KLIMA-TOPMØDET
KLIMA-TOPMØDET

Præsenteret her  3. november 2009

MINE TANKER OM KLIMATOPMØDET

I mine tanker, så er det ( fødemængden ) der er den en meget afgørende faktor for en bestands størrelse. Jeg mener også det gælder den art, som jeg er en del af. Jeg er ikke en gud, der er hævet over denne kendsgerning. Det er andre mennesker her på jordkloden heller ikke.

JEG KAN TAGE FEJL ???

Jeg kan tage fejl i denne antagelse. Hvad mener du ??? Hvad mener Danmarks ( skov-riddere ) og andre ( naturbeskyttere ) om disse tanker om en bestands størrelse ??? Er det tilgangen til fødemængden, der styrer en bestands størrelse ??? Hvad mener danmarks andre eksperter på området ???  Hvad mener jordklodens mange klima-eksperter ??? Er der føde nok på Jordkloden til, at den art vi kalder mennesket forsat kan forsætte sin ekspanddition, og bare føde løs ??? Det mener jeg ikke. Hvad mener du ???

JORDKLODENS RESOURSER

Der må være en grænse for, hvor mange mennesker resourserne på jordkloden kan føde ??? Det mener jeg ??? Hvad mener vore forskellige Danske eksperter, der har viden om menneskehedens demografiske udvikling her på jordkloden ??? For at have et svar på dette spørgsmål, så er det en fordel, at have læst denne bog =

VI ER FOR MANGE er en debatbog, udgivet af DEMOGRAFISK RÅD og SELSKAB skrevet af følgende forfattere
Jesper Jacobsen
Morten Lindrup
Bernard Lindrup
Jens Lindrup
Bent Jacobsen
Geoffrey Cain
Udgivet af forlaget PRUDENTIA ISBN 87-90827-42-2

GLOBAL MYNDIGHED

Hvem skal bestemme, hvordan klodens bestand af mennesker skal reguleres, således at der er føde nok til alle ??? Hvem kan tilrane sig en global legitim myndighed, for at kunne styre denne globale proces her på jordkloden ???

EN DYRE-BESTAND

Da mennesket er øverst i fødekæden her på jordenkloden, og det er normalt mange steder, ( at kontrolere en dyrebestand i forhold til fødemængden i et givet område ) så kan en kontrol af bestanden af mennesker også være et spørgsmål, der måske skal drøftes på et ( Klima-Top-Møde ) ???

MENNESKE-BESTANDEN og JORDKLODENS RESOURSER

Når vi ser på menneskets udvikling her på jordkloden, så må det være logisk, at der  sættes focus på, hvilke mennesker,og  hvilke lande, der har sværest ved, at styre sin fødselsrate, i ønsket om, at tage hensyn til, jordklodens fødemæssige resourser ??? Er menneskets udbredelse på jordkloden og forbrug af jordenklodens resourser, et relavant emne, at tage op på et ( Klima-Top-Møde ) ???

ISLAM ( DEN TOTALITÆRE IDEOLOGI ) FORKLÆDT SOM RELIGION

Når det gælder menneskets udbredelse her på jordkloden, og forbrug af jordklodens resourser, så kan tænkende politiske ledere ikke lukke øjnene for virkelighedens fakta, = nemlig muslimernes store fødselsrate overalt, hvor de kommer frem, her på jordkloden. Det som giver respekt i muslimske kredse, er mange børnefødsler, især af drengebørn, og da Profeten Muhammed døde i år 632, så bliver det svært, at forhandle med ham om, at alle muslimske kvinder på jordkloden skal tage ( P-piller i de næste 10 år ) = så det bliver nok svært, at omgøre Muhammeds børneopdragelse i muslimske hjem igennem forhandlinger med ham. Hvad er din vurdering ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

KONTROL AF = MENNESKE-BESTANDEN

Menneske-bestanden på jordkloden kan kontroleres igennem kontroleret brug af ( P - PILLER ) eller igennem ( KRIGE ) Kombinationen imellem ( P - PILLER ) og ( ØKONOMISK VELSTAND )  har vist sig her i Danmark, at det kan holde bestanden af etniske Danskere nede på en bestand, som den Danske Nation selv kan brødføde. Hvilken løsning er en realistisk mulighed i virkelighedens verden for, at holde menneske-bestanden nede ??? Er løsningen ( P - PILLER ) eller ( KRIG ) og hvad mener våben-industrien ???

ET OPLYST SAMFUND

I et rimeligt oplyst samfund som Danmark, så kan ( P - PILLER ) holde menneske-bestanden nede på et niveau, der svarer til et rimeligt forbrug af jordklodens resourser i Danmark, og til, hvad dette lille land selv kan producere. Løsningen af et rimeligt forbrug af jordklodens resourser igennem forbrug af ( P - PILLER ) for at holde menneskebestanden nede, er nok ikke realistisk, så hvilke muligheder er der så tilbage, for at få styr på et fornuftigt forbrug af jordklodens resourser ???  Det er naturligvis klart, at, at den store menneskelige aktivitet på jordkloden, er med til, at forhøje udledningen af ( CO2 ) så derfor står det lysende klart for mig, at den menneskelige aktivitet på jordkloden bør inddrages i debatten om udledning af ( CO2 )  her på jordkloden på ( KLIMA-TOP-MØDET ) og med i det samlede globale ( CO2 ) regnskab. Hvad er din korrekte mening ???

FUP ELLER FAKTA

Er de oplysninger, som danner baggrund eller fundament for ( KLIMA-TOP-MØDET ) mon ( FUP ELLER FAKTA ) ???

Måske findes svaret i denne bog  =

ISBN 978-87-92417-08-4. 135,00 kr. (Efter 31. oktober 175,00 kr.) Udkommer 30. november

Professor i fysisk geografi Ole Humlum, Oslo Universitet, har sat sig for at fortælle en helt igennem politisk ukorrekt historie om klimaet, og det gør han på baggrund af sin viden iblandet en underfundig og tør humor. Vil du væbne dig med argumenter i klimadebatten, er det denne bog, du skal købe. Bogen kan bestilles på =

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

OVER - NATIONALE - ORGANISATIONER

Der har spredt sig en masse overnationale organisationer på vores jordklode. Jeg ved ikke om LO, eller andre fagbevægelser her i Danmark har et samlet overblik over alle disse globale organisationer, og hvad deres ansvarsområder er, samt hvordan deres indbyrdes samarbejdsrelationer er. Samler man et puslespil, så sker det, at man får et samlet billede af disse forskellige brikkers betydning i det samlede billede. Er der danske fagbevægelser, der har forsøgt denne analyse ???  Mangler der den sidste ( OVERORDNEDE ORGANISATION ) der skal styre alle de andre ( OVERORDNEDE ORGANISATIONER ) der skal have ( GLOBAL STYRING ) i alle politiske afgørelser her på ( VORES FÆLLES JORDKLODE )  Ja, jeg spørger bare ???

KLIMAET og JORDKLODEN

Da klimaet omfatter hele jordkloden, så virker det som en legitim baggrund for, at kunne træffe alle politiske beslutninger på jordkloden, ud fra hensynet til klimaet og ( CO2 ) udledningen ??? Organisationen skal lige fast-tømres først. Sådanne luftige teorier skal naturligvis analyseres først, af en samlet Europæisk fagbevægelse. Har LO og andre demokratiske fagbevægelser i Danmark nedsat tænketanken ( CEVEA ) for at analysere sådanne luftige teorier, om en global bevægelse, der vil tilrane sig globale Politiske beføjelser, uden om Demokratiske Nationer, og uden Demokratiske beføjelser ??? Er ( KLIMA-TOP-MØDET ) også, et led i en udvikling, som går ud på, at danne en global overordnet organisation, der vil styre hele jordkloden, ud fra hensynet til jordklodens klimaforandringer = eller påståede klima-forandringer.

DEN MULTIKULTURELLE KULT

Kan det være multikulturelle kræfter der står bag en sådan global udvikling ??? ( Hvem du end er ) så har du mulighed for ( selv ) at skaffe dig oplysninger på internettet, og ( selv ) analysere disse forskellige overordnede organisationer, der findes på jordkloden, og samle dit eget personlige globale overblik. Det kan du for eksempel gøre, ved at Google lidt rundt på internettet.  God fornøjelse ???

http://www.google.dk/
Find historien om Ayaan Hirsi Ali på wikipedia
http://www.wikipedia.org/wiki/forside
Find oplysninger om bilderberggruppen på wikipedia
http://www.folketinget.dk/
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE