SKABELSEN
SKABELSEN www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  3. december 2011  www.Google.dk

SKABELSES-BERETNINGEN     www.Kulturkloeften.dk

www.wikipedia.dk   www.wikipedia.net  www.Radioholger.dk           ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???HVOR ER MIN BIBEL  ???

Når jeg at prøver at bedømme min kristne Guds skaberværk - og det gode - som Mikael Jalving - i sin bog - Magt og Ret - gør opmærksom på - så tænker jeg - at min kristne Gud sikkert også vil os mennesker det gode. Det gode - kan bare ikke komme til sin udfoldelse - på den gode måde. 

TILBAGE TIL RODEN = SKABELSENS-BERETNINGEN.

Som tidligere spillefugl - der vist nok hedder ludoman i vore dage - fordi alt skal gøres til et samfundsproblem - så ved jeg - at den der laver reglerne - har en fordel - over for den uvidende - der ikke kender spillereglerne. Jeg bør lige tilføje - jeg hører til i bunden af samfundet - både socialt og økonomisk. Det skyldes sikkert - at jeg har spillet for meget. 

DJÆVELEN og CENSUR-PARAGRAF 266b

Som vi danskere tit har hørt - så findes djævelen i detaljerne - og når djævelen har fået lusket - racisme-paragraf 266b - ind i den danske lovgivning - ganske vist ved hjælp af en vikar - eller en stedfortræder - så er det fordi djævelen - har kendt Guds spilleregler - lige fra da skabelses-beretningen blev skrevet ned i Bibelen. Det betyder efter min opfattelse også - at djævelen kan have fået et afgørende fingeraftryk - ind i Bibelen - allerede i skabelses-beretningen.

MATAMATIKERE VED DET 

Matematikere ved godt - og de dygtige hasardspillere ved det også godt - at forudsætningen for at et regnestykke giver det rigtige facit - så skal regnestykket være stillet rigtigt op - for ellers er det ikke muligt - at finde det rigtige facit. Så fik jeg den tanke - at det Paradis som Gud har skabt for os mennesker - i virkelig er den jordklode - som vi bor på lige nu. Derfor fik jeg lyst til at læse lidt mere om skabelses-beretningen - i den bibel - som jeg har erhvervet mig for nylig. Måske er paradiset ikke oppe i himlen - for os mennesker - men her nede på jorden ???  Det er jo også muligt - at djævelen har fået sat sit fingeraftryk - Pr stedfortræder - på Bibelens skabelses-beretning - så det er svært - at bruge sandheden som vejen - til at finde den rigtige sandhed - hvilket giver et forkert facit til fornuftens rationelle filosofiske tænkere. 

FORNUFTEN HAVNER I EN BLINDGYDE

De filosoffer der interesser sig for = skabelses-beretninger - kan på en måde havne i en blindgyde - ved hjælp af deres sunde fornuft - og direkte tro - at paradiset for os mennesker - ikke findes. Det kan betyde - at stærkt troende mennesker - er nærmere Paradiset - end de mennesker - der alene bruger deres sunde fornuft - til at bestemme hvordan de vil leve deres liv - hvilket næsten kun kan blive til et falsk grundlag - fordi forudsætningerne for fornuftens succes er drejet 180 grader. Det får en til at tænke på = Ole Birk Olesen - der har skrevet bogen = Taberfabrikken. 

HER TIL MORGEN - KAN JEG IKKE FINDE MIN BIBEL. 

Her til morgen - kan jeg ikke lige finde min bibel - så jeg må læse om skabelses-beretningen senere. Ellers må jeg ind på internettet at lede efter Bibelens skabelses-beretning. Her mindes jeg hvad min = mormor - har sagt. De kan ikke se skoven - for bare træer. Hun har også sagt - han er så indskrænket - at han ikke kan se ud over sin egen næsetip. Jo - der findes mange sider af sandheden - bare udtrykt på forskellig måde. Det har - Jesus - sagt til Apostlen - Thomas - da han vandrede her på Jorden. Sandheden  kan i læse mere om - på dette Link. 

www.sandheden.net  

Der er mange måder - at udtrykke sandheden på - og en af dem - der udtrykker sandheden på en meget vred måde - det er = Kaj Vilhelmsen - på www.Radioholger.dk - og hvorfor denne vrede måde - at udtrykke sandheden på ??? Det er efter min opfattelse fordi - at dem - der burde kende mest til sandheden - er de Politikere der styrer Nationalstaten - der burde kende mest til sandheden. De fornægter sandheden der - hvor sandheden berører deres magtbase - fordi deres magtbase er vigtigere end sandheden. Til gengæld er de samme politikere geniale til tom retorik - så de undgår direkte konfrontation med sandheden. Det er forståeligt - for deres globale Politiske Projekt bygger på ( frihed - lighed og broderskab ) og ikke på sandheden. 

ILLUSIONERNES VERDEN 

Hvis Paven har kysset Koranen - kan det efter min opfattelse godt betyde - at Paven er med i en global Politisk aftale om - at der skal indføres en ny global enheds-religion - der ikke er baseret på sandheden og Kristendommen - med det formål - at skabe en global enheds-religion - hvor islam er en del af denne globale aftale. Paven sætter sig derfor i Guds sted - og det må man ikke ifølge DE TI BUD men religiøs global magt - det er jo en stor fristelse - når muligheden nu engang eksisterer - i Pavens tilfælde. 

DE 7 DØDSSYNDER og MAGTENS ELITE

Det farlige for et folk - det er når magtens mænd - dem der skulle beskytte sandheden - for at oprette en retstilstand i riget - til beskyttelse af sit folks daglige vaner = som er et folks kultur - så må disse daglige vaner - nødvendigvis ensrettes - hvilket de religioner - der kalder sig - Politiske Partier - godt er klar over - for at deres Politiske Ideologier - kan blive en global succes. Her i vesten adfærds-reguleres vi bort fra sandheden og Kristendommen - af de Politiske ypperste-Præster - der har skiftet religion - bort fra sandheden. Min personlige teori er - at en global civilisation ikke kan eksistere i rimelig harmoni - medmindre denne civilisation er baseret på sandheden. 

ROVDRIFTS - CIVILISATIONER 

Hvis vi tankemæssigt - går tilbage i tiden - lige efter at mennesker - blev smidt ud af Paradisets have - så har der været flere såkaldte civilisationer.  Disse civilisationer er kollapset - på grund af menglende resourser - på grund af rovdrift på jordklodens mange ressourser. Disse Civilisationer er ( efter min opfattelse ) brudt sammen - når resurserne slap op. Hvorfor er det sket igen og igen - at der bliver skabt Civilisationer - som har bygget på rovdrift af jorklodens resurser. Efter min opfattelse - så er det fordi - at djævelen selv - ønsker al magt over alle mennesker på jordkloden. Det lykkes måske denne gang - igennem en ny verdensorden - som er en = klima-verdens-orden. Der er ikke resurser nok - til at alle mennesker på jordkloden - kan få dækket deres naturlige daglige behov. 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Så hvad taler de så om - på et sådant klima-top-møde - som denne gang hedder = Durban 3.  Set her fra bunden af samfundet - hvor vi hører hjemme - der drøfter de nok - hvordan jordklodens resurser kan fordeles - så de ikke selv - kommer til at mangle noget. Denne klima-religions præsteskab - bureaukraterne - de er nok i gang med - at regne ud - hvordan de kan opnå - 80 procent af jordens resurser til sig selv - og 20 procent til resten af jordklodens befolkning - eller noget i den retning. For at kunne kontrollere jordklodens brug af resurser - så skal hver enkelt husstand sandsynligvis ( resurce-kontrolleres ) med vand og eletricitets-kontrol og så videre. Middelstanden skal gøres så fattige - at den til sidst ikke eksisterer.  Mine vurderinger kan naturligvis være forkerte. 

Find eventuelt ordet ( Gaia ) på www.Google.dk 
Mange af de klima-regulerende institutioner er på plads.
Det ligner ikke de rene tilfældigheder.

Gaia religionens største fjende - er sandheden. Derfor skal Kristendommen - der jo er forkyndelse af sandheden - stækkes mest muligt. Det sker efter min opfattelse med juridiske paragraffer og anden adfærds-regulerende lovgivning. Hvis en ny verdensregering oprettes - som også opretter en ny verdensbank - så behøver de ikke mere USAs seddelpresse. Så kan de blot sende pengene over internettet. Er det ikke paven - der for nylig har foreslået en sådan Verdensbank. 

KULTUR og INDIANERE

Indianerne kunne leve af de store flokke af bøfler - og nedlagde kun det nødvendige bytte. Kultur - er som bekendt ( et folks daglige vaner ). Indianerne behøvede ikke køleskabe - fordi de kun nedlagde hvad de behøvede. Så kom den hvide mand og deres civilisation. De drev rovdrift på bøflerne - og indianerne sultede.  Vores Civilisation er sandsynligvis djævelens værk. Efter flere hundrede år - er der gjort så mange overflødige opfindelser - af alskens tingel tangel - der er unødvendige på grund af opfindelsen af samlebåndet - der nu gør masser af håndværkere overflødige - og samtidig er rovdrift på jordklodens resurser. Måske Vestens civilisation ikke bygger på kristendommen - men på Gaia-religionens ypperste-præster - der kun ønsker den globale magt.  Der står vist ikke noget om Kristendommen - i USAs forfatning eller Frankrigs forfatning - eller i = FNs menneskerettigheder. 

Hvilken udviklingskultur - giver arkitekturen udtryk for i USA fra 1776 og frem - sammen-lignet med Danmarks kirker ??? Firkantede skyskrabere og kønsløse arbejderboliger. Hvis vi sammenligner = DRs = firkantede bygninger - sammenlignet med Danmarks Kristne oprindelige Kirker - så virker disse DR bygnInger set udefra - kønsløs arkitektur. Du kan jo besøge de fleste af Danmarks kirker - på denne internetside - og sammenligne arkitekturen. Måske har en vis - Peter Nielsen - en bemærkning des-angående.


         

DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.
Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv - nå nej - den er jo nedlagt af kulturministeren - en tidligere kaos-Pilot.  ???

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase

  FRA VELFÆRDS-SLAVE TIL = VISA DAN-KORT SLAVE

 • Jo - der er sket meget - siden vores kristne Gud skabte jorden - som et Paradis tilpasset os mennesker. Solen jorden og månen - der rykker i vandet - som skaber bevægelser i vandstanden - og giver liv på jorden og årstider der giver os mennesker store udfordringer. En jord med resourser nok - indtil samlebåndet - udkonkurrerede håndværkerne. Så kom alt til at ske alt for hurtigt. Her i 2011 er der ikke engang tid til en fast ugentlig fridag - for hele folket. De magt-begærliges globale drømme-samfund begynder at vise sig. 

  Besøg eventuelt = www.Tagryggen.dk  • FORNEM  KULTUR
  En grønlænder skulle have sagt. Vi går gerne langt - for at ære vore døde. Det er hvad jeg kalder en fornem kultur. Indianernes kultur er ødelagt. Der var en kulturrevolution i Kina. Folkeslagenes oprindelige kulturer ( deres daglige vaner ) respekteres ikke af Vestens civilisation. Kan det skyldes - at Vestens civilisationer ikke er kristne Civilationer - men har været styret af hedninger - siden 1776 - eller fra endnu før.  Det kaldes vist nok = oplysningstiden - da Kristendommen og dermed sandheden  - blev smidt ud som  grundlag for regeringsførelsen  i de forskellige nationalstater. De kristne konger - svigtede der regerings-ansvar. Hvilke ideologier havde påvirket kongernes ansvarlighed over for folket - med nye ideer - med det formål - at splitte Kristendommens sammenhængskraft ad - med personlige magtdrømme ??? Der har tilsyneladende også været nogle ( samfunds -destabiliserende ideologier ) før oplysningstiden. 

  Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Har der eksisteret hemmelige ( frimurer-loger ) lige fra Adam og Eva blev smidt ud af Paradisets have ??? Historisk set er det nok svært - at give konkrete svar på dette spørgsmål.

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.  HVORDAN OPERERER FRIMURER-LOGER  ???

  Efter min opfattelse - så hverver de deres medlemmer - på seminarier og universiteter - og højere læreanstalter - hvor det forventes - at disse studerende - kan tænke kreativt - og ud fra forventninger om - at nogle af disse personer kan få stor indflydelse på den førte politik i en given Nationalstat - på et senere tidspunkt. Indtil den tid oprinder uddannes de til fremtidens opgaver - alt efter indstilling og evner. For at komme ind i en frimurerloge - så skal de unge mennesker - sværge en slags troskabsed over for loge-brødrene. Den troskabsed kunne lyde således =

  Evig tavshed og ubrydelig troskab til de højerestående medlemmer og ordenens statuetter.

  En kristen ung dame - eller en kristen ung mand - får måske at vide - at logen tilbeder et højeste væsen - og kan tro - at dette højeste væsen - er den kristne Gud. Det modsatte kan også være tilfældet - da det ikke røbes mere om dette højeste væsen. Da man ikke altid kan vide - hvem der med i samme loge som en selv - så giver det også lidt spænding i tilværelsen - for et ungt menneske. Det er muligt - at det er en af fandens ideologier - man adlyder. 

  KARRIERE-FREMMENDE LOGER

  De stræbsomme vælger måske karriere-fremmende-loger, for senere at kunne opnå en senere glorværdig karriere. Hvis man kikker på at oplysningstiden regnes for at være fra cirka 1620 til år 1800 - så er det jo en teoretisk mulighed for - at samtlige Partiformænd i Danmark  - er medlem af en frimurer-loge. Når man ser på - at frimureriet havde en stor opblomstring på i oplysningstiden - så er denne mulighed til stede. 

  PARTIFORMÆNDENES MAGT 

  Da det er Partiformanden der udstikker den Politiske kurs - så adlyder partimedlemmerne naturligvis Partiformandens Politiske kurs. Her i Danmark kan frimurerre teoretisk have opnået den Politiske magt - for over hundrede år siden. Er der så noget i Danmark - der tyder på - at det forholder sig således ??? Ja - det må de unge mennesker på cirka 16 år - så selv vurdere. Det seneste krav er - fra nogle bestemte partier - at de unge på 16 år og 17 år - også skal have stemmeret ved valgene. Socialdemokratiet har åbenbart brug for mere stemmekvæg - inden de unge mennesker - begynder at tænke lidt dybere over - hvorfor samfundet - er struktureret som det nu engang er. 

  NÅR UNGE VÆLGER POLITISK PARTI 

  Når unge vælger, at melde sig ind i et af de gamle Politiske Partier = så som - Venstre - De Konservative . De radikale - Socialdemokratiet - SF - eller Liberal alliance  - så risikerer de - at melde sig ind i et Politisk Parti - der styres af en af djævelens mange Frimurer-loger. Så vil en ung dame - eller ung mand - melde sig ind i et Politisk Parti - og være sikker på - at det ikke styres af fri-murere - ja -så har i unge tilsyneladende disse to oplagte valgmuligheder =

  http://www.siaddk.wordpress.com/

  www.danskernesparti.dk  

  Så nu kan i allerede nu begynde - at tænke på - hvordan Danmark skal organiseres - når Danmark er meldt ud af = EU. Skal arbejdsformidlingen stadig bestå ??? Ja - hvorfor blev arbejdsformidlingen oprettet og i hvilket årstal ??? Den bedste sikkerhed for ikke at stemme på et Politisk Parti - der ikke er styret af Partiformænd - der er medlemmer af en frimurer-loge - det er nok - at stemme på Politiske Partier - der er unge og friske - og ikke har medlemmer i Folketinget.
 • Er der chancer for - at nogle Partiformænd i Danmark er medlem af en frimurer-loge ??? Det må i selv vurdere - men i kan jo lige besøge disse to eller 3 links = 


  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

  Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

  www.bilderberggruppen.dk
       • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE