIET,og kalder sine medlemmer for
VELFÆRDSKAVALERER.

INSPIRATIONEN

Kære studerende,det er jer der kan styre fremtiden,men i skal have et styringsinstrument,hvis i vil styre og forny samfundet,og derfor skal i danne et nyt politisk parti,hvor politiste tankegange skal fornyes,og derfor er mit forslag til jer,at i døber jeres nye parti = FORNYELSESPARTIETog tager patent på dette navn,i indenrigsministeriet og også med hjemmeside og domænenavn.o.s.v. Formalia skal først på plads.Derefter kan i finde politisk-debat-inspiration her på pokerpartiets hjemmeside,og på www.oplysningspatiet.dk når i skal sammensætte jeres politiske program som skal gøre det muligt,at løse fremtidens opgaver.Fremtiden vil vise,om jeres tankegang rækker ud over jeres personlige interesser og egoer ??? - - - ???

OPSTART

1   Hvad kan og bør forbedres i Danmark ???
2   Hvad kan og bør forbedres i EU-samarbejdet ???
3   Hvordan forholder Danmark sig til FN  ???
4   Hvordan forholder Danmark sig til miljøet i Danmark ???
5   Hvordan forholder Danmark sig til miljøet internationalt  ???
6   Hvordan skal Danmark i fremtiden sikre sig energimæssigt  ???
7   Hvordan bør Danmark i fremtiden koordinere miljø og energipolitik ???

Efter disse opstarts-spørgsmål,så må i selv forsætte herfra.Tør i bygge noget nyt op fra bunden,med risiko for fiasko ???---??? Svaret ligger i fremtiden.Tør i overlade styringen af Danmark og jordklodens fremtid til nutidens politikere ??? -


14-01-2008
KUJONER

Vi må se i øjnene,at Danske kvinder føder for få børn,og det kan skyldes manglende økonomisk tryghed for kvinderne i vores Danske samfund.Hvis Danske mænd ikke var kujoner ???,så ville de kræve en ny arvelov,hvor det kun var Kvinder der arvede.

RIGTIGE MÆND
ARVELOVEN

Rigtige mænd kan klare sig selv,ved at arbejde,og kujoner kan gemme sig bag en kvindes skørter.De danske mænd er blevet for FEDE,og trænger til den motion,som hårdt arbejde kan give,og derfor skal ARVE-LOVEN laves om. I fremtiden skal kvinder arve  2 trediedele ved en skilsmisse,og derfor skal VORE POLITIKERE lave arveloven om,således at kvinder arver 2 trediedele ved en skilmisse.

BØRN

Når børn skal arve deres forældre,så skal det være pigebørnene der ARVER ((ALT)) Døtrene skal have råd til at stifte familie,og derfor skal de arve alt.Drengebørn skal naturligvis intet arve,for Danmarks Drengebørn er begavede børn,så de kan forsørge sig selv,og Danmarks drenge er MODIGE  BØRN og de er IKKE KUJONER,der er bange for at arbejde.Derfor bør arveloven laves om,så de fra start ((VED)),hvad samfundet forventer af dem.Denne ARVELOV skal naturligvis gælde for ALLE der lever i vores DANSKE SAMFUND,så kære politikere,i må igang med,at udarbejde et LOVFORSLAG.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE