DEN 1. OKTOBER 2016
DEN 1. OKTOBER 2016 www.sagenskerne.dk


Præsenteret her den. 25. oktober 2009

DATOEN RYKKER NÆRMERE

Som alle jordklodens begavede økonomer godt ved, så vil det globale handels-system bryde sammen den 1. oktober 2016 og den næste store globale økonomiske krise vil ramme jordklodens økonomier. Den næste globale økonomiske krise, og handelskrise, der rammer jordkloden, den 1. oktober 2016 er allerede forudset af George Soros og Joseph Stiglitz, men de holder lav profil, på grund af klimatopmødet. George Soros har allered bedt om mere kontrol, af det globale økonomiske kredsløb. Dette gør denne globale finansmand ikke uden grund.

GEORGE SOROS

Når George Soros allerede nu har luftet tanken, om mere statslig kontrol af det globale økonomiske kredsløb, så er det naturligvis fordi, han allerede nu har set, hvor det bærer hen ad, nemlig et globalt økonomisk kredsløb, der er så stort, at Nationalstaters økonomier kolapser totalt, og for den enkelte familie i disse lande, bliver det et spørgsmål om det, at få noget at spise hver dag.

FLADLANDET DANMARKS BEFOLKNING

Fladlandets Danske befolkning er jordklodens bedste betvingere af rationel udnyttelse af jordens muligheder, for sunde afgrøder. Når fordummelsens tidsalder ophører den 1. oktober 2016 så skal emhver stump jord, der ikke er store landbrugs-arealer = igen anvendes som nytte-haver, på forskellig måde, alt efter, om det er muldjord, eller jord med sandbund.

DANMARKS EGENTLIGE RIGDOM

Danmark egentlige rigdom er jorden og klimaet, og viden om, hvordan jorden kan give udbytte, af de afgrøder der er betingelsen for, at danskerne kan få deres livret hver dag.

ØRKENFOLKETS MÆND

Ørkenfolket ser sig selv som erobrere, fordi en profet igennem mange generationer har hjerne-vasket mange i dette folk igennem sin ideologi til, at tro på, at dette er rigtigt. De virker ret anmassende, og nogle af dem, har måske igennem Profetens vejledning,  fået det indtryk,  at de er hævet over alle andre folkeslag, og, at disse folkeslag, kun har ret til at leve som slaver,  hvis det tillades af muslimernes imamer og emirer. Om det forholder sig således, må enhver selv vurdere. Dette er bare min vurdering.

FORHOLDSREGLER

Det man som Dansker må forudse, når det globale økonomiske kollaps sker, den 1. oktober 2016, det er naturligvis, at alle de muslimer der bor i byerne i Danmark vil forsøge, at stjæle de flittige danskeres og bønders afgrøder. Ikke fordi de er tyve eller dårlige mennesker, men fordi dette folk igennem generationer er hjernevasket til at tro, at det er en til dem ( guds givet rettighed ) at herske over alle andre folkeslag, og nyde udbyttet af de besejrede folks arbejdsindsats. Derfor må danskerne og bønderne allerede nu, tage deres forholdsregler, og finde sammen i grupper, for at forsvare jordens afgrøder, og det er kun muligt, hvis man er en gruppe af en vis størrelse. Dem der dyrker jorden må derfor beskyttes medens de udfører deres arbejde.  Erfaringerne fra Serbiens provins Kosovo viser, at det vil være nødvendigt. Som alle Danskere efterhånden ved, undtagen en stor portion journalister ( så er Albanere muslimer ) De kommer i store grupper og angriber landmændene enkeltvis. Det sker naturligvis også for Danmarks etniske befolkning, hvis vi ikke tager vores interne forholdsregler i lille Danmark. Derfor er 11 procent muslimer af Kosovos befolkning vokset til over 85  procent muslimer af Kosovos befolkning fra 1945 til i dag 2009.

DANMARKS UNGE KVINDER

Det er Danmarks unge kvinder, der skal bære Danmarks kulturarv videre, og derfor er det nødvendigt for Danmarks unge kvinder, at de kender deres danske kulturarv, Det gøres eventuelt ved, at sammenligne udspringet for Danmarks kultur, med udspringet for islams kultur. Da islam ikke har noget der hedder de 10 bud, så har jeg under overskriften ( KULTUR-BAGGRUND ) sammenlignet ( De 10 bud ) med 20 punkter i Koranen. Muslimer er de eneste indvandrere der forlanger, at vi Danskere lever efter deres lovgivning, som jo er sharia-loven. Derfor unge Danske kvinder = kik lige under overskriften KULTURBAGGRUND.

FRUGT-TRÆER og BIER

Kære unge Danske kvinder, der bor i landområderne, begynd allerede nu, at overveje hvor der kan plantes = 2 æbletræer = 2 pæretræer = 2 Kirsebærtræer og 2 blommetræer. Hvis de træer i overvejer at plante allerede nu, bliver passet og plejet fornuftigt, hvor mange frugter vil de så kunne bære, den 1. oktober 2016 ??? Det kunne måske også være interessant, med sin egen produktion af honning. Det kræver viden om bier, og denne viden kan endnu findes på internettet. EU er i fuld gang med, at udvikle sig til et diktatur ifølge min bedømmelse, og EU vil muligvis arbejde for kontrol med internettet ??? Hvem kan vide dette ???

om FØDSLER I DANMARK og i EU og på JORDKLODEN

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

Som det så småt er ved at gå op for nogle få økonomer, og nogle få Politikere, så er der ved at være så mange mennesker på jordkloden, at det er muligt, at jordklodens resourser ikke kan klare forsøgerbyrden. Det skyldes naturligvis de mange børnefødsler, rundt om på jordkloden, samt naturligvis også i de 27 EU-Lande. Mit spørgsmål i denne forbindelse er, hvor mange mennesker lever der på jordkloden og i Danmark, den 1. oktober 2016 ??? Hvilken betydning vil disse mange børnefødsler have for fødevare-forsyningen her i Danmark, den 1. oktober 2016 ??? 

TÆNKETANKS-TÆNKERE og VÆKST

Der er noget der tyder på, at den globale økonomi er baseret på evig vækst. Fundamentet for denne evige vækst er der tænke-tanke der beregner, så som CEPOS og CEVEA. Hvad er deres beregninger for vækst, den 1. oktober 2016. Vi må formentlig forudse, at forudsætningerne for tallene har forandret sig fra i dag, den 25. oktober 2009 og frem til,  den 1. oktober 2016. på grund af de mange børnefødsler, og når disse mange børnefødsler ses i forhold til, hvor mange jordkloden resourser kan føde. Hvilken tænketank giver det bedste bud, på jordklodens økonomi og Danmarks økonomi, den 1, oktober 2016 ???  Vil der i disse tal, blive taget højde for de forskellige kulturer og forskelligheden i disse kulturer i jordklodens cirka 200 National-stater ??? 

SELVFORSYNING

Ifølge min vurdering, så er det nu, at Danmarks befolkning bør planlægge hvordan Danmarks landområder, langt uden for de større by-områder kan dyrkes med det formål, at være selvforsynende med de fødevarer der kan dyrkes i fælles nyttehaver, samt hvordan afgrøderne kan forsvares.

HVEM SKAL TÆNKE ???

Ifølge min opfattelse, så er det Danmarks unge kvinder, der skal finde sammen i grupper, og tænke over deres fælles fremtid fra, den 1. oktober 2016, og hvor det er bedst at befinde sig her på jordkloden efter den, 1. oktober 2016. Hvor kan det mon være ???

VENINDE - BO - FÆLLES - SKABER

Kan det bedste sted at være i veninde - bofællesskaber omgivet af nyttehaver og frugt-træer, den 1. oktober 2016 hvor det bo-fællesskabs arbejds-opgaver er styret af tre veninder på et ugentligt beboer-møde, når den danske statskasse går fallit, og der ikke mere er sociale udbetalinger, og hvor EU kollapser på grund af 27 EU-Landes forskellige kultur-baggrund, der nu også er præget af muslimernes kultur-baggrund ??? Kære unge kvinder, det kunne jo være en overvejelse værd ???

DEN TRUENDE FREMTID

Hvem har advaret Danmarks unge kvinder, imod den børneopdragelse, der foregår i muslimske hjem, eller hvorfor en Dansk kvinde, absolut skal overholde Koranens sharialove, når hun bliver gift med en muslimsk mand ??? Hvilket Politisk parti i Danmark, har forsøgt at fortælle Danmarks kvinder, at en muslimsk mand ifølge Koranen, har ret til, at fratage og bortføre deres fælles barn, til et muslimsk land ??? Besøg eventuelt  www.islam-info.dk  og læs Koranens love om ægteskab i dette internet-leksikon = om Koranens indhold. Læs også hvad der står under overskriften kvinder, når i besøger dette internet-leksikon om Koranens indhold.

TILLID TIL HVEM - JA HVEM ???

Hvilke Politikere kan Danmarks unge kvinder have tillid til ??? Danske Politikere, og Dansk Lovgivning ??? EU-Politikere og EU-direktiver ??? FN og menneskerettigheder ??? Det bedste svar som unge kvinder kan finde om dette spørgsmål er i bogen =

1400 års krigen af forfatterne
Lars Hedegaard  og  Mogens Camre
Islams strategi. EU og frihedens endeligt.
ISBN 978-87-92417-06-0   276 sider pris 279,00 kr.

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

UNGE KVINDER og FORÆLDRE

De sider i denne bog, som må have stor interesse specielt for unge kvinder er siderne 17 - 18 - 19 - 20 og 21. Resten af bogen burde have stor interesse for ansvars-bevidste forældre og nysgerrige intellektuelle, der ikke er låst fast i vanetænkning.  Derfor kære forældrepar = har du nogle døtre i teenage-alderen, så køb bogen og læs den, og forklar dine døtre om betydningen af oplysningerne på side 17 - 18 - 19 - 20 og 21, og hvad det vil betyde for jeres døtre , den 1. oktober 2016.

FORTIELSENS KUNST

Hvis et Politisk parti ønsker at bevare magten, så tier de om det, der kan true deres politiske magt. Hvis du unge kvinde aldrig har hørt om det politiske parti, der hedder ( Dansk Samling ) så kan det skyldes fortielsens kunst, men det kan også skyldes journalisters uvidenhed. Jeg vil for de uvidende unge teenage-piger og unge kvinder gøre opmærksom på, at i kan melde jer ind i partiet Dansk Samling på denne internetside = www.DKsamling.dk  hvor unge fremtids-interesserede unge mennesker er særdeles velkommen i Partiet. Meld jer ind i dette parti, hvis i ønsker at vide noget om, hvad der foregår, på den anden side af TAVSHEDENS MUR. Kære unge kvinder, i dette parti, kan i tale om fremtidsudsigterne for unge kvinder, den 1. oktober 2016 her i Danmark, og andre steder på jordkloden, og rejse andre spændende debatter.

NYSGERRIGE UNGE KVINDER

For nysgerrige unge kvinder, der ønsker mere viden, så kan det være interessant med et besøg på =

www.KvinderForDanmark.dk
www.kulturkloeften.dk 

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

HELD og LYKKE med fremtiden, også efter, den 1. oktober 2016 hvis den findes til den tid ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE