PLAN 1975
PLAN 1975

           Præsenteret her  31. oktober 2009

               Vendsyssel Tidende
19-1-1975:

 

             En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand [1] . Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

 [1] Johan Nielsen, Soc.dem., Færøerne

www.Trykkefrihed.dk
Støt ytringsfriheden, bliv medlem
Hvilke tanker sætter det igang hos dig ???

Besøg evt.  www.ole-hasselbalch.dk   og læs evt. en  =
Rapport om informationsfriheden for nationale bevægelser i Danmark

www.KvinderForDanmark.dk 

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

I Forbindelse med denne artikel, så kan det være interessant, at læse denne bog =

Bogen FEMTE KOLONNE  er udgivet af 
GERTRUD GALSTER og er udgivet af forlaget SPYDPIGEN 
ISBN 978-87-985477-1-6
og med forord af POUL BOEG.
Bogen handler om 14 års kamp,for bevarelse af dansk kultur.

Besøg evt  også  =   www.spydet.blogspot.comDE  NYSGERRIGE

Findes der Danskere, og andre folkeslag i Europa, der er lige så nysgerrige som mig = der også ønsker at vide og analysere, om Danmark og Europa er under angreb, ved hjælp af KRIGSLIST  ???  1975 artiklen sammenlignet med udviklingen frem til i dag, den 31. oktober 2009 bør gøre enhver friheds-elskende Dansker og Europær mistænksom. 

UKORREKTE TANKER

Hvis der i Folketinget i 1975 allerede var lagt planer, for udskiftningen af Danmarks Befolkning i vores Danske Folketing, hvor kom disse tanker fra ???

BESTIKKELSE

Hvem har råd til, at bestikke folketingsmedlemmer inden år 1975, og hvilke pladser i Folketinget skulle disse Politikere i Folketinget besidde, for at gøre mest gavn for for denne hemmelige erobringsplan af Danmark, ved at udskifte Danmarks Befolkning ???

MK-7 GRUPPEN

7 Procent af Jordklodens rigeste befolkning , dem jeg kalder MK - 7 GRUPPEN, fordi de har multinationale økonomiske interesser, kan have planer om, at udrydde Danmarks Grundlov, fordi det kristne element i Danmarks  Grundlov , ikke kan tolereres af - EUs kultur - samarbejdspartnere fra de troende muslimer fra de Arabiske Lande, dem der repræsenterer Wahabismen inden for islam.  Kan det være muligt, at MK7- GRUPPEN, nogle af jordklodens rigeste mennesker, samarbejder med udvalgte Danske Politikere, med det formål , at udskifte Danmarks Befolkning med en Muslimsk befolkning  ???  Hvorfor ???  Hvad er motivet ???

BILDERBERG-GRUPPEN

Uanset hvad, så er der noget der hedder BILDERBERG-GRUPPEN, hvor udvalgte TOP- POLITIKERE mødes, så ud fra virkelighedens fakta, så er denne her teori mulig , eller hvad ??? Vil du vide mere om BILDERBERGGRUPPEN, så kan du søge yderligere oplysninger ved at   
www.Google.dk 
www.Bilderberg.org

DE RENE GÆTTERIER

Da Danmark blev besat af Tyskland den 9. april 1940 ydede Danskerne forbavsende lidt modstand. Det er jo tilladt at gætte på hvorfor ??? Det kan skyldes at HITLER og TYSKLAND , havde forberedt sig godt, og allerede havde hemmelige agenter i Socialdemokratiet, og andre Politiske Partier i Danmark. Er dette en mulig forklaring, på, at Danmark kun ydede yderst ringe  militær modstand, den 9. april 1940. ???  Blev disse hemmelige agenter nogen sinde afsløret, og hvor gamle er de nu ???

FLERE  GÆTTERIER

Jeg mener at have læst et sted, at  HITLER ville ønske, at hans soldater havde en anden religion, og var muslimer i stedet for, at de var kristne. Jeg mener også at have hørt, tidligere Justitsminister OLE ESPERSEN, udtale, at de kristne symboler burde fjernes fra Folketinget. Hvorfor ???

NÆSTE GÆTTERI

Kan man forstille sig, at disse indre agenter i Danmarks Folketing besluttede sig til, at gennemføre Hitlers ønske om, at udskifte Danmarks og Europas befolkninger med muslimer, således, at den næste erobringshær, der udgår fra Europa består af muslimer ??? Hvem kan vide dette ??? FORSVARETS EFTERRETNINGS-TJENESTE  måske ??? 

PENGE og KRIG

Hitlers Tyskland kunne kun oprustes, ved samarbejde med stærke pengefolk. Disse pengefolk, eller deres efterkommere, har måske besluttet at gennemføre Hitlers drøm om , at Europas befolkning skulle være muslimer, og her i Danmark gøre det, ved hjælp af de indre agenter i det danske Folketing. Hvem kan vide dette ???

DET TYSKE FOLK

Når man ser på, hvor mange ( EROBRERMOSKEER ) der er bygget i Tyskland, så tyder det på, at også det Tyske folk, skal udskiftes med muslimer, måske som straf for, at det Tyske Folk fejlede, og tabte anden verdenskrig. ??? Hvem kan vide dette ??? DSU = Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, måske ???  Jeg går da ud fra, at DSU i en globaliseret verden ved dette  ???

DANSKE VÆLGERE

Hvilke Politikere kan Danske vælgere så stole på, i en verden hvor EU og EU-BUREAUKRATIET  (  der ikke er på valg )  har KUPPET , demokratiet oppefra ved indførslen af EUROMEDITERRANIENAFTALEN i juli 2008. Selv om jeg mange gange har stemt på Socialdemokratiet, så vil jeg næste gang i denne forvirringens tid stemme på et parti, der kæmper med næb og klør for bevarelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1953,  og  det sikreste parti i denne sammenhæng er efter min vurdering = Dansk Folkeparti.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

SOCIALDEMOKRATIET

Så længe Socialdemokratiets ledelse ikke officielt har meldt ud, at de kæmper for bevarelsen af Danmarks Grundlov, ja så tør jeg ikke stemme på mit gamle Parti. Alle Politikere og andre der ønsker Politik og Religion adskildt, kunne jo begynde med, at stille dette krav til islam. Denne mødoms-regulerende kultur, bør vel ikke have større rettigheder end Danmarks indfødte og etniske befolkning, eller hvad mener i Politikere ???

VENDSYSSEL  TIDENDE   19 - 1.  1975

Med denne artikel i Vendsyssel Tidende  fra 1975, og den videre udvikling her i Danmark, frem til, den 31. oktober 2009, så ser det ud, som om denne plan er udført i virkelighedens verden, gennem initiativer fra Danmarks Folketing, og det kan godt få en til, at overveje sit Politiske ståsted en ekstra gang. Det får også mig til, at overveje WINSTON  CHURCHILLs  berømte ord en ekstra gang.

DE BERØMTE ORD

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill

WINSTON CHURCHILL havde efter egen mening dette livssyn,hvis han skulle udtrykke sig kort.

I krig  BESLUTSOMHED
I nederlag  TRODS
I sejr  STORSIND
I fred  GUDS VILJE


Vi der har læst bogen skrevet af  ((( RENÉ  HØJRIS ))) og som hedder (((  CHURCHILL ÅRHUNDREDETS PERSON ))) vil sikkert mene det samme som mig. :" Nemlig at SIR WINSTON CHURCHILL selv levede op til dette LIVSSYN".
Bogen udkom i 1999 på forlaget ROGER trykt hos Nørhaven VIBORG.


Her er meget kort ( årstalsmæssigt) lidt om højdepunkterne i sir WINSTON CHURCHILLs LIV.

1874  Fødes på Blenheim Palace den 30. november

1881 Seks år gammel sendes han på kostskole.

1888 Starter på Harrow School.Gør sig ringe bemærket med boglig flid i Engelsk og historie.

1893 Bliver efter tredie forsøg optaget på Sandhurst Royal Military Academy.

1894 Består som nr.8 ud af 150 i sin klasse.

1895 CHURCHILLs far dør af syfilis 46 år gammel.
WINSTON CHURCHIIL deltager i sin første krig,på Cuba,som 20 årig. Debuterer også som skribent,da han er krigskorrespodent for en avis.

1896 -1897 Er med i sin anden krig i Indien,og atter krigskorrespondent.Udgiver i 1897 ,som 23 årig ,sin første bog ,The Story of the Malakand Field Force,om sine krigsoplevelser i Indien.

1898 Er for tredie gang i krig,denne gang i Egypten og Sudan.For tredie gang er han krigskorrespindent.

1899 Prøver at komme i Parlamentet,men uden held.Deltager i Boer-krigen.Hans fjerde krig inden han er fyldt 25 år.Og for fjerde gang deltager han både som soldat og som krigskorrespondent. Churchill fanges, men udfører senere en legendarisk flugt
Udgiver et stort  2-binds værk.The River War om hans krigsdeltagelse i Sudan,og senere på året udkommer hans eneste roman ( Savrola)

1900 Stiller igen op til Parlamentet for de Konservative.Vælges i en alder af 26 år til Parlamentet.
Udgiver to bøger,( London to Ladysmit via Pretoria) og ( Ian Hamilton`s March ) om hans deltagelse i Boer-krigen i Sydafrika.Churchill har nu inden for to år og syv måneder udgivet fem bøger på i alt 2.592 sider.

1901 Holder sin første tale i Parlamentet.

1903 Udgiver sin sjette bog ,et bind med taler ( Mr Brodric`s Army )

1904 Forlader de Konservative til fordel for de liberale.

1906 Udnævnes til vice-koloniminister.
Udgiver  sin store to-binds biografi på 1.096 sider om sin far Randolph Churchill.
Desuden  endnu et bind med politiske taler ( For Free Trade)

1908 Udnævnes til handelsminister.
Gifter sig den 12. september med Clementine Ogilvy Hozier.
Udgiver en bog,baseret på en ministeriel rejse til Afrika ( My African Journey )

1909 Clementine Churchill føder deres første barn,DIANA.
Udgiver en række taler i bogform. (Liberalism and the Social Problem )

1910 Udnævnes til indenrigsminister.Udgiver sin tiende bog,det politiske manifest; ( The People`s Rights )

1911 Udnævnes til marineminister ( First Lord of the Admiralty ) Sønnen Randolph fødes. Churchill deltager i Sidney Street-affæren.

1914 1 Verdenskrig bryder ud.Flåden er parat,i høj grad takket være Churchill.
Datteren Sarah fødes.

1915 Forlader posten som marineminister p.g.a. det katastrofale Dardaneller-slag.
Maler sit første maleri.

1916 Churchill vælger at blive soldat og kæmper ved fronten som obersløjtnant.

1917 Churchill bliver bedt om atter at indgå i regeringen,denne gang som forsyningsminister.

1918-1919 Datteren Marigold fødes,1918 Churchill udnævnes til krigsminister, 1919.

1921 Udnævnes til koloniminister.
Moderen dør og datteren Marigold dør også.

1922 Får ikke stemmer nok under valget og må forlade Parlamentet de kommende to år,som bliver hans eneste år uden for Parlamentet fra 1900 til 1964,hvor churchill forlader parlamentet som 89 årig.
Datteren Mary fødes

1923 Udgiver de to første bind af ( The World Crisis ) Værket bliver på i alt seks bind,der fuldendes i 1931, og er Churchill`s beretning om 1. Verdenskrig.

1924 Genvælges til Parlamentet.Opfordres af de Konservative til,at komme ind i partiet igen og blive finansminister ( Chancellor of the Exchequer) hans fars tidligere embede.

1929-1939 De Konservative mister regeringsmagten.Churchill deler ikke de Konservatives holdning til bl.a Indiens delvise selvstændighed,og er ude af regeringen de næste 10 år. 
Churchill kalder perioden for sine "Wilderness Years." Han advarer i taler og artikler mod det spirende Nazi-Tysklands oprustning og trussel mod freden.Churchill bruger desuden årene til at skrive /færdigskrive en række bøger 1930 ( My Early Life ) 1930 ( Thoughts and Adventures ) 1931 ( India ) 1933-38 fire-binds værket om hans forfader Hertugen af Marlborough. 1937 ( Great Contemporaries) 1938 ( Arms and the Covenant ) 1939 ( Step by Step )

I 1936 Forsvarer Churchill Kong Edward VIII i Parlamentets skepsis mod hans ønsker om,at gifte sig med en civil,Frøken Simpson.

1939-1945 2. Verdenskrig bryder ud,og samme dag inviteres Churchill ind i regeringen og udnævnes til marineminister.De næste 5 år og 8 måneder vier Churchill sin tid og flid til eet formål: At udradere Hitlers Nazi-Tyskland.
Churchill udnævnes til Premierminister den 10. maj 1940,hvor han erstatter Neville Chamberlain.
I oktober 1940 dør Neville Chamberlain,og Churchill vælges til,at overtage formandskabet af det Konservative parti.Churchill er herefter både Premierminister,forsvarsminister og partiformand.
Den 7. decmber 1941 angriber Japan den amarikanske Stillehavsflåde i Pearl Harbor på Hawaii.To dage efter erklærer Hitler krig mod USA,og England og USA er nu krigsallierede.

1945 Tyskland kapitulerer den 9.maj .Der udskrives valg i England,og de Konservative taber overraskende valget stort.Churchill går af som Premierminister den 26. juli ,inden de sidste forhandlinger mellem de Allierede.

1945-1951 Leder oppositionen og starter på et nyt felttog: ( Europas Forenede Stater.)
Begynder at skrive sine krigserindringer. De fuldendes i 1954, og kommer til,at fylde seks bind på 4.500 sider.
Holder i de kommende år en række betydningsfulde taler omkring  et samlet Europa og om koldfronten mellem øst og vest.Først og fremmest talen ( The Sinews of Peace den 5. marts 1946 ) på Fulton Universitet  i Missouri i USA.
Talen,hvori han introducerer begrebet ( Jerntæppe )
Desuden f.eks.i i Metz ( den 14 juli 1946 ) ( i Zürich 19. september 1946 ) Zürich Universitet .London den 14. maj 1947. ( United Europe Meeting. I haag den 7. maj 1948 ( The Congress of Europe ) Amsterdam den 9, maj 1948 ( Open-air meeting in the square ), Bruxelles den 26. februar 1949 ( Council of the European Movement ) I Parlamentet Underhuset den 12. maj 1949. ( The North Atlantic Treaty ) I Strassbourg den 17. august 1949 ( Consultative Assembly of the Council of Europe ) og samme sted 11 august i 1950 samt talen United Europa i London den 23 juli 1951.
Churchill får også tid til maleriet,og udstiller nogle af sine malerier på Royal Academy.

1951 Churchill og de Konservative vinder valget,og Churchill er atter Premierminister.Han kommer til at gøre tjeneste under den sjette monark,da Prinsesse Elizabeth overtager tronen i 1952 efter Kong Georg VIs død.

1953 Rammes af et slagtilfælde som holdes hemmeligt.To måneder efter holder Churchill åbningstalen ved de Konservatives årskongres.Churchill modtager to enestående hæders-og æresbevisninger.: The Noble Knight of the Garter ( Hosebåndsordenen) og Nobelprisen i litteratur.

1954 Fylder 80 år og hyldes i Parlamentet. 70.000 mennesker fra hele verden sender ham en fødselsdagshilsen.Starter på færdiggørelsen af fire-bindsværket ( Ahistory og the English-Speaking Peoples ) som Churchill begyndte på allerede inden 2. Verdenskrig.

1955 Trækker sig tilbage som Premierminister,men forbliver medlem af parlamentet.

1956-1964 Nyder sit otium primært ved at male og slappe af under lange ferier i Sydfrankrig.
Udgiver i 1961 sin sidste bog,et udvalg af taler fra perioden 1953 til 1959. Ved en højtidelighed foran Det Hvide Hus i 1963 bliver Churchill udnævnt til Ærsborger i USA.
Samme år begår datteren Diana selvmord.

I 1964,få måneder før sin 90 års fødselsdag,takker Churchill af,og forlader Parlamentet efter 62 år.
Den 30 november fejrer han sin 90 års fødselsdag.Han viser sig i vinduet og giver folkemængden et V- tegn.

1965 DEN 15. Januar rammes Churchill af en blodprop i hjernen.Han dør den 24. januar,på 70 årsdagen for sin fars død.Churchill gives en statsmands begravelse.Han ligger lit de parade i Westminster Hall,og 350.000 defilerer forbi.Den 30. januar bisættes han fra ST. `Paul`s Cathedral,og begraves på Bladon Kirkegård,få hundrede meter fra sit fødested.

Personligt anser jeg   SIR WINSTON CHURCHILL  som Europas største FRIHEDSHELT. Jeg går ind for et forpligtende ( EUROPÆISK SAMARBEJDE ) men et samarbejde,hvor politikerne efter DEMOKRATISK FORBILLEDE står til ANSVAR over for VÆLGERNE.

Der er lukket en kultur ind i EUROPA,hvor den REGILIØSE LOV er stik imod DEMOKRATISK LOV. Det kalder jeg ikke for RETTIDIG OMHU. Jeg er imod denne KVINDE-UNDERTRYKKENDE religiøse LOV,som følger med islams tilhængere til Europa.                                         

Besøg eventuelt  =   www.forsvarspartiet.dk

www.Google.dk  søg evt. efter =  Hitler og jihad 

 


    Alt tyder på = at jeg i min bedømmelse af Winston Churchill i 2009 vurderede - 180 grader forkert.

Her i Marts 2015

Saxo-Poul    

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig -selv. dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918  

                        Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE