BISKOPPEN UDTALER
BISKOPPEN UDTALER www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  2. november 2009

Biskop hetzer medier


Københavns biskop udtaler sig om situationen i Tingbjerg. Han er forarget over mediernes dækning.

17. oktober 2009       Af Uwe Max Jensen

Københavns Biskop Peter Skov-Jakobsen har omsider fundet anledning til at udtale sig om sagen i Tingbjerg

Peter Skov-Jakobsen er vred over, at flere medier ukritisk lader unge i Tingbjerg komme med grove påstande om sognepræst Ulrich Vogel:

"Det er helt utilstedeligt. Først jages en dygtig sognepræst fra sogn og hjem, fordi utilpassede unge har iværksat en systematisk hetz mod ham. Bagefter agerer medierne mikrofonholdere for tilfældige unge i Tingbjerg. På denne måde får miljøet derude i disse timer helt risikofrit lejlighed til at gentage de mange bagtalelser for åben skærm og i nogle aviser uden, at sognepræsten har mulighed for at forsvare sig," siger Peter Skov-Jakobsen i en skriftlig kommentar til Ritzau

Peter Skov-Jakobsen mener, at medierne forvrænger Tingbjerg-sagen ved at fremstille den som en religiøs konflikt, mens der i virkeligheden ifølge biskoppen er tale om "grov berigelseskriminalitet og skræmmende chikanerier mod en offentlig person i et særligt udsat embede".

Ingen svar fra bispen

Peter Skov-Jakobsen har ret i, at medierne har spekuleret i, om præst Ulrich Vogels homoseksualitet kunne være en medvirkende årsag til miseren i Tingbjerg. Noget Ulrich Vogel nu afviser Men Sappho har forsøgt at kvalificere skriverierne om Tingbjerg ved at stille biskop Peter Skov-Jakobsen følgende spørgsmål:

1) Finder du det rimeligt, at københavnske kirker frasælger præsteboliger med baggrund i chikane?

2) Hvad vil du som biskop foretage dig for at forhindre, at noget sådant breder sig til andre områder af København?

3) Har man i København en plan eller et beredskab for at undgå tilsvarende situationer i fremtiden?

Biskop Peter Skov-Jacobsen har ikke fundet anledning til at svare på Sappho's spørgsmål trods flere henvendelser.


Læs også Sappho's artikel om Gellerup Kirke, der de senest otte år har betalt lokale vagter for at sikre kirkens ansatte og de lokale kirkegængere mod chikane   Citat slut.


FORFEJLET  INTEGRATION

Vi ligger som regeringen har redt

Jeg har flere gange efterlyst endnu bedre redskaber til hurtigst muligt at ændre beboersammensætningen i Tingbjerg, skriver integrationsborgmester Jakob Hougaard. - Wikimedia Commons

Jakob Hougaard
"DET ER SJÆLDENT, man ser en socialdemokrat og en venstrekvinde smile så sødt til hinanden", sagde konferencier Jesper Steinmetz, da Birthe Rønn Hornbech i sidste uge overrakte mig årets Integrationspris.

Fra min side var smilet meget ægte. Jeg var rigtig glad for, at integrationsministeren anerkender den integrationsindsats og det kriminalpræventive arbejde, vi laver i København. Det stod jo i skærende kontrast til den nedladende holdning til Københavns indsats mod bandekrigen, som først justitsministeren og siden statsministeren har udvist.

Mit smil stivnede en smule, da jeg læste "Kirkeligt set" i fredags i Kristeligt Dagblad med titlen "Forfejlet integration. Vi ligger, som vi har redt". For der siger Birthe Rønn Hornbech noget helt andet – og desværre noget helt forkert.

Integrationsministeren skriver om den helt groteske sag, hvor nogle afstumpede unge mennesker har chikaneret præsten i Tingbjerg, så han er flyttet fra bydelen. Vi er enige om, at det er helt uacceptabelt. Vi er også enige om, at det næppe er udtryk for en voldsom islamisering, som vores egen stærke kultur ikke kan stå imod. Vi er endda enige om, at de unge lever i et parallelsamfund, når en mand på den måde lægges for had, hvad enten det er, fordi han er præst, homoseksuel eller bare åbenlyst kritisk over for at de unges adfærd.

Det, jeg bliver forarget og – må jeg ærligt indrømme – møgirriteret over, er, at ministeren skriver: "Det er først og fremmest kommunen, ved en helt anden bosætningspolitik ... der skal sørge for, at Tingbjerg bliver integreret i samfundet".

HVOR I ALVERDEN er det, ministeren vil ændre et komma i Københavns Kommunes bosætningspolitik? Vi har, siden jeg blev borgmester, udnyttet lovgivningen til det yderste og indført fleksibel og kombineret udlejning i alle de udsatte boligområder i København. På almindeligt dansk betyder det, at folk, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, simpelthen ikke får lov at flytte ind i Tingbjerg. På grund af den bosætningspolitik – kombineret med for eksempel jobpatruljer og andre ildsjæle – er flere og flere Tingbjergborgere på arbejde i stedet for på offentlig forsørgelse.

I januar 2007 var 794 personer i Tingbjerg på kontanthjælp. Senest vi målte, var antallet – på trods af, at krisen har fået udviklingen til at stagnere – nede på 612. Og de er ikke bare gået fra kontanthjælp til førtidspension, hvis nogen kunne få den mistanke. For i samme periode har vi reduceret andelen af borgere i Tingbjerg, som får en overførselsindkomst i stedet for at tjene en løn, fra 46 til 39 procent.

VED AT UDNYTTE lovgivningen fuldt ud – og i øvrigt indgå en historisk aftale med alle boligforeningerne i byen – er det indtil videre lykkedes os at afvikle tre ud af fem ghettoer i København. Hvis Birthe Rønn Hornbech vil have os til at føre en anden bosætningspolitik, må hun få sine ministerkolleger til at ændre lovgivningen.

Jeg har flere gange efterlyst endnu bedre redskaber til hurtigst muligt at ændre beboersammensætningen i Tingbjerg. Vi mangler fuldstændig regeringens opbakning til at bygge flere almene boliger andre stede i byen og til at fordele socialt belastede københavnere ud i andet byggeri end det almennyttige.

Jeg vil ikke male et skønmaleri af Tingbjerg. For noget er rivende galt derude. Men jeg forventer, at ministeren svarer på, hvordan vi skal ændre vores bosætningspolitik i København. Samtidig forventer jeg, at integrationsministeren – efter at have belønnet vores Hot Spot med årets integrationspris – bakker op om en tryghedsplan for Tingbjerg, der bygger på og videreudvikler principperne i Hot Spot. Måske i form af penge fra Satspuljen?

Jakob Hougaard (S), er integrationsborgmester i København

MIN KOMMENTAR

Min kommentar =

Jacob Hougaard har helt ret. Danmark ligger som regeringen har redt. Spørgsmålet er = HVILKEN REGERING ??? For de nysgerrige, så findes svaret måske i denne bog =

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

Jeg citerer fra bogen   side 482 og side 483

I en kommentar i Weekendavisen, den 20. februar 2004, under overskriften ( LÆNKER -  Lykketoft vil udlicitere forvaltningen af sin udlændingepolitik til Fogh ) skrev journalist Arne Hardis, at " det bjerregaardske standpunkt ( Ritt Bjerregaards påstand om at det ikke var muligt at reducere tilstrømningen af flygtninge og indvandrere i noget nævneværdigt omfang) er på rekordtid forvanlet til et spøjst politisk fossil i stil med det, den politiske ordfører, Frank Jensen, behagede offentligheden med i august 2002, nemlig at Danmark var en " bananrepublik ", hvis ikke retskravet på familiesammenføring blev genindført. Nu trives Jensen vist i republikken". I en kronik fem dage senere i Politiken skrev den radikale leder Marianne Jelved, at "Udlændinge afgjorde ikke novembervalget" 799

Den anden halvdel af juli måned 2004 bød igen på en diskussion om forholdet mellem Socialdemokraterne og Det radikale Venstre om udlændingepolitikken. Den 17.juli 2004 lød overskriften i Politiken " R kræver ny udlændingelov". Marianne Jelved udtalte,at " Vi kan ikke legitimere en regering, som ikke har respekt for den vurdering, der kommer fra internationale organisationer som for eksempel Europarådet". Lederen i samme dags avis kaldte Socialdemokraternes tavshed " utiltalende, fordi den langt væk oser af, at Frank Jensen og hans parti gerne ser regeringen kritiseret for et stykke politik, der bryder menneskerettighederne, men også gerne ser, at regeringen bliver ved med netop dét"

Dagen efterafviste en række borgmestre at give efter for de radikales pres. Herlevs borgmester Kjeld Hansen sagde således, ar" reglen ( 24 års reglen ) er en konsekvens af et politisk problem gennem længere tid, og derfor er det fuldstændig uholdbart at afskaffe den. Jeg mener ikke,at nogen skal giftes under tvang, og jeg ved fra flere piger her i kommunen, at reglen har hjulpet dem til at undgå tvangsægteskaber". 800      Citat slut

HVILKEN  REGERING ???

Ja hvilken regering var det nu, der fik lavet om på de gældende krav om Dansk Indfødsret, og som har ført til sitivationen i Tingbjerg, med den forfulgte præst ???

DANSK UDLÆNDINGEPOLITIK  1983-2008

Hvis dit lands historie omkring udlændinge-politikken interesserer dig, så bør du læse denne bog, om den politiske kamp i Folketinget ???     
M.V.H 
Poul Leo Nielsen


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE