OM KRIGSLIST
OM KRIGSLIST www.sagenskerne.dk

Præsenteret her  30. oktober 2009

OM KRIGSLIST OG KRIGSKUNST

Der er skrevet flere bøger om krigskunst, før end FN blev oprettet. En af de mere kendte forfattere til en sådan bog er Clausewitz, der levede fra 1. Juli 1780 til 16. november 1831  og kan findes på  www.Google.dk  hvis det har interesse. Der findes dog en bog der er meget ældre, og som jeg har læst. Den hedder =

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU
Copyright  by Sphin x forlag
ISBN 978-87-7759-278-2
www.detukendtes.dk

og som er mit udgangspunkt for fortolkningen af Muhammeds globale erobrings-strategi, som jeg tager sin oprindelse i år 622, ifølge min teori som er = at Muhammeds erobrings-strategi startede forklædt som religion.

VÆRD AT VIDE = MÅSKE ???

På Muhammeds tid i år 622, da Muhammed levede, var der ikke Nationale grænser i det område Muhammed levede i. Det er muligvis begrundelsen for, at ( udgangspunktet for magt ) var Templer og andre religiøse hellige steder, og magt på denne tid, derfor nødvendigvis måtte have et religiøst udgangspunkt, og Muhammed valgte derfor en Moske som tempel og udgangspunkt for sin nye religion islam. Det er tilladt at anfægte denne teori. Jeg kan tage fejl, jeg er trods alt kun en dødelig person.

MUHAMMEDS EROBRINGS-SYSTEM = ET HELHEDS-SYSTEM

Min opfattelse af islam er, at det er et militært erobrings-system, hvor alle komponenterne i systemet hører med, og derfor meget svært at analysere uden en stor grundviden om islam, for at kunne sætte disse komponenter sammen. Analysen af sammenhængen i islam giver kun mening, hvis islam analyseres som en hær, der bruger religionen som en del af krigslisten.

UNDER OVERSKRIFTEN BØGER

Under overskriften bøger, kan i læse titlerne på nogle af de bøger, som jeg har måttet læse, for at forstå hvordan islam virker i sin sammenhæng. Da islam har status af religion her i vesten, så begynder analyser af islam, som analyse af en religion, og denne forudsætning vil sandsynligvis give et forsknings-mæssigt forkert resultat. Måske har islam udviklet sig til en religion, men erobrings-strategien ligger begravet i islams lovparagraffer, der skal anvendes enkeltvis i den givne sitivation. En sådan lovparagraf hedder i islam en ( Sura )

ISLAMS SEJRE ER MANGE

Islams sejre er mange, og det skyldes efter min opfattelse 1400 års uafbrudt krig. Det skyldes også, at alle muslimer kender islams målsætning, nemlig indførelse af islams sharia-love. Målsætningen er altså ikke en demokratisk regering, efter et vesterlandsk forbillede. Det belyses ret godt i denne bog =

1400 års krigen af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

DEN 9. MAJ 1945

Den 9.maj 1945 sluttede anden verdenskrig i Europa officielt, og i Danmark nogle dage før. Mange politikere var træt af krige her i Europa. Ordet fred blev et mantra her i Europa, i mange år frem. Det fremgår også af Danske film, i den danske kulturverden, blandt andet i filmene ( SLAP af FREDE ) og ( SLÅ FØRST FREDE ) og disse film viser det danske sindelag = ( Vi vil fred her til lands ) Spørgsmålet er nu, om vi ønsker fred for enhver pris ???  Udviklingen siden 1945 har gjort Danmark til ET DELT FOLK, og hvordan det er gået til, kan læses i denne bog =

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

KRIGSLIST = BRUG AF AGENTER

Når et land som Danmark, skal erobres ved hjælp af krigslist, så har den angribende fjende brug for hemmelige agenter og medløbere. I  bogen KRIGSKUNSTEN af SUN TZU, står der følgende om brug af agenter på side 77.

Sun Tzu sagde :
Når man samler en skare på hundredtusind mænd og lader dem marchere langt, volder det folket store afsavn, og det er et stort dræn i statskassens ressourser. De daglige udgifter vil være tusind guldstykker om dagen. Der vil opstå uro både hjemme og ude.og mennesker vil faldeudmattede om på landevejene. Mange hundred-tusind familier vil blive hæmmet i deres arbejde.

Fjentlige hære kan stå over for hinanden i årevis mens de stræber efter en sejrsom bliver afgjort på en enkelt dag. Det er yderst umenneskeligt, hvis generalen forbliver uvidende om fjendens forhold blot fordi han småligt ikke vil ofre nogle adelstitler og et par kilo sølv på bestikkelse. En general der ikke handler på denne måde, er ikke nogen god leder, ingen støtte for sin fyrste, ingen sejrherre.

Den vise fyrste og den dygtige general sætter sig i besiddelse af viden om fremtiden. Med denne viden kan de sejre. Viden om fremtiden kan ikke bringes for dagen ved hjælp af ånder. Ej heller kan den erhverves ved erfaring eller spekulationer. Viden om fjendens fremtidige handlinger kan kun fås fra mennesker der er inde i fjendens forhold. Derfor anvender man agenter og de opdeles i fem klasser =

1) Lokale agenter
2) Indre Agenter
3) Dobbeltagenter
4) Dødsdømte agenter
5) Agenter der skal leve

GUDDOMMELIG BEVÆGELSE AF TRÅDENE

Når alle 5 typer agenter er i arbejde samtidig, kan ingen afsløre det hemmelige netværk af meddelere. Dette kaldes  ( Guddommelig bevægelse af trådene ) De er fyrstens dyrebareste instrumenter.

LOKALE AGENTER, eller spejdere, er bønder der bor på fjendens område.
INDRE AGENTER er fjendens embedsmænd, som er i vores tjeneste
DOBBELT AGENTER = ER FJENDTLIGE AGENTER, som vi bruger til egne formål.
DØDSDØMTE AGENTER ,bruges til at misinformere fjenden.
OVERLEVENDE AGENTER, er dem som bringer nyheder tilbage fra fjendens lejr.

Ingen i hele hæren har et mere betroet hverv end spionen. Ingen bør belønnens mere gavmildt.
I ingen andre forhold skal man sørge for større hemmelighedsforhold.
Man kan ikke have nytte af agenter uden at besidde intuitiv skarpsindighed.  Citat slut.

TILBAGE TIL 1945

Nu hvor Anden verdenskrig i Europa er slut, så er det muligt, at kræfter i islam bemærker dette, og overvejer hvordan Europas indre svaghed kan udnyttes. Efter 1400 hundred års krigserfaring, så vil disse kræfter i islam sandsynligvis oprette et netværk af meddelere i Europa, og naturligvis også i Danmark. De vil sondere hvilke mennesker, der hader deres eget fædreland, og hvordan de kan bruges, uden de selv ved det.
Desuden får de medløbere, som gør fjenden tjenester.
De opretter egne agenter, som placeres på stratetiske vigtige punker, så som banegårde og lignende.
Taxachauffører hører meget, som rapporteres til imamen i de dertil indrettede lokaler i moskeer.

KAN KRÆFTER I ISLAM, HAVE AGENTER I DANMARK ???

Hemmelige agenter i Folketinget er gavnlige.
Ministre i Justitsministeriet er gavnlige
En ombudsmand er gavnlig , for fjenden
Bureaukrater i ministerier er gavnlige, for fjenden.
Folketingsmedlemmer kan være gavnlige for fjenden.
Ën ungdom der er hjernedød af hash, og andre stoffer er gavnlige for fjenden.
Et delt folk = er gavnlig for fjenden
Kriminelle kan være gode meddelere om indre forhold for fjenden.
Alliancer med partier i Folketinget kan være gavnlige for fjenden
Et ubevæbnet folk, kan være gavnlig, for en indtrængende fjende

KAN KRÆFTER I ISLAM, HAVE AGENTER ANDRE STEDER I DANMARK ???

Agenter kan være alle steder i det Danske samfund, nu hvor muslimer har været i flere EU-Lande i mere end 30 år, og det gælder også her i Danmark, så det må formodes, at kræfter i islam har agenter eller meddelere i de fleste offentlige institutioner. Hvem tør man stole på, og hvem tør man ikke stole på, hvis man ønsker at bevare Danmarks Grundlov. Jeg er i tvivl, men har besluttet mig for igen at læse bogen = ET DELT FOLK.

VENSTREFLØJENS ALLIANCE I IRAN MED ISLAM

Det er naturligt, at unge mennesker ikke er oplyst om, hvilken belønning venstreorienterede allierede fik i Iran, da islams revolution havde sejret i 1979. Derfor unge mennesker = besøg   www.Sappho.dk  og læs om de venstreorienteredes belønning under overskriften
KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje. under ( interview )

www.radioholger.dk       www.KvinderForDanmark.dk 

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

Dybere forskning af islams historiske udvikling findes i denne bog =

KORAN KOMMENTAREN
af ROLF SLOT-HENRIKSEN
Forlaget RAFAEL
ISBN 87-91107-04-0Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE