MUHAMMEDS EGNE ORD
MUHAMMEDS EGNE ORD www.sagenskerne.dk

Præsenteret her 31. oktober 2009

Muhammad's Own Words

Prophet of Doom blev skrevet for at afsløre, hvad islams grundlægger havde at sige om sig selv, hans ambition, religion og gud. Før du bruger eller kritisere disse citater, bedes læse denne oversigt fra forfatteren. For dem, der mener det alvorligt med studiet af islam, skal du sørge for at læse kildemateriale tillæg, med titlen Islams mørke fortid .


Tolerance
Koranen 9:71 "O Profet, stræber hård [kampe] mod de vantro og hyklerne, og være barske med dem. Deres bolig er et helvede, en ond tilflugt i sandhed."
Koranen 8:59 "De vantro skal ikke tro, at de kan komme væk fra os. Forbered mod dem, uanset våben og våben som du kan mønstre, så du kan terrorisere dem."
Koranen 4:168 "De, der afviser [islamisk] Tro, Allah vil ikke tilgive dem, eller guide dem til en sti med undtagelse af vejen til helvede, til at dvæle dér for evigt. Og dette til Allah er nemt."
Koranen 4:114 "Den, der trodser apostlen efter vejledning er blevet afsløret, vil brænde i helvede."
Ishaq: 344 "Vi slog dem, og de spredte. Den ugudelige mødte døden. De blev brændsel til helvede. Alle, der ikke er muslimer skal gå der. Det vil fortære dem, mens de Stoker [Allah] øger varmen. De havde kaldt Allahs Apostel en løgner . De hævdede, 'Du er ikke andet end en troldmand. Så Allah ødelagt dem. "
Koranen 33:60 "Sandelig, hvis de hyklere ophidse oprør, hvis agitatorer i byen ikke ophøre, vil vi opfordre dig til at gå imod dem, og sæt dig over dem. De skal have en forbandelse på dem. Når de er fundet, skal de beslaglagt og dræbt uden nåde - en voldsom slagtning - myrdet, en frygtelig mord. "
Koranen 33:64 "Sandelig Allah har forbandet de Vantro [som han definerer som kristne i det 5. sura] og har forberedt dem en flammende Baal at bo i for evigt. Nr. protektor vil de finde, eller frelser. Denne dag deres ansigter vil blive vendt op og ned i Fire. De vil sige: "Ve os! Vi burde have adlydt Allah og adlød Messenger!" »Vorherre! Giv dem dobbelt pine og forbande dem med en meget stor forbandelse!"
Koranen 5:10 "De, der afviser, tror og benægte vores skilte, beviser og vers vil blive kammerater i Hell-Fire."
Koranen 88:1 "Har indtaling nåede du i det overvældende (Ulykke)? Nogle ansigter (alle vantro, jøder og kristne) den dag, vil blive ydmyget, nedslaaet, svedet af den brændende ild, mens de er lavet til at drikke af et kogende varmt forår. "
Bukhari: V1B11N617 "Jeg vil for nogen til at samle brænde og en anden til at lede bønnen. Så jeg ville brænde huse af mænd, der ikke møder op ved de obligatoriske bøn og knæfald."
Bukhari: V1B11N626 "Profeten sagde: 'Ingen bøn er sværere for hyklerne end Fajr. Hvis de vidste, at belønne de ville komme til (moskéen), selv om de var nødt til at kravle. Ganske vist har jeg besluttet at bestille en mand til at lede bønnen og derefter tage en flamme at brænde alle dem, der ikke havde forladt deres huse for bøn, at brænde dem levende inde i deres hjem. "
Bukhari: V4B52N260 "Profeten sagde: 'Hvis en muslim skiller sig af med sin religion, så dræb ham."
Koranen 5:51 "Troende, tag ikke jøder og kristne til dine venner."
Koranen 74:31 "Vi har valgt nitten engle for at være parkeringsvagter i Hell Fire. Vi lavede en anstødssten for de vantro, og vi har fastsat deres nummer som prøveklud for vantro for at Bogens Folk kan ankomme med sikkerhed, og at der ingen tvivl kan overlades til Bogens Folk, dem, hvis hjerte er en sygdom. "
Bukhari: V4B54N487 "Profeten sagde:" Hell Fire er 69 gange varmere end almindelige verdslige brande. " Så en eller anden sagde: "Allahs Apostel, ville dette ikke almindelig ild har været tilstrækkelige til at torturere de vantro?"
Koranen 72:15 "De vantro er brænde i helvede."
Koranen 72:17 "Hvis nogen vender sig bort fra den påmindelse om sin herre (Koranen), vil han satte ham ind i en stadig voksende pine, og give ham en straf."
Koranen 72:25 "Hvo trodser Herren og Hans Budbringer så er der for ham til helvedes ild, hvor de skal overholde for evigt."
Koranen 88:21 "Du er ikke en parkeringsvagt over dem, undtagen dem, der vender sig bort og tror, i hvilket tilfælde, vil han blive straffet med den strengeste straf. Sandelig siger til os, at de vil vende tilbage."
Koranen 90:19 "Men dem, der afviser vores skilte, beviser, og Vers, de er ulykkelige kammerater i venstre hånd. Brand vil være deres fortelt, vaulting over dem."
Koranen 95:4 "Vi har virkelig skabt mennesket i den bedste mug. Så har vi fornedre ham, at reducere ham til at være det laveste af det lave, undtagen for så vidt tror."
Tabari VIII: 130 "The Messenger sagde, 'To religioner ikke kan sameksistere i Den Arabiske Halvø. Umar undersøgt sagen sendes derefter til jøderne og sagde: "Allah har givet tilladelse til dig at blive udvist."
Koranen 2:64 "Men du [jøderne] gik tilbage på dine ord, og gik tabt tabere. Så bliver aber, foragtede og hadede. Vi har lavet et eksempel ud af dig."
Koranen 66:9 "Oh Profet! Stræb hårdt mod de vantro vantro og hyklerne; være svære mod dem. Deres bolig er et helvede, en ond udvej."
Koranen 60:1 "Troende, tag ikke mine fjender og dine som allierede, give dem kærlighed, selv om de har afvist den sandhed, som er kommet til dig, og har fordrevet profeten og dig, fordi du tror på Allah! Hvis du er kommet ud til kamp [bekæmpe jihad] i min sag, og til at søge min glæde, (tage dem ikke som venner) og holdt hemmelig modsatte af kærlighed til dem, for jeg er klar over alt, hvad du skjule. Og nogen af jer, der gør dette har forvildet fra lige vej. Hvis de skulle få det bedre med dig, ville de være dine fjender og strække deres hænder og tunger imod jer med ondskab (design). "
Koranen 60:4 "Vi afviser dig. Fjendskab og had er kommet mellem os for evigt, medmindre du tror på Allah alene."
Koranen 48:13 "Hvis nogen ikke tror på Allah og Hans Budbringer, Vi har forberedt en flammende Baal for dem!"
Koranen 48:28 "Det er ham, der har sendt Hans Budbringer med vejledning og Religion of Truth (Islam), at han kan gøre det bedre end alle andre religioner, aandsvækkende over dem. Allah er et tilstrækkeligt Witness. Muhammad er Allahs Profet. Disse der er med ham er alvorlige med Infidel vantro. "
Koranen 47:3 "De vantro følge Forfængeligheder, mens de, der tror, følger sandheden fra deres Herre: Således gør Allah mønt for mænd deres similitudes [Ligheder] som en lærestreg. Hvo nægter tro [i islam og Muhammad], hans arbejde er uden betydning, og hisset han skal være en af taberne. "
Koran 9:2 "Du kan ikke svække Allah eller flygte. Allah vil skændsel de vantro og sætte dem, der afviser ham til skamme."
Koran 9:4 "Du kan ikke undslippe Allah, svække eller frustrere ham. Og proklamere en smertelig straf af en frygtelig straf til dem, der afviser [islamisk] Faith."
Koranen 9:17 "De vantro har ingen ret til at besøge moskeer Allahs samtidig med at vidne mod deres egne sjæle til utroskab. Disse er det, hvis gerninger er forgæves, og i ilden, skal de overholde. Kun han skal besøge moskeer af Allah, der tror på Allah og den sidste dag, og holder op hengiven forpligtelser, betaler zakat, og frygter ikke, men Allah. "
Koranen 9:28 "Troende, virkelig de hedenske vantro er urene."
Koranen 9:30 "Jøderne kalder Uzair (Ezra) søn af Allah, og de kristne siger, at Messias er søn af Allah. Det er deres siger fra deres mund, men de efterligner, hvad de vantro i gamle plejede at sige. Allahs (selv) kampe mod dem, forbande dem, fordømmende og destruere dem. Hvor er de perverse! "
Koranen 9:33 "Han har sendt Hans Budbringer (Muhammad) med vejledning og Religion of Truth (Islam) for at gøre det bedre end alle religioner, selv om de vantro afskyr (det)."
Koranen 9:63 "Kend de ikke, at for dem, der modsætter sig Allah og Hans Budbringer er helvedes ild, hvori de skal bo? Det er den øverste skændsel."
Koranen 9:66 "Gør ingen undskyldninger: du har afvist Faith, efter at du havde accepteret det. Hvis vi tilgive nogle af jer, vil vi straffe andre blandt jer, for de er vantro."
Koranen 9:113 "Det er ikke passende for profeten, og dem, der mener, at de skal bede om tilgivelse for de vantro, selvom de er nære slægtninge, efter det står klart for dem, at de er de indsatte i Flaming Hell Fire."
Koranen 5:78 "Curses blev udtalt sig om de vantro, Israels Børn, som blev forkastet islam, som tunger af David og Jesus, fordi de ikke adlød og oprør."
Koranen 5:80 "Du ser mange af dem allierede sig med de Vantro [andre oversættelser læses:" vantro "]. Vile faktisk er deres sjæle. Allahs vrede er på dem, og i pine vil de holde sig til."
Koranen 5:82 "Du vil finde de jøder og vantro [defineret som kristne i 5:73] de mest ivrige i had til muslimer."
Koranen 5:86 "De, der afviser islam og er vantro, nægter vores Skilte og åbenbaringer - de skal være ejere af Hell Fire."
Tabari IX: 78 "Ingen polytheist skal komme i nærheden af den Hellige Moské, og ingen skal circumambulate Allahs Hus nøgen."
Ishaq: 246 "Hyklere, der anvendes til at samles i moskeen og lytte til historier om muslimer og le og haane deres religion. Så Muhammad besluttet, at de bør blive bortvist. De blev smidt ud med stor voldsomhed. Abu gik til Amr, tog hans mund og slæbte ham ud af moskeen. En anden muslim slået en mands ansigt, mens du trækker ham eftertrykkeligt, slog ham ned. ene var trukket voldsomt af hans hår. "Må ikke komme i nærheden af apostlen's moské igen, for du er urent." Den første hundred vers af Cow sura kom ned i forhold til disse jødiske rabbinere og hyklere. "
Ishaq: 262 "Nogle muslimer forblev venner med jøderne, så Allah sendt ned en Koranen forbyder dem at tage jøder som venner. Fra munden had har allerede vist sig selv, og hvad de dækker over, er værre."
Koranen 5:51 "Troende, tag ikke jøder og kristne til dine venner. De er bare venner og beskyttere til hinanden."
Ishaq: 245 "Apostlen plejede at sige:» Deres religion vil aldrig marchere med vores. "
Bukhari: V4B52N288 "Pres vantro fra Den Arabiske Halvø."
Koranen 2:191 "Slå dem ihjel, uanset hvor du finde og fange dem, og drive dem ud fra, hvor de har slået dig ud, for forfølgelse og undertrykkelse er værre end slagtning."
Koranen 33:25 "Allah kørte de vantro tilbage ... og hjalp de troende i kamp .... Han terroriserede Bogens Folk, så du dræbt nogle og gjort mange i fangenskab."
Tabari IX: 167 "Muhammad ført krig mod den falske profeter [spaltet sin egen håndled ville have gjort pænt] ved at sende budbringere med instrukser om at slippe af med dem ved underfundige påfund [plot eller Machination]."
Bukhari: V5B59N727 "Da Allahs Apostel blev alvorligt syg, begyndte han dækker sit ansigt med et uldent ark. Da han følte åndenød, han fjernede det, og sagde:" Det er så! Allahs forbandelse være på jøder og kristne. "
Koranen 21:98 "Sandelig, du (vantro vantro), og guderne, at du tilbeder foruden Allah, er det brændstof, for helvede, flis til ilden! Selvfølgelig skal du indtaste det! Havde deres (afguder) blevet (real) alihah (guderne), de ville har holdt dem ud af helvede. Deri vil hulkende være jeres parti. Breathing med dybe suk, brølende. Du vil høre andet end jammer og stønnede. "
Koranen 18:103 "Sig: 'Skal vi informere dig om, hvem der vil være den største tabere? ... De, der afviser min Revelations ... Helvede er deres belønning, fordi de forkastede islam, og tog mine beviser, vers, og lektioner, og de Min Messengers i form af Spøg til grin. "
Koranen 52:9 "Den dag, hvor himlen vil hive i frygtelige ryste, rysten, og bjergene vil flyve hid og did, ve dem, der afviser [mig], at spille i lavvandede bagateller og sport forgæves diskurser. Denne dag vil de blive skubbet ned af kraft, stak med en frygtelig stukket i brand af Helvede. stand til at modstå, skal de være drevet til ilden med vold. "
Koranen 40:10 "Lo, de vantro vil blive informeret via proklamation:» Sandelig Allahs afsky er mere forfærdeligt end din aversion mod jer selv. Allahs had til dig er forfærdeligt, at se at du blev kaldt til Faith [for indsendelse] og du nægtede. "
Koranen 40:35 "De, som bestrider Tegn og Vers af Allah, uden at nogen myndighed, grov og modbydelig, hadefulde og modbydelig, er det i synet af Allah og de troende."
Ishaq: 185 "Adam gennemgået ånderne af hans afkom. De vantro vakte hans afsky. Jeg så mænd med læber som kameler. I deres hænder var stykker af Ild som sten, som de stak ind i munden. De kom ud af deres posteriors."
Koranen 20:48 "Sandelig er det blevet åbenbaret for os, at sanktionen of Doom venter dem, der afviser og benægter."
Koranen 20:100 "Den, der vender sig fra det, skal han bære en byrde for Day of Doom. Grievous onde vil belastningen på dem. Vi skal samle de Mujrimun (vantro), blå eller blind-eyed med tørst .... Min Herre vil sprænge dem og sprede dem som støv. "
Koranen 21:06 "Ikke én af de befolkninger, som vi ødelagde troede: vil de tro? ... Så vi sparede hvem vi glade for, og vi ødelagde de vantro."
Koranen 21:10 "Sandelig, Vi har sendt ned til dig en bog, hvor er din påmindelse. Har du da ingen mening? Hvor mange byer har vi fuldstændig ødelagt på grund af deres uret, udveksle dem med andre mennesker? Når de (følte) Vores Torment, se , de (begyndte at) flyve. Fly ikke, men vender tilbage til det, som kastreret dig, så du kan blive afhørt. De råbte: "Ve os!" Deres græder ikke længere till Vi mejet ned som aske tavs og slukkes. "
Koranen 21:98 "Sandelig, du (vantro), og det, som du tilbeder foruden Allah, er flis til Hell Fire! Og kommer til det, du vil! Der, hulkede og stønnede vil være jeres parti."
Koranen 46:20 "Den dag de vantro vil blive placeret inden branden:» Du spildt din gode ting i dette liv, og du søgte trøst fra dem, men i dag skal du blive belønnet med en bøde på ydmygelse. "
Koranen 59:4 "Hvis nogen modsætter sig Allah, sandelig Allah er alvorlig i straf, stern i repressalier."
Ishaq: 249 "Frygt Helvede, hvis brændsel er mennesker og sten forberedt til de vantro."
Koranen 2:39 "De, der afviser og benægter vores skilte vil blive beboere i Hell Fire og vil efterleve der for evigt."
Koranen 2:99 "Vi har sendt ned til dig åbenbart Skilte og heller ikke afvise dem, men dem, der er perverse."
Koranen 2:71 "Det antydning af de vantro, er en, der råber til en, der ikke kan høre. De er døv, stum, blind. De giver ingen mening."
Koranen 2:174 "De, der skjuler Allahs åbenbaringer i [Bibelen] Skriften Bog, og dermed yde en elendig fortjeneste derved [sælge det til Muhammad], sluge ild til sig selv, Allah vil ikke behandle dem. Grievous vil blive deres undergang."
Koranen 2:175 "Det er dem, der gives i bytte væk vejledning for fejl og pine i stedet for Tilgivelse. Ah, hvad dristighed (de viser) for ild! (Deres undergang er), fordi Allah sendt ned bogen i sandhed, men dem, der søger årsager til tvist i bogen, er i et skisma af stor modstand. "
Koranen 2:256 "Der er ingen tvang i religion."
Koranen 4:90 "Hvis de vender tilbage fra islam, bliver overløbere, gribe dem og dræb dem, hvorend I finder dem."
Bukhari: V5B59N572 "O muslimer, tager ikke mine fjender som venner, at tilbyde dem venlighed, når de afviser Allah, at profeten Muhammed, og hans Koran. Og hvem gør det, så ja, han er gået (langt) vildspor. Du er kommet ud af kampen for min sag, der søger min accept, så ikke være venner med dem, selv i hemmelighed. " [60:1]
Koranen 8:12 "Jeg vil terrorisere de vantro. Derfor slå dem på deres hals og alle fælles og lamme dem. Hugger hovedet og afskære hver af deres fingre og tæer."
Koranen 8:13 "Dette fordi de forkastede Allahs og trodsede Hans Budbringer. Hvis nogen modsætter sig Allah og Hans Budbringer, må Allah være alvorlige i straf. Det er den kval: 'Så smag for straf. For de vantro, der modsætter sig det er den kval i helvede." "
Koranen 8:20 "De, der ikke adlyder, er de værste rovdyr, den sletteste af dyr i synet af Allah. De er døv og stum. De, der ikke forstår, er meningsløs."
Koranen 8:36 "De vantro bruger deres velstand til at hindre (mand) fra Allahs vej, og så vil de fortsætte med at bruge, men i sidste ende vil de have intens beklager og sukker. Det bliver en Angst for dem, vil de blive afdæmpet . skal De vantro skal drives ind i helvede, for at Allah kan skelne det dårlige fra det gode, og skille dem ad. Allah ønsker at dynge det onde frem for den anden og kastede dem i helvede. De er tabere. "
Koranen 8:39 "Så bekæmp dem, indtil der ikke er mere Fitnah (vantro [ikke-muslimer]), og alle forelægge religion Allah alene (i hele verden)."
Koranen 8:40 "Hvis folk er stædig, og nægter at overgive sig, ved Allah er din Supporter."
Koranen 8:50 "Hvis du kunne have set de vantro, når engle drog deres sjæle, rammer deres ansigter og slaa ryggen. Englene sagde:" Smag straf den flammende ild. "
Koranen 8:52 "De benægtede og afviste åbenbaringer af Allah, og Allah ødelagde dem, og straffe dem for deres forbrydelser: for Allah er streng, alvorlig i straf."
Ishaq: 231 "Muslimer er en ummah (samfund) til udelukkelse af alle mænd. Believers er venner af en anden til udelukkelse af alle outsidere."
Ishaq: 363 "Sig til dem, som ikke tror på dig:" Du vil blive besejret og samlet i helvede, en ond hvilested. "
Koranen 61:7 "Hvem gør mere galt end en, der opfinder løgn mod Allah, selv da han bliver indkaldt til materialet? Og Allah guider ikke de vantro. Deres hensigt er at slukke Allahs lys (ved at blæse) med munden: Men Allah vil færdiggøre sit lys , selv om de Vantro afskyr (det). Det er ham, der har sendt Hans Budbringer med Udviklings-og Religion of Truth (Islam), at han kan gøre det besejre al religion, selvom de vantro hader (det). "
Koranen 2:104 "Til dem, der ikke indsender der er en alvorlig straf."
Koran 3:4 "Som en vejledning til menneskeheden, han sendte ned kriterium (at dømme mellem ret og uret). Sandelig, for dem, der nægter beviser og tegn på Allah, den tortur, vil blive alvorligt; Allah er kraftfuld, Lord of Retribution."
Koranen 3:10 "Hvad for dem, der benægter [islam], vil hverken deres rigdom eller deres børn, hjælpe dem i det mindste mod Allah. De skal være flis for brand af Helvede."
Koranen 3:11 "Straffen for Allah er svær. Så fortælle de vantro vantro:» Du vil sikkert blive besejret, beslaglagt af Allah, og kørt til helvede. Hvor slemt et præparat. "
Koranen 3:26 "Du [Allah] ophøje hvem du vil, og nedværdige og ydmyge hvem du vil. De, som tror, man skal ikke tage vantro som deres venner ... vogte jer fra dem .... Allah befaler dig at passe på ham."
Koranen 3:32 "Sig:" Adlyd Allah og Hans Budbringer, "Hvis de nægter, huske Allah kan ikke lide vantro vantro."
Koranen 3:55 "Allah sagde:" Jesus, jeg vil tage dig og gøre dig til mig selv og skille dig af de vantro (der har skabt den løgn, at du er min søn ).... De, der er vantro, vil helt sikkert få alvorlige pine både i denne verden og den næste, og ingen vil de have som en frelser for dem. "
Koranen 3:61 "Hvis nogen tvister med dig om Jesus er guddommelig, at flygte fra dem, og beder til, at Allah vil forbande dem."
Koranen 3:62 "Dette er den sande konto, den sande fortælling, den sande forklaring: Der er ingen Ilah (Gud), undtagen Allah, og Allah - Han er den Mægtige. Og hvis de vender sig bort, så lo! Allah er klar over corrupters, den Skade-beslutningstagere. Sig: 'Bogens Folk, finde fælles vilkår som en aftale mellem os og jer: At vi alle skal tilbede ingen men Allah. "
Koranen 3:84 "Sig (Muhammad):" Vi tror på Allah, og at der er åbenbaret for os, og det som blev åbenbaret til Abraham og Ismael og Isak og Jakob og stammerne [Israel], og i (Bøger) givet til Moses, Jesus , og profeterne fra deres Herre. Vi skelner ikke mellem nogen af dem, og til ham, vi har overgivet sig, bukkede vores vilje (i islam). "
Koranen 3:85 "Hvis nogen ønsker en anden religion end islam (Surrender), vil det aldrig blive accepteret af ham, og i det hinsides Han vil blive i rækken af dem, der er tabere."
Koranen 3:87 "Af disse, er belønningen forbandelse Allah, Hans engle, og til alle mennesker, alle sammen. Deres straf på dommedag vil ikke blive lettet."
Koranen 3:118 "Troende! Tag ikke ind i din intimitet dem uden din religion (hedninge, jøder og kristne). De vil ikke undlade at korrupte dig. De eneste ønske din undergang. Rank had har allerede fremgår af deres mund. Hvad deres hjerter skjuler er langt værre. Når de er alene, de bide selve tips af deres fingre på dig i deres raseri. Sig til dem: »omkomme i dit raseri."
Koranen 3:141 "Det er så, at Allah kan teste de troende og ødelægge de vantro vantro." [En anden oversættelse:] "Allah's formål er at rense dem, der er sandt i Tro og ødelægger vantro. Dette er så, at Allah kan teste de troende og ødelægge de vantro vantro."
Koranen 3:150 "Snart Vi skal ramme rædsel i hjerterne på de vantro, for at de blev medlem ledsagere med Allah, som han havde sendt nogen myndighed: deres bolig, vil være i brand!"
Koranen 33:8 "Han har udarbejdet for de Vantro en smertelig straf."
Koranen 33:58 "Og dem, der irritere eller bagtale muslimer bærer (på sig selv) en forbrydelse for bagvaskelse og en skærende synd."
Koranen 24:39 "For dem, der tror, deres gerninger er som en luftspejling i ørkenen. Der er ingen vand til de tørstige. Han kun finder Allah, hvem der skal betale ham hans grund i helvede."
Koranen 23:40 "Snart vil fortryde. Torment og en frygtelig græde vil overhale dem. Vi har gjort sådanne mænd vrøvl, som rådnende planter. Så væk med folket."
Koranen 24:57 "Aldrig tror, at de vantro kan undslippe i landet. Deres bolig er ild!"
Koranen 4:12 "De, der ikke adlyder Allah og Hans Budbringer og overskride hans grænser, vil blive optaget til en brand, til at overholde heri: Og de skal have en ydmygende straf."  Citat slut.


FORSTÅ KORANENS BUDSKAB =

For ar forstå Koranens budskab i dens helhed, så er det nødvendigt, at kende noget til Koranens indhold.

Her er et udpluk, fra denne "fredens religion", som måske ikke er så fredelig endda for alle, der ikke er muslimer
???

LÆREN OM ABROGATION

Ingen kan forvente, at Danmarks kvinder kender ( læren om abrogation ) Den går i den korte forklaring ud på, at de langt strengere Koranvers skrevet efter år 622 har større betydning end de mildere ( Koran-love ) = ( Suraer ) der er skrevet før år 622.

KORAN KOMMENTAREN

Læren om abrogation findes i denne bog

KORAN KOMMENTAREN
af
ROLF SLOT-HENRIKSEN
Forlaget
RAFAEL
ISBN 87-91107-04-0

KORAN KOMMENTAREN Kan købes over http://www.islaminfo.dk/Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE