FOR EVIG FRIHED
FOR EVIG FRIHED www.sagenskerne.dk

Præsenteret her = 4. november 2009

F = FORSVARETS
E = EFTERRETNINGS
T = TJENESTE

F = FOR
E = EVIG
F = FRIHED

DEN EVIGE FRIHED  =  FINDES DEN  ???

Det Danske folks fremtid og ( evige frihed ), afhænger af forsvarets efterretnings tjenestes evne til, at indsamle relevante oplysninger, men ikke nok med det, det gælder også om, at forsvarets efterretningstjeneste kan  sætte disse brudstykker af oplysninger sammen til et helhedsbillede.

DET VÆRST TÆNKELIGE SCENARIE

Noget af det værste,der kan ske for en efterretningstjeneste, det er hvis efterretningstjenesten får sine ordrer fra, en fjende af folkets interesse i kampen for den ( evige frihed ) en såkaldt ( trojansk hest ) og måske flere ??? Tja-eh, efterretnings-branchen er ( livsfarlig ) og vildt interessant for de modige og begavede. Det kan man forvisse sig om, ved at læse denne bog = 

NOBLE HOUSE af forfatteren ( JAMES CLAVELL ) som også er forfatter til ( SHOGUN OG TAI-PAN )
ISBN 87-7365-622-4 = BIND 5
COPYRIGHT 1881 by = James Clavell
Udgivet af = Peter Asschenfeldt´s Forlag


Denne bog har spioner og kærlighedshistorier, og dobbelt-agenter og forretningsemperier og tredobbelt-agenter. Også en interessant bog, for en søfartsnation som Danmark, selv om øerne i Danmark er mindre end Hong Kong, der overgik til Kinesisk styre i 1995. Denne bog er altså skrevet før murens fald i 1989 i mellem Øst og Vesttyskland.

HONG KONG overgik fra England til Kina i virkelighedens verden, hvilket også kunne være et studium værd, hor de bagud-skuende historikere.

FET = FORSVARETS EFTERRETNINGS TJENESTE

Hvis en efterretningtjeneste ikke kender sin fjende, eller sin fjendes farligste erobringsvåben, som i islams tilfælde her i Danmark og Europa er = mange børnefødsler,som styres ved hjælp af islams mødoms-kontrol med alle muslimske kvinder, så kan der ikke tages forsvars-forhold i anvendelse mod en sådan militær erobrings-strategi.

FREDENS RELIGION ( er ikke ) FRIHEDENS RELIGION

Hvis en efterretnings-tjeneste ikke får ordrer fra sine fjender, eller er dybt infiltreret af fjentlige agenter, så vil denne efterretnings-tjeneste arbejde normalt, efter de kendte fjendebilleder. Det vil være det normale, og så vil oplysninger blive overset eller indgå i et forkert fjendebillede.

JEG VED INTET OM FET

Jeg ved ikke noget om Forsvarets efterretningstjeneste, men som almindelig dansker, så vil jeg gerne bevare min ( frihed ) til, at spille Poker,( også på internettet ) uden at blive dømt ved en religiøs domstol. Derfor vil jeg påpege følgende, som en efterretnings-tjeneste måske burde analysere nærmere.

TYSKLANDS SOLDATER UNDER ANDEN VERDENSKRIG

Tysklands soldater under anden verdenskrig var både dygtige og tapre. Hvorfor ??? Fordi de fra barns ben af, havde fået en speciel opdragelse i Hitler Jugend, til, at blive gode soldater. Er min formodning korrekt ???

BØRNEOPDRAGELSEN I MUSLIMSKE HJEM

Børneopdragelsen i muslimske hjem er= anderledes, men har samme formål, nemlig at erobre fjendens land med alle til rådighed stående midler. Denne børneopdragelse i islam er indført af Muhammed for cirka 1400 år siden, og er så vidt jeg er orienteret, den børneopdragelse muslimske børn får i (alle lande) her på jordkloden. Ved FET, om det er korrekt observeret, at alle muslimske børn på jordkloden, i alle lande, får den samme opdragelse ??? Er det noget Efter-retnings-tjenester i EU og Vesten bør forske lidt nærmere i.

ISLAMS OVERKOMMANDO = KORANEN

Ligesom kinesiske Generaler havde bogen ( KRIGSKUNSTEN ) så  har muslimer stadigvæk deres bog om krigskunst, nemlig KORANEN, forklædt som en muslimsk udgave af en kristen bibel, men i virkeligheden meget mere. Nemlig en EROBRINGS-MANUAL, der styres af de religiøse imamer, og deres tolkning af KORANEN.  Jeg kan naturligvis have en forkert opfattelse af islam og Koranens formål, men det bør en ( ANSVARSFULD EFTERRETNINGS-TJENESTE ) efterforske om det er rigtigt eller forkert, eller hvad mener Danmarks befolkning om FETs efterforsknings-ansvar ???

FET
= Kan forske på dette internet-leksikon  www.islam-info.dk  om KORANEN er en forklædt erobrings-manual ??? FET har naturligvis mulighed for, at studere islam, ved at læse bøger om islams historiske udvikling genem 1400 år, og det har USAs efterretningstjeneste også, og andre af Vestens efterretningstjenester. Jeg kan anbefale FET, at læse denne bog =

1400 års krigen af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

En efterretnings-tjeneste må nødvendigvis verificere sine oplysninger fra forskellige indfaldsvinkler, og når det gælder islams historiske udvikling igennem sin 1400 årige historie, så er denne bog også interessant =

KUN ÉN GUD
af Elsebeth Halckeendorff
fra forskningsforlaget RAFAEL
ISBN 87-91107-00-8

Har Danmarks og Forsvarets efterretnings-tjenester besøgt www.islam-info.dk  og læst, hvad der står i dette internet-leksikon under disse overskrifter =

Darb al-Harb
Kolonialisme
Taqiya
Børneopdragelse i muslimske hjem
Kvinder
Ægteskab
Tørklæder
Tørklæde
Demografi
Jihad

Den største viden i et videns-samfund, om en mulig fjende af landets befolkning, bør et lands efterretningstjeneste besidde.Jeg kan ikke vide, om FET besøger disse dette internet-leksikon om Koranens indhold, men det har Danmarks Befolkning mulighed for, så hvis FET ikke besøger denne internet-side om islam, må jeg formode, at store dele af Danmarks Befolkning gør det, og Danmarks Befolkning så ( sandsynligvis ) opnår større viden om islam end FET. Manglende viden om en mulig fjende, vil ikke ligefrem virke fremmende for en forfremmelse i en Nations Efterretningstjeneste.

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU om ØKONOMI

Findes på siderne 25 - 26 - 27

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU
ISBN : 978-87-7759-278-2
www.detukendtes.dk
Det Ukendtes Boghandel :: Løvstræde 8 :: 1152 København K. :: Tlf: 33 13 37 01 :: ordre@detukendtes.dk

Jerakels evangelium - oversat fra det aramæiske orginalhåndskrift

Dette dokument - formidlet af den danske bibelforsker og arkæolog, cand. theol. H. J. Ejstrup - er et enestående fund som hermed præsenteres for offentligheden. Dokumentet udfordrer i bund og grund det traditionelle billede af Jesus. NYHED
Pris: 229,00

ØKONOMI og KRIG

Økonomi og krig hører sammen. Hvis jeg ser Australien, Rusland, USA, de 27 EU-landes udgifter til muslimske lande undet et, samt U-landsbistand, så bliver det til Enorme beløb. Kina og Indien har også udgifter til krig imod muslimer. Uanset om man kan lide det eller ikke, så er det virkelighedens kendsgerninger i dag, den 4. november 2009. Hvornår vil disse nationer slå sig sammen om en inddæmnings-politik, hvor de muslimske lande må nøjes med at opbygge deres egen civilisation i de 57 muslimske lande der er medlem af OIC = Organization of the Islamic Conference, og samtidig nedlægge FN, og sammen opbygge en ny organisation, som afløser for FN.

KORANEN

Der er ikke flyttet et komma i Koranen i 1000 år, så dialog er en umulig vej at gå. hvis islam er Fredens religion, så må de 57 lande kunne opbygge en prægtig civilisation, inden for deres egne grænser, uden at komme i berøring med de dekadente nationer, hvis befolkninger kun består af vantro undermennesker. Træk tropper ud af Afghanistan, og sæt dem til, at bevogte de grænser der støder op imod disse 57 muslimske lande.  Hvis muslimer forsat ønsker at føde mange børn, så lad dem gøre det inden for deres egne grænser, og lad dem selv forsørge deres børn. Andre lande forsøger, at have et fødselstal af børn, som deres lande har mulighed for, at forsørge. Hvorfor blive ædt op enkeltvis, et land og en Nation ad gangen igennem ( mange børnefødsler ) = Demografisk krigsførelse ???

EFTERRETNINGS-TJENESTER

Bør KINA og INDIEN og USAs  regeringer ikke tage en snak med deres efterretnings-tjenester, og bede dem om en 20 års fremskrivning af deres befolknings-udvikling, og regne ud hvor stor en del af deres befolkninger, der er muslimer om 20 år. Lige så snart, der er et vist antal muslimer i et område, så bygger de en moske, som også er et militært hovedkvarter, og derefter indfører de deres egen militærlov , en Parallel-lov der destabiliserer den indre sikkerhed i de lande, de slår sig ned i.

MUSLIMER ER VENLIGE MENNESKER

Muslimer er for manges vedkommende venlige mennesker, men de er i mange generationer hjernevasket til, at tro, at de er overmennesker, der har større ret til at leve på jordkloden end de vantro, der ifølge Koranen skal udryddes.
Jeg håber mit lille indput her, når frem til disse nationers Politiske ledere.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

Det er nok ikke kun i Danmark, at statskassen drænes kraftigt til udgifter til muslimer. De af mig nævnte lande og stormagter  bør analysere, hvor meget udgifter til muslimer belaster deres nationale budgetter. Her i Danmark og Norden findes de bedste tal desangående på =

www.kulturkloeften.dk

http://www.google.dk/
Find historien om Ayaan Hirsi Ali på wikipedia
http://www.wikipedia.org/wiki/forside
Find oplysninger om bilderberggruppen på wikipedia
http://www.folketinget.dk/

Ayaan Hirsi Ali  har sagt det. Muslimer indordner sig ikke en muslimsk leder, der er for svag ifølge Koranen, og en troende muslim kan derfor på egen hånd beslutte sig til, at lide martyrdøden ved, at springe nogle vantro i luften. Hvilken Nation gider at leve med evig usikkerhed, fordi der er en enkelt muslim i deres land ??? Det kan vist kun være svage nationer, der ikke vil forsvare deres egen kultur, og deres eget land. Sådanne Politikere bør udskiftes i et Demokratisk land.


Patrioten

 

Internetmagasin

 

Sandheden skal gøre Eder frie !

 

Få månedsskriftetpdf-version

 

Patrioten er et nyt Internetmagasin, der udsendes hver måned, og magasinet orienterer danskerne om indvandringens konsekven-ser og kampen mod indvandringen.

 
 

Den muhamedanske indvandrer i USA Khudayr Taher skriver følgende i en erklæring: »Lande har ret til at forsvare sig og sikre deres borgeres sikkerhed fra terrorisme. Ligeledes er det klart, at kilden til terroristernes forbrydelser i Europa og Amerika er de muslimer, der bor i disse lande. Sikkerhedstjenesterne kan ikke kende folks hensigter og udsortere hvem der er den noble immigrant, og hvem der er den terroristiske forbryder. Men hvor som helst, der er muslimer, har deres tilstedeværelse frembragt forbrydelser som terrorisme og mord. Blandt de muslimer i Europa og Amerika, som ikke praktiserer terrorisme, har de fleste ingen loyalitet og ingen dybtfølte bindinger til de lande, som har ydet dem et værdigt liv - bolig, uddannelse, arbejde og statsborgerskab. Det legitime spørgsmål er dette: Eftersom sikkerhedstjenesterne ikke kan sortere den gode im-migrant fra den onde terrorist .... hvorfor deporterer disse lande så ikke alle muslimer, af alle racer, fra Europa og Amerika, således at de kan blive fri for faren fra terrorisme og beskytte deres egne folk? Jeg, som en arabisk muslimsk immigrant, skal hermed på det alvorligste appellere til alle lande i Europa og Amerika om at deportere alle muslimer fra deres territorier - inkluderet mig selv, til trods for min kærlighed til og dybe hengivenhed for U.S.A.« (Citeret fra The Middle East Media Research Institute / Patriotens august-nummer)

 

 

 
  

Patrioten. Boks 1848. 2300 København S.  

Støtte til Patrioten kan gives på  Giro: 1-699-7668


Besøg eventuelt  http://www.patrioten.org/
 
Kik eventuelt under overskriften ( Tyrkiet ) der findes på denne her internetside.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE